Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (2 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (2 af 22)

STOF TIL EFTERTANKE

 

De mystiske livsenergier

Her er nogle eksempler, der giver som stof til eftertanke: Det, man kunne kalde livsenergierne, strømmer uafbrudt ind i hjertecentret hos alle mennesker. Livsenergierne får hjertet til at pumpe blodet – der er livets flydende energi − rundt i det fysiske legeme, hvor det fordeler hormonerne til de endokrine kirtler, som er altafgørende for menneskets fysiske og psykiske helbred. Hvor kommer disse energier fra?

 

Intro-til-den-esoteriske-lære-03-Åndsvidenskab

 

Den gådefulde legemstemperatur

Et andet eksempel som naturvidenskaben ikke kan forklare: Hvordan kan mennesket − og for øvrigt også dyrene − opretholde en legemstemperatur på ca. 37 grader helt ud i hænder og fødder, når det er en naturvidenskabelig kendsgerning, at koldforbrænding − dvs. den føde man indtager, og som nedbrydes af mavesyre og diverse enzymer − ikke er i stand alene til at opretholde en normal legemstemperatur? Dette spørgsmål er videnskabeligt efterprøvet, men det er stadig et uforklarligt mysterium.

Åndsvidenskaben forklarer, at mennesket har et æterisk center ved foden af rygsøjlen, og dette center modtager den energi, der opretholder legemstemperaturen og det samme gælder livsenergierne. Som et kuriosum kan nævnes, at højt udviklede yogier i Tibet er i stand til at konkurrere om, hvem der på en frostklar nat kan vikle sig ind i flest våde lagner og tørre dem ved hjælp af kropsvarmen. Forklaringen er, at de har udviklet en særlig teknik til at trække energierne til centret ved foden af rygsøjlen og selv bestemme deres legemstemperatur.

Det genetiske mysterium

Hvem og hvad bestemmer, at en kropscelle skal være en hjernecelle, en hudcelle, en øjencelle eller en nervecelle? Generne er de samme, og DNA molekylet er også det samme. Der må derfor være en overordnet instans, som styrer og opretholder den fysiske organisme − men hvilken instans og hvordan?

Nøglen til forståelse af disse og mange andre såkaldte mystiske problemer er det energifelt, som i åndsvidenskaben har mange navne: Det æteriske legeme, energilegemet, vitallegemet, sundhedsauraen m.fl., og som nogle af naturvidenskabens forskere kalder "det morfogenetiske felt".

Ved livets afslutning trækkes dette legeme og dermed en lang række energier tilbage fra det fysiske legeme, og det medfører, at mennesket afslutter sin inkarnation for denne gang. Hvem og hvad der styrer disse processer, der giver mennesket livet og dets konstante fornyelse af alle legemets celler hele livet igennem, kan forklares ved hjælp af åndsvidenskaben.

 

Eksistentielle spørgsmål

 

Intro-til-den-esoteriske-lære-02-Åndsvidenskab

 

Mange mennesker, der læser og studerer seriøse bøger og artikler med åndsvidenskabeligt indhold, stiller et meget relevant spørgsmål: Hvor stammer den viden fra? Og man kan tilføje: Hvorfra stammer svarene, som forskere, filosoffer og tænkere gennem alle tider har stillet sig selv? Svaret er − fra medlemmer af den indre verdensstyrelse, som ad forskellige kanaler har givet svar på nogle af de mest fundamentale spørgsmål, et menneske kan stille:

 

Hvor kommer jeg fra, hvorfor er jeg her,

og hvor er jeg på vej hen?

 

 

Den esoteriske læres grundviden

Åndsvidenskaben oplyser, at der findes to centre, som har det overordnede ansvar for evolutionen på planeten. Gennem utallige civilisationer og kulturer har menneskeheden langsomt udviklet sig til det relativt høje niveau, der er opnået i nutiden. Den indre verdensstyrelse har derfor besluttet at afsløre en del af den esoteriske læres grundviden, og den har forsøgt at betro den til en lille minoritet af menneskeheden, som var moden til at forstå denne viden. Og tiden er nu kommet, hvor stadig flere mennesker har behov for at få denne viden. Problemet er blot, at informationsstrømmen er så enorm i nutiden, at kun få mennesker bruger den nødvendige energi til at finde, studere og tilegne sig denne visdom.

Den indre verdensstyrelse har i årtusinder − siden den atlantiske syndflod − arbejdet usynligt for menneskeheden, for menneskeheden skal ved egen kraft udvikle skelneevne og følge den indre længsel efter at få svar på livets store spørgsmål i stedet for at søge de lette svar og stille sig tilfreds med materielle goder og fornøjelser.

De to overordnede centre

Det er den indre verdensstyrelses ønske, at menneskeheden skal have kendskab til de to store centre, som er skjult for menneskers øjne, men som har ledet og ført alle naturrigerne − herunder menneskeriget − frem til det relativt høje bevidsthedsniveau, det er nået til.

Det ene er centret hvor "Guds vilje er kendt" − også kaldet Shamballa eller Faderhjemmet − som mennesket har sendt bønner til de seneste 2.000 år. Lederen af dette indre center − "Den Gamle af Dage", som han kaldes i Bibelen − er Sanat Kumara. Sanat Kumara er verdens indre konge, og hans aura omslutter hele planeten. Shamballa er Jordens hovedcenter.

