Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (11 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (11 af 21)

Den guddommelige plan

 

Hensigten eller den overordnede plan

Ideen om en overordnet plan eller en hensigt med skabelsen er uacceptabelt set fra darwinisternes synspunkt. Darwinisterne mener jo, at evolutionen er et resultat af forandringer og nye genetiske kombinationer − og de udvælges alene for at mennesket kan overleve i omgivelsernes livsbetingelser. Der er ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved værdien af darwinismens tanker, som blev fremsat i en tid med enorme mængder af naturvidenskabelige undersøgelser, men i dag er hypoteserne blevet til tvivlsomme forklaringer på kilden til de informationer, der er nødvendige for livets evolution.

 

Det-Hierarkiske-Princip-17-Erik-Ansvang

 

Er livets hierarki forhåndsprogrammeret?

Det er nødvendigt at påpege den naturvidenskabelige uvidenhed omkring kilden til planetens genetiske programmer og de morfogenetiske felter, der styrer dem. Man må overveje, om livets hierarki på alle niveauer er programmeret på forhånd af en kilde, som er væsentlig mere kompleks end den form, som den opstår af. Jeremy Hayward har skrevet:

 

“Formernes umådelige mangfoldighed, tendensen til tilsyneladende ’forudseenhed’ af den naturlige evolutionsproces, forandringerne i arternes former, uafhængighed af miljøets tvang, beviser den rige kreativitet, og på sin vis også naturens intelligens, tilstedeværelsen af samarbejde i naturen og måske endog ’mentale processer’.”

Jeremy Hayward: Perceiving Ordinary Magic, p. 123-124

 

Guds bevidsthed?

Det er et ikke-videnskabeligt svar på evolutionen og dermed livets hierarki. Mystikere vil sige, at det hele er udtryk for Guds bevidsthed. Det er måske rigtigt, men det er alligevel et alt for nemt svar, for svaret giver ikke mulighed for at forstå processerne. Der er ingen grund til at benægte Guds eksistens, men der er heller ingen grund til bruge Ham som en undskyldning for uvidenhed.

 

Det-Hierarkiske-Princip-18-Erik-Ansvang

 

En uerkendt egenskab i Universet

Men tilbage til livets hierarki og dets udvikling i såvel makrokosmos som i mikrokosmos. I begge tilfælde viser der sig at være en egenskab i Universet, som endnu mangler at blive formuleret. Heldigvis er der hjælp at hente i åndsvidenskaben, selvom erkendelserne endnu ikke er accepteret af naturvidenskaben.

Nedefra og op eller oppefra og ned?

Naturvidenskaben antager i dag, at livets hierarki skabes fra bunden og opefter. Det udfolder sig fra simple amøber i udifferentierede stadier til klart systematiserede og integrerede stadier. Deres udvikling ser imidlertid ud til at være integreret fra toppen og nedefter. Det vil sige, at en foregående og mere kompleks informationskilde styrer den mindre komplekse.

Fremtiden bygger på fortiden

Hvis det er korrekt, betyder det, at skabelsen af nye former i fremtiden, kræver en model fra fortiden. I samme øjeblik den nye form er skabt, vil den være en fortidig hændelse, der kan styre en fremtidig. Det medfører ikke, at “fortiden” altid ligger bagude. Eksempelvis ved man fra sportens verden, at når en ny rekord er skabt, og derfor hører fortiden til, så er den samtidig model og målsætning for de sportsfolk, der endnu ikke har præsteret det samme. Fortidens handlinger rummer fremtidens muligheder.

Fra instinkt til intention

Hvis man accepterer denne hierarkiske proces, accepterer man determinisme. Determinisme betyder, at alle begivenheder er udtryk for, hvad der allerede er forudbestemt. Årsagerne til alle begivenheder er derfor for længst aktiveret i fortiden. Det siger sig selv, at denne holdning skaber store problemer for begrebet “fri vilje”. Det er ikke et emne, der skal diskuteres her, men det er værd at huske på. Ikke desto mindre skal man overveje følgende:

Hvis åndsvidenskaben hare ret i,

at livet ikke er udtryk for tilfældigheder,

men har en hensigt, skal der uundgåeligt

skabes livsformer, som er nødvendige

for at opfylde hensigten.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP