Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FREMTIDEN - 20
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom

FREMTIDEN - 20 (4 af 17)


I den esoteriske lære er der fremsat nogle klare målsætninger for, hvad fremtiden vil bringe for alt levende - blandt andet her på planeten Jorden.

FREMTIDEN - 20 (4 af 17)

Er arbejde livets eneste mål og mening?

 

7.

For at løse det gigantiske problem er det nødvendigt at revurdere flere af de "grundsten", samfundet er bygget på. Det vil kræve en omprogrammering af alle. Først er det nødvendigt at forstå, at den nuværende form for arbejde, vil ændre sig markant. Esoterisk set er menneskeheden på vej ind i en tidsalder, hvor kreativitet og skabertrang vil dominere menneskelivet. Der er et enormt uudnyttet potentiale i menneskets kreative evner, for der er simpelthen ingen grænser for menneskets kreativitet. 4. stråle (skønhedens og kunstens stråle) begynder sin aktivitet fra 2025, og sammen med 3. stråle (strålen for kreativ intelligens) samt 7. stråle (strålen for ordnet aktivitet), vil strålernes energier og kvaliteter ændre verden totalt. I en ikke så fjern fremtid vil man ikke kunne fatte, at mennesket har haft tid til at gå på arbejde hele dagen.

For at imødekomme kreativitetens tidsalder og løse det store arbejdsløshedsproblem, vil det kræve en politisk, økonomisk og psykologisk omlægning af følgende "grundsten" i samfundet.

I Danmark er næsten halvdelen af befolkningen på overførselsindkomst og tendensen er stigende, og derfor er den psykologiske afstand til at indføre en form for grundløn eller borgerløn ikke så stor.

Det enkelte menneske vil få mulighed for at vælge et liv, hvor det uddanner sig, tager det tjenestearbejde, det har uddannet sig til, og beskæftiger sig med en af de utallige kreative muligheder, der åbner sig.

Livskunstneren − kunsten at leve livet

− vil for første gang i menneskehedens historie

få mulighed for at realisere sig selv.

Der vil være frihed til at vælge,

hvad man vil bruge sit liv til!

 

8.

Grundlaget for en fremtid, hvor mennesket kan virkeliggøre sine drømme og længsler med rejser, studier, meditation, naturoplevelser og ikke mindst realisere forholdet til de højere bevidsthedsaspekter − kontakten med det højere selv eller sjælen − kræver tid, økonomisk uafhængighed, mulighed for at søge stilhed, deltage i personlig udvikling og etablere det individuelle forhold til det guddommelige.

Alle bør stille sig selv spørgsmålet: "Lever jeg kun for at arbejde?" "Er arbejde mon livets eneste mål og mening?" Svaret er nej, for ethvert menneske lever for at realisere det indre potentiale, som først nu er ved at åbenbare sig for menneskeheden. Menneskeheden er nået til et punkt, hvor den er ved at gøre op med nutidens form for slaveri, hvor man sælger sin tid og sit liv til den højestbydende i en stadig hårdere konkurrence om de ledige jobs, og hvor man gældsætter sig til kreditforeninger og bankerne, og er nødt til at arbejde hele livet for at afdrage lånene med renter, provisioner og gebyrer.

 

Fremtiden-06-Esoteriske-lære-Åndsvidenskab

 

9.

De utallige former for overførselsindkomster, der findes i dag − folkepension, ældrecheck, børnecheck, førtidspension, invalidepension, enkepension, dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, barselsydelser, SU, boligydelse og mange andre støtteordninger − skal slås sammen og bestå af en grundløn eller en borgerløn, der dækker et menneskes basale behov. Det vil derfor blive både legalt og nemt at gå fra nutidens arbejdsliv til de nye lønformer − og tilbage hvis situationen kræver det.

De fleste vil være skeptiske, for hvordan skulle det kunne realiseres økonomisk og praktisk? Men der tænkes ikke på en realisering af disse tanker hverken i dag eller i morgen – men det vil blive nødvendigt om få årtier. Små lande − som f.eks. de skandinaviske − vil som de højtudviklede og gennemadministrerede lande, de har udviklet sig til, lettere kunne gennemføre de nye idéer, hvorefter de vil spredes til andre lande.

Artikel-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Download-fil: FREMTIDEN - Hardy Bennis


Artikel-Fremtiden-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: FREMTIDEN