Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FREMTIDEN - 20
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

FREMTIDEN - 20 (7 af 17)


I den esoteriske lære er der fremsat nogle klare målsætninger for, hvad fremtiden vil bringe for alt levende - blandt andet her på planeten Jorden.

FREMTIDEN - 20 (7 af 17)

Menneskehedens forhold

til de andre naturriger

 

Fremtiden-10-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

Udnyttelse af dyreriget

Listen over forandringer i fremtiden slutter ikke her. En af de skyggesider, man aldrig tænker på, er menneskets forhold til dyreriget. Millioner og atter millioner af dyr slagtes hvert år. Uden at menneskeheden er klar over det, skabes der dårlig karma til dyreriget. Det var meningen, at mennesket skulle beskytte dyrene og fremme deres udvikling, for de er den kommende menneskehed. Mennesket har selv i en fjern fortid gennemgået dyrerigets erfaringer. I stedet udnyttes dyrene på det groveste. Fremtiden vil indebære en nødvendig omlægning af menneskets kostvaner. Der skal ske en kraftig reduktion i indtagelsen af kødprodukter, og der vil blive udviklet helt nye vegetabilske fødevarer. Menneskeheden vil blive tvunget til denne ændring, for den animalske fødevareproduktion er så ressourcekrævende, at det kun vil være muligt at brødføde den stigende verdensbefolkning og løse ulandenes sultproblemer, hvis menneskeheden i vid udstrækning skifter til vegetabilske fødevarer.

Forurening og rovdrift

Forureningen af jord, vand og luft er en stigende trussel mod menneskets helbred. Derfor vil dette alvorlige problem stå øverst på listen over den indsats, verdenssamfundet skal intensivere i de kommende årtier.

Havene "støvsuges" for fisk af store industriskibe, og mange fiskearter risikerer udryddelse. I de store regnskovsområder drives der rovdrift i form af træfældninger af "hårdt træ" for at skaffe ædle træsorter til en umættelig industri. Desuden afbrændes der enorme skovområder for at skaffe jord til kvægdrift. Der eksperimenteres med risikabel genmanipulation inden for plante- og dyreriget uden kendskab til langtidsvirkningerne af disse forsøg.

Den problematiske genteknologi

Den genteknologiske videnskab arbejder med "bind" for øjnene, og tilsyneladende har man glemt, at det er Skaberens "byggesten", der manipuleres med! Forskerne risikerer f.eks. at skabe ukendte mikroorganismer, der kan resultere i sygdomme, som mennesket intet immunforsvar har imod, fordi mikroorganismerne er kunstigt skabt og ikke hører til i Jordens naturlige miljø! Samtidig er der ingen tvivl om, at forskningsområdet rummer store potentialer til løsning af en lang række problemer − eksempelvis inden for sygdomsbehandling, konservering af fødemidler og udvikling af nye landbrugsprodukter m.m. For at undgå ukontrollerbare og uoverskuelige miljøkatastrofer er det nødvendigt, at eksperimenterne foretages af en helt ny type forskere, der har metafysiske evner, og som har evnen til at "se" den æteriske genpart af de genmanipulerede materialer, for menneskeheden bevæger sig ind på et område, hvor den bliver i stand til at "skabe" helt nye og ukendte livsformer. Fra åndsvidenskaben ved man, at alt, der skabes i naturvidenskabens laboratorier − herunder genmanipulerede organismer og kloninger – skal belives. Spørgsmålet er derfor, hvilke typer liv, der beliver de ukendte "kunstige" livsformer? Science fiction forfattere kommer uhyggeligt tæt på med deres film om skabninger uden sjæl – som f.eks. historien om Frankenstein.

Artikel-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: FREMTIDEN - Hardy Bennis


Artikel-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: FREMTIDEN