Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (13 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (13 af 21)

Ekstragenetisk overførsel

 

Ekstragenetisk overførsel/undervisning og lærdom

Manglen på genetisk overførsel af informationer, som kan sikre menneskets overlevelse, evnen til at klare sig selv og sin udvikling, medfører, at alt det, der er nødvendigt for at organisere menneskelivet, skal overføres og erhverves “ekstra-genetisk”. “Agenterne” i denne proces, som medfører, at mennesket ikke længere styres af sine gener, er andre medlemmer i den menneskelige familie. Denne proces med “ekstra-genetisk” overførsel af informationer kaldes undervisning og lærdom.

 

Det-Hierarkiske-Princip-21-Erik-Ansvang

 

Lærere er ekstra-genetiske overførere

Selvom mennesket er instinktivt disponerede for indlæring (fordi overlevelse afhænger af det), er det ikke født med viden om, hvad det skal lære, og hvordan det lærer det. I stedet stiller evolutionen forældre, familiemedlemmer, venner og bekendte og hele samfundet til rådighed – herunder de mennesker, der er udset til at fungere som lærere. Man kan sige, at navnlig lærerne fungerer som “ekstra-genetiske” overførere af meget af den information, mennesket behøver for at klare sig i livet.

Undervisning og lærdom har derfor taget

instinktets plads i evolutionsprocessen.

 

Da begrebet undervisning dukkede op udvikledes samtidig evner som refleksion, skelneevne, valg og målbevidsthed …

  • og ud af disse egenskaber opstod forståelsen af årsag og virkning …
  • som igen udviklede en søgen efter rigtig handling …
  • som bliver en kilde til viden og forståelse.

Derfor kan man konkludere, at tanken ikke kun er grundlag for menneskets aktiviteter, men for menneskets virkelighed.

Kompleksiteten vokser

Den ene generations tanker og aktiviteter, danner en ledetråd for den efterfølgende generation, som tilføjer deres andel til det, der er opnået … etc. På denne måde er hver generation tvunget til at øge bevidstheden alene for at kunne håndtere det, der allerede er opnået. Og i denne proces vokser kompleksiteten for den efterfølgende generation. Derfor går udviklingen af det enkelte menneskes bevidsthed hånd i hånd med menneskehedens og dermed også planetens udvikling.

 

Det-Hierarkiske-Princip-22-Erik-Ansvang

 

Den store opdeling

Meget som er nævnt indtil nu, befinder sig indenfor den vesterlandske naturvidenskabelige tradition, som i det store hele er af nyere oprindelse. De største fremskridt er først set i dette århundrede. Naturvidenskaben har indsamlet en enorm mængde af informationer, ideer, hypoteser og viden om naturens fysik, kemi og biologi. I de seneste århundreder er naturen blevet omhyggeligt undersøgt, men da denne form for forskning er et relativt ny eksperiment, er det mest essentielle – nemlig menneskets bevidsthed – endnu et ret uudforsket territorium. Eftersom bevidstheden spiller en central rolle, som årsag til planetens tilstand i fortiden og dens forædling indtil i dag, er det indlysende, at bevidstheden bliver det primære fokus i fremtidens videnskaber.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP