Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (16 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (16 af 21)

Chakraer i fortiden og nutiden

 

Det-Hierarkiske-Princip-27-Erik-Ansvang

 

Chakraer under solar-plexus er fortid

Hvert chakra har sin egen opgave i organiseringen af bevidstheden. Udviklingen af de chakraer, der ligger under solar plexus, er sket i fortiden, og de kræver derfor ikke længere særlig opmærksomhed. Den fortsatte stabilisering er overladt til chakraerne selv − dog hjulpet af passende ernæring, øvelse og sunde levevilkår. Derfor hører man, at opgaven er koncentreret om udviklingen af de højere chakraer, som stadig er ufuldkomne.

 

“Den yoga som den spæde menneskehed benyttede sig af i den første, rent fysiske race − den lemuriske race − var hatha yoga, det fysiske legemes yoga, der bringer den fysiske organismes forskellige organer, muskler og dele i bevidst anvendelse og under bevidst kontrol …”

“I den atlantiske tid blev menneskehedens fremskridt fremmet ved hjælp af to yogasystemer. Først den laya yoga − centrenes yoga − der skabte en stabilisering af æterlegemet og af centrene i mennesket, og udviklede den astrale og psykiske natur. Senere blev bhakti yoga, der udsprang af udviklingen af astrallegemet, forbundet med laya yoga, og dermed var grundlaget lagt for den mysticisme og hengivenhed, som har været den bagvedliggende drivkraft for nutidens ariske rodrace.”

Alice A. Bailey: Sjælens lys – Patanjalis yoga sutraer, s. 11-12

 

I bogen Agni Yoga oplyser mesteren Morya det samme. Alice A. Bailey gør desuden opmærksom på, at hatha yoga, som hører til menneskehedens fortid, ikke er egnet til udvikling af de højere centre.

 

“Ingen har udviklet sig (åndeligt)[1] gennem hatha yoga”

– siger mesteren Morya.

 

Lemurien og Atlantis

På denne måde blev rodcentret og sakralcentret stabiliseret i menneskehedens barndom. Den lemuriske periode korresponderer derfor med menneskets tidlige barndom. Udviklingen og stabilisering af solar plexus og hjertechakraet indledtes i den atlantiske periode, og denne udvikling i menneskeheden korresponderer med den mellemste og ældre barndom.

Nutiden – menneskehedens pubertet

I den nuværende såkaldte ariske periode (som intet har at gøre med nazisternes forestillinger om den ariske race), repræsenterer menneskehedens pubertet. Her skal hals- og pandechakraet udvikles og stabiliseres. Og her finder man forbindelsen til udviklingen af de skabende evner og de intellektuelle potentialer, som normalt ikke viser sig før puberteten. I denne periode fødes evnen til at tænke rationelt og abstrakt. Yoga-metoden til udvikling af disse evner kaldes Raja yoga – eller “Kongevejen til forening”.

 

Det-Hierarkiske-Princip-28-Erik-Ansvang

 

Nutid og fremtid – abstrakt tænkning og intuition

I den nuværende og fremtidige periode, som markeres af overgangen fra Fiskenes til Vandbærerens tidsalder, vil være udtryk for menneskehedens tidlige manddom. Her vil mennesket udvikle den abstrakte tænkning, der fører til intuition. Intuitionen vil blive bevidsthedens almindelige udtryksmåde. Det vil vise sig ved, at et stigende antal voksne begynder at fungere gennem deres hovedcenter, og det involverer både Raja yoga og Agni yoga – “ildens yoga” – som bogstaveligt er tankesindets ild.

 

 

_________________________________

[1] Forfatterens parentes.

_________________________________

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP