Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (5 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (5 af 18)

Discipelskab

 

Efter mange liv og mange succeser,

vil det søgende menneske udvikle

styrke, stabilitet og idealisme

 

Ethvert menneskes liv er en læretid i naturens store workshop. Enhver bestræbelse, enhver præstation, enhver succes, enhver fejltagelse, ethvert nederlag, al lykke og al smerte spiller en afgørende rolle i træningen til den opgave, den enkelte er udset til at udføre til gavn for helheden. Og denne opgave er forudbestemt. Det er ethvert menneskes opgave at erhverve de nødvendige egenskaber, der er forudsætningen for at kunne påtage sig denne forudbestemte rolle.

Indre overvågning

Da de fleste mennesker endnu ikke er åndeligt vågne, overvåges de af deres lærere, på samme måde som en fåreflok, der er under ledelse af hyrden. Åndsvidenskaben oplyser, at hvert eneste individ i menneskeflokken er kendt, overvåget, beskyttet og vejledt af højere bevidstheder, som fra de indre planer har påtaget sig opgaven med at vejlede grupper af mennesker. Livet på planeten udgør en helhed, hvor alt er forbundet, og hvor alt har sin plads og funktion. Det overordnede liv, der udgør planetens samlede bevidsthed, kaldes “verdens herre”, som er identisk med den bibelske betegnelse, “den gamle af dage”.

Det planetariske hierarki

Det planetariske liv er organiseret i en hierarkisk struktur, hvor den overordnede verdensstyrelse består af de høje bevidstheder, der i åndsvidenskaben kaldes mestre – altså bevidstheder, der er nået så langt i udviklingen, at de mestrer menneskelivet, og derfor ikke har behov for fysisk inkarnation. Planeten ledes derfor indefra og ud. Jordens enhed er en del af den overordnede enhed, der kendes som solsystemet, der igen er en del af en solkonstellation etc. Hele kosmos fungerer og udvikler sig med en bestemt hensigt og mod et bestemt mål, og det er mesterhierarkiets opgave at lede menneskehedens udvikling i overensstemmelse med den overordnede hensigt men planeten. Det er denne hensigt, der i åndsvidenskaben betegnes som den guddommelige plan.

Den guddommelige plan realiseres trin for trin af grupper af mennesker på forskellige bevidsthedsniveauer under ledelse af den indre verdensstyrelses oplyste mestre. Ingen befinder sig uden for mestrenes bevidsthedsfelt. Ingen er nogensinde uden forbindelse til deres beskyttelse og kærlighed – heller ikke den mest genstridige eller rebelske person. Ingen svaghed, egoisme eller stolthed kan medføre, at de trækker deres inspiration eller vejledning tilbage. Alle uden undtagelse deltager i dette arbejde – ubevidst eller bevidst.

Nationer og enkeltpersoner

Åndsvidenskaben oplyser, at hele nationer med millioner af mennesker ledes af oplyste mestre, der er knyttet til disse nationer. Grupper af mennesker i disse nationer er karmisk forbundet af tidligere liv og fremtidige opgaver, og alle er overvåget og under inspiration. Selv enkeltpersoner har deres personlige vejledere og skytsånder. Alle disse hierarkier af liv og bevidstheder er alle inkluderet i ét eneste liv, som inkluderer dem alle i én samlet bevidsthed – den planetariske. Den planetariske bevidsthed gennemstrømmer, levendegør og stimulerer dem alle – unioner, nationer, grupper og enkeltpersoner. Århundreder er blot øjeblikke i denne store proces. Et personligt liv kan synes som intet i dette ufattelige forløb, men ingen lever forgæves, og ingen er uden af syne et eneste øjeblik.

Enhver individuel inkarnation er nøje planlagt af højere bevidstheder, som kender den planetariske plan. Det samme gælder for grupper, nationer, unioner og kontinenter. Karma (årsag og virkning) afvejes nøje både før og efter den individuelle inkarnation. Modgangen − eller rettere arbejdsaspekterne − er dæmpet så meget som muligt.

Efterhånden vil det stigende indre pres fylde mennesket med viljen til at hurtigere afvikling af den karmiske gæld uden hensyn til personligheden, som til den tid bliver transmutationens smeltedigel, men det sker under ledelse og beskyttelse af mesteren. Efter mange liv og mange succeser, vil det søgende menneske udvikle styrke, stabilitet og idealisme – og begæret vil komme under kontrol.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED