Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKEFORMER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater

TANKEFORMER (9 af 35)


Hvordan ser tanker ud? To clairvoyante forskere har forsøgt at besvare spørgsmålet, og de viser, hvordan mental energi manifesterer sig i forskellige former og farver.

TANKEFORMER (9 af 35)

Tankeformer belyst ved eksempler

 

Kærlighed

 

Tankeformer-06-Fig-08

Fig. 8

 

Uklar, ren kærlighed

– Fig. 8 er en sky af ren kærlighed, og bortset fra dens uklare og flydende natur er det en virkelig positiv følelse. Det menneske, der har skabt den, er lykkelig og i harmoni med sine omgivelser, når det i drømme tænker på en af sine venner. Der er intet lidenskabeligt ved følelsen – kun et behageligt velvære og en glæde over at være sammen med de mennesker, det holder af. Den følelse, der skaber skyen, er ren, men rummer ikke en kraft, der kan skabe bestemte virkninger. Formen er en manifestation, som minder meget om den, der ofte omgiver en spindende kat. Formen stråler langsomt ud fra dyret i en række koncentriske ringe af rosenfarvede skyer, der gradvist udvider sig, indtil de bliver usynlige i en afstand af nogle få meter fra deres afslappede og veltilfredse skaber.

Uklar, egoistisk kærlighed

– Fig. 9 viser også en sky af kærlighed − men i dette tilfælde er den i høj grad farvet af en ubehagelig følelse. Egoismens matte, gråbrune farvetone gør sig stærkt gældende midt i kærlighedens karminrøde farve. Det betyder, at dette udtryk for kærlighed, er nært forbundet med tilfredshed over allerede opnåede favoriseringer og med forventning om flere i nærmeste fremtid. Selvom følelsen, der skabte den sky, der vises i fig. 8, var uklar, så var den i det mindste ikke plettet af egoisme. Den afslørede derfor en vis etik og moral i sin skabers natur.

 

Tankeformer-07-Fig-09

Fig. 9

 

Fig. 9 viser, hvordan denne sindstilstand kommer til udtryk på et lavere udviklingstrin. Men der er noget godt i det menneske, som har skabt den anden sky, selvom det kun er delvist udviklet. En meget stor del af den almindelige kærlighed, som findes i menneskeheden, er af denne type, og den gradvise udvikling mod den anden og højere form sker kun langsomt.

 

Tankeformer-08-Fig-10

Fig. 10

 

Klar, målrettet kærlighed

– Fig. 10 viser – set fra en overfladisk betragtning – at der er tale om noget af en helt anden natur – noget effektivt og kompetent – noget, som vil skabe resultater. Farvens klarhed, dybde og gennemsigtighed er helt på højde med den, man ser i fig. 8 − hvor der er tale om ren og skær følelse, men i dette tilfælde er den omformet til en målrettet hensigt kombineret med øjeblikkelig handling. Hvis man har læst bogen Det synlige og det usynlige menneske, husker man sandsynligvis, at planche XI viser virkningen af et pludseligt udbrud af ren og uselvisk kærlighed, som den viste sig i en mors astrallegeme, da hun løftede sit lille barn op og kyssede det. Det pludselige følelsesudbrud var årsag til forskellige forandringer i astrallegemet. Bl.a. var der store, højrøde spiraler eller hvirvelstrømme omgivet af levende lys. Hver spiral var en tankeform af intens kærlighed, der strømmede mod genstanden for følelsen. Fig. 10 er netop en afbildning af en af disse tankeformer, umiddelbart efter at den har forladt moderens astrallegeme og er på vej mod barnet. Man vil bemærke, at den næsten cirkelrunde form har ændret sig til noget, der ligner et projektil eller kernen af en komet. Og det er let at forstå, at forandringen skyldes tankeformens hurtige bevægelse fremad. Farvens klarhed viser renheden i den følelse, der har skabt tankeformen, og den skarpe kontur afslører kraft og målbevidsthed. Det menneske, der skabte tankeformen, har nået en vis udvikling.

 

Tankeformer-09-Fig-11

Fig. 11

 

Udstrålende kærlighed

– Fig. 11 viser det første eksempel på en tankeform, der er dannet med hensigt, fordi dens skaber forsøger at give kærlighed til alt. Man skal huske, at formerne er i konstant bevægelse. Den afbildede form udvider sig derfor hele tiden, på trods af at der tilsyneladende er en uudtømmelig kilde, som vælder op gennem midtpunktet og strømmer fra en dimension, der ikke er muligt at illustrere. Følelsen er så omfattende, at det er meget svært for et menneske, som ikke har gennemgået en disciplineret træning, at holde den klar og nøjagtig. Tankeformen er derfor troværdigt gengivet, for bemærk at alle stjernens mange stråler er fri for enhver uklarhed.

 

Tankeformer-10-Fig-12

Fig. 12

 

Fred og beskyttelse

– Fig. 12 viser en tankeform, som er smukkere og mere udtryksfuld end de fleste. Det er en tanke, der indeholder kærlighed, fred, beskyttelse og velsignelse. Den er udsendt af et menneske, der har kraften til at velsigne, og som ved egen indsats har opnået retten til det. Sandsynligvis har skaberen ingen forestilling om tankeformens smukke, vingelignende form – selvom det er muligt, at den er en genspejling fra barndommens eventyr om skytsengle. Uanset om det er tilfældet eller ej, så har det inderlige ønske iklædt sig denne smukke form, mens den kærlighed, der var årsag til den, gav den en rosenrød farve. Og den intelligens, der styrede den og dannede hjertet og tyngdepunktet i den, stråler ud fra tankeformen som solskin. Det er derfor i bogstavelig forstand rigtigt, at man kan skabe skytsengle til at beskytte de mennesker, man holder af. Uselviske og oprigtige ønsker om det gode og positive danner den slags former, selvom skaberen ikke er klar over det.

 

Tankeformer-11-Fig-13

Fig. 13

 

Begærlig primitiv kærlighed

– Fig. 13 viser et eksempel på primitiv kærlighed. Der er flere forskellige farver, som er årsag til tankeformens matte, utiltalende nuance, der er plettet af begærets grumsede farve og præget af det mørke brunlige skær, som afslører selvoptagethed. Formen er især karakteristisk, for krogene ses kun i de tilfælde, hvor der er tale om et stærkt begær efter at eje noget. Det er tydeligt, at skaberen af tankeformen intet kender til selvopofrende kærlighed, der kommer til udtryk i uselvisk tjenestearbejde. Tankeformens skaber har tænkt: "Hvor lidt kan jeg nøjes med at betale?" – Og: "Hvor meget kan jeg tjene?". Det er årsagen til, at tankerne manifesterer sig som kroge, der vender indad mod tænkeren. De har ikke engang haft mod til at vise sig i fuld form som andre tanker, men rager halvhjertet ud fra astrallegemet, som sikkert befinder sig i venstre side af billedet. Det er en sørgelig parodi på kærlighedens guddommelige egenskab. Men dette trin er også et stadie i udviklingen, og som det snart skal afsløres – et klart fremskridt i forhold til tidligere stadier.

Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Download-fil: TANKEFORMER - Annie Besant & C-W. Leadbeater


Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: TANKEFORMER