Det andet center er det "direktorat", som har til opgave at udføre Sanat Kumaras vilje og hensigt efter planer, der er udarbejdet for tusinder af år siden. Dette indre center er opdelt i syv "departementer", og hvert departement repræsenterer en af de syv stråler som primær energi. Dette center har mange navne: Gruppen af fuldkomne sjæle, Det Store Hvide Broderskab, Mestrene − eller Hierarkiet, som det kaldes i den esoteriske litteratur.

Indvielsesprocessen

Hierarkiet består af medlemmer, som selv engang har været mennesker. Ved egen kraft har de overvundet livets utallige udfordringer og problemer, og de har "mestret" at frigøre sig fra dem. Og det er sket i kraft af utallige inkarnationer i "livets skole" (inkarnationer i den fysiske verden).

 

Indvielsesprocessen

 

Når de store lektier i livets skole er forstået og integreret, åbner der sig en vej til en accelereret udvikling, og det gælder for alle mennesker. Denne vej kaldes discipelskabet vej. Det er en vej med prøver, der fører videre til indvielsesvejen.

Indvielsesprocessen er et andet af de emner, der skal formidles til stadig flere. Navnlig til de mange mennesker, der seriøst har taget kampen op − ikke mindst kampen med sig selv, med at udvikle karakteren og med at afvikle den karma, som de − ligesom ethvert andet menneske − har på den karmiske "bankkonto".

Indvielsesprocessen sker ved hjælp af de syv stråler, og åndsvidenskaben oplyser, at der er fem indvielser, som er det foreløbige mål for menneskeheden. Derfor er viden om de syv stråler et af de fundamentale emner, som kan give et menneske nøglen til en dybere forståelse af sig selv, af nationernes særpræg og planetens samspil med solsystemet.

Syv store energiveje

Kort sagt kan man sige, at alt i Universet udvikler sig ad syv store energiveje. Intet er undtaget, uanset om det er et atom, en celle, en plante, et dyr, et menneske, en planet, et solsystem, en galakse eller en galaksehob. De syv stråler er derfor en af de mest grundlæggende videnskaber, der beskriver de energilinjer, som styrer alle menneskers udvikling. Derfor er viden om de syv stråler den esoteriske læres ABC. Den er nødvendig, hvis mennesket skal forstå sig selv og sine medmennesker og udvikle sig. Og videnskaben om de syv stråler kommer til at danne grundlaget for fremtidens psykologi.

 

Intro-til-den-esoteriske-lære-04-Åndsvidenskab

 

Den cykliske lovmæssighed

Det femte emne er viden om livets og naturens cykliske lovmæssighed. Alt begynder med en fødsel, fortsætter med en opvækst, når et højdepunkt, bevæger sig mod et forfald og afgår ved døden. Og herefter gentages processen. Det gælder alt i naturen både i kosmos og i menneskeriget, og mennesket er ikke undtaget fra denne regel.

Derfor er det vigtigt at mennesket bliver fortrolig med læren om genfødsel eller reinkarnation, så den gamle dødsangst kan forsvinde. Døds­angst har været en af modstandskræfternes vigtigste våben til at holde mennesker i uvidenhed og angst for det ukendte, for hvis der kun er ét liv, og hvis der ikke er nogen mening med livet, drejer livet sig om at kæmpe for sin egoistiske ret. Det er denne opfattelse, der er alt for udbredt i den materialistiske verden i disse tider.

 

Kristus, Iman Mahdi,

Bodhisattvaen, Verdenslæreren

 

Kriser og problemer

På grund af menneskehedens hastigt voksende bevidsthedsudvikling, vil den i de kommende årtier nærme sig et gigantisk krisepunkt, hvor flere globale problemer kulminerer. Globale klimaproblemer, overbefolkning, sultproblemer, energimangel og ikke mindst menneskehedens binding til en materialistisk forbrugsverden. Udviklingen er bl.a. et resultat af, at den nye generation ikke har nogen autoriteter, de kan stole på. De er i virkeligheden "forældreløse". Religionerne har udspillet deres rolle på grund af dogmatisme, ortodoksi og krystallisering i bogstavelig fortolkning af de hellige skrifter, som udviklingen for længst er løbet fra. Naturvidenskaben er også fastlåst i et verdensbillede, hvor man nægter at acceptere, at mennesket lever i et multidimensionalt univers. Kun kernefysikken og de mest avancerede psykologer arbejder ud fra en hypotese om, at mennesket lever i en flerdimensional verden. For tiden er et af modstandskræfternes stærkeste våben den udbredte misbrug af euforiserende stoffer − især blandt verdens ungdom. Narkotika skader de finere indre legemer. Det medfører ofte, at den unge generation forfejler det planlagte mål med inkarnationen. Det er et meget alvorligt problem, for det er ungdommen, der skal føre evolutionen videre. Det er derfor nødvendigt at Hierarkiets øverste leder, Kristus, igen kommer til syne for at vejlede sin menneskehed.

 

Intro-til-den-esoteriske-lære-05-Åndsvidenskab

Kristus

 

Kristus har mange navne. I Vesten kaldes han Kristus. Muslimerne venter på den store Iman Mahdi. Og i Østen venter man på Bodhisattvaen eller Verdenslæreren. I alle tidsaldre er det en Verdenslærer, der har grundlagt de forskellige religioner, så de passede til forskellige tidsaldre. Den esoteriske lære oplyser, at Verdenslæreren igen vil træde frem med sine disciple − mestrene − for at åbne øjnene på alle mennesker, sådan at mennesket forstår, at der er én menneskehed, og at alle har den samme Skaber.

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE