Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (11 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (11 af 18)

Vanskeligheder undervejs

 

Der opstår storme i livet,

når de åndelige kræfter

strømmer ind i mennesket

 

Når et menneske betræder indvielsesvejen vil livet ændre sig markant. En lang række af både indre og ydre problemer vil nu vise sig og afsløre kravet om udvikling, justering og forandring. Foran venter mødet med krav om forædling, som trin for trin vil medføre, at den spørgende finder svarene og lærer at leve som et menneske, der har erkendt livets enhed og dermed sin egen forbundethed med alt levende.

Esoterisk bliver eksoterisk

Hvad der er esoterisk (skjult), bliver hele tiden eksoterisk (synligt). Det, som man kalder nyt, er hele tiden til stede, og der foregår en konstant afsløring af sandheden. Det, der er nyt for nogen, har for længst ført andre videre end det sted, hvor de selv befinder sig.

Bevidsthedsglimt

Identifikation med livets enhed forekommer glimtvis under indvielsesceremonierne, men identifikationen kan i første omgang ikke fastholdes. Mindet om denne erkendelse påvirker alligevel disciplen, og i små men tiltagende bevidsthedsglimt dukker erkendelsen af denne enhed op igen og igen som en uforanderlig kendsgerning. Ved disse lejligheder oplever disciplen samhørighed med dele af naturen – det kan være mineraler, blomster og træer, dyr og fugle og naturligvis medmennesker. Allestedsnærværelsens kim begynder at vokse, og oplevelsen af enhed tiltager.

Andre mennesker bliver rejsefæller

Denne indre vækst fremkalder justeringer i disciplens relationer til andre mennesker. Andres åndelige skæbne får stigende betydning, og motivet for at skabe venskaber bliver ønsket om at kunne hjælpe og støtte. Denne motivering udvides gradvis til at omfatte alle mennesker – de kloge såvel som de mindre kloge, de beskedne såvel som de selvhævdende, de stærke såvel som de svage – for de opleves som medmennesker eller rejsefæller på udviklingsvejen. Alle er ikke nået lige langt, men alle har samme mål … fuldkommenhed.

Ny holdning til ondt og godt

Antallet af såkaldte fjender vil i en periode øges, men et menneske på udviklingsvejen forsøger at undgå at blive rasende over deres adfærd – det ønsker at udvikle harmløshed. Et menneske, der arbejder seriøst med sin udvikling, går ikke længere til modangreb, for den nye indsigt medfører bevidsthed om, at ethvert angreb på andre vil være et angreb på alt levende og dermed på én selv. I stedet for at angribe det onde, forsøger disciplen i stedet at styrke det gode. Denne holdning bliver en slags grundlov i livet, som kommer til udtryk i både tænkning, tale og handling.

Indre ro trods ydre storme

Disciplen på vejen lever med tiltagende kontakt til en indre ro og balance, som viser sig i evnen til at bevare overblikket og balancen i livets spændinger og konflikter. Samtidig er dette menneske hele tiden bevidst om at vanskelighederne skyldes selvskabt karma, som rummer muligheden for udvikling og transformation. Til sidst vil disciplen være i stand til at stille sig i stormens center og iagttage, hvordan uvejret raser udenfor. Selvom stormen pisker bølgerne til skum, vil det være muligt at være urokkelig som en klippe.

Indstrømning af åndelig kraft

Imens disciplen gennemlever sin åndelige pubertet, er usynlige kræfter spiret frem i sjælen eller den højere bevidsthed. Under indflydelse fra indvielsesrejsens uafbrudte stimulering aktiveres disciplens vilje, og intellektet vokser sig stærkere og får større dybde. Indstrømningen af åndelig kraft vil tiltage, efterhånden som udviklingsprocessen skrider fremad, og det vil medføre voksende kontakt med inspirationskilden, som i åndsvidenskabelige kredse kaldes “den guddommelige plan” – planen for menneskeheden og planeten.

Flid, vedholdenhed og inspiration

Flid og vedholdenhed er en uadskillelig del af den indviedes liv. Indefra vil der være et uophørligt pres på både det højere og det lavere selv, og denne konstante tilskyndelse vækker en stigende ansvarlighed overfor alt liv. Det karmiske pres vil dermed øges, for den indviede får nu både kraft, indsigt og ansvarsfølelse nok til at kunne påtage sig en stigende andel af den kollektive karma. Det er desuden muligt, fordi den indviede bliver støttet og vejledt af højere og mere kraftfulde væsener fra de indre planer.

Når inspirationen fra de åndelige kræfter strømmer ind i mennesket på indvielsesvejen, kan det til tider føle sig guddommelig under denne stimulering. De mentale kræfter er enestående og intellektet ekspanderer. De ældre rejsefæller, som har observeret de store fremskridt, advarer derfor og siger: “Pas på stoltheden!”

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED