Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Shamballa-og-Hierarkiet-Åndsvidenskab-og-esoteriske-lære

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (10 af 12)


Hele kosmos ledes, kontrolleres og besjæles af næsten endeløse rækker af sansende væsener, der hver har en mission at fuldføre.

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (10 af 12)

Hierarkiet er en syntese

af energier og kræfter

 

Mestrenes virkelige betydning

Selvom Hierarkiet er genstand for en stigende interesse hos stadig større dele af menneskeheden, vil mestrenes virkelige betydning ikke blive helt forstået, før menneskene erkender tre ting:

At Hierarkiet som helhed repræsenterer en syntese af energier og kræfter, der styres bevidst med henblik på at fremme den planetariske evolution – det vil sige udviklingen i mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget. Og der findes en evolution, som eksisterer parallelt med menneskeevolutionen. Den parallelle evolution kaldes deva- eller engleevolutionen. Devariget har sin egen hierarkiske opbygning, og de øverste ledere deltager i Den Indre Verdensstyrelse.

At disse energier kommer til udtryk gennem mestrene, som udgør Hierarkiet, og forbinder Hierarkiet med et endnu højere hierarki − Sollogos' Hierarki. Planetens hierarki er derfor en miniatureudgave af det større Solhierarki, hvis medlemmer manifesterer og styrer alle planetsystemerne – dvs. de syv "hellige" og de fem "ikke-hellige" planeter i Solsystemet.

At det planetariske Hierarki består af skikkelser, som har overvundet alle stofverdenernes tiltrækning og fristelser og nået menneskerigets mål ad den udviklingsvej, som alle mennesker skal gå. Disse åndelige skikkelser eller mestre har kæmpet og frigjort sig fra de fysisk-æteriske, astrale og mentale planer. De har løst hver eneste problem og taget hvert eneste skridt på udviklingsvejen. De har gennemlevet alle menneskelige erfaringer og overvundet alle vanskelighederne. De mestrer derfor menneskelivet. De ved af egen erfaring, hvordan udviklingen foregår i praksis. Derfor kan de accepteres og respekteres som forbilleder og idealkarakterer – og respekteres som menneskehedens ældre brødre.

Tilsynekomst en mulighed

Når menneskeheden engang har erkendt disse sandheder og er begyndt at realisere deres konsekvens – dvs. at samarbejde med Hierarkiet på en aktiv, bevidst og praktisk måde − er der mulighed for, at nogle af Hierarkiets medlemmer igen kan leve og arbejde blandt mennesker i den fysiske verden, sådan som de gjorde det i dele af den atlantiske periode.

Det kan blive den "fredens, stilhedens og retfærdighedens cyklus", som er forudsagt i mange hellige skrifter. Det er tusindårsriget, hvorom der siges:

"For jer der frygter mit navn,

skal retfærdighedens sol stråle frem,

og under dens vinger er der helbredelse."

Malakias’ bog, 3.20

 

Shamballa-og-Hierarkiet-11-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Egenskaberne har H.P. Blavatsky beskrevet på denne måde:

"Der er ingen fare, som uforfærdet mod ikke kan overvinde. Der er ingen prøve, som pletfri renhed ikke kan bestå. Der er intet problem, som et stærkt intellekt ikke kan løse. Til de, der når frem, er der en belønning, som ikke kan beskrives: Kraften til at velsigne og frelse menneskeheden. For den, der begår fejl, er der andre liv, hvor det kan lykkes".

Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Download-fil: SHAMBALLA & HIERARKIET - Hardy Bennis


Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: SHAMBALLA & HIERARKIET