Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (18 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (18 af 21)

Hvem er Hierarkiet?

 

Det-Hierarkiske-Princip-30-Erik-AnsvangDet skulle nu være klart for enhver, at alt i naturen er hierarkisk. Men samtidig fungerer de enkelte livsenheder hierarkisk – og enhver hierarkisk enhed er desuden medlem af det overordnede hierarki.

Disciplens opgave

På de niveauer, der ligger under menneskeriget, styres den hierarkiske struktur instinktivt. Men da følelser og tanker og den frie vilje voksede frem i menneskelivet, blev styringen koblet til uddannelsen. Men uddannelsessystemet og handlemåderne er styret af “normen”. De lever op til samfundets forventninger, og gør kun lidt for at stimulere de grænseoverskridende muligheder. Man kan kalde det “egoismes yoga” eller sætte andre ord på, som indikerer en esoterisk disciplin, men det er et faktum, at alle nødvendige informationer, der kan støtte en grænseoverskridende forskning og uddannelse eksisterer. Derfor skal alle disciple – det vil sige alle, der studerer disciplinerne – udgøre et bevidst og ikke et ubevidst hierarki, som er i stand til i stigende grad at forstå hensigten med arbejdet i denne del af Universet – og dele denne indsigt med det omgivende liv.

Bryd ud af massebevidstheden. Bliv trendsætter

Konsekvensen vil være, at de, der bryder ud af massebevidstheden, de, der kan se bagom alt det, menneskeheden har opnået, og som på grund af deres egne erfaringer bliver “trendsættere” i livets hierarki, skaber nye muligheder for de, der kommer efter. Dermed opfylder de deres opgave i livets hierarki, hvor “de mere komplekse” videregiver informationer til “de mindre komplekse” – og derved øges kompleksiteten til gavn for helheden.

Oppefra og ned medfører tjenestearbejde

Tidligere blev det nævnt, at et hierarki ikke fungerer fra bunden og opefter, men fra toppen og nedefter. Hierarki må derfor uundgåeligt medføre tjenestearbejde, hvad Kristus klart symboliserede, da han vaskede disciplenes fødder. Det indlysende i denne viden kan forvandle verden, for det medfører, at det er de, der befinder sig på lavere niveauer, der har til opgave at udføre det arbejde, som de, der befinder sig på højere niveauer, kan koordinere. Det er samtidig opgaven for de, der befinder sig på højere niveauer, at respondere på behovene på de lavere niveauer.

Det er ikke kun et spørgsmål om “fair play”. Der er tale om et beskyttende, hjælpende, vejledende og ledende samarbejde, snarere end et dominerende, kontrollerende og undertrykkende system, selvom det er den sidste version, menneskeheden for tiden har valgt.

 

Grundreglen

 

De mennesker, der ikke medvirker til udviklingen af andre, begrænser deres egen udvikling.

  • Man bliver kun et kærligt menneske gennem kærlige handlinger.
  • Man viser og bekræfter sin viden og forståelse ved at dele den, og det er forudsætningen for, at man kan transformere den og forvandle viden til visdom – og bliver vismænd og -kvinder.
  • Man udvikler den skabende vilje – eller gode vilje – ved at udtrykke kærlighed og forståelse.

Ved at integrere kærlighed, viden og vilje skaber man en triade af muligheder, der gør det muligt at løfte sig selv op til det næste niveau af den individuelle bevidsthed – og dermed gør man det samme for menneskeheden og planeten. Der er ikke plads til en begærlig bevidsthed eller til spirituel egoisme på fremtidens udviklingsvej.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP