Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (17 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (17 af 21)

Yogasystemernes relevans

 

Alle er ikke lige langt

Det er indlysende, at ikke alle mennesker på planeten udvikler sig i samme tempo. I enhver tidsalder er nogen foran majoriteten eller “normen” i en befolkning. De repræsenterer “trendsætterne”. De påvirker og former majoritetens bevidsthed eller “normer”, og derfor er det kun en minoritet, der vil leve i overensstemmelse med Den Nye Tidsalders idealer.

Alle yogasystemer er relevante i dag

Selvom menneskeheden har gennemgået udviklingen frem til det nuværende niveau af selvbevidsthed, har mange alligevel bundet sig til tidligere stadier, som skal overskrides. Det er årsagen til, at alle yogasystemerne er værdifulde i dag, selvom de tidligere tiders yoga reelt ikke burde være nødvendige ud fra princippet, at det lavere ikke inkluderer det højere, men at det højere inkluderer det lavere.

Rodchakra – lever for den fysiske krop

Når et menneske lever for sin fysiske krop – eksempelvis gennem overdreven fokusering på kroppens sundhed og fysiske form – ved man, at rodchakraet (Mooladhara) dominerer.

 

Det-Hierarkiske-Princip-29-Erik-Ansvang

 

Sakralchakra – lever for begær og erobring

Når et menneske overvejende lever gennem sine begær og besiddelser – eksempelvis ved konstant at ville erobre det modsatte køn eller anskaffe fysiske ejendele – ved man, at sakralchakraet (Svadhisthana ) dominerer.

Solar-plexus – lever for oplevelser

Når et menneske overvejende lever gennem sine følelser – eksempelvis ved at opsøger situationer, hvor det får nye oplevelser, føler sig godt tilpas og modtager positiv respons – ved man, at solar plexus chakraet (Manipura) dominerer.

Hjertechakra – lever for at give og modtage

Når et menneske overvejende er styret af sin sensitivitet, og lever ud fra ønsket om at give og modtage kærlighed (som ikke må forveksles med lidenskab, tiltrækning eller ønsket om at besidde), ved man, at hjertechakraet (Anahata) dominerer. Dette menneske handler til gavn for andre. Det er ikke styret af lavere følelser, men af aspiration … altså uselviske følelser, der som bekendt kaldes kærlighed.

Halschakra – lever for den logiske tænkning

Udviklingen af den konkrete tænkning (det lavere tankesind) er en overbygning, der er udviklet i barndommen. Denne udvikling er sket i et samspil med halschakraet (Vishuddhi), for ved pubertetens begyndelse er hjernen tilstrækkeligt udviklet til at skabe abstrakte tanker. Mesteren Djwhal Khul kalder denne tænkning for “den højere tænkning”. På dette stadie kan pandechakraet eller (Ajna) vækkes – og det er her, Raja yoga kan tage sin begyndelse.

Hovedchakraet – fører til intuition

I den sene pubertet og i den tidlige voksenalder giver uddannelsessystemet mulighed for ikke alene en løbende udvikling af alle de stadier, der ligger forud, men også for en forædling og en intensivering af den abstrakte tænkning, der resulterer i udvikling af intuitionen gennem stimuleringen af hovedchakraet eller (Sahasrara).

På dette tidspunkt toner voksenlivets ansvar frem, og integrationen af kærlighed og intelligens skaber udviklingen af viljen, som er et udtryk for “positiv intention” – ikke “stædig vilje”. På dette stadie har Raja yoga meget at give – og samtidig skabes grundlaget for det senere arbejde i Agni yoga.

Der kan siges meget mere om disse emner, men det er tilstrækkeligt at antyde, at udviklingen ikke sker tilfældigt. Den er logisk og hierarkisk. Samtidig giver den ethvert menneske en meningsfuld plads i menneskehedens og planetens samlede udvikling.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP