Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET HIERARKISKE PRINCIP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang

DET HIERARKISKE PRINCIP (8 af 21)


Hvis alt i Universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

DET HIERARKISKE PRINCIP (8 af 21)

Vertikal og horisontal orientering

 

Den enkelte celle i organismen er programmeret. Man kan kalde denne programmering for cellens “vertikale” orientering. Men for at den kan udfylde sin rolle i udviklingen af en mere kompleks enhed, som er en del af legemet (f.eks. hjernebarken, en muskel, indvolde etc.), er det desuden nødvendigt for hver celle at skabe en “horisontal” orientering. Og det gjorde den ved at kommunikere. Den oprettede informationsforbindelser til de omgivende celler. Forbindelser er en forudsætning for samarbejde – også på celleniveau.

 

Det-Hierarkiske-Princip-11-Erik-Ansvang

 

Symbolet for den vertikale og horisontale orientering er det ligearmede kors. Symbolet kan anvendes på ethvert udviklingsniveau, fordi …

  • den horisontale linje viser retningen for den stigende kompleksitet…
  • den vertikale linje viser udviklingsniveauet (som esoterisk set viser vejen mod indvielse og stedet for tjenestearbejde).

 

Fra kontakt til nervecentre

 

I fosterstadiet etablerer cellerne …

  1. Kommunikation gennem kontakt eller berøring.
  2. Et kemisk informationssystem via berøringspunkterne.
  3. Mens fosteret vokser og tager form, bliver bestemte celler bærere af bestemte informationer, som skaber nervebanerne.
  4. Disse kommunikationsbaner mødes i forskellige punkter for at danne det, der kaldes nervecentre, som gør det muligt at samle og fordele informationer fra de enkelte områder.

 

Det-Hierarkiske-Princip-12-Erik-Ansvang

 

Rygsøjlen udvikles som en slags hovedvej for kommunikationen, og efterhånden skabes mere komplekse informationscentre som et hierarkisk kontrolsystem langs hovedvejen. Esoterikere kender disse informationscentre som chakraerne, der ligger på vejen fra rodcentret nederst på rygsøjlen op gennem hjernen til hovedcentret.

Sidst udviklet – mindst udviklet

Det, der udvikles sidst, er også det mindst udviklede. Hos mennesket er det forhjernen, der på den ene side er den mest komplekse koordinationscentral, men også det mindst komplette i sin udvikling. Og derfor er den naturligvis åben for yderligere udvikling.

 

Det-Hierarkiske-Princip-13-Erik-Ansvang

 

Hjernen et billede på menneskets hierarkiske opbygning

Hvis man betragter hjernen som hovedcenter for kommunikationen i organismen, har man et godt billede af menneskets hierarkiske opbygning. Mennesket kan beskadige dele af kroppen, uden at det får den mindste indflydelse på organismens evne til at fungere. Hvis man skærer sig i fingeren, får dette område en smule mere opmærksomhed, men man fungerer stadig. Lidt større skader kan sætte organismen ud af funktion i kortere og længere tid, men hvis man beskadiger hjernen, kan store dele af organismen blive lammet for bestandig. Hvis man mister en arm eller et ben – eller endog visse indre organer – lever man videre – ganske vist på en mere begrænset måde. Men hvis man halshugges, sættes hele organismen ud af spillet … hvad blandt andet Madame La Guillotine fandt ud af.

Når man ser tilbage på udviklingen af menneskekroppen, vil man se, at hver eneste gruppering (celler, organer, organsystemer etc.), alle er udfoldet af den del, de stammer fra.

I den forstand er helheden større end summen af sine dele, for de eksisterer ikke kun som en samling af selvstændige enheder, men snarere på grund af deres fælles ophav og deres relationer.

Det betyder, at mens det lavere potentielt rummer det højere, rummer det højere reelt det lavere.

Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Download-fil: DET HIERARKISKE PRINCIP - Erik Ansvang


Artikel-Det-Hierarkiske-Princip-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: DET HIERARKISKE PRINCIP