Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-7-stråler-2-del-Åndsvidenskab

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13 (1 af 6)


Mennesket har 5 stråler - sjælsstrålen - personlighedsstrålen - mentallegemets stråle (tankeliv) - astrallegemets stråle (følelsesliv) - det fysisk/æteriske legemes stråle (handlingsliv).

DE SYV STRÅLER - 2:3 - 13 (1 af 6)

DE SYV STRÅLER

2. del

Introduktion til den esoteriske lære 13

 

Af Hardy Bennis

 

De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab

Du kan frit downloade artiklen "DE SYV STRÅLER" 2:3 af Hardy Bennis. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

DE SYV STRÅLER

2:3

Introduktion til den esoteriske lære 13

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-01-Åndsvidenskab 

 

Energimennesket

Det er nu tanken at relatere det enkelte menneske og menneskeheden til Universets uendelige strøm af energier, for mennesket lever i et univers af energier. Alt er energi, og som tidligere nævnt, dannes der en galakse, et solsystem, en planet, et menneske, et dyr, en plante, et mineral osv., dér hvor energierne samler sig i et punkt.

Et menneske har en fysisk krop, som det i al for stor udstrækning identificerer sig med. Enten glemmer man, eller også er man uvidende om, at kroppen kun er et redskab, der gør det muligt for noget højere i mennesket at leve og fungere på det fysiske plan. Og her skal mennesket lære en bestemt lektie, rette op på gamle fejltagelser, mødes med de mennesker, det har elsket eller hadet, og liv efter liv gøre større eller mindre fremskridt mod det mål, man kan kalde fuldkommengørelse.

Æterlegemet

Kroppen er kun den ydre skal eller fortætning af en energistøbeform, som er langt vigtigere end kroppen, for det er denne støbeform, der rummer de syv psykiske centre eller chakraer, der leder de syv primære energistrømme eller stråler ind i menneskets system. Støbeformen eller energifeltet har mange navne − f.eks. æterlegemet, energilegemet, sundhedsauraen, dobbeltgængeren osv. Æterlegemet er en fintmasket energistruktur, der fordeler energierne fra de syv primære centre og videre til nervesystemet, hjernen og det endokrine kirtelsystem.

Æterlegemet er en integreret del af planetens æteriske legeme, og planetens æterlegeme er igen en del af Solsystemets æteriske legeme, og sådan fortsætter princippet videre ud i Universet. Det er denne kendsgerning, der danner grundlaget for menneskets energiforbindelse med kosmos og videnskaben om esoterisk astrologi.

Helhed

De syv centre eller chakraer korresponderer energimæssigt med de syv planeter i Solsystemet. Informationen bekræfter, at mennesket er skabt efter det store forbillede – Solsystemet – for her "lever vi, ånder vi og er vi".[1] Det samme kommer til udtryk i det bibelske udsagn om, at mennesket er skabt i Guds billede[2], og det bekræfter desuden det hermetiske aksiom: "Som foroven således også forneden, som i det ydre således også i det indre, som i det store således også i det små"!

Monader

Hvis man betragter menneskeheden som én stor livsbølge, der i tidernes morgen udgik fra "Faderhjemmet" eller det monadiske plan, som det hedder i åndsvidenskaben, består den samlede menneskehed på det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet − ifølge åndsvidenskabelige oplysninger − af 60 milliarder monader – og dermed også tilsvarende antal sjæle. Disse 60 milliarder enheder eller monader fordeler sig i tre store grupper:

 

DE-SYV-STRÅLER-Hardy-Bennis-02-02-Åndsvidenskab

 

  • 5 mia. 1. stråle- eller viljesmonader

  • 35 mia. 2. stråle- eller kærlighedsmonader

  • 20 mia. 3. stråle- eller intelligensmonader

 

Der er ingen sjæle fra 1. stråle-monadegruppen i inkarnation i den nuværende periode i evolutionen.

Antallet af sjæle, der periodisk inkarnerer fra de to øvrige monadegrupper, afhænger af inkarnationsmønstret, der er underlagt de globale rytmer på planeten. I den nuværende overgang mellem to tidsepoker og med fem stråler i aktivitet[3], er menneskeheden strålemæssigt en blandet skare, og det resulterer i mange spændinger på det fysiske plan − både racemæssigt, nationalt og i familie- og gruppesammenhænge.

 

 

_________________________________

[1] Apostlenes Gerninger: Kap. 17,28

[2] Jakobs brev kapitel 3, 9 − Efeserbrevet kapitel 4,24

[3] Se Hardy Bennis: De syv stråler, 1:3

_________________________________

Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab
Download-fil: DE SYV STRÅLER 2:3 - Hardy Bennis


Artikel-De-7-stråler-Hardy-Bennis-2-del-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER 2:3