Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Shamballa-og-Hierarkiet-Åndsvidenskab-og-esoteriske-lære

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (4 af 12)


Hele kosmos ledes, kontrolleres og besjæles af næsten endeløse rækker af sansende væsener, der hver har en mission at fuldføre.

SHAMBALLA & HIERARKIET - 15 (4 af 12)

Shamballas råd og Hierarkiet

 

Shamballa-og-Hierarkiet-14-Åndsvidenskab-og-Esoterisk-viden

Planche - Shamballa-og-Hierarkiet

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

Planchen er en oversigt over Shamballas råd og forbindelseslinjerne til Hierarkiet og de mest kendte mestre. Tallene angiver de forskellige stråler. Der er mange flere mestre involveret end de mestre, der vises her.

 

Shamballa

På planchen over planetens hierarkiske opbygning finder man øverst planetens hovedcenter Shamballa, der betyder "det lykkelige land". Det er fredens center, der ligesom midtpunktet i enhver cyklon, befinder sig i fuldstændig ro. I det universelle verdensmantra − Den Store Invokation − kaldes Shamballa "centret hvor Guds vilje er kendt". I Johannes Åbenbaring beskrives Shamballa i visionære og symbolske billeder, for her kaldes centret for "Det nye Jerusalem", der betyder "fredens sted", som stiger ned fra oven.

Shamballa er centret for planetens højst udviklede væsener. Ifølge de esoteriske beretninger forvaltes Shamballa primært af Flammeherrerne, som er betegnelsen for Kumaraerne[1], der kom til Jorden fra Venus for ca. 18½ millioner år siden. Dengang var der i alt 105 Kumaraer, men i årmillionernes løb har de fleste trukket sig tilbage, og nu er der kun syv Kumaraer i Shamballa.

Sanat Kumara og kumaraerne

Øverst står lederen Sanat Kumara − verdens indre konge − planetens guddom − "Vor Fader i Himlen", som religiøse menneske har bedt til gennem de seneste 2.000 år. "I Ham lever vi, ånder vi og er vi", står der i Bibelen[2], for hans aura omslutter og gennemstrømmer alt på planeten. Han er i personificeret forstand Gud på denne planet og personificeringen af planetens ånd. Hans tre brødre eller disciple er kumaraerne Sanaka Kumara, Sananda Kumara og Sanatana Kumara. Deres bevidsthed er rettet mod planeten og dens styring. De tre øvrige Kumaraer er Jata Kumara, Vadhu Kumara og Panchashikha Kumara, som har deres bevidsthed rettet mod de højere verdener.

Det gigantiske væsen, der kaldes Den Tavse Vogter, skal også nævnes. Som navnet antyder, fungerer Den Tavse Vogter som repræsentant for Sollogos her på Jorden, og han residerer over Sanat Kumara. Men bortset fra det, ved man intet om denne store bevidsthed og hans opgave.

 

 

_________________________________

[1] Shamballa eksisterer ikke i tæt fysisk stof, men findes på det højere æteriske plan i området over Gobi-ørkenen. Kumaraerne udgør et åndshierarki, som på et tidspunkt kom til Jorden for at lede menneskehedens udvikling.

[2] Apostlenes gerninger, 17,28

_________________________________

Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Download-fil: SHAMBALLA & HIERARKIET - Hardy Bennis


Artikel-Shamballa-og-Hierarkiet-Hardy-Bennis
Læsefil med vendbare sider: SHAMBALLA & HIERARKIET