Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKEFORMER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater

TANKEFORMER (10 af 35)


Hvordan ser tanker ud? To clairvoyante forskere har forsøgt at besvare spørgsmålet, og de viser, hvordan mental energi manifesterer sig i forskellige former og farver.

TANKEFORMER (10 af 35)

Religiøs følelse

 

Tankeformer-12-Fig-14

Fig. 14

 

Uklar religiøs følelse

– Fig. 14 viser endnu en uformelig, bølgende sky, men i dette tilfælde er den blå i stedet for højrød. Skyen er tegn på en ubestemt religiøs følelse, som mere er en slags fromhed end egentlig religiøsitet. Følelsen er almindelig blandt mennesker, hvor blind tro på Gud er mere udviklet end intellektet. I mange kirker kan clairvoyante se en stor sky med en dyb, matblå farve svæve over menigheden. Konturen er uklar, fordi de tanker og følelser, som har skabt skyen, ikke er klart defineret. Og som regel er den plettet af brunt og gråt, fordi religiøsitet i forbindelse med uvidenhed har en tendens til at antage egoismen eller frygtens kedelige farvetone.

Det er vigtigt at bemærke, at der, hvor man kan få den uklare blå sky at se, er forholdene meget forskellige. På mange rituelle steder leder forskerne forgæves efter den, men i stedet finder de mange tankeformer af en helt anden kategori, som antager form af materielle genstande. I stedet for tegn på religiøse følelser ser man astrale billeder af smykker og flotte kjoler, af biler, af whiskyflasker, af lækker mad og masser af indviklede regnestykker. Det viser, at i perioder, hvor man regner med at deltagerne beskæftiger sig med bøn og lovprisning, har de ikke haft andet i hovedet end tanker om forretninger, fornøjelser og de begær eller bekymringer, som hører til dagliglivets lavere aspekt.

Andre rituelle steder, som tilhører trosretninger, der ikke er så udbredte – endog i et beskedent forsamlingshus, hvor der ikke er meget lærdom eller kultur – kan man se de karakteristiske dybblå skyer, der hele tiden bølger østpå i retning af alteret eller opad. De er bevis på oprigtigheden hos de mennesker, der skaber dem. I sjældne – meget sjældne – tilfælde kan man mellem de blå skyer se en tankeform som den, der er vist i fig. 15. Den glimter frem som en lanse, der er kastet af en gigantisk hånd – eller en selvforsagelsens blomst som den, der er afbildet i fig. 16. Men i de fleste tilfælde må man søge helt andre steder efter tegn på en højere udvikling.

 

Tankeformer-13a-Fig-15-og-16

Fig. 15 og 16

 

Et opadstigende udbrud af religiøs følelse

– Fig. 15 viser en tankeform, der står nogenlunde i samme forhold til fig. 14, som projektilet i fig. 10 og til den uklart afgrænsede sky i fig. 8. Det er svært at forestille sig en større kontrast end den udefinerlige tågemasse og den kraft, som præger spiret, der ses i fig. 15. Der er ikke tale om en udefinerlig stemning, men om et udbrud af en højere følelse, der stammer fra en åndsvidenskabelig forståelse. Den beslutsomme måde, den bevæger sig opad på, er ikke alene tegn på mod, men også på en fast overbevisning. Tankeformens skarpe kontur viser forståelse, og farvens renhed viser uselviskhed hos skaberen.

 

Tankeformer-14-Fig-17

Fig. 17

 

Respons på religiøs følelse

– Fig. 17 viser tankens resultat– Logos' respons på påkaldelsen. Det bekræfter sandheden om invokation og evokation – påkaldelse og svar. Invokationer besvares. Det kræver en forklaring. Sollogos udsender sit lys, sin kraft og sit liv på ethvert plan i sit solsystem. Denne udstrømning af guddommelig kraft har selvfølgelig stærkest indflydelse på de højere bevidsthedsplaner. Nedstigningen fra et plan til næste og lavere plan medfører en næsten lammende reduktion, som er helt ufattelig for alle andre end de mennesker, der har oplevet bevidsthedens højere udtryk. Det guddommelige liv strømmer ud med langt større kraft på mentalplanet end på astralplanet, og selv den overvældende storhed på mentalplanet overstråles fuldstændig af storheden på det buddhiske plan. Normalt strømmer de enorme bølger af indflydelse horisontalt ud over det plan, den er rettet imod − men den strømmer ikke vertikalt ned i det mørkere område på et lavere plan end det, indflydelsen er bestemt for.

Der er imidlertid omstændigheder, hvor den kvalitet, som kendetegner et højere plan, til en vis grad kan føres ned på et lavere plan. Det er kun muligt, hvis der kortvarigt åbnes en kanal for denne indflydelse, og det kræver det enkelte menneskes personlige indsats. Det er allerede blevet forklaret, at hvis et menneskes tanker eller følelser er egoistiske, bevæger energien sig i en lukket kurve, og tankeformerne vil derfor uundgåeligt vende tilbage til udgangspunktet. Hvis tanken eller følelsen derimod er uselvisk, strømmer energien ud i en åben kurve og vender ikke tilbage. Tværtimod bevæger den sig ind på det plan, der ligger lige ovenover, fordi den alene i den højere tilstand, der har en dimension mere, kan få plads til at udtrykke det uselviske indhold. Ved at bryde igennem til denne dimension, holder den – symbolsk set – en dør åben. Den skaber en kanal, som den guddommelige kraft fra et højere plan, kan strømme ind igennem og ned på det lavere plan. Resultatet er positivt både for tænkeren og tænkerens medmennesker. I fig. 17 har man forsøgt at symbolisere processen og give udtryk for sandheden om, at der findes masser af den højere type, som altid er parat til at komme til udtryk. Det guddommelige livs nedstigning resulterer i, at det menneske, der har skabt kanalen, i høj grad bliver styrket, så det bliver i stand til at påvirke omgivelserne.

 

Tankeformer-13b-Fig-16

Fig. 16

 

Selvforglemmelse

– Fig. 16 viser igen en tankeform, der er opstået af en religiøs følelse. Det er en smuk form, og ved første øjekast kunne man tro, at den var en efterligning af forskellige smukke former fra naturen. Fig. 16 viser en halvt udfoldet blomsterknop, mens andre former har en vis lighed med muslinger, blade eller træer. Det er indlysende, at der ikke er tale om kopier af plante- eller dyreformer, men det er sandsynligt, at forklaringen på ligheden ligger langt dybere. Der er et analogt og endnu vigtigere forhold, nemlig at det er muligt nøjagtigt at efterligne meget komplicerede tankeformer ved hjælp af bestemte mekaniske kræfter. På baggrund af denne viden vil det være uklogt at forsøge at finde en forklaring på problemet, som de iøjnefaldende ligheder viser. Og det er sandsynligt, at dette glimt repræsenterer tærskelen til et mysterium. Når man via bestemte tanker kan skabe en form, er der naturligvis grund til at antage, at disse naturkræfter virker på samme måde som tanker. Hvis Universet er én gigantisk tankeform, der er skabt af Det Ene Livsvæsen, kan det tænkes, at mindre dele er tankeformer, der er skabt af mindre udviklede væsener efter samme princip. Det giver måske en forståelse af, hvad hinduerne mener, når de taler om 330 millioner devaer.

Tankeformen har en lys azurblå farve – gennemstrålet af hvidt lys. Det må have stillet store krav til den kunstner, der malede formerne, så de ligner naturen.

Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Download-fil: TANKEFORMER - Annie Besant & C-W. Leadbeater


Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: TANKEFORMER