Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MESTERHIERARKIET - 16
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab

MESTERHIERARKIET - 16 (15 af 16)


Hierarkiet repræsenterer planetens hjertecenter og fungerer som et direktorat, der overfører impulser fra Shamballa til mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

MESTERHIERARKIET - 16 (15 af 16)

7. STRÅLE MESTRE

 

Den engelske mester

7. stråle chohan

Som tidligere nævnt leder den engelske mester 7. stråle, og det bliver 7. stråle, der vil dominere verden de næste ca. 2.500 år. 7. stråle vil blive styret i et samarbejde, der består af en række chohaner og mestre i en syntese af 1., 2., 3. og 7. stråle − dvs. Morya, Kuthumi, Rakoczy og den engelske mester.

Den Nye Tidsalders energikvalitet træder stadig tydeligere frem, fordi 7. stråle begyndte sin globale aktivitet i 1675. Og da det tager ca. 400 år, før en strålepåvirkning når sit zenit, kan man allerede nu se virkningerne på alle livets områder. Den kaotiske overgangsperiode, som menneskeheden befinder sig i, er kendetegnet ved, at der overalt i verden findes mennesker, som enten har 6. stråles kendetegn på godt og ondt – dvs. konservative og ortodokse mennesker, som ønsker at klamre sig til det kendte, og den voksende gruppe, som inkarnerer med 7. stråle-kvaliteter. