Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole-

SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM (10 af 13)


Symbolsproget er sandhedens sprog iflg. den tibetanske mester Djwhal Khul. Den intelligente studerende betragter alle udtryksformer som symboler.

SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM (10 af 13)

Tydning af symboler ved hjælp af analogiloven

 

Symbolik-porten-til-visdom-15

 

I The Rays and the Initiations skitserer Djwhal Khul de syv naturriger på Jorden, forholdet mellem Hierarkiet og Shamballa og Planetlogos, samt bygningen af antahkaranaen[1] som en metode, der giver adgang til højere udvikling. Han siger:

 

”Heraf kan man se, hvor vigtig den kommende sammenlignende videnskab bliver. Endnu er videnskaben om sammenlignende analyse ikke en anerkendt metode til at nærme sig sandheden på. Loven om analogi er nøglen, der åbner for forståelsen”.

Alice A. Bailey: The Rays and the Initiations, p. 151

 

Alle myter, symboler, fabler, allegorier, arketyper o.l. er styret af analogiloven: ”Som i det store, således også i det små, som for oven således også for neden, som i det indre således også i det ydre”. Den vestlige diatoniske toneskala (dvs. opbygget af hel- og halvtoner), der er udtænkt af Pythagoras, er et glimrende middel til at forstå, hvordan analogiloven virker. Ligesom de syv planer på det kosmiske fysiske plan, som har syv underplaner, indeholder hver oktav i skalaen syv grundlæggende toner. Når man bevæger sig fra lavere til højere oktaver, vil hver tilsvarende tone fordoble vibrationsfrekvensen, når den går op til de højere oktaver. Hvis man begynder med det dybe ”A” på et klaver, vibrerer det med 27,5 MHz, og den tilsvarende tone på en højere oktav vibrerer ved 55 MHz. Hvis man fortsætter op ad skalaen, vibrerer ”A” med 110, 220, 440, 880, 1.760 og 3.520 MHz. Hvert ”A” i skalaen har en perfekt harmonisk og matematisk analogi med alle andre ”A’er”. Hvis man tager en anden analogi, vil sundhedstilstanden i de endokrine kirtler i den fysiske krop altid svare nøjagtigt til frekvensen i ​​de tilsvarende chakraer i æterlegemet. ”Som for oven således også for neden”.

Man kan se analogiloven mange steder. Udforskningen af de lavere og de højere dimensioner af væren giver nøglen til forholdet mellem mikrokosmos og makrokosmos. Husk det berømte motto, der stod over sanktuariet ved oraklet i Delfi: ”Menneske kend dig selv, og du kender hele Universet”.

Hvis man tænker på forholdet mellem det ydre og det indre, så rummer det nøglen til samspillet mellem form og bevidsthed. Der findes et gammelt esoterisk ordsprog, som siger: ”Det, der er dybt skjult, er også det mest åbenlyse, når det er afsløret”.

 

 

_________________________________

[1] Antahkarana betyder ”broen” eller ”regnbuebroen”. Det er en betegnelse for forbindelsesleddet mellem den højere og den lavere tænkeevne (manas) – dvs. mellem sjælen og personligheden.

_________________________________

Artikel-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole
Download-fil: SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM af Finley Eversole, Ph.D.


Artikel-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole
Læsefil med vendbare sider: SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM