Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Shamballa-og-Hierarkiet-Åndsvidenskab-og-esoteriske-lære

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (7 af 12)


Hele kosmos ledes, kontrolleres og besjæles af næsten endeløse rækker af sansende væsener, der hver har en mission at fuldføre.

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (7 af 12)

Shamballa-kraften i anvendelse

 

Shamballa-og-Hierarkiet-08-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Åndsvidenskaben oplyser, at Shamballa-kraften er blevet udløst fire gange tidligere i menneskehedens historie:

Første gang

- var i forbindelse med, at menneskehedens bevidsthed tog det store kvantespring fra dyreriget til menneskeriget i lemurisk tid. Processen kaldes menneskets individualisering. Ved individualiseringen fik mennesket sin individuelle sjæl, der gennem de mange inkarnationer som selvstændigt individ fungerer som menneskets indre guide, mentor og hukommelsescenter. Sjælen er dybest set åndens eller guddommens repræsentant i det enkelte menneske.

Anden gang

- var i atlantisk tid, hvor menneskeheden delte sig i to lejre. Den ene, som fulgte de ondsindede og magtfulde magikere, og den anden, som fulgte mestrene og den hvide magis regler og love. Denne polarisering resulterede i utallige krige, og den fortsatte til nutiden med de to store verdenskrige, der i den esoteriske lære betragtes som en post-atlantisk krig.

Atlantis endte det med, at Hierarkiet ved hjælp af Shamballa-kraften nedsænkede Atlantis i havet. Beretningerne om denne katastrofe omtales som syndfloderne i de store religioner.

Tredje gang

- den voldsomme Shamballa-kraft blev sluppet løs, skete efter en beslutning ved et møde i Shamballas råd i 1825. Shamballa-kraften blev dog dæmpet med Hierarkiet som mellemled, så virkningerne ikke blev alt for voldsomme og destruktive.

Under Anden Verdenskrig, da aksemagterne (Tyskland, Japan og Italien) i 1942 var på vej til at vinde krigen, blev det besluttet at bruge denne kraft til at styrke de allierede (USA, Sovjetunionen og Storbritannien) i kampen. Det skete ved at lederne af aksemagterne fik reduceret bestemte mentale energier, og det medførte, at deres krigsindsats gradvis blev afsporet og ineffektiv. Den dybere årsag til anvendelse af denne metode var, at lederne af aksemagterne fungerede som redskaber for kosmisk ondskab – et emne der behandles senere.

Fjerde gang Shamballa-kraften blev anvendt var i perioden fra 1975. Man ønskede at nedbryde den onde indflydelse, som efter nazismens sammenbrud var flyttet til Sovjetunionen og Mellemøsten m.fl. Samtidig blev flere konstruktive initiativer sat i gang i helt nye syntesedannelser indenfor nytænkning og skabelse af holistiske paradigmer. Resultatet var våbenkapløbets delvise afslutning, Sovjetunionens sammenbrud, frihed til de Østeuropæiske stater, Berlinmurens fald og Tysklands genforening.

Shamballa-kraftens virkninger fortsatte ind i det nye årtusinde, og påvirkningen har foreløbig resulteret i globale finanskriser, terrorangrebet den 11. september 2001 i New York og Washington, klimaproblemer i global målestok. Desuden har den afsløret et af menneskehedens fundamentale problemer, nemlig egoismens voldsomme og uhæmmede hærgen inden for alle grene af samfundet.

 

Shamballa-og-Hierarkiet-09-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

 

Det er blevet klart for alle tænkende mennesker, at planeten, der er menneskehedens hjem, er presset helt til grænsen. I løbet af få årtier vil menneskeheden blive konfronteret med uoverskuelige problemer i form af klimakatastrofer, mangel på fossile brændstoffer, gigantiske sultproblemer, overbefolkning, flygtningestrømme, katastrofal mangel på rent drikkevand, den sibiriske "metangas-bombe", problemer med håndtering af genteknologien og en naturvidenskab, der må åbne sig for et nyt og helt anderledes verdensbillede, som det bl.a. beskrives i åndsvidenskaben.

Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Download-fil: SHAMBALLA & HIERARKIET - Hardy Bennis


Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: SHAMBALLA & HIERARKIET