Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKEFORMER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater

TANKEFORMER (8 af 35)


Hvordan ser tanker ud? To clairvoyante forskere har forsøgt at besvare spørgsmålet, og de viser, hvordan mental energi manifesterer sig i forskellige former og farver.

TANKEFORMER (8 af 35)

Tre kategorier af tankeformer

 

Tanker kan inddeles i tre kategorier efter de former, de skaber.

1. Tanker, der iklæder sig tænkerens forestilling

Hvis et menneske forestiller sig, at det befinder sig på et eller andet fjernt sted – eller ønsker, at det var der – skaber det en tankeform i overensstemmelse med forestillingen. Den type tankeformer kan ses af clairvoyante og nogle gange forveksles de med astrallegemet. Eller måske har tankeformen været stærk nok til kunne materialisere sig. Det betyder, at den samler fysisk stof omkring sig. Derefter samler den stof fra mentallegemet, og selvom formen er lille og ubetydelig, når den forlader tænkeren, samler den en stor mængde astralt stof omkring sig og udvider sig som regel til naturlig størrelse, inden den viser sig.

2. Tanker, der antager form som et fysisk objekt

Hvis et menneske f.eks. tænker på en af sine venner, skaber det et lille billede af vennen i sit mentallegeme. Billedet holder sig som regel svævende i luften lige foran sin skaber. Hvis et menneske tænker på et værelse, et hus eller et landskab, dannes der på samme måde små billeder i menneskets mentallegeme. Det gælder også, hvis mennesket bruger sin forestillingsevne. En kunstmaler, der forestiller sig det billede, der skal males, opbygger det først i mentallegemet, og derefter projiceres det ud i rummet. Det fastholdes for det indre blik og derefter kopieres det. På samme måde skaber forfattere billeder i mentalt stof af bogens personer. Ved hjælp af viljen flyttes de mentale personer fra en position til en anden. Forfatteren ser bogstaveligt handlingen udspille sig for øjnene af sig selv.

Med nutidens underlige bagvendte forestilling om virkeligheden er det svært at forstå, at de mentale billeder faktisk eksisterer, og at de nemt kan ses af clairvoyante – og endda rokeres omkring af andre end deres skaber. Nogle forfattere har en uklar fornemmelse af processerne, og de har bekræftet, at efter at de havde skabt handlingens personer, havde personerne selv udviklet en form for vilje. Derfor blev bogens handling en helt anden end den, forfatteren oprindelig havde tænkt sig. Det er også sket, at tankeformerne er blevet besjælet af gavtyveagtige naturånder, eller fordi en "afdød" forfatter har fulgt udviklingen af kollegaens arbejde fra astralplanet, og har ment, at det kunne gøres bedre, og derfor blev handlingen påvirket af andre idéer.

3. Tanker, der antager deres egen specielle form

Det drejer sig om tankeformer, der udtrykker deres iboende egenskaber i det stof, som de samler omkring sig. Det kan kun betale sig at illustrere tankeformer fra den tredje gruppe, for tankeformer fra 1. og 2. underplan resulterer kun i portrætter og landskaber. For de to første gruppers vedkommende er der kun tale om former fra det fysiske plan, der efterlignes i mentalt eller astralt stof. I den tredje gruppe ser man derimod et glimt af de former, der naturligt findes på astral- og mentalplanet. Men det, der gør dem interessante, skaber samtidig en uovervindelig barriere, hvis de skal gengives nøjagtigt.

Tankeformer fra tredje kategori kommer næsten altid til udtryk på astralplanet, fordi de fleste er udtryk for både følelser og tanker. De former, der gives eksempler på, tilhører næsten udelukkende denne gruppe, bortset fra nogle få smukke tankeformer, der er skabt under meditation af mennesker, der ved hjælp af mange års øvelse har lært at bruge tankens kraft.

Tankeformer, der er rettet mod andre mennesker, skaber markante virkninger. De reproduceres i modtagerens aura, og enten forstærkes eller frastødes påvirkningen. En kærlig tanke med et ønske om at beskytte, der rettes målbevidst mod et menneske, som afsenderen har en tæt relation til, skaber en tankeform, som tiltrækkes af det menneske, der tænkes på. Tankeformen bliver i auraen, og fungerer som en afværgende og beskyttende kraft. Den vil benytte enhver mulighed til at hjælpe og forsvare – ikke på grund af en bevidst og velovervejet handling, men fordi den blindt følger den impuls, der har skabt den. Den vil stimulere de positive kræfter, den kommer i kontakt med i auraen, og den vil svække de negative. På denne måde kan man skabe og belive skytsengle hos mennesker, man holder af.

Når der sendes positive eller negative tanker til et menneske, skal der være materiale i modtagerens aura, der svarer til afsenderens. Enhver stofkombination kan kun vibrere indenfor bestemte grænser, og hvis tankeformens vibrationer falder udenfor de grænser, har den ingen virkning, og den kastes tilbage med samme kraft. Derfor siges det, at et rent hjerte og tankesind er den bedste beskyttelse mod fjendtlige angreb, for det vil danne et astrallegeme og et mentallegeme af højt vibrerende stofpartikler, og de kan ikke respondere på vibrationer, der kræver groft og tæt stof. Hvis en ond tanke, som udsendes med et ønske om at skade, rammer et højtvibrerende legeme, bliver tankeformen uundgåeligt kastet tilbage. Og det sker med en kraft, som svarer til tankeformens egen energi. Den bevæger sig tilbage ad samme magnetiske spor, hvor den møder mindst modstand, og rammer den, der udsendte den. I sit astrallegeme og mentallegeme har dette menneske stof, der er i overensstemmelse med tankeformens, og derfor kommer det selv til at lide under de destruktive virkninger, der var tiltænkt den anden.

Før gennemgangen af illustrationerne, er det vigtigt at nævne, at tankeformerne er tegnet, som de ser ud i virkeligheden. Det er ikke imaginære former, der er tegnet, som et uvidende menneske kunne forestille sig, de ser ud i fantasien. Det er reproduktioner af former, der her er gengivet så nøjagtigt og naturtro som muligt – enten af de clairvoyante forskere, der har set dem, eller ved hjælp af clairvoyante kunstnere.

Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Download-fil: TANKEFORMER - Annie Besant & C-W. Leadbeater


Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: TANKEFORMER