Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (18 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (18 af 22)

MODSTANDSKRÆFTERNE

 

Modstandskræfterne-01-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Det gode og det onde

Planetens højeste center − Shamballa og Mesterhierarkiet − er tidligere blevet behandlet, men for at skabe et fuldstændigt billede, er det nødvendigt også at se på de kræfter, der modarbejder evolutionen. Det er derfor nødvendigt at komme ind på det uløselige filosofiske og teologiske tema:

 

"Er det onde en del af Gud,

eller befinder det sig uden for Gud?"

 

 

Involution

For at forstå det åndsvidenskabelige svar, må man forsøge − med det begrænsede tredimensionale tankesind − at forstå selve Skabelsens natur. Skabelse indebærer begrænsning. Alt i Universet gennemgår en udvikling. Der er tidligere blevet oplyst, at alt udgår fra det Ene Skabende Center, uanset om det er en galakse, et solsystem, en planet, et menneske eller et atom. Det skabende center befinder sig på et bevidsthedsplan, der er umuligt at forstå med det fysiske menneskes begrænsede tankesind. Men det medfører, at alt bevæger sig "oppe" fra det "høje" og ubeskrivelige udgangspunkt og "ned" i de "lavere" planer i en proces, der kaldes involution.

Involution eller indvikling medfører, at livet vikler sig ind i stadig tættere stof, og denne proces fortsætter helt ned til det fysiske plan, hvor mennesket på nuværende stadie i udviklingen befinder sig i en fysisk form. Det tætteste fysiske stof i mineralriget udgør vendepunktet i denne involutions- eller indviklingsproces, og i den videre proces bevæger livet og bevidstheden sig via mineralriget "opad" gennem planteriget og dyreriget, og videre til menneskeriget.

Evolution

I processen i disse naturriger er bevidstheden derfor udsat for den modsatte bevægelse. Livet er nu på vej "opad" – tilbage mod de "højere" riger i den proces, der kaldes evolution eller udvikling, fordi livet igen vikler sig ud af stoffet. Det medfører, at konstitutionen i mennesket er opbygget af involutionært materiale i alle legemer – dvs. det fysisk-æteriske, astrale- og mentale stof. Det medfører, at alle mennesker har en indre "kamp" mellem den iboende sjælsbevidsthed, der søger "opad" mod det skabende center, som den er udgået fra, og stoffets inerti, som skyldes at cellerne i det fysiske legeme og partiklerne i æterlegemet, astrallegemet og mentallegemet er på den involutionære vej – dvs. på vej "nedad" i stoffet.

Konklusionen er derfor, at involution og evolution er livets bevægelse i hver sin retning, og den modsatrettede bevægelse skyldes vidt forskellige mål og metoder.

 

Modstandskræfterne-02-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab 

 

 

Livets bevægelse

 

For at komme nærmere på en forklaring på ondskabens natur, er det nødvendigt at acceptere nogle påstande, som det er umuligt at verificere, men som må betragtes som indicier. Ifølge åndsvidenskaben har solsystemet tre "inkarnationer". Målet og opgaven for det første solsystem var at udvikle formaspektet, og her blev den påvirkelige substans − stoffet eller moderaspektet − fuldkommengjort. Den nuværende "inkarnation" er solsystemets anden, og her er det bevidsthedsaspektet − kærlighed og visdom − der skal udvikles, og midlet til fuldkommengørelse af bevidsthedsaspektet er stoffet. Der er naturligvis tale om udviklingsforløb på mange milliarder af år.

Nogle af de skabninger, der blev udviklet i det første solsystem, nåede et højt udviklingsniveau som stoffets mestre, og de er stadig tilknyttet det nuværende solsystem, der som sagt er det andet af tre. Det er dette forhold, der gør modstandskræfternes aktiviteter relevante for den igangværende udviklingsperiode, for de gør stadig det, de mestrer til fuldkommenhed – de fortsætter nemlig stadig arbejdet med at fremme involutionen. Dermed modsætter de sig solsystemets evolution, og de forsøger af al magt at opretholde forholdene fra det forrige system. De modarbejder evolutionen og bliver derfor en kilde til ondskab for nutidens menneskehed.

 

Modstandskræfterne-13-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

"Faldne engle"

For disse mestre er kærlighed-visdom − dette solsystems målsætning − en ukendt energi, og derfor er de totalt uimodtagelige for alt, hvad menneskeheden forstår ved kærlighed, medfølelse, forståelse, empati og godhed.

Der findes ingen informationer om, hvorfor de forsøger at fastholde den tilstand udover, at det er den, de kender bedst og mestrer. De har på en måde fastlåst sig selv, men i en fjern fremtid vil de uundgåeligt give efter for udviklingens pres og flyde med evolutionens livsstrøm. Men indtil videre gør de alt for at bremse evolutionen og genskabe formens dominans over bevidsthedsudviklingen − at gøre det materielle vigtigere end det åndelige. I den forstand kan man kalde dem for "faldne engle", for de er primært forbundet med stof og ikke med ånd.

666

Iflg. åndsvidenskaben er der tale om devaer fra forrige solsystem. På det højeste niveau drejer det sig helt konkret om seks kraftfulde devaer, på hvert af de tre bevidsthedsplaner. Disse tre gange seks udgør essensen af alle involutionære stofformer i solsystemet − seks på mentalplanet, seks på astralplanet og seks på det fysisk-æteriske plan. Heraf kommer det symbolske tal 666, som nævnes i Johannes Åbenbaring.[1]

 

 

Måne-evolutionen

 

Modstandskræfterne-04-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Jordens nuværende Måne er et planetarisk lig. Månen er de fysiske rester fra Jordens tidligere inkarnation. Dengang der var biologisk liv på Månen, fik disse deva-væsener alt for stor magt over den daværende menneskehed, og det medførte grusomheder og seksuel afsporing. Deres magt over og misbrug af elementale kræfter overskred alle grænser og resulterede i, at Sollogos brat måtte afbryde Måne-evolutionen.

Denne dramatiske planetariske katastrofe medførte, at den planlagte evolution på Jorden blev sat tilbage, og det er den direkte årsag til, at udviklingen på Jorden er domineret af lidelse og smerte. Det er også årsagen til, at seksualiteten i dens mange afvigelser − herunder sadisme og utilsigtede blandinger mellem dyr og mennesker − skabte utallige problemer for den samlede udvikling. Mange af disse problemer plager stadig menneskeheden.

Den sorte loge

Virkningerne af den alvorlige karma fra Måne-fiaskoen ramte især menneskeheden i den atlantiske civilisation, for her var der fokus på udviklingen af følelseslivet og dermed begærlivet. Denne situation udnyttede stoffets mestre til at skabe et koncentreret felt af mørk energi, og dermed dannede de det, der i den esoteriske litteratur kaldes den sorte loge. Fra dette bevidsthedsmæssige fokuspunkt infiltrerede de den atlantiske civilisation, og de udnyttede magtsyge og ambitiøse ledere, som blev deres marionetter − ofte uden at lederne anede det. Det førte til utallige krige, som skabte frygt og had − nøjagtig det bevidsthedsmæssige miljø, som disse destruktive kræfter havde brug for. De store menneskemasser blev på denne måde viljesløse redskaber i deres mørke magtspil.

 

 

Sort magi

 

Modstandskræfterne-03-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Det, der skete på Atlantis, var, at magtfulde sorte magikere fremmanede involutionære væsener af den mest uhyggelige slags. De blev brugt til at skræmme atlantiderne, og i vid udstrækning til at besætte dem, og dermed kunne de mørke kræfter tage magten i lange perioder. Modstandskræfterne forsøgte at gentage succesen fra Måne-perioden, og de havde så stor succes, at Den Indre Verdensstyrelse til sidst måtte gribe ind. De sidste rester af de mørke kræfters magi og metoder kendes fra voodoo, hvor mennesker ved hjælp af magiske ritualer forvandles til viljesløse zombier på en måde, som er vanskelig at forstå for nutidens mennesker.

Atlantis' undergang

De onde kræfters magt blev til sidst så overvældende, at Den Indre Verdensstyrelse valgte at iværksætte de store syndfloder, der er omtalt i menneskehedens hellige skrifter. De "Noah'er" (jf. den bibelske Noah), der evakuerede dele af befolkningen fra Atlantis, sejlede mod henholdsvis øst og vest, sådan som det er beskrevet i kapitlet om Lemurien og Atlantis.

Nutidens menneskehed afviser som regel disse beskrivelser som science fiction eller som udtryk for en livlig fantasi, men glem ikke at alverdens litteratur, legender, mysteriedramaer − og ikke mindst filmbranchen – igen og igen beskriver kampen mellem lys og mørke – de gode og de onde. Hvis man er ærlig overfor sig selv, indrømmer man, at temaet stadig vækker genklang, for man skal ikke særlig langt tilbage i tiden for at se en situation, hvor menneskeheden endnu engang stod over for valget mellem lyset og mørket – de hvide eller de sorte kræfter.

 

 

Modstandskræfterne i efterkrigstiden

 

Modstandskræfterne-05-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Verdenskrigen(e)

Fra en esoterisk synsvinkel er det tyvende århundredes to verdenskrige (1914-1918 og 1939-1945) én krig, der blev afbrudt af en slags våbenhvile. Efter den Anden Verdensskrigs afslutning − og på grundlag af historisk forskning − er det indlysende, at Adolf Hitler ikke bare var et ondt, magtsygt og hadefuldt menneske. Han var besat af forvrænget okkult overbevisning, og derfor blev hans afsporede sind et særdeles velegnet redskab for modstandskræfterne. Hans relation til Thuleselskabet[2] − et germansk okkult selskab − udviklede sig reelt til nazistpartiet.

Åndelig kontrol

Straks efter sin magtovertagelse i 1933 forbød Hitler alle esoteriske organisationer som f.eks. teosoffernes, frimurernes og antroposoffernes, og han sendte mange af deres medlemmer i KZ-lejre, for han ønskede også at sikre sig kontrollen over Tyskland i åndelig forstand. Nu − hvor Anden Verdenskrig er kommet på afstand − er det svært at forstå, at hele den tyske nation med sin blomstrende kulturelle fortid kunne manipuleres og hypnotiseres til at begå ufattelige grusomheder på grundlag af en ægte overbevisning om, at de faktisk var overmennesker og derfor kunne vinde verdensherredømmet. Denne realitet er et klart bevis på, at modstandskræfternes magt er enorm.

Jødehad

Der er også grund til at spørge om, hvorfor Hitler og naziledelsen navnlig hadede jøderne! Det esoteriske svar findes delvist i en periode på Atlantis, hvor de oprindelige semitter − den 5. atlantiske underrace − begyndte at inkarnere i stort tal. Den esoteriske verdenshistorie oplyser, at disse semitter var "oversiddere" fra det forrige solsystem. De kom til Jorden med udviklede kreative og intelligente evner, men desuden med stærkt separatistiske tendenser. Denne kombination medførte, at de dominerede, udnyttede og undertrykte store dele af den atlantiske befolkning – bl.a. udryddede de præsteskabet − herunder Hitler og hans nærmeste medarbejdere. Det had, som dengang blev skabt, var årsagen bag den virkning, nutidens jøder − de oprindelige semitters efterkommere − blev udsat for. Holocaust og nazisternes forsøg på systematisk at udrydde samtlige jøder under Anden Verdenskrig er almindelig kendt, og det er årsagen til, at Anden Verdenskrig kaldes en post-atlantisk krig i åndsvidenskaben.

 

 

Aksemagterne

 

Modstandskræfterne-06-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab- 

1) Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop.
2) Joseph Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Hess.
3) Julius Streicher, Benito Mussolini og Hideki Tojo.

 

Den tibetanske mester Djwhal Khul beskriver i Hierarkiets Fremtræden (The Externalisation of the Hierarchy), hvordan modstandskræfterne besatte ondsindede mennesker i Tyskland, Japan og Italien. Især fremhæves det, at hovedpersonerne var Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Rudolf von Ribbentrop, Joseph Goebbels, Hermann Göring, Rudolf Hess og Julius Streicher, der udgjorde en tysk syvfoldighed.[3] Derefter blev Japans premierminister Hideki Tojo og Italiens diktator Benito Mussolini også besat af modstandskræfterne, for dermed kunne de tre lande danne aksemagternes destruktive triangel. Den tibetanske mester understreger, at modstandskræfterne via aksemagterne gjorde store anstrengelser for at vinde slaget om atomkraften og verdensherredømmet, og var det lykkedes, havde det medført en endnu større planetarisk katastrofe. Han skriver:

 

"− de onde kræfter var tættere på succes end nogen af jer har drømt om. Deres hensigt var så nær ved at lykkes i 1942, at der var fire måneder, hvor medlemmer af Hierarkiet gjorde alle mulige forberedelser til at trække sig tilbage fra kontakt til menneskeheden for en ubestemt og uforudset periode. Planerne for nærmere kontakt med evolutionsprocessen i de tre verdener og bestræbelsen på at blande og forene de to guddommelige centre − Hierarkiet og menneskeheden − til en samarbejdende helhed, så ud til at være dømt til undergang".

Alice A. Bailey: Hierarkiet Fremtræden, s. 488

 

 

Han tilføjer at de tekniske forskere, der arbejdede for de allierede, fik en særlig hjælp fra Den Indre Verdensstyrelse. Hierarkiet sænkede en form for intellektuel begrænsning ned over aksemagternes forskere og aksemagternes øverste militære ledelse, så de mentalt blev afskåret fra fornuftige og afgørende beslutninger.

"Den kolde krig"

Afslutningen på dette planetariske drama var imidlertid ikke uden alvorlige efterspil og fortsatte globale problemer. Modstandskræfternes intelligente evne til at omgruppere og udvikle nye planer var og er stor. I april 1948 meddelte Djwhal Khul, at modstandskræfternes to primære fokuspunkter herefter var Sovjetunionens oligarki (fåmandsvælde) og den zionistiske bevægelse, og at deres separatistiske handlinger ville skabe ufred og opildne til aggressioner i fremtiden.

 

Modstandskræfterne-07-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Sovjetunionens umenneskelige regime under Stalin og Israels konstante konflikter med de arabiske naboer udgjorde – og sidstnævnte udgør stadig − menneskehedens mest alvorlige problemer. "Den kolde krig" mellem USSR og USA repræsenterer den mest farefulde spænding i tiden efter verdenskrigenes afslutning, og modstandskræfterne har lige siden satset på, at grundlæggelsen af det nye globale verdenssamfund skulle ende i kaos. Mange af de åndelige projekter, der var planlagt efter Anden Verdenskrig, måtte sættes på "standby", indtil "den kolde krig" var overstået.

 

 

Hvordan arbejder den sorte loge i nutiden?

 

Modstandskræfterne-08-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Modstandskræfterne arbejder særdeles intelligent og fuldstændig samvittighedsløst. De arbejder efter devisen − den stærke og kloge dominerer og udnytter den svage og mindre kloge. Det drejer sig ganske enkelt om primitiv magt og dominans. Den sorte loge er "ondskabens rene vare". Der findes ingen fortrydelse, ingen medlidenhed og ingen tilgivelse.

De er eksperter i at vende argumenter, holdninger og situationer på hovedet og manipulere og forvrænge proportioner. Hvis det gavner deres egoistiske sag, er de i stand til at optræde venligt og tiltalende. De bruger endda psykiske medier, som siger og skriver de rigtige åndelige fraser for at lægge sig så tæt op ad den ægte esoteriske lære som muligt, men på afgørende punkter giver de læren en umærkelig drejning, som selv trænede esoterikere har svært ved at gennemskue. Dermed bliver den esoteriske lære forvrænget og afsporet på længere sigt. Men samtidig fungerer det som en test af verdens esoterikere, for ved hjælp af den, kan Hierarkiet afprøve kandidaternes og disciplens skelneevne.

 

 

Fem sorte mestre

 

I bogen Gennem Forhænget af Viola Petit Neal og Shafica Karagulla giver de to forfattere en beskrivelse af fem sorte mestre. De tilhører de planetariske modstandskræfter, som arbejder overalt på planeten:

 

Modstandskræfterne-14-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Den første sorte mester

Med ordet "sort", hentydes der naturligvis ikke til hudfarven, men udelukkende til den pågældendes destruktive natur. Den første sorte mester har som speciale at manipulere med de involutionære kræfter. Han er den farligste af de fem, for han har magt over en del af planetens elementale kræfter, der kan bruges til destruktive formål af den mest ødelæggende karakter − på samme måde som det skete på Atlantis. Han forsøger også at inspirere politikere, generaler og atomforskere til at foretage så mange atomsprængninger som muligt, for sprængningerne nedbryder det æteriske beskyttelseslag, der omgiver Jorden. Resultatet er, at indstrømmende ultraviolet og radioaktiv stråling kan få katastrofale følger for alt liv på Jorden.

 

Den anden sorte mester

Denne mester står bag organiseringen, produktionen og distributionen af narkotika og de mange forskellige syntetiske drugs, der medfører, at primært unge menneskers liv ødelægges. Utallige menneskers fysiske inkarnationer og fremtidige udvikling går til spilde, for narkotika medfører, at æterlegemet bliver så ødelagt, at der ofte skal bruges flere inkarnationer på at "reparere" disse skader. Det kan medføre, at de inkarnerer som mentale invalider og psykisk syge. Spiritus-, tobaks- og medicinmisbrug bliver på tilsvarende måde brugt til at underminere menneskehedens sundhed.

 

Modstandskræfterne-09-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Den tredje sorte mester

Denne mester søger at stimulere politikeres og magtfulde lederes svage sider. Korruption og udspekulerede metoder med afpresning, bestikkelse, nepotisme og seksuelle svagheder kan eksempelvis udnyttes til at få i øvrigt gode ledere fjernet fra posten. Det er vigtigt at huske, at alle mennesker har svage sider. Ingen er endnu fuldkomne. Denne mester udnytter svaghederne og forvirrer og vildleder systematisk beslutningstagere via rådgivere og spindoktorer, som kender manipulationens subtile kunst. Et godt redskab er mediernes ensidige fokusering på livets negative sider.

 

Den fjerde sorte mester

Denne mester har som speciale at arbejde på at sabotere verdensøkonomien ved at stimulere tendensen til kapitalophobning og til ulige fordeling af verdens ressourcer. Han inspirerer til spekulation og monopolisering, hæmningsløs konkurrence og profittænkning, som systematisk skævvrider, fastholder og udvikler de enorme uligheder mellem mennesker i verden. Eksempelvis arbejder mesteren på at vedligeholde og forstærke frygtelementet på børsmarkederne. De globale finanskriser viser alt for tydeligt, at grådigheden og egoismen stadig har et fast greb i verdens spekulanter, finans- og bankfolk. Disse karaktersvagheder udnyttes af de mørke kræfter.

 

Den femte sorte mester

Denne mester har specialiseret sig i at underminere undervisning og skolevæsen. Børn påvirkes i dag massivt gennem computerspil og videofilm, der ofte bombarderer deres bevidsthed med destruktive og meget voldelige scener. Børn og unge mennesker får indtryk af, at sådan er verden, og forudsætningen for at klare sig i denne verden er egoisme, aggressioner og vold.

 

Modstandskræfterne-11-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Den sorte mester arbejder systematisk på at ødelægge undervisningssystemerne, så standarden falder og tiltagende kaos breder sig i klasselokalerne. Målet er at fremme analfabetisme. Desuden arbejder han på at ulandsbistanden forspildes ved at sørge for, at den falder i hænderne på de forkerte og misbruges. Årsagen er, at uvidende, underkuede, fattige mennesker er villige marionetter. Et vigtigt element i hans arbejde er derfor, at fastholde naturvidenskaben i et forældet verdensbillede, der lukker øjnene for den forskning, der beviser, at mennesket lever i et multidimensionalt univers.

 

 

Den globale kamp mellem

lyset og mørket

 

Modstandskræfterne-10-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

Alle uden undtagelse er medspillere i denne kamp. Og tiden er kommet, hvor det enkelte menneske må gøre op med sig selv, om de vil være bevidste eller ubevidste redskaber for den tiltagende kollektive påvirkning, som forsøger at trække menneskeheden væk fra de åndelige værdier og en potentiel opvågnen til sjælsbevidsthed. Overordnet kan man sige, at der udkæmpes et slag på planeten mellem en begyndende global åndelig bevidsthed og en ældgammel separatistisk egoisme, hvor det enkelte menneske primært tænker på sig selv og stikker hovedet i busken for at undgå at se de utålelige forhold, der hersker rundt omkring i verden.

Kapital er magt

De helt store syndere er de institutioner, som sidder på den økonomiske magt, de magtfulde fonde, korrupte og magtsyge politiske ledere og de utallige små og store medløbere, som investerer deres overskud i firmaer og projekter, som giver det størst mulige afkast. I det store spil om penge betyder denne holdning, at det alene er overskuddet, der fokuseres på, og ikke de moralske, etiske, sunde og gavnlige investeringer, som har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for flest mulige mennesker.

Tibetaneren siger i Hierarkiets Fremtræden:

 

"Det onde er alt det, der driver mennesket ind i dybere materialisme, som udelukker de højere livsværdier, som opmuntrer til egoisme, som opstiller barrierer for rigtige menneskelige relationer, og som stimulerer separatisme, frygt og hævngerrighed."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 189

 

Albert Einsteins havde i den grad ret, da han sagde:

 

"Verden er ikke et farligt sted

pga. de, der handler ondt,

men pga. de, der ser til og intet gør."

 

Det kosmisk onde

Kampen mellem lys og mørke foregår på mange niveauer. I menneskeheden udkæmpes den indre kamp mellem på den ene side personlighedens tanker, følelser og de mange begær, og på den anden side det enkelte menneskes åndelighed og sjælsbevidsthed. Men hvad angår den globale kamp er det alene Den Indre Verdensstyrelse – dvs. Shamballas øverste råd − der kan overskue og tage ansvaret for denne opgave, for det kosmisk onde styres fra det kosmiske astralplan − et plan, der befinder sig over de syv bevidsthedsplaner, som den esoteriske lære beskæftiger sig med. Fra det kosmiske astralplan har det kosmisk onde en base på planetens astralplan, hvor det kommer til udtryk som den planetariske ondskab, der strømmer ud over Jorden.

Der mangler endnu svar på et særdeles vitalt spørgsmål, for svaret kan give nøglen til at forstå modstandskræfterne på en ny måde. Den esoteriske litteratur kaster lys over emnet, og esoterisk indsigt og forståelse kan hjælpe det enkelte menneske til at iagttage og tage stilling til modstandskræfternes arbejde, som det udfolder sig i nutidens verden.

 

 

Døren til det onde

 

Det er ikke meningen, at man skal bekæmpe de onde kræfter. Nej – man skal sørge for, at man ikke selv giver mulighed for, at man direkte eller indirekte bliver et redskab for deres arbejde.

Karaktersvagheder

Modstandskræfterne arbejder altid særdeles intelligent. Man kan roligt betragte dem som verdens dygtigste psykologer. De ved nøjagtigt, hvor alle de menneskelige karaktersvagheder og laster findes, og hvordan man kan udnytte dem. De opflammer til had, og overalt, hvor der findes formørkede mennesker − hvad enten det er religiøse, politiske, reaktionære eller magtsyge mennesker − er de redskaber for modstandskræfterne. Og de findes overalt i verden. De er aktive i forskellige organisationer − f.eks. som lobbyister, magtfulde ledere og reaktionære mennesker, der forsøger at fordreje eller spænde ben for konstruktive forslag. De er ofte betalt af de store multinationale selskaber, der plejer egoistiske interesser, og derved arbejder de som modstandskræfternes forlængede arme.

Det er vigtigt at forstå, at kun meget få mennesker er klar over, at de reelt arbejder for disse negative kræfter. De er for det meste uvidende om den større sammenhæng. De følger bare deres uudviklede natur og fristelsen til at udnytte deres svage medmennesker, men den karmiske lov vil regulere dette misforhold på længere sigt.

Skelneevne

Vejen frem − væk fra de mørke kræfters alt for store indflydelse − er, at det enkelte menneske vågner op og ser på verden som den er, men uden at lade følelser som f.eks. angst tage overhånd. I stedet skal man tage en indre beslutning om, at man ikke vil lade sig styre af manipulerende politiske ismer, lokkende reklamer, demagogiske talere og mediernes negative tilgang til nyhederne. Man vil tænke selv og erkende, at det ofte er de svære og ubehagelige beslutninger, som er nødvendige for at ændre verden, så de konstruktive kræfter kan vinde frem.

Mørket og lyset er hinandens forudsætninger. Mørket er yin og lyset er yang. Tilsammen er de "skabelsens forældre". Mørket er derfor en del af skabelsen (og dermed af Gud). Og i relation til mennesket er mørket og modstandskræfterne en energi, der giver modspil og modstand, så mennesket kan overvinde modstanden i sig selv, og derved bliver en medspiller på pilgrimsvandringen mod "Lysets Faderhjem".

Hvis mennesket nægter − bevidst eller ubevidst − at være redskaber for modstandskræfterne, så dør de sorte mestres magt og indflydelse, og det enkelte menneske kan derved være med til at: "− forsegle døren til det onde", som det siges i Den Store Invokation.

 

Modstandskræfterne-12-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab-

 

 

 

_________________________________

Link til den omtalte e-bog: GENNEM FORHÆNGET

_________________________________

[1] Johannes Åbenbaring, 13,18

[2] Thuleselskabet (Tysk: Thule-Gesellschaft), oprindelig "Studiengruppe für germanisches Altertum" (Gruppe for studiet af germansk oldtid), var en tysk okkult og populistisk gruppe i München, bedst kendt som den organisation, der sponsorerede Det tyske arbejderparti, som senere blev omformet af Adolf Hitler til Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti. Hitler var imidlertid aldrig medlem af Thuleselskabet.

[3] Alice A. Bailey: Hierarkiet Fremtræden, s. 258

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE