Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKEFORMER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater

TANKEFORMER (6 af 35)


Hvordan ser tanker ud? To clairvoyante forskere har forsøgt at besvare spørgsmålet, og de viser, hvordan mental energi manifesterer sig i forskellige former og farver.

TANKEFORMER (6 af 35)

Formen og dens virkning

 

En af tankens andre funktioner er skabelse af en bestemt form. Alle, der studerer åndsvidenskab, har hørt om elementalessensen – det mærkelige, halvt intelligente liv, der omgiver mennesket overalt og beliver mentalplanets og astralplanets stof. Det belivede stof reagerer på menneskets tanker, og enhver impuls, der udgår fra mental- eller astrallegemet, iklæder sig straks et midlertidigt legeme af det belivede stof. Tanken eller impulsen bliver midlertidigt et levende væsen, hvor sjælen er tankekraften, og legemet er det belivede stof. I stedet for at bruge den temmelig klodsede formulering, "astralt stof eller mentalt stof besjælet af den monadiske essens på et af elementalrigernes planer", kalder åndsvidenskaben for nemheds skyld det belivede stof for elementalessens og omtaler tankeformen som en elemental. Elementalernes – eller tankernes – farver og former kan variere i det uendelige. Hver enkelt tanke omgiver sig med den stoftype, som den bedst kan udtrykke sig igennem, og stoffet begynder nu at vibrere i harmoni med tankeformen. Det er derfor tankens karakter, der bestemmer dens farvenuance.

Tankeformen kan sammenlignes med en leydnerflaske[1], hvor flasken symboliserer den levende essens, som tanken består af, og energien svarer til den elektriske ladning. Hvis et menneskes tanke eller følelse står i direkte forbindelse med et andet menneskes, vil den tankeform, der dannes, bevæge sig i retning af dette menneske og strømme ind i vedkommendes astral- og mentallegeme. Hvis tankerne drejer sig om én selv, eller er skabt af egoistiske følelser (det er tilfældet med de fleste tanker), kredser tankeformen om sin skaber som en sky og påvirker tænkningen, og astrallegemet er derfor uimodtagelig for andre vibrationer end personens egne. Når de dominerende vibrationer aftager, er der stor sandsynlighed for, at de negative tankers vibrationer vil trænge sig på, og hvis mennesket overhovedet er bevidst, vil det opdage, at det føler sig fristet af et eller andet − men sandheden er, at fristelsen kun tilsyneladende kommer udefra. Tankeformerne er i virkeligheden skabt af personen selv, og fristelsen er tankeformernes naturlige tilbagevirkning. Ethvert menneske bevæger sig i tid og rum omsluttet af de tanker, det selv har skabt, og det er ved hjælp af dette redskab, det oplever verden. De dominerende farver præger naturligvis alt, hvad mennesket ser, og alle de vibrationer, der når frem, modificeres af tankernes vibrationshastighed. Indtil et menneske har lært at beherske sine tanker og følelser til fuldkommenhed, ser det derfor aldrig virkeligheden, som den virkelig er, for alle iagttagelser ses nødvendigvis gennem et redskab, der forvrænger og farver alt på samme måde, som hvis man så det gennem glas af dårlig kvalitet.

Hvis tankeformen hverken er personlig eller specielt rettet mod et bestemt mål, svæver den simpelthen frit omkring i atmosfæren, mens den konstant udsender vibrationer af samme type som de, der oprindeligt blev udsendt af tankeformens skaber. Hvis den får kontakt med et andet mentallegeme, bliver dens energiforråd lidt efter lidt udtømt via denne udstråling, og den går i opløsning. Men hvis det lykkes den at vække en tilsvarende vibration i et andet menneskes mentallegeme, som befinder sig i nærheden, skabes der en tiltrækning, og tankeformen bliver som regel suget ind i dette mentallegeme. Man kan derfor se, at tankeformens indflydelse ikke er så vidtrækkende som den oprindelige vibrations − men så langt den rækker, virker den med meget større præcision. I det mentallegeme, den påvirker, skaber den ikke alene en tanke, der svarer til den oprindelige. Energien påvirker måske tusinder af mennesker og vækker tanker på samme niveau, som den oprindelige tanke, og alligevel kan det ske, at der ikke er en eneste af dem, der er helt identisk med originalen. Tankeformen i sig selv kan kun påvirke enkelte mennesker, men lykkes det, er tanken en nøjagtig kopi af den oprindelige tanke.

Enhver, der har kendskab til akustik, kender teorien om, at vibrationer skaber geometriske former. Det kan demonstreres i ethvert fysiklaboratorium.

Tankeformer-02-Fig-01Følgende korte beskrivelse kan måske være nyttig for fagfolk. En lydplade til skabelse af klangfigurer (fig. 1 - illustrationen tv.) består af messing eller spejlglas. Man strør fint sand ud over pladen og stryger en violinbue mod kanten. Sandet kastes i vejret af pladens vibration, og når det falder ned igen, lægger det sig i regelmæssige linjer (fig. 2). Ved at berøre kanten af pladen på forskellige punkter, mens buen stryges imod den, får man forskellige toner og dermed også forskellige mønstre (fig. 3). Hvis man sammenligner de afbildede figurer med de mønstre, der skabes af menneskets stemme, vil man finde mange lighedspunkter.

 

Tankeformer-03-Fig-02

Fig. 2

 

De afbildede figurer skyldes samspillet med de vibrationer, som skaber dem, og der findes et instrument, som kan overføre to eller flere samtidige bevægelser til et pendul. Ved at fastgøre en fin pen til en vægtstang, som er forbundet med pendulet, får man et nøjagtigt billede af pendulets bevægelse. Hvis man erstatter pendulets svingninger med de vibrationer, der opstår i mental- eller astrallegemet, får man et klart billede af, hvordan vibrationer kan danne former.[2]

 

Tankeformer-04-Fig-03

Fig. 3

 

Følgende beskrivelse stammer fra en interessant afhandling, Vibration Figures af F. Bligh Bond, F.R.I.B.A., der har tegnet en række figurer ved hjælp af et pendul. Pendulet hænges op på en knivsæg af hærdet stål, og pendulet kan kun svinge frit vinkelret på ophængningen. Man kan sammenkoble fire penduler to og to – sådan at de svinger vinkelret på hinanden – ved hjælp af tråde, der forbinder hvert pendulpars akser med enderne af en tynd men stiv træliste. Fra trælistens midtpunkt udgår der andre tråde, som overfører de to pendulpars forenede bevægelser til en tynd, firkantet træplade, der er ophængt i en fjeder, og som bærer en pen. Pennen bliver styret af de fire pendulers forenede bevægelse, som registreres på et tegnebræt af pennen. Teoretisk set er der ingen grænse for det antal penduler, som man kan kombinere på denne måde. Bevægelserne er retlinjede − men to retlinjede vibrationer af samme svingningsbredde, der går vinkelret på hinanden, danner en cirkel, hvis de veksler nøjagtigt, og en ellipse, hvis de veksler mindre regelmæssigt, eller hvis deres svingningsbredde ikke er den samme. Man kan også få en cirkelformet vibration ved hjælp af et pendul, der kan svinge frit i en cirkel.

På disse måder har man fået en række tegninger, der har en markant lighed med nogle af tankeformerne. Det er tilstrækkeligt til at vise, hvor let vibrationer kan omdannes til figurer. Man kan f.eks. sammenligne fig. 4 med fig. 12 (moderens bøn) – fig. 5 med fig. 10 – eller fig. 6 med fig. 25 (de slangelignende, lynagtige former). Fig. 7 er føjet til som et eksempel på, hvor komplicerede de kan være. Det er mystisk, at nogle af tegningerne, der tilsyneladende er skabt på øjemål ved hjælp af en mekanisme, svarer nøjagtigt til højere typer tankeformer, der er dannet i meditation. Der er ingen tvivl om, at der ligger noget meget vigtigt til grund for dette forhold, men der skal mange flere undersøgelser til, før man kan sige noget med sikkerhed.

 

Tankeformer-05-Fig-04

Fig. 4-7

 

Man kan derfor konkludere, at to kræfter på det fysiske plan, der står i et bestemt forhold til hinanden, kan tegne en form. Og denne form svarer nøjagtigt til tankeformen, der skabes på mentalplanet af en kompleks tanke, og som er i stand til at sætte to kræfter, der står i det samme forhold til hinanden, i bevægelse. Kræfternes natur og virkning er endnu ukendt, men hvis det lykkes at løse dette problem, vil det sikkert åbne et nyt og spændende forskningsområde.

 

Hovedprincipper

 

Der ligger tre hovedprincipper til grund for skabelse af alle tankeformer:

  1. Tankens kvalitet bestemmer farven.
  2. Tankens natur bestemmer formen.
  3. Tankens klarhed bestemmer konturen.

 

 

_________________________________

[1] Leydnerflaske eller leidnerflaske var i en periode den eneste anvendelige elektriske kondensator. Den blev opfundet i 1740'erne på universitetet i Leiden, Holland. Den består af en cylindrisk glasflaske, der indvendig og udvendig er belagt med metalfolie. Med blyglas kan flasken belastes op til ca. 20 kW, inden der sker overgang gennem glasset. Mere avancerede typer kan belastes op til ca. 100 kW.

[2] Mr. Joseph Gould, Stratford House, Nottingham, leverer det dobbeltelliptiske pendul, og ved hjælp af det kan man skabe de omtalte figurer.

_________________________________

Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Download-fil: TANKEFORMER - Annie Besant & C-W. Leadbeater


Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: TANKEFORMER