Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (7 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (7 af 21)

Den hierarkiske proces

 

Hvordan blev dette hierarki dannet? For at forstå det, er det nødvendigt at begynde ved begyndelsen – da Universet blev skabt. Muligvis var der først en intens koncentration af energier, som eksploderede. Denne begivenhed kalder naturvidenskaben “big bang”.

Den kosmiske eksplosion medførte, at mængder af energi spredtes roterende ud i rummet. Undervejs tiltrak nogle energimængder andre energimængder med samme frekvens, indtil tyngdekraften (som er det samme som sammenhængskraften), skabte den sammensmeltning, der blev til stof.

Stoffet (med tyngdekraften eller sammenhængskraften) strømmede ud fra sit centrum, tiltrak mere og mere indtil kernen … og på denne måde blev jordskorpen på planeten dannet i årtitusindernes løb. Derved opstod der et enormt uorganisk hierarki af tiltagende kompleksitet og fleksibilitet, som omfatter mikrokvarks, kvarks, elektroner, atomer og molekyler – og samtidig opstod der et fundamentalt princip

 

Den lavere udvikler den efterfølgende højere orden,

og højere ordener koordinerer aktiviteten i de lavere.

 

Allerede nu får man fornemmelsen af, at noget højere eller overordnet styrer noget lavere og underordnet – som det samtidig er en uadskillelig del af.

Uorganisk bliver til organisk

Naturvidenskaben ved ikke, hvordan livet opstod, for man er ikke i stand til at genskabe de betingelser, der er forudsætningen for det fysiske livs opståen, men det ser ud til, at en bestemt type uorganiske molekyler omdannes til organiske molekyler.

De indgår forbindelser og skaber makromolekyler …

  • som indgår forbindelser og danner celler …
  • og fra cellerne opstår cellevæv …
  • cellevævet danner organer …
  • som danner systemer af organer … etc.

 

For hvert niveau er hver enhed på én gang en enhed

i forhold til de underenheder, den omfatter,

og samtidig er den selv en del af

en endnu mere kompleks makroenhed ovenover.

 

 

Det-Hierarkiske-Princip-10-Erik-Ansvang

 

På denne måde er atomet på sit eget niveau en selvstændig enhed. Den er makroenhed for elektronerne, neutronerne og protonerne, som er dens mikroenheder. Og den er selv en mikroenhed i forhold til molekylerne, som den blot er en del af.

 

… og sådan fortsætter det gennem skabelsens hierarki, som inkluderer celler, organer, organismer, familier, grupper, befolkninger etc.

 

Mennesket er med andre ord ikke adskilt fra alt det, der har skabt mennesket. Det er en del af en højere orden, som det hjælper med at skabe.

Alle mennesker er celler

Nu begynder man at forstå, hvorfor åndsvidenskaben påstår, at alle mennesker er celler i et hierarkisk opbygget legeme. I virkeligheden er det enkelt at forklare.

Det begyndte med, at forældrene stillede et befrugtet æg til rådighed. Dette befrugtede æg var en enkelt celle, som allerede indgik i den hierarkiske over- og underopdeling. Og i denne opdeling har de enkelte dele en specifik rolle.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP