Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FREMTIDEN - 20
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

FREMTIDEN - 20 (10 af 17)


I den esoteriske lære er der fremsat nogle klare målsætninger for, hvad fremtiden vil bringe for alt levende - blandt andet her på planeten Jorden.

FREMTIDEN - 20 (10 af 17)

Rumrejser

 

Fremtiden-15-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Man vil opdage, at rejser til andre planeter er begrænset af planetens "ring-pass-not" – en slags energimæssig "ringmur". Dvs. at mennesket i sin fysiske krop ikke vil være i stand til at overskride planetens æteriske, astrale og lavere mentale plans ydergrænser. Rejser ud i rummet kan kun ske på de højere bevidsthedsplaner, hvor tid og rum, som man kender det i den fysiske verden, ikke eksisterer. Samtidig vil opdagelsen af de dimensioner, hvor mennesket er bevidst til stede under søvnen og efter døden, medføre, at den gamle angst for døden vil forsvinde.

Transport af varer og mennesker med fly, skibe, tog og biler vil ændre sig totalt, når menneskeheden lærer at udnytte æteriske energier, at bruge kerneenergier på nye måder og at overføre elektriske energier trådløst.

Arbejde og fritid

I de kommende årtier vil mennesket opleve en markant nedsættelse af arbejdstiden. Det får mulighed for at vælge, hvad det vil beskæftige sig med, og for de, der stadig stræber efter erhvervelse af materielle ting, vil en øget indsats på arbejdsmarkedet give dem mulighed for at opnå det, de ønsker. For mere kunstneriske og kreative mennesker er der ingen grænser for de muligheder, fremtiden byder på. På samme måde som i de gamle munke- og nonneordener vil det være tiltrækkende for nogle at søge rolige retreats, hvor ægte esoteriske skoler vil være til rådighed for mennesker, der er modne til det. Skolerne vil være organiseret på helt nye måder. Den fulde frihed vil være til stede, og uddannelsen vil ske under ledelse af kompetente lærere – dvs. indviede esoterikere.

Den politiske, finansielle, sociale og spirituelle omvæltning vil uden tvivl blive tvunget igennem af politisk og økonomisk nødvendighed, og forandringerne vil sandsynligvis falde sammen med, at nogle af Hierarkiets medlemmer begynder at vise sig i den fysiske verden. Mange af disse tanker og projekter er for længst blevet udviklet og planlagt i forskellige afdelinger i Hierarkiet. Den avancerede del af menneskeheden har derfor mulighed for at trække på denne ekspertviden, så overgangen til Den Nye Tidsalder og de omvæltninger, det medfører, kan foregå så udramatisk som muligt. Der er mulighed for bred opbakning til de indviedes forslag til forandring, for de vil være både logiske og indlysende rigtige.

Artikel-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: FREMTIDEN - Hardy Bennis


Artikel-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: FREMTIDEN