Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MODSTANDSKRÆFTERNE - 17
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Modstandskræfterne-Åndsvidenskab-Hardy-Bennis

MODSTANDSKRÆFTERNE - 17 (1 af 10)


Modstandskræfterne arbejder altid intelligent og samvittighedsløst. De arbejder efter devisen, den stærke og kloge, dominerer og udnytter den svage og mindre kloge.

MODSTANDSKRÆFTERNE - 17 (1 af 10)

MODSTANDSKRÆFTERNE

Introduktion til den esoteriske lære 17

 

Af Hardy Bennis

 

Modstandskræfterne-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

Du kan frit downloade artiklen "MODSTANDSKRÆFTERNE" af Hardy Bennis. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

MODSTANDSKRÆFTERNE

Introduktion til den esoteriske lære 17

 

Modstandskræfterne-01-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

 

Det gode og det onde

Planetens højeste center − Shamballa og Mesterhierarkiet − er tidligere blevet behandlet, men for at skabe et fuldstændigt billede, er det nødvendigt også at se på de kræfter, der modarbejder evolutionen. Det er derfor nødvendigt at komme ind på det uløselige filosofiske og teologiske tema:

 

"Er det onde en del af Gud,

eller befinder det sig uden for Gud?"

 

Involution

For at forstå det åndsvidenskabelige svar, må man forsøge − med det begrænsede tredimensionale tankesind − at forstå selve Skabelsens natur. Skabelse indebærer begrænsning. Alt i Universet gennemgår en udvikling. Der er tidligere blevet oplyst, at alt udgår fra det Ene Skabende Center, uanset om det er en galakse, et solsystem, en planet, et menneske eller et atom. Det skabende center befinder sig på et bevidsthedsplan, der er umuligt at forstå med det fysiske menneskes begrænsede tankesind. Men det medfører, at alt bevæger sig "oppe" fra det "høje" og ubeskrivelige udgangspunkt og "ned" i de "lavere" planer i en proces, der kaldes involution.

Involution eller indvikling medfører, at livet vikler sig ind i stadig tættere stof, og denne proces fortsætter helt ned til det fysiske plan, hvor mennesket på nuværende stadie i udviklingen befinder sig i en fysisk form. Det tætteste fysiske stof i mineralriget udgør vendepunktet i denne involutions- eller indviklingsproces, og i den videre proces bevæger livet og bevidstheden sig via mineralriget "opad" gennem planteriget og dyreriget, og videre til menneskeriget.

Evolution

I processen i disse naturriger er bevidstheden derfor udsat for den modsatte bevægelse. Livet er nu på vej "opad" – tilbage mod de "højere" riger i den proces, der kaldes evolution eller udvikling, fordi livet igen vikler sig ud af stoffet. Det medfører, at konstitutionen i mennesket er opbygget af involutionært materiale i alle legemer – dvs. det fysisk-æteriske, astrale- og mentale stof. Det medfører, at alle mennesker har en indre "kamp" mellem den iboende sjælsbevidsthed, der søger "opad" mod det skabende center, som den er udgået fra, og stoffets inerti, som skyldes at cellerne i det fysiske legeme og partiklerne i æterlegemet, astrallegemet og mentallegemet er på den involutionære vej – dvs. på vej "nedad" i stoffet.

Konklusionen er derfor, at involution og evolution er livets bevægelse i hver sin retning, og den modsatrettede bevægelse skyldes vidt forskellige mål og metoder.

 

Modstandskræfterne-02-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab

Artikel-Modstandskræfterne-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab
Download-fil: MODSTANDSKRÆFTERNE 17 - Hardy Bennis


Artikel-Modstandskræfterne-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MODSTANDSKRÆFTERNE 17