Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (19 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (19 af 21)

Progressiv eller konservativ

 

Den evige tilbagevenden

Enhver har set et svingende pendul, som demonstrerer princippet om aktion og reaktion. Til enhver aktion hører en lige så stor og modsatrettet reaktion. (Det samme gælder også inden for psykologien). Man kan sige, at …

– mens ethvert levende væsen bevæger sig imod større kompleksitet og orden, så søger det samtidig at opnå en tilstand af balance på det udviklingsstadie, der er opnået.

Progressive og konservative tendenser

Man kan tale om aktion eller udvikling som progressive reaktioner – mens balance er konservative reaktioner. Eksempelvis var menneskekroppen progressiv, mens mennesket voksede op, for dengang blev der skabt celler og væv. Kroppen blev konservativ, da den byggede forbindelser mellem cellerne, for at skabe en stabil struktur. Kroppen er stadig konservativ, for hvis man skærer sig eller kommer til skade, forsøger kroppen straks at genskabe den oprindelige tilstand. Når kroppen vender tilbage til status quo, siger man, at den heles.

Fravær af instinkt skaber trang til konservatisme

På livets lavere niveauer er der balance mellem de progressive og de konservative tendenser, og denne balance opretholdes instinktivt. Denne instinktive kontrol er en nødvendighed frem til det punkt, hvor mennesket udvikler modenhed. Men når det bevæger sig ind i området med menneskelige følelser, tanker og fri vilje, mangler denne genetiske kontrol. Der opstår en spænding mellem trangen til at være progressiv og trangen til at være konservativ. Årsagen er fravær af et instinkt, der straks fortæller, hvad der er rigtig eller naturlig adfærd, og det medfører, at mennesket konfronteres med konstant usikkerhed. Og dermed opstår trangen til konservatisme, som er en beskyttelse mod det ukendte, for det ukendte repræsenterer en potentiel fare.

 

Det-Hierarkiske-Princip-31-Erik-Ansvang

 

Vaner (rutiner) afskærer mennesket fra fremtiden

Denne tendens kaldes “vaner”. Vaner opstår af rutiner. Vaner stabiliserer mennesket i nutiden – men hvis de fastholdes, afskærer de det fra fremtiden. Frygt er et signal, som stammer fra konservatisme. Det udsendes, når vanerne trues. Frygt handler derfor om det nye, det usikre, det ukendte – fremtiden.

Alle kender vanens enorme magt – og derfor også frygten for at ændre adfærd. Ethvert forsøg på forandring kaster mennesket ud i en kamp mellem det gamle og det nye – og de fleste foretrækker passivitetens ro frem for transformationens turbulens.

Denne tendens til at ville opretholde fortiden er en af grundene til, at det er så vanskeligt at gennemføre den personlige udvikling uden hjælp. Selv under vejledning af en oplyst lærer, vil den systematiske opvækning af hvert chakra kræve et så målrettet og utrættelig arbejde, at der kræves mange liv til at gennemføre processen. Heldigvis er mennesket ikke begrænset til et enkelt liv.

Hypotesen om reinkarnation

Hypotesen om reinkarnation giver mulighed for udvikling og transformation. Der siges bevidst hypotesen, for der er jo stadig mange mennesker, der betragter reinkarnationstanken som ulogisk, og foretrækker at være konservative frem for progressive. Den modsatte hypotese, at mennesket kun har ét liv (hvilket i øvrigt også bør bevises), og at den menneskelige bevidsthed forsvinder efter døden, er dominerende i Vesten.

 

Det-Hierarkiske-Princip-32-Erik-Ansvang

 

Andre kilder bryder med konservatismen og frygten for det ukendte. Og mængden af informationer om et liv efter livet er overvældende. Man hører om nær-døds-oplevelser, ud-af-kroppen-oplevelser, regressionsoplevelser … etc. De mange udsagn udgør tungtvejende indicier, som åbner mulighed for, at der findes andet og mere end det fysiske liv.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP