Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (3 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (3 af 22)

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

 

Indre-Verdensstyrelse-06-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

 

Den uendelige historie

At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive en cirkel − evighedens og det uendeliges symbol. Den er uden begyndelse og slutning. Årsagen er, at der altid har eksisteret en esoterisk lære – dvs. en viden eller lære om tilværelsens indre og skjulte sider, som nogle få mennesker har haft kendskab til, og som rummer svarene på de evige spørgsmål, mennesket til enhver tid har stillet sig selv.

Det er derfor tanken at "bryde cirklen" på netop det sted, hvor stort set alle, der studerer den esoteriske lære, stiller spørgsmålet: "Hvor kommer denne viden fra?" "Hvorfra stammer svarene på de store spørgsmål, som forskere, filosoffer og tænkere gennem alle tider har stillet sig selv?" Svaret er: Fra medlemmer af Den Indre Verdensstyrelse! Fra mestrene. Ad forskellige kanaler har de givet svar på nogle af de mest fundamentale spørgsmål et menneske kan stille: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hvorfor?

Det drejer sig derfor om en meget stor informationsmængde, der ikke er samlet eller udtænkt af filosoffer eller tænkere, for det er viden, som stammer direkte fra mennesker, der er nået langt videre i udvikling end selv den mest avancerede del af menneskeheden. De er nået så langt i deres udvikling, at de har adgang til de bevidsthedssfærer, hvor alle begivenheder – alt, hvad der er sket på Jorden, siden den blev skabt for milliarder af år siden − er optegnet eller registreret. Det kan sammenlignes med en harddisk − planetens harddisk − som kun højere indviede har adgang til.

Flammeherrernes ankomst

Fra disse kilder hører man, at for omkring 18½ millioner år siden ankom 105 meget højtudviklede skabninger til planeten. Disse skabninger kaldes "Flammeherrer". Lederen var − og er stadig − Sanat Kumara.

Årsagen til deres ankomst har forbindelse til nogle begivenheder langt tilbage i planetsystemets udvikling, men helt kort kan man sige, at Sanat Kumara og hans medarbejderes tilstedeværelse på planeten giver dem muligheder for at påvirke evolutionen langt mere effektivt, end hvis de befandt sig andre steder i solsystemet. Det var nødvendigt, fordi udviklingen af Jorden var sat tilbage i forhold til de andre planetsystemer ved specifikke begivenheder, og menneskeheden har derfor meget at "indhente", hvis den skal yde det planlagte bidrag til hele solsystemets udvikling. Det er årsagen til, at planeten Jorden kaldes en "sorgens planet". Dette emne omtales senere.

Ved ankomsten slog flammeherrerne sig ned et sted, som kaldes Gobi-ørkenen i Mongoliet, og her etablerede de det center, der kaldes Shamballa.

 

 

Planetens hovedcenter

og hjertecenter 

 

Den hierarkiske opbygning

Evolutionen på planeten kan illustreres med en pyramide. I toppen af pyramiden befinder Sanat Kumara sig. Han er personificeringen af den planetariske Logos. Sanat Kumara er derfor "verdens indre konge". Sanat Kumara repræsenterer det gigantiske planetariske væsen, som mennesket er en lille del af, og han er det nærmeste man kommer det bibelske begreb "Gud". Det var Sanat Kumara, Jesus refererede til, da han talte om "min Fader i Himlen". Det er denne ophøjede skabning, de kristne har bedt til de seneste 2.000 år, når de siger bønnen: "Vor Fader, du som er i Himlen". Shamballa er "Centret hvor Guds vilje er kendt". Det er planetens hovedcenter.

Sanat Kumaras rådskammer

I sit rådskammer har Sanat Kumara sine nærmeste medarbejdere, der er de seks kumaraer eller aktivitetsbuddhaer. De tre kumaraer fungerer som Sanat Kumaras primære centre, og de formidler al energi, der bruges på planeten. De tre øvrige fungerer "indadtil" som forbindelsesled til Sollogos − det "højeste" gudsbegreb i solsystemet.

Næste trin i pyramiden er planetens hjertecenter, der rummer evolutionsplanens og den åndelige kærligheds og visdoms center. Hjertecentret udgør den anden del af "den indre verdensstyrelse", og centret har mange betegnelser: Det store Hvide Broderskab, Gruppen af fuldkomne sjæle, mestrene eller blot Hierarkiet. I Bibelen kaldes centret for "De helliges samfund". Centret fungerer som mellemled mellem Shamballa og de naturriger, der er under udvikling på planeten – dvs. mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget.

 

Indre-Verdensstyrelse-01-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

Planche - Livspyramiden

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Dette center har fire hovedfunktioner:

  1. At opfange den rene energiimpuls fra Shamballa, formulere den som en evolutionsplan og overføre den til menneskeheden.
  2. At udvikle selvbevidsthed i menneskeriget.
  3. At udvikle bevidsthed i dyreriget, planteriget og mineralriget.
  4. At være et inspirerende eksempel for menneskeheden.

Hierarkiets fysiske tilstedeværelse

Hierarkiet består af 63 medlemmer, hvoraf de 49 har valgt at have en fysisk krop. De bor forskellige steder på Jorden. De resterende 14 har med forbindelsen indadtil at gøre. På nuværende tidspunkt befinder Hierarkiets vigtigste center sig i Himalayabjergene på den tibetanske side af grænsen til Indien. Men selvom man ved, i hvilket større område de bor, er det umuligt at finde dem for andre end de mennesker, som de selv ønsker skal opsøge dem i deres fysiske skikkelser. På Atlantis' tid havde de deres center IBEZ i Andesbjergene

 

 

Sanat Kumaras departementer


I nutiden er der ved at ske en forandring, for det evolutionære fokus "flyttes" til Vesten", og det betyder, at flere af mestrene arbejder i Europa og USA

 

Indre-Verdensstyrelse-02-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

Planche - Sanat-Kumara

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover


 

Tre mestre

Det var specielt tre medlemmer af Hierarkiet, der fik til opgave at viderebringe en del af den esoteriske lære til særligt udvalgte mennesker. Det skete dels gennem telepatiske diktater og ved direkte undervisning, hvor modtageren kunne stille spørgsmål og få svar − dels gennem breve direkte fra mestrene. Disse Mesterbreve (Mahatma Letters) opbevares i Royal Library i London. Det skyldes, at deres oprindelse var og fortsat er et teknisk mysterium. De tre mestre var Morya, Kuthumi og Djwhal Khul, der også kaldes Tibetaneren. En nærmere beskrivelse af disse mestre kommer senere under kapitlet Visdommen mestre.


Det var mestrenes håb, at den mere avancerede del af menneskeheden havde gjort så store intellektuelle − eller muligvis intuitive − fremskridt, at den esoteriske lære kunne forstås og accepteres intellektuelt, og at der kunne gives en impuls til en ny cyklus med esoterisk eller åndsvidenskabelig forskning.


H.P. Blavatsky og Den Hemmelige Lære
Det blev især samarbejdet med den russiske kvinde Helena Petrovna Blavatsky − eller HPB, som man ofte kaldte hende − der blev indledningen til den indre verdensstyrelses forsøg på at "så" den esoteriske læres spæde frø i en materialistisk verden. De "nye" og revolutionerende tanker og idéer vakte voldsom modstand − både i naturvidenskabelige og i kirkelige kredse.


Det store gennembrud kom med H.P. Blavatskys udgivelse af Isis Unveiled i 1877 og Den Hemmelige Lære i 1888. Især Den Hemmelige Lære kom til at danne grundlaget for mange af eftertidens åndsvidenskabelige retninger og såkaldte new-age-bevægelser. Der er skrevet flere bøger om H.P. Blavatskys liv og livsværk, og det er virkelig spændende læsning.


Den Hemmelige Lære indeholder svært tilgængeligt stof med mange citater fra gamle tibetanske og hinduistiske skrifter. Derfor udkom der i årene efter H.P. Blavatsky en lang række fortolkninger − især på engelsk − af indviede forfattere, hvoraf de vigtigste er Annie Besant, Charles W. Leadbeater, Arthur Powell og Geoffrey Hodson.

 

Indre-Verdensstyrelse-03-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

H.P. Blavatsky

 

Djwhal Khul og Alice A. Bailey

I 1919 kontaktede den tibetanske mester Djwhal Khul den engelske kvinde, Alice A. Bailey med opfordring til at indlede et samarbejde om udgivelse af et meget omfattende esoterisk materiale. Efter en tænkepause accepterede hun samarbejdet, som varede i 30 år til 1949. Det resulterede i 24 bøger (ca. 12.000 sider), som sandsynligvis er den mest avancerede esoteriske litteratur menneskeheden endnu har set. Bøgerne blev skrevet på engelsk, men er i dag oversat til utallige sprog.

 

Indre-Verdensstyrelse-08-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

Alice A. Bailey

 

 

Mestrenes arbejde på det fysiske plan

 

Indre-Verdensstyrelse-05-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

 

Definitionen på en mester er et menneske, der har taget femte indvielse – et bevidsthedstrin, der kaldes Asekha-indvielsen eller mesterindvielsen. Hver indvielse fra tredje indvielse og opefter medfører en ufattelig udvidelse af bevidstheden. Det siges, at forskellen mellem et gennemsnitsmenneske og en mester, svarer til forskellen mellem et menneske og en hund. Et gammelt udsagn fra en af mestrene lyder sådan:

 

"For at forstå en mester, skal man selv være mester".

 

Det samme gælder for tredje og fjerde indviede.

En mesters arbejde på det fysiske plan udgør kun en mindre del af arbejdsområdet. Det fysiske legeme, som den femte indvielse tages i, bevares som en "støbeform" i lange tider med mulighed for manifestation af et fysisk legeme efter behov. Dette legeme er højt magnetiseret og fuldstændig fri for sygdomme og forfald. Det er forklaringen på de mange beretninger om mestre, der er flere hundrede år gamle.

En mester, der befinder sig i sit fysiske legeme, kan ikke omkomme ved ulykker eller attentater, for mesteren ved altid, hvad der vil ske i den nære eller fjerne fremtid. En mester er altid omgivet af en særlig gruppe devaer. De er usynlige for det menneskelige øje, og de har til opgave at hjælpe og beskytte mesteren.

Illusionssløret

En mester og mesterens opholdssted kan kun findes og ses af de mennesker, som mesteren selv ønsker, skal finde vej til stedet. Et illusionsslør skjuler stedet og giver mesteren fred til sit arbejde. I dag er Tibet besat af kinesiske soldater, men til trods for at de marcherer forbi eller overflyver området, vil de ikke være i stand til at se mestrenes tilholdssteder.

De psykiske evners "konge", det tredje øje, "Shivas altseende øje" bruger mesteren til at komme i forbindelse med andre medlemmer af Hierarkiet og sine disciple overalt på planeten.

En femte indviet skaber ved en viljeshandling et mayavirupa legeme[1] (en nøjagtig genpart af mesterens fysiske, astrale og mentale legemer). I disse legemer kan mesteren fungere overalt på de fysiske, astrale og mentale planer.

 

Indre-Verdensstyrelse-04-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

Billedet viser Apollonius foran kejser Domitian, som skal dømme ham til døden, men før dommen falder, udtaler Apollonius nogle profetier om kejseren, og derefter trækker han sin toga rundt om sig og forsvinder for øjnene af alle tilstedeværende og den chokerede kejser. Et øjeblik efter er han i Dikaearchia i Grækenland hos sine to disciple Demetrius og Dami − flere dages rejse fra Rom. Apollonius af Tyana var en efterfølgende inkarnation af Jesus af Nazareth.

 

Det primære i mestrenes arbejde er den viden og kontrol, de har over alle energityper. Deres virkelige storhed og magt ligger i denne evne, og man skal huske, at deres etik, moral og selvkontrol ligger lysår fra almindelige menneskers. Det er ikke uden grund, at man kalder dem for kærlighedens, visdommens og barmhjertighedens mestre.

En mester skaber sig selv. Gennem de mange inkarnationer "mestrer" denne overmenneskelige skikkelse det fysiske, astrale og mentale liv. Alle svagheder og fristelser er overvundet, når målet via de fem indvielser er nået. De fem indvielser er successive bevidsthedsudvidelser, som beskrives i detaljer her i e-bogen.

Mestrene må ikke gribe direkte ind i menneskets anliggender. Den frie vilje og udviklingen af skelneevnen er vigtigere end selv katastrofale fejltagelser – for kun på denne måde lærer menneskeheden i kraft af dyrekøbte erfaringer.

Denne korte beskrivelse af mestrene udgør naturligvis kun en lille del af den viden, man har om dem og deres arbejde. Men langt størstedelen værner de om. Det er deres hemmeligheder.

 

Indre-Verdensstyrelse-07-Åndsvidenskab-af-Hardy-Bennis

 

 

_________________________________

[1] Mayavirupa er sanskritbetegnelsen for “illusionslegemet”. Mayavirupa er et legeme, der midlertidigt dannes, når en mester af en eller anden grund ønsker at stige ned til et lavere eksistensplan og derfor ved en viljeshandling (kriyashakti) danner et legeme i passende stof.

_________________________________

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE