Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (13 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (13 af 18)

Fem indvielser i livets mysterium

 

Livets mysterium er ikke et problem,

der skal løses.

Det er en realitet der skal erkendes,

integreres og leves.

 

Mange af nutidens undervisere er overbeviste om, at de kender sandheden, fordi de har læst meget, har en god hukommelse og er i stand til at beskrive åndsvidenskabens tekniske sammenhænge ved hjælp af logik.

Logik bygger på et system, hvor alle tilværelsens elementer er sorteret og lagt i kasser, men åndsvidenskabens mysterier skal erkendes som en solnedgang. Det er selvfølgelig nyttigt at vide, at en solnedgangs skønhed ikke er andet end lys­strålernes brydning i atmosfærens vanddamp, men den tekniske forklaring formår ikke at berøre selve mysteriet. Den ægte discipel har evnen til at undre sig over livet, til at se verden på en ny måde – en verden, som konstant uddyber sit mysterium og sin skønhed men aldrig udtømmes eller forklares.

Livet kan ikke ejes

Når et menneske fatter, at det kan plukke en rose, men at det aldrig kan eje rosens duft, vil det begynde at forstå, at selve livet aldrig kan indfanges. Hvis det var muligt at indespærre livet i et system, ville det ikke være liv men død. Livet er foranderligt og altid i bevægelse – og alligevel evigt. Filosofiske, teologiske og videnskabelige systemer er ikke andet end fastfrosne øjeblikke, men de kan aldrig rumme selve bevægelsen. Livet kan aldrig forstås ved hjælp af logik og rationel tænkning, og alligevel længes man efter at forstå meningen med livet og hensigten med sig selv.

Begæret efter sandhed

Mennesket har altid søgt efter sandheden. Hvis ikke det var meningen, at mennesket skulle forsøge at erkende sandheden, ville begæret efter sandheden ikke være så universelt og stærkt. Begæret efter sandhed er godt og rig­tigt, men sandheden må aldrig gøres til en genstand, der kan ejes. Sandheden stiger ikke ned i den fysiske verden. Den, der søger sandheden, skal stige op til virkelighedens verden – visionen på bjerget kommer ikke ned i dalen. Alene på denne måde er det muligt for mennesket at erkende livets mysterium. Løse det kan man aldrig – og endnu mindre indfange det i et intellek­tuelt system, hvor logisk det end måtte være.

Tænkeevnen skal udvikles

Denne kendsgerning medfører bestemt ikke, at disciplen ikke skal studere og forsøge at forstå ved hjælp af logisk tænkning. Tværtimod opfordres mennesket til at udvikle skelneevnen gennem studier og intellektuelle udfordringer. Når mennesket fra naturens side er udstyret med et intellekt og dermed evnen til konkret tænkning, som i sin natur er adskillende og logisk, er det indlysende, at denne evne skal bruges og udvikles til et maksimum ligesom alle andre evner. Men åndsvidenskaben påpeger, at konkret tænkning ikke er endestationen. Den er blot et nødvendigt mellemstadie. I åndsvidenskaben siges det, at “tænkeevnen er virkelighedens drabsmand”, for ingen vil være i stand til at tænke sig til højere bevidsthed, for denne bevidsthed befinder sig hinsides tanken.

Ethvert menneske uden undtagelse skal betræde den snævre sti og vandre på den stenede vej op ad bjergsiden til toppen, hvor visionen kan ses. Man kan vise vejen, beskrive prøvelserne, advare om farer og forhindringer, men ingen kan beskrive det endelige mysterium.

Alle er elever i livets skole

I dag har mange mennesker arbejdet sig igennem prøvestadiets prøver og indsigter. Den forberedende lærdom er tilstrækkeligt integreret til, at de nu kan træde ind på indvielsesvejen. Menneskets indvielsesvej har fem milepæle eller overgangsstadier, som kaldes indvielser. Sådan ser “vejen” ud, når den ses fra menneskets synsvinkel, men set i et højere perspektiv, er der blot tale om én indvielse, som afslutter livet som menneske. Udviklingen fortsætter i det overmenneskelige rige, som også har sine udviklingsfaser og indvielser. Her afsløres de sidste af de mysterier, der hører til livets udvikling på planeten.

Alle – selv de mest fremskredne på vejen – er derfor reelt disciple eller elever, for selv visdommens mestre er under udvikling. De har fået 5. indvielse, som åbner porten til “den højere evolutions vej”.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED