Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole-

SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM (11 af 13)


Symbolsproget er sandhedens sprog iflg. den tibetanske mester Djwhal Khul. Den intelligente studerende betragter alle udtryksformer som symboler.

SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM (11 af 13)

Erkendelse af forholdet

mellem det mindre og det større

medfører udvidelse af visionen

 

Symbolik-porten-til-visdom-16

 

 

Analogien mellem det specielle og det universelle – mellem delen og helheden – lærer mennesket altings essentielle enhed.

Analogien mellem det menneskelige og det guddommelige viser den vej, mennesket skal følge. Vejen blev eksemplificeret af Kristus.

Erkendelse af sammenhængen mellem årsag og virkning fører mennesket ind på de stier, der fører til intelligente handlinger. Det kan kaldes analogilovens ”profetiske funktion”. Når den er aktiveret, kan en kraft kun skabe resultater, der er i overensstemmelse med selve kraften. Der findes ikke virkninger, der ikke er i overensstemmelse med årsagen.

Når det drejer sig om analogien mellem forestillingsevnen og sandheden, understreger Djwhal Khul, at ethvert menneske har behov for at arbejde med sin forestillingsevne for at vække intuitionen. Med andre ord – når glimt af indsigt bryder ind i bevidstheden, er det nødvendigt, at man symboliserer indsigten ved at give den en form, der skabes af menneskets egen kreative forestillingsevne. På den måde kan man kanalisere de højere indsigter ned i den verden, hvor menneskeheden lever, og det er disciplenes opgave at ”inkarnere” indsigten og videregive den til andre.

Man skal ikke glemme sammenhængen mellem det stoflige og det åndelige. Som H.P. Blavatsky sagde: ”Stof er ånd på det laveste punkt i manifestationen, og ånd er stof på det højeste niveau”.

Det er en fast regel, at mellem det kendte og det ukendte, det sete og det usete, viser analogiloven vejen til åbenbaring. Loven er som en mangesidet diamant, der reflekterer lyset i alle retninger. For at citere Djwhal Khul endnu engang:

 

”Temaet for Planetlogos’ levende bevidsthed er altid og uforanderligt det store Hierarki for væren, den kæde af liv, hvor selv det mindste led er vigtigt, og det største led har relation til det mindste gennem den åndelige energis elektriske samspil. Fra en vigtig synsvinkel på livet findes der intet andet end hierarkier, der forbinder sol med sol, stjerne med stjerne, solsystem med solsystem, planet med planet og alle planetariske liv med hinanden. Den primære grundtone i hver eneste planetariske indvielse – selv den allerhøjeste – er relation.

Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 737

 

Når engang videnskaben og psykologien samt religionen og filosofien opdager den grundlæggende lov, som er nøglen til at opklare livets mysterier og universets gåder, vil menneskeheden i høj grad accelerere sin udvikling på alle fronter. Mennesket vil ikke længere være udsat for prøver og ofre for misforståelser eller for neurotiske gentagelser af fejltagelser, for det vil have nøglen, der giver adgang til løsningen af alle livets store mysterier.

Det skal kort nævnes, at for hvert symbol er der syv nøgler til fortolkning. Det svarer til de syv bevidsthedsplaner i solsystemet og de syv rodracer. Det siges, at hver nøgle skal ”drejes syv gange” – én gang for hvert bevidsthedsplan eller rodrace.

Artikel-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole
Download-fil: SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM af Finley Eversole, Ph.D.


Artikel-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole
Læsefil med vendbare sider: SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM