Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (1 af 22)


Bogen skaber overblik og sammenhæng. Emnerne præsenteres i et forståeligt sprog, og kapitlerne kan opfattes som 20 lektioner til yderligere fordybelse.

INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE (1 af 22)

INTRODUKTION TIL

DEN ESOTERISKE LÆRE

e-bog

 

Af Hardy Bennis

 

Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis

Du kan frit downloade e-bogen "INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE" af Hardy Bennis. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Kort omtale af denne bog:

 

Det er vanskeligt at skabe sig et overblik over den esoteriske lære - dels fordi de begreber, der beskrives, er fremmede for nutidens tankegang og materialistiske virkelighedsopfattelse - dels fordi emnerne er beskrevet i utallige bøger eller store litterære værker, og det er op til den enkelte at finde "den røde tråd" i de ofte vanskelige emner og skabe sammenhæng.

Den primære hensigt med denne e-bog er, at skabe overblik og sammenhæng. Desuden præsenteres emnerne i et forståeligt sprog, for i åndsvidenskabelig litteratur anvender ofte en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. E-bogens kapitler kan derfor opfattes som 20 lektioner, som kan skabe et grundlag for yderligere fordybelse.

E-bogens emner er vigtige for det søgende menneske, for menneskehedens bevidsthed udvikler sig nu så hurtigt, at livet på planeten nærmer sig et gigantisk krisepunkt, hvor flere globale problemer kulminerer. Globale klimaproblemer, overbefolkning, sultproblemer, mangel på energi til den teknologiske verden og ikke mindst menneskehedens binding til en materialistisk forbrugsverden, som er et resultat af, at der for den opvoksende ungdom ikke er nogen dybere mening med livet. Den har ingen autoriteter, den kan stole på. Den er ”forældreløs”.

Religionerne har udspillet deres rolle på grund af ortodoksi og en krystallisering i de hellige skrifters bogstavelige fortolkning, som udviklingen for længst er løbet fra. Mainstream naturvidenskaben er også fastlåst i et verdensbillede, som ikke vil acceptere, at mennesket lever i et multidimensionalt univers. Kun kernefysikken og de mest avancerede psykologer arbejder ud fra en hypotese om, at mennesket lever i en flerdimensional verden.

For tiden er et af modstandskræfternes stærkeste våben den udbredte misbrug af forskellige euforiserende stoffer − især blandt verdens ungdom − som dermed skader de finere legemer. Det medfører ofte, at de forfejler det planlagte mål med inkarnationen. Det er et meget alvorligt problem, for det er ungdommen, der skal føre evolutionen videre.

Det er derfor nødvendigt at man forstår, at der er én menneskehed, og at alle er børn af den samme Skaber. Ikke som en tro, men som logiske indicier baseret på en ny lære − den esoteriske lære.


 

INTRODUKTION TIL

DEN ESOTERISKE LÆRE

01

  

Intro-Esoteriske-Lære-forfatter-Hardy-Bennis

Hardy Bennis

 

Indhold

 

 • Side 1: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE
 • Side 2: STOF TIL EFTERTANKE
 • Side 3: DEN INDRE VERDENSSTYRELSE
 • Side 4: REINKARNATION & KARMA 01
 • Side 5: REINKARNATION & KARMA 02
 • Side 6: MENNESKET & DE SYV PLANER
 • Side 7: DET SKJULTE MENNESKE
 • Side 8: KOSMOLOGI
 • Side 9: GRUPPESJÆLEN & MENNESKESJÆLEN
 • Side 10: DEN ESOTERISKE VERDENSHISTORIE
 • Side 11: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 01
 • Side 12: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 02
 • Side 13: DE SYV STRÅLER 01
 • Side 14: DE SYV STRÅLER 02
 • Side 15: DE SYV STRÅLER 03
 • Side 16: SHAMBALLA & HIERARKIET
 • Side 17: MESTERHIERARKIET
 • Side 18: MODSTANDSKRÆFTERNE
 • Side 19: DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE
 • Side 20: DEVARIGET
 • Side 21: FREMTIDEN
 • Side 22: LITTERATURLISTE

 

Introduktion til

D E N   E S O T E R I S K E   L Æ R E

01

 

Intro-til-den-esoteriske-lære-01-Åndsvidenskab

 

Åndsvidenskabens emner

I den esoteriske læres omfattende litteratur opfordrer mestrene til, at visse emner kommunikeres til så mange mennesker som muligt. Det er årsagen til, at VisdomsNettet tilbyder denne e-bog, der omhandler nogle af disse emner. E-bogen henvender sig især til den hastigt voksende verdenstjenergruppe samt til mennesker, der er ved at vågne til en dybere forståelse af verden, og på denne måde informere om, hvad der forventes af mennesket, og hvad mennesket kan forvente.

Internettet er et magtfuldt medie, der gør det muligt at nå ud til mange mennesker. Tidligere blev åndsvidenskaben formidlet til omverdenen via foredrag, kurser, skoleforløb og bogudgivelser, men det var som regel en begrænset kreds, der søgte viden på denne måde.

En nødvendig arbejdshypotese

For at forstå den esoteriske lære er det nødvendigt at acceptere en arbejdshypotese, der går ud på, at menneskets fem fysiske sanser kun fungerer indenfor et meget begrænset frekvensområde. Denne information kan sammenlignes med dengang − for kun ca. 150 år siden – da man opdagede, at bakterier og vira kunne være dødbringende. Inden da havde man konsekvent nægtet, at der eksisterede mikroorganismer, der var så små, at menneskets øje ikke kunne se dem.

Der findes en lang række fænomener, som nutidens i øvrigt avancerede naturvidenskab ikke er i stand til at forklare, og derfor afviser forskerne at udforske disse fænomener, for det kan medføre, at det møjsommeligt opbyggede naturvidenskabelige verdensbillede krakelerer. Men mainstream videnskaben er nu nået til en korsvej, hvor den ikke kan komme videre, uden at den accepterer hypotesen om, at alt levende er formet over en energiskabelon, som opbygger, fornyer og opretholder alt levende på det fysiske plan. Dermed bliver den fysiske krop en virkning og ikke en årsag.

Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Download-fil: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-Introduktion-til-Den-Esoteriske-Lære-af-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE