Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Shamballa-og-Hierarkiet-Åndsvidenskab-og-esoteriske-lære

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (2 af 12)


Hele kosmos ledes, kontrolleres og besjæles af næsten endeløse rækker af sansende væsener, der hver har en mission at fuldføre.

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (2 af 12)

Åndsvidenskabens begyndelse

 

Informationerne blev givet i sidste del af 1800-tallet. Den Indre Verdensstyrelse håbede, at den avancerede del af menneskeheden efterhånden havde gjort tilstrækkeligt store intellektuelle fremskridt til, at den esoteriske lære kunne præsenteres i en mere teknisk form og dermed forstås og accepteres intellektuelt − eller muligvis endda intuitivt. Impulsen skulle bane vejen for en ny cyklus med åndsvidenskabelig forskning.

Naturvidenskabens forskere nærmer sig efterhånden flere eksistentielle spørgsmål. Især kernefysikken er teoretisk set brudt igennem til et af de essentielle kernepunkter: "At Universet har flere end tre dimensioner". Endnu er iagttagelserne kun teorier, men sten på sten er ved at blive lagt på det kompleks af viden, som vil føre til det store gennembrud, der fuldstændig vil ændre det anerkendte verdensbillede, som er opbygget gennem flere hundrede år, men som i nutiden står i vejen for fremskridt inden for næsten alle videnskabsgrene. Det møjsommeligt opbyggede verdensbillede, der er understøttet af utallige doktorafhandlinger, naturvidenskabelige forsøg og resultater, og som er nedskrevet i de højere læreanstalters lærebøger, skal tilpasses et flerdimensionalt verdensbillede, og det er naturvidenskaben ikke parat til endnu.

Oplyste mestre

Eksistensen af oplyste mestre, åndelige vejledere, guruer, mennesker med højere bevidsthed og frelserskikkelser er velkendt af mange. Skikkelser som Buddha, Krishna, Lao Tse, Sokrates, Zarathustra, Mohammed og Jesus − og de næsten mytiske skikkelser Hermes Trismegistos, Orfeus, Herkules og lignende profeter og lysbringere − er en central del af menneskehedens fælles arv og udvikling. Men i hvilken sammenhæng indgår de i Jordens åndelige liv? Viden om disse skikkelser og deres missioner har været indhyllet i tåger. Først i nyere tid er der blevet sat et skarpere fokus på dette forhold.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-03-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

Mesteren Morya

 

H.P. Blavatsky og Den Hemmelige Lære

Det er i kraft af H.P. Blavatskys pionerarbejde, at der i nyere tid er kommet en klarere forståelse af, hvad der menes med højerestående skikkelser. Med Den Hemmelige Lære og andre bøger og skrifter af H.P. Blavatsky blev hun den første, der gav informationer om mestrene til Vestens befolkning. Hun var selv elev af mestrene, og hun boede i en årrække hos mesteren Morya, hvor hun fik intensiv undervisning og uddannelse. Flere af mestrene hjalp hende med at skrive flere af de værker, som blev fundamentet for udviklingen af åndsvidenskaben. Der er forfattet adskillige biografier og givet mange beskrivelser af dette samarbejde, og hvordan det foregik.

Efter H.P. Blavatskys alt for tidlige død, fortsatte hendes nærmeste medarbejdere Annie Besant og Charles Webster Leadbeater med at fortolke hendes værker og udvide forskningen. De er skrevet i et svært tilgængeligt sprog, og de er fyldt med sanskritord, citater fra hinduistiske og ældgamle indiske skifter. Sanskrit var dengang det eneste sprog, der havde ord og begreber for bevidsthedstilstande og tekniske forklaringer på læren i den evige visdom, som den ofte kaldes.

Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Download-fil: SHAMBALLA & HIERARKIET - Hardy Bennis


Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: SHAMBALLA & HIERARKIET