Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (19 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (19 af 22)

DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE 

 

Verdenstjenergruppen-01-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Den vigtige beslutning

Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt, at dannelsen af Den Nye Verdenstjenergruppe er den vigtigste begivenhed i planetens historie til dato. Denne udtalelse fortjener den største opmærksomhed. Tibetaneren fortæller, at Hierarkiet under et konklave i 1917 vurderede situationen under Første Verdenskrig og igen på et større møde i 1925, og her vedtog mestrene, at de ville stå bag denne nyskabelse.

Der har altid været verdenstjenere på planeten, men i år 1400 holdt Hierarkiet sit store 100 års-konklave, hvor de registrerede de tiltagende energier fra den kommende Vandbærertidsalder. De besluttede at bruge de næste 100 år på at registrere de forandringer, der fandt sted i menneskehedens bevidsthed, så de kunne lægge en strategi for Den Nye Tidsalder, som ville begynde at tiltage fra år 2000, hvor 7. stråle − der begyndte at strømme ind i systemet i 1675 − ville nærme sig sit zenit ved dette tidspunkt.

Renæssancen

Man besluttede derfor at lade utallige frontløbere inkarnere inden for alle livets områder, så de kunne lægge grunden til Den Nye Tidsalders fødsel. I Europa − i tiden mellem år 1400 og år 1500 − opstod der en meget vigtig udvikling, som fik betegnelsen Renæssancen. Den medførte, at en bølge af nytænkere inden for kunst, filosofi, religion, naturvidenskab og politik viste sig på verdensscenen.

 

Nyskabelser i den tidlige Renæssance

 

Verdenstjenergruppen-02-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Det Nyplatoniske Akademi blev oprettet i 1459 i Firenze i Italien af lægen og esoterikeren Marsilio Ficino (1433-1499). Det skete i samarbejde med det metafysiske geni Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), og det skabte en "sneboldeffekt" op gennem Europa. Begavede kunstnere dukkede op på verdensscenen − Raphael (1483-1520), Leonardo da Vinci 1452-1519), Donatello (1386-1466) og Michelangelo Buonarroti (1475-1564) – blot for at nævne nogle få.

På det religiøse område var bl.a. Martin Luther (1483-1546), Ulrich Zwingli (1484-1531), Jean Calvin (1509-1564) m.fl. med til at modificere og afslutte den katolske kirkes enevældige magt i Europa.

Gennembrud på gennembrud

Der var mange andre eksempler på nyskabelser i den tidlige Renæssance − bl.a. Johann Gutenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten, som var med til at bryde adelens bogmonopol. Desuden kan nævnes den første organisering af bankvæsenet af bl.a. Cosimo de’ Medici (1389-1464), som brugte store summer på kunst, kultur, humanisme og filosofi.

Renæssancen skabte utallige nyskabelser, som bidrog til større åbenhed i verden − ikke mindst pga. af opdagelsesrejsende som Christopher Columbus (1451-1506), Vasco da Gama, Marco Polo og Henrik Søfareren, som opdagede ukendte verdensdele og kulturer.

Musikken gennemgik en rivende udvikling, og store komponister skabte værker, der påvirkede menneskesindet både emotionelt og mentalt, så de blev et bedre redskab i Hierarkiets arbejde med at højne og forfine følelserne og tankesindet − først hos fyrster og adelige, som støttede og sponsorerede disse musikalske genier. Senere bredte musikken sig til middelklassen, og i nutiden er den hvermandseje.

Tankefrihed

Tænkeevnens udvikling kom til udtryk via krav om mere frihed til at udforske den ydre og den indre verden. Tænkere som René Descartes, Emanuel Kant, Erasmus af Rotterdam, John Dee, Francis Bacon og mange andre, udvekslede geniale tanker og idéer i form af brevvekslinger, bogudgivelser og møder − og ved at danne hemmelige broderskaber for at undgå den romersk-katolske kirkes forfølgelse.

Samme udvikling skete andre steder i verden. I samme periode udvikledes Ming-dynastiet i Kina, og Tsong-kha Pa bragte fornyelse til den tibetanske buddhisme gennem grundlæggelsen af Gelugpas-linjen. Det Osmanniske rige nåede sit højdepunkt i 1500-tallet under Süleyman (1494-1566). I Indien var kejser Akbar den Store (1542-1605) banebrydende på grund af sit tolerante syn på Indiens forskellige religioner.

 

 

Menneskerettigheder

 

Verdenstjenergruppen-03-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Menneskerettigheder

På det politiske og frihedsmæssige område fik Renæssancen dramatiske konsekvenser. I 1689 blev Rettighedernes Erklæring vedtaget i England, og den medførte religions-, trykke-, tale- og forsamlingsfrihed, og den forbød kongen at tilsidesætte landets love. I 1789 kunne Uafhængighedserklæringen vedtages og Amerikas Forenede Stater var en realitet. Samme år i Frankrig blev Erklæringen om Menneskerettighederne vedtaget i forbindelse med den franske revolution. Det skete under mottoet: Frihed, lighed og broderskab. I 1800-tallet fulgte slavernes frigørelse. Det skete overalt blandt kolonimagterne.

Teknologi og materialisme

Herefter begyndte den teknologiske tidsalder for alvor. Lyset begyndte at sprede sig − ikke mindst pga. Thomas Edisons opfindelse af den elektriske pære og dens videreudvikling, som i nutiden oplyser byer, veje, arbejdspladser og hjem. Den ene opfindelse fulgte hurtigt efter den anden, og nutidens højteknologiske samfund voksede frem − men prisen har været meget høj. Nutidens samfund er generelt set temmelig uåndeligt. De store fundamentale spørgsmål om livet, hensigten med livet og tilværelsens dybere betydning er "druknet" i det, man med en fælles betegnelse kalder "materialisme". Det er sket på trods af, at atomfysikerne har afsløret, at stof og dermed materialisme dybest set er en illusion, for i kosmos findes der intet andet end energi i forskellige frekvenser.

 

Verdenstjenergruppen-04-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Livets mål og mening

Hierarkiet og menneskeheden stod ved begyndelsen af det nye årtusinde over for ufattelige udfordringer, hvor f.eks. klimaproblemer "kun" er ét af mange. Hovedparten af menneskeheden har i årtusinder levet på sultegrænsen i dårlige og usunde boliger − ofte i fattigdom og med stor børnedødelighed. Mennesket har igen og igen oplevet hungersnød, elendig hygiejne og sygdom, mens krige tærede på nationerne og skabte rædsel, angst, død og ufattelige lidelser. På den baggrund er det forståeligt, at nu hvor især den vestlige verden har fået varme, tørre og hygiejniske boliger, social tryghed, sundhedssystemer, mad på bordet og fredelig sameksistens − i hvert fald i denne del af verden − er menneskeheden blevet tryghedsnarkomaner. Opfyldelsen af fortidens behov og længsler sammen med den ældgamle egoisme har gjort det materialistiske liv, der generelt leves i nutiden, til livets mål og mening.

Men evolutionsbølgen standser ikke her. Den presser menneskeheden videre, for den indre uerkendte del af mennesket − den åndelige del − "banker" nu på døren for at få menneskeheden tilbage på den vej, som de fleste har glemt, og som de ubevidst flygter fra. Det er den dybere årsag til de mange fysiske, psykiske og psykologiske problemer, man ser overalt.

 

 

Tomhed

 

I nutiden begynder det fysiske liv med, at børnene straks placeres i vuggestue. Herefter kommer de i børnehave. Og senere skal de i skole en del af dagen og fritidshjem resten af dagen. Så følger de højere uddannelser og tilegnelse af jobkvalifikationer med det primære formål, at blive i stand til at tjene penge nok til anskaffelse af alle de materielle og teknologiske goder, som nutidsmennesket begærer − godt hjulpet af en dygtig reklamebranche. Målet er i virkeligheden at sælge sig selv til den højstbydende − men man får "stene for brød", for prisen er det indre, åndelige liv.

 

Verdenstjenergruppen-05-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Efter et hårdt, opslidende og stresset arbejdsliv venter pensionen − hvis man lever længe nok − og hvad byder den såkaldte tredje alder så på? Hvis man har været i stand til at spare op til det, går resten af livet med samleobjekter, med at spille golf, god mad, at følge underlødige Tv-serier og store sportsbegivenheder eller andre former for tidsfordriv, som gøres til hele livets indhold. Men bag disse ydre aktiviteter oplever flere og flere en snigende utilfredshed – en længsel efter noget, de ikke ved, hvad er!

Hvad har man med til sjælen?

Når de fysiske inkarnationer slutter, og mennesket "kommer hjem", ved man fra forskning i nær-død-oplevelser, at noget af det første, der sker efter døden, er, at mennesket møder "lysvæsenet", og sjælen stiller den afdøde personlighed et alvorligt spørgsmål:

 

"Hvad kan du vise mig? Hvad har du opnået i dit liv?

Nåede du alt det, du lovede, inden du blev født?

− At løse nogle opgaver − store eller små −

som kunne være til gavn for andre mennesker?"

 

Dybt angrende må mange erkende, at det tænkte de desværre ikke på! Denne situation er beskrevet i Helen Wambachs bog Livet inden livet, hvor 750 amerikanere fra forskellige grupper og stater via let hypnotiske eksperimenter måtte erkende den pinlige sandhed.

Et gammelt bibelsk udtryk siger: "Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er"[1] − men menneskeheden har glemt, hvad det betyder!

Den åndelig død

Set fra Hierarkiets synspunkt er det værste, der kan ske for menneskeheden, at den lider den "åndelige død" – dvs., at mennesket synker ned i en apatisk tilstand, hvor det mentalt sover og kun søger materielle goder. Når det er sagt, så betyder det ikke, at menneskeheden skal undvære de teknologiske hjælpemidler, som gør livet lettere. Men de teknologiske hjælpemidler skal blot være tjenere, og ikke som det er i dag, hvor mennesket har gjort sig til slave af teknologien.

 

 

Ved korsvejen

 

Fremtidens samfund bliver højteknologiske samfund, men menneskets levestandard vil blive mere enkelt, og udviklingen vil ske med hensyntagen til Jordens begrænsede ressourcer.

 

Verdenstjenergruppen-06-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Derfor står den samlede menneskehed nu ved en korsvej. Den fortsatte kurs ad det samme spor, vil resultere i katastrofer, og katastrofer er et budskab om at vågne op og forstå, at der er en plan og en mening med livet. Alt dette har Hierarkiet for længst indset og lagt planer for. Planerne går i korthed ud på følgende:

Den Nye Verdenstjenergruppe

Hierarkiets arbejdsmetode er altid styret af kærlighed og visdom. Mestrene griber aldrig direkte ind i menneskehedens affærer, for menneskets frie vilje skal respekteres, og mennesket lærer kun i kraft af egne erfaringer. Planen går derfor ud på, at den avancerede del af menneskeheden forenes subjektivt i en verdensomspændende gruppe, der skal fungere som mellemled mellem Hierarkiet og menneskeheden. Det er allerede en delvis realitet. Millioner af mennesker verden over er − uden at vide det − medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe.

Verdenstjenergruppen findes overalt på Jorden, og i deres hænder har Hierarkiet lagt den gigantiske opgave, at vække menneskeheden fra den "tornerosesøvn", som alt for mange befinder sig i. Et af problemerne er bl.a., at informationsmængden er så enorm, at åndelige budskaber drukner i den daglige malstrøm af informationer − ikke mindst fordi de fleste mennesker søger nemme og bekvemme løsninger på livets problemer.

 

 

Hvem er verdenstjenere?

 

Verdenstjenergruppen-07-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Den Nye Verdenstjenergruppe består af mennesker, der arbejder inden for alle livets områder: Politik, naturvidenskab, erhvervsliv, religion osv. De er tænkere, filosoffer, psykologer, læger, humanitære idealister og finansfolk.

En verdenstjener kan eksempelvis være en naturvidenskabelig forsker, der ganske vist afviser teorier, der ikke kan bevises på naturvidenskabens materialistiske præmisser, men som alligevel dedikerer al sin videnskabelige forskning til tjeneste for menneskeheden. Det kan også være mennesker, der befinder sig på et højt niveau i finansverdenen, der betragter penge som et middel, der skal forvaltes fornuftigt til gavn for helheden, selvom de ikke har kendskab til pengenes mystiske eller esoteriske betydning. Det samme gælder præster, socialarbejdere, undervisere og mange mange andre, der arbejder helhjertet for at forbedre verden inden for hver deres ansvarsområde. Lysets ånd er i disse mennesker, for de holder af deres medmennesker på en intelligent måde og med voksende næstekærlighed. Årsagen er, at de bevidst eller ubevidst er kanal for sjælens kærlighed og visdom.

Den Nye Verdenstjenergruppe består af følgende grupper:

  1. Indviede og disciple, der er bevidste om, at de er en del af Det Store Hvide Broderskab.
  2. Aspiranter og disciple under udvikling, der er knyttet til Hierarkiet, men som endnu ikke har opnået bevidsthedskontinuitet.
  3. Mennesker, der befinder sig på prøvestadiets vej, og som endnu ikke har tilknytning til Hierarkiet, men som er udvalgt til at tjene deres medmennesker.
  4. Et stigende antal mennesker, der responderer på Den Nye Verdenstjenergruppes idealisme og hensigt, og som er på vej til at slutte sig til gruppen.

 

 

Subjektivt forbundet

 

Verdenstjenergruppen-08-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Gruppen er og vil fortsat fungere helt subjektiv. Dens medlemmer er telepatisk forbundne − eller de genkender hinanden i kraft af kvaliteten af det arbejde, de udfører i den ydre verden. Gruppen inspireres indefra af medlemmernes sjæle og af mestrene og de indviede.

Gruppens symbol er en gylden triangel, som danner en ramme om et ligearmet kors med en diamant i toppen af trianglen. Symbolet er aldrig blevet afbildet, og det fungerer ikke som et logo, for det lyser i auraen over hovedet på alle, der bevidst eller ubevidst tilhører gruppen. Bortset fra clairvoyante kan symbolet ikke ses af andre end af et andet gruppemedlem, og det er desuden kun muligt, hvis genkendelsen er nødvendig af hensyn til arbejdet. Gruppens motto er: Den Enes Herlighed.

Et gruppemedlem fortæller:

 

"Hvert år i oktober samles gruppen – f.eks. i Danmark − til et natligt møde på sjælsplanet (det højere mentalplan), hvor et medlem af Hierarkiet taler til gruppen. Medlemmerne sidder i en stor oval, hvor de mest aktive sidder på første række. Hos dem stråler symbolet klart i auraen. Bag dem sidder medlemmer, der er mindre aktive. Hos dem er symbolet ikke så synligt. Gruppen får en opsummering af arbejdet i året, der er gået, og planerne for den nærmeste fremtid bliver herefter gennemgået. For ca. 30 år siden var der kun få aktive danske medlemmer, men i nutiden er gruppen vokset til flere tusinde."

 

 

Verdenstjenergruppens opgave

 

Den gode vilje

På verdensplan er denne ånd af god vilje til stede i millioner af mennesker, og den stimulerer ansvarsfølelsen. Den Nye Verdenstjenergruppe baserer sit arbejde på kraften i den stadigt voksende gode vilje. Den gode vilje findes hos mennesker overalt og i alle grupper. Det er mennesker, der arbejder for forbedring af forholdene på Jorden, og de udgør et kraftreservoir, der ikke tidligere er blevet organiseret og anvendt til gavn for helheden.

Den Nye Verdenstjenergruppe er allerede en aktivt fungerende gruppe. Mennesker i alle lande og verdensdele − som forsøger at bygge bro over kløfterne mellem mennesker, at vække fællesskabsfølelse, at stimulere sansen for menneskehedens indbyrdes slægtskab, og som ikke accepterer racemæssige, nationale eller religiøse barrierer − er medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe, selvom de aldrig har hørt om den.

En specifik opgave

Den Nye Verdenstjenergruppe har en specifik opgave. Gruppens arbejde er først og fremmest et forsøg på at skabe forudsætningerne for en kommende manifestation af Hierarkiet på det fysiske plan. En af de væsentligste betingelser, som kræves af gruppens medlemmer, er, at de skal være villige til at arbejde uden anerkendelse og på subjektive niveauer. De skal arbejde bag kulisserne på samme måde, som mestrene gør det. Medlemmerne skal derfor være fri for ambitioner og enhver følelse af stolthed over deres egen race, nation eller deres egne præstationer.

For gruppen har ordet "åndelig" en vidtrækkende betydning og ikke et religiøst standpunkt, sådan som ordet for det meste opfattes. Medlemmerne er fokuseret på tolerance, internationalt fællesskab virkeliggjort via syntese samt religiøs inklusivitet, og de betragter alle tanker, der vedrører menneskets esoteriske udvikling, som åndeligt arbejde.

 

Verdenstjenergruppen-09-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Verdenslærerens tilsynekomst

Den Nye Verdenstjenergruppe forsøger at forberede menneskeheden til Kristi tilsynekomst, og de er opmærksom på − som omtalt i et tidligere afsnit − at Kristus tilhører hele menneskeheden. Han er kendt og anerkendt i alle de store religioner men under forskellige navne: Buddhisterne kender ham som Bodhisattvaen eller Herren Maitreya. I islam venter de troende på tilsynekomsten af Iman Mani, der skal fuldføre Mohammeds mission. Jøderne venter på Messias uden at vide, at det var ham, de afviste og henrettede for godt 2.000 år siden. Hinduerne kalder ham Vishnu, der vil komme til syne som Kalki Avataren.

Når den fysiske verden skal forberedes til Kristi tilsynekomst, må grundbehovene hos samfundsgrupperne imødekommes. Derfor vil meget af det arbejde, der skal udføres, være af økonomisk art. Der skal fokuseres på de enorme sultproblemer i verden, og skabes ægte tryghed for millioner af mennesker. Der skal gennemføres en omfattende reform af selve budskabet og det ceremonielle arbejde inden for de store verdensreligioner, hvor vægten på de materielle værdier skal flyttes til de åndelige værdier. Verdens politiske systemer skal koordineres uden at blive ensrettede, for nationer er forskellige og skal være det, fordi de er udtryk for forskellige kulturer, traditioner og strålekvaliteter.

Den Nye Verdenstjenergruppes vigtigste arbejde er – og har hele tiden været − at forene alle repræsentanter for den gode vilje til denne vigtige opgave.

 

 

Tryk avler modtryk

 

Verdenstjenergruppen-10-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Ører, der kan høre, og øjne, der kan se

De mennesker, der kan læse "mellem linjerne", når de hører eller ser nyheder, kan intuitivt fornemme, at den gode vilje faktisk er i kraftig fremmarch overalt i verden. De fornemmer intuitivt verdenstjenerne i funktion på alle livets områder. Og man skal ikke holde sig tilbage, men lade sig inspirere af verdenstjenerne, lytte til deres ord og iagttage deres handlinger og støtte dem, hvor man kan. Man skal også være mere opmærksom på, at stærke kræfter forsøger af al magt at standse den positive udvikling. Det er de mere reaktionære kræfter inden for politik, finanser og religion. De spænder lige fra aktive modstandskræfter til mennesker, som er konservative af natur, og som repræsenterer fortidens tanker og energier. De er grundlæggende præget af Fisketidsalderen, og de ønsker at bevare det bestående, og derfor modsætter de sig alt nyt.

Det er vigtigt at forstå, at der kan være mange grunde til deres motiv og handlemåde, men denne mennesketype er ved at have udspillet sin rolle. Sande verdenstjenere er tålmodige og forstående, og nye idéer og planer præsenteres på en måde, der kan accepteres af begge grupper for at undgå unødvendig modstand.

Tolerance, forståelse, kærlighed

Alle skal lære at beherske det kritiske sind, og prøve at forstå verdenstjenernes arbejde. Man må ikke glemme, at verdenstjenere også er mennesker på udviklingsvejen. De er absolut ikke fejlfri, men de forsøger efter bedste evne at praktisere den gode vilje i deres arbejde. De ser på verden og dens mange uløste problemer med tolerance, forståelse, kærlighed og med en harmløs holdning. Gamle problemer kan aldrig løses med aggressiv og voldelig adfærd eller magtudøvelse. Tryk avler som bekendt modtryk. Gør som mestrene. Se på menneskehedens problemer med stor forståelse og tålmodighed. Mestrene har ventet i tusinder af år på, at menneskeheden skal vågne til den strålende fremtid, der venter.

 

 

Udbred kendskabet til

Verdenstjenergruppen

 

Det er vigtigt at udbrede kendskabet til gruppen, så mennesker overalt kan blive opmærksom på den hastigt voksende gruppes arbejde – en gruppe, der har fået til opgave stabilt og vedholdende at forandre verden, og være et eksempel for alle, der føler og tænker på samme måde.

De mange, der har tænkt de samme tanker, ved nu, at de ikke er alene, men kan tilslutte sig denne voksende kraft.

 

"Jeg forpligter mig til at gøre alt,

hvad jeg kan for at skabe Den Nye Tidsalder

og basere den på forståelse, samarbejde og deling,

så alle bliver i stand til at udvikle

og udtrykke deres skabende evner

og deres højere åndelige potentialer."

 

 

Verdenstjenergruppen-11-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

 

 

_________________________________

[1] Matthæusevangeliet, 22,21

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE