Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (9 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (9 af 21)

Fra familie til verdenssamfund

 

Det samme gælder det enkelte menneske. Det enkelte menneske er en celle i en levende organisme, som er et levende hierarki af undergrupper, grupper og overgrupper. Mennesket agerer selv i forskellige hierarkier. Det er født ind i en familie, hvor de voksne leder børnene. Familien er en del af lokalområdet … som er en del af den lokale kommune … som er en del af en landsdel … om er den del af en nationalstat … som er en del af en union … som er en del af et verdenssamfund.

På ethvert niveau i det hierarkiske system udvikler og opretholder hver gruppe sin egen integritet. Men grænsen for gruppens autonomi opstår, når aktiviteten berører andre grupper. Og her opstår det næste hierarkiske princip.

 

Det er gruppen over, der regulerer

aktiviteterne i gruppen under.

Eller sagt på en anden måde:

Den enkeltes interesse må vige for helhedens.

 

Det-Hierarkiske-Princip-14-Erik-Ansvang

 

Et eksempel: Renovation

Et godt eksempel er samfundets håndtering af affald. Engang var det enkelte menneske ansvarlig for sit eget affald, men efterhånden som det lille samfund voksede, overtog bysamfundet opgaven med at indsamle affaldet. Bysamfundene voksede, og affaldet begyndte at give forureningsproblemer, som for eksempel grundvandsforurening. Dette problem bredte sig ud over kommunegrænserne, og involverede derfor næste niveau i samfundet. Og i dag ved enhver, at forureningsproblemet har nået et omfang, at det ikke alene er et nationalt anliggende, men i høj grad befinder sig på internationalt niveau. Det er menneskehedens højeste instanser, der styrer og kontrollerer udviklingen, men der handles lokalt. I sidste ende får de internationale beslutninger virkninger, der styrer og retleder det enkelte menneskes liv.

Manglende samarbejde begrænser udviklingen

Hvis en gruppe eller en enkeltperson nægter at deltage i en aktivitet, der er besluttet på et højere niveau, begrænses helhedens udviklingsmuligheder. Hvis de højere niveauer ikke er opmærksomme på de lavere niveauers behov, interesser og muligheder, begrænses helhedens udviklingsmuligheder også.

De lavere niveauer må derfor altid være villige til at afgive autonomi for at skabe nye udviklingsmuligheder for helheden. Og de højere niveauer må respondere på behovene på de lavere niveauer, som skal støtte udviklingen.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP