Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MESTERHIERARKIET - 16
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab

MESTERHIERARKIET - 16 (2 af 16)


Hierarkiet repræsenterer planetens hjertecenter og fungerer som et direktorat, der overfører impulser fra Shamballa til mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

MESTERHIERARKIET - 16 (2 af 16)

DE TRE LEDERE AF HIERARKIET

 

1. stråle

Evolutionens Herre

Manuen

 

Mesterhierarkiet-21-Åndsvidenskab-Esoterisk-livssyn

Manuen

 

Første stråle eller viljesaspektet formidles primært via Manuen, der også kaldes "evolutionens herre". Ordet "manu" er ikke et navn, men en titel. Det er Manuen, der "sår frøene" til et udviklingsforløb i en given periode i kraft af sin evne til at forbinde det guddommelige med den ydre formverden.

Manuen for 5. rodrace − den nuværende indoeuropæiske race − omtales i den esoteriske lære og hindutraditionen under navnet Manu Vaivasvata. Manu Chakshusa − Manuen for den forrige rodrace (den atlantiske) − er stadig til stede i menneskeheden, fordi manuernes perioder overlapper hinanden. Manu Chakshusa opretholder endnu en tid sin funktion, for han er stadig ansvarlig for de mennesker, der i fysisk forstand er direkte efterkommere fra atlantiderne – dvs. den såkaldt gule race.

Manuens arbejde

Manuens planetariske arbejde i denne periode drejer sig om blandingen af rodracens folkegrupper og deres udvikling. Arbejdet omfatter også en påvirkning af kontinenters og landskabers udseende og skabelse af forandringer − eksempelvis via naturkatastrofer.

Det er vigtigt at forstå dette emne i rigtigt. Mennesket har altid troet − og tror stadig − at både små og store naturkatastrofer sker af sig selv − eksempelvis når kontinentpladerne bevæger sig og skaber jordskælv og efterfølgende tsunamier. Det sker ofte med store tab af menneskeliv. Men naturens kræfter, som manifesterer sig på mange forskellige måder, er alle uden undtagelse styret af Manuens departement i samarbejde med store og kraftfulde deva-væsener.

 

Mesterhierarkiet-02-Åndsvidenskab-Esoterisk-livssyn

 

Devaerne er planetens iboende herskere over det fysiske, luftens, vandets og ildens element. Dybest set bor menneskeheden "til leje" på en deva-planet. For de fleste er det sandsynligvis en overraskende og meget mystisk tanke, men som eksempel kan nævnes, at åndsvidenskabens forskere har iagttaget, at gigantiske orange deva-væsener "overvåger" alle atomkraftanlæg for at forhindre, at radioaktivt materiale beskadiger planetens æteriske beskyttelseslag, for det ville have uoverskuelige konsekvenser.

Spørgsmålet om devaevolutionen behandles i senere.

Manuen og hans nærmeste medarbejdere er optaget af at påvirke international politik og potentialerne for fremtidens civilisationer. Det er Manuens opgave at vejlede og inspirere modtagelige statsledere og mennesker i ledende positioner overalt på planeten. I manuens departement arbejder flere højtstående mestre, som vil omtales under gennemgangen af de mestre, man kender navn og funktion på.

Artikel-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab
Download-fil: MESTERHIERARKIET 16 - Hardy Bennis


Artikel-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MESTERHIERARKIET 16