Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (14 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (14 af 21)

Østen og Vesten

 

Menneskeheden er ikke kun et vestligt fænomen

På trods af udviklingen af psykoanalysen har den vestlige videnskab haft en tendens til at ignorere ideen om, at bevidstheden er værd at studere. Men menneskeheden er ikke kun et vestligt fænomen, hvad man ofte glemmer. Informationer om bevidstheden og dens rolle i mennesket og planetens hierarkiske liv er derfor ikke begrænset til Vestens videnskaber.

Eksempelvis afslører Østens doktriner, at den synlige verden blot er en tilsynekomst eller en virkning − ikke den bagvedliggende realitet eller årsag. Det samme påstod Platon og længe efter ham Immanuel Kant.

De nye fysikere erkender (helt i overensstemmelse med de gamle tekster) at alt er energi, og at alle manifestationer derfor blot er energi omsat til partikler. Det er via denne forståelse af, hvordan energi er organiseret, at man kan famle sig vej mod en forståelse af årsagernes verden.

 

Det-Hierarkiske-Princip-23-Erik-Ansvang

 

To typer af evolution

 

I menneskelivet er der to typer af evolution:

1. Sjælens evolution

Den handler om organiseringen af bevidstheden (inden i formen) – det er det, der kaldes menneskets sjæl.

2. Det fysiske legemes evolution

Den handler om udviklingen af det fysiske legeme, som er menneskets “persona” (“maske”), som de fleste identificerer med deres personlighed. Det er sjælens manifestation og redskab til erhvervelse af erfaringer i tidens og rummets dimension.

Mens Vesten har tradition for at skrive historie på grundlag af objektive begivenheder i formverdenen, har Østen tradition for at fokusere på de subjektive aktiviteter i historien.

Disse to tankestrømme – den objektive og den subjektive – den materielle og den immaterielle – den eksoteriske og den esoteriske – er i de seneste årtier begyndt at smelte sammen til et enhedssystem, der skal danne grundlag for en forståelse af menneskets bevidsthed. Menneskeheden vil erkende, at Rudyard Kiplings berømte udtalelse: “Øst er Øst og Vest er Vest, og de to vil aldrig mødes” er håbløst forældet.

Hvordan oplever man sig selv?

Forskellen mellem den vesterlandske og den østerlandske opfattelse af mennesket kan illustreres med et enkelt spørgsmål, som alle bør overveje: “Hvordan oplever du dig selv? Som et legeme, der har en aura, eller som en aura, der har et legeme?”

 

Det-Hierarkiske-Princip-24-Erik-Ansvang

 

I Østen oplever man sig selv som et åndeligt væsen, der har en fysisk oplevelse – ikke som et fysisk væsen, der kan opnå åndelige oplevelser.

Der findes utallige bøger om auraer og chakraer, og i denne sammenhæng er der kun brug for en kort oversigt over chakraerne, de bevidsthedsaspekter de kanaliserer ind i den fysiske bevidsthed, og de bevidsthedsplaner, impulserne primært stammer fra.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP