Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TANKEFORMER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater

TANKEFORMER (2 af 35)


Hvordan ser tanker ud? To clairvoyante forskere har forsøgt at besvare spørgsmålet, og de viser, hvordan mental energi manifesterer sig i forskellige former og farver.

TANKEFORMER (2 af 35)

Indledning

 

I takt med menneskehedens udvikling af viden og forståelse, ændres naturvidenskabens opfattelse af den metafysiske verdens fænomener. Opmærksomheden er ikke udelukkende rettet mod planeten Jorden med alle dens mange forskellige fysiske objekter og de fysiske verdener, den er omgivet af. Derfor er forskerne tvunget til at formulere hypoteser om det stof og den energi, der tilhører de regioner, der ligger udenfor deres viden. Æteren er blevet mere end en hypotese og har en anerkendt plads i naturvidenskaben. Med den nye betegnelse – hypnose – er mesmerisme igen blevet anerkendt. Man ser stadig skævt til Reichenbachs[1] eksperimenter, men afviser dem ikke. Røntgenstråler har forandret nogle af de tidligere forestillinger om det fysiske stof, og radium har revolutioneret dem og ført naturvidenskaben ud over æterens grænseland ind i den astrale verden. Skellet mellem levende og "livløst" stof eksisterer ikke mere. Man har opdaget, at magneter næsten har "overnaturlige" kræfter, fordi de kan overføre visse sygdomme på en måde, man endnu ikke har en tilfredsstillende forklaring på. På trods af at clairvoyance, telepati og telekinese endnu ikke er blevet anerkendt af naturvidenskaben, nærmer den sig mere og mere en forståelse af disse områder. Det hænger sammen med, at naturvidenskaben har udviklet sin forskning så meget, at den nu er ved at få den belønning, som venter de, der seriøst søger. I yderkanten af det fysiske plan begynder man at skimte det næste højere eksistensplans kræfter og skabninger. Naturen bevæger sig ikke i spring, og efterhånden som fysikeren nærmer sig sine grænser, skabes der forvirring af de glimt fra et andet rige, som gennemtrænger forskerens eget. Forskerne tvinges til at reflektere over usynlige indflydelser for at finde en forklaring på uimodsigelige fysiske fænomener, og umærkeligt glider forskningen over grænsen og får kontakt med astralplanet, selvom naturvidenskaben endnu ikke er klar over det.

Et af de mest interessante områder er studiet af tanken. De vesterlandske naturvidenskabelige forskere, der tager udgangspunkt i hjernens anatomi og fysiologi, forsøger at gøre de to fagområder til grundlag for en forståelse af, hvad psykologi er. Derefter fører forskningen videre ind i drømmenes, illusionernes og hallucinationernes verdener, og når forskerne forsøger at udvikle en videnskab, der skal klassificere og ordne disse fænomener, møder de uundgåeligt astralplanet. Den franske forsker Baraduc overskred næsten grænsen og var tæt på at kunne fotografere astrale og mentale former og få billeder af det, der set fra det materialistiske synspunkt, er resultater af vibrationer i hjernens grå stof.

De, der har beskæftiget sig med spørgsmålet, har længe vidst, at der opstod former, når ultraviolette stråler ved hjælp af det almindelige spektrums stråler blev kastet tilbage fra genstande, som ikke var synlige. Det skete ofte, at clairvoyantes iagttagelser blev bekræftet, når der på de følsomme fotografiske plader var billeder af skikkelser, som de havde set i nærheden af den fotograferede, og som ikke kunne ses med det fysiske syn. Intet fordomsfrit menneske kan afvise den slags sammentræf, som seriøse mennesker har givet på grundlag af deres egne eksperimenter. Forskere, som forsøger at få billeder af subtile former, udvikler metoder, der specielt har til formål at gengive dem. Blandt dem var dr. Baraduc, som tilsyneladende har haft mest held med det. Han udgav en bog, der omhandler hans undersøgelser, og som også indeholder reproduktioner af de fotografier, han har taget. I bogen oplyser dr. Baraduc, at han undersøger de subtile kræfter, hvor sjælen – defineret som den intelligens, der forbinder det fysiske legeme og ånden – kommer til udtryk. Han fortæller, at han forsøger at registrere dens "lyde" ved hjælp af en nål. I denne proces opstod der "lysende", men usynlige vibrationer via aftryk på følsomme plader. Og han fjernede elektricitet og varme med isolatorer.

Hans biometriske eksperimenter (måling af liv ud fra bevægelser) og hans ikonografiske aftryk af usynlige bølger, hvor sjælen tegner et billede af sig selv, og som angiveligt er skabt af lysets natur, skal ikke beskrives her. En del af disse fotografier forestiller æteriske og magnetiske virkninger af fysiske fænomener. De skal heller ikke beskrives, for de har ingen relation til det aktuelle emne, selvom det naturligvis er interessant. Dr. Baraduc skabte forskellige aftryk ved at tænke intenst på en genstand, hvor virkningen af tankeformen viste sig på en følsom plade. Han forsøgte også at projicere et billede af en afdød kvinde, han havde kendt. Han skabte et aftryk, der skyldtes hans tanke på et portræt, han havde tegnet af hende på hendes dødsleje.

Han bemærkede, at et objekt skabes ved, at der fra bevidstheden udgår et billede, som derefter materialiseres, og han undersøgte den kemiske virkning, som det tankeskabte billede havde på sølvsalte. En interessant illustration af en inderlig bøn viser en projektion af en kraft, der stråler udad. En anden bøn skabte former, der minder om bregner. En tredje viser noget, der ser ud som regn, der strømmer opad. En aflang masse af krusninger blev projiceret af tre personer, som tænkte på deres forening i kærlighed. En lille dreng, der sørgede over og kærtegnede en død fugl, var omgivet af et væld af buede, sammenvævede tråde af følelsesmæssig uro. En følelse af dyb sørgmodighed dannede en stærk malstrøm.

Når man betragter denne yderst interessante og tankevækkende billedrække, er det klart, at det, man opfangede i disse fotografier, ikke er tankebilledet, men den virkning, tankebilledets vibrationer har skabt i æterisk stof. Men for at forstå resultaterne er det nødvendigt, at man kan se selve tanken clairvoyant. Illustrationerne er faktisk ikke kun informative i kraft af de billeder, de viser, men også på grund af det, man ikke ser.

Det ville måske være en fordel at informere om nogle af de forhold i naturen, som vil gøre det nemmere at forstå de resultater, dr. Baraduc opnåede. Resultaterne var naturligvis ufuldkomne, for et fotoapparat og følsomme plader er ikke velegnet udstyr til astral forskning. Men alligevel er resultaterne interessante og værdifulde, fordi de udgør et bindeled mellem clairvoyante og naturvidenskabelige undersøgelser.

Nutidens menneskehed er interesseret i at forstå, hvorfor skiftende følelser viser sig ved farveforandringer i den skylignende aura, som omgiver alle levende væsener. Der er mange artikler om emnet i blade og tidsskrifter, og en medicinsk specialist[2] samlede et stort antal tilfælde, hvor han havde registreret auraens farve hos mennesker af forskellige typer og temperamenter. Hans resultater er i overensstemmelse med clairvoyante forskeres iagttagelser, og hvis man vurderer bevismaterialet ud fra de retningslinjer, man plejer at benytte i forbindelse med vurdering af beviser, er det tilstrækkelig til at fastslå, at der er tale om realiteter.

Bogen Det synlige og det usynlige menneske[3] handler om begrebet "aura". Hensigten med denne bog er at uddybe netop dette emne. Studier af auraen er vigtigt, fordi de giver indblik i den kraft og det liv, der lever i tanker og begær, og på den indflydelse, de har på alt indenfor deres rækkevidde.

 

 

_________________________________

[1] Hans Reichenbach (1891-1953) var filosof for videnskab, pædagog og fortaler for logisk empirisme. Reichenbach er bedst kendt for grundlæggelsen af ​​Berlin Circle, og som forfatter til The Rise of Scientific Philosophy.

[2] Dr. Hooker, Gloucester Place, London, W.

[3] C.W. Leadbeaters bog kan frit downloades som e-bog: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE

_________________________________

Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Download-fil: TANKEFORMER - Annie Besant & C-W. Leadbeater


Artikel-TANKEFORMER-e-bog-Annie-Besant-og-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: TANKEFORMER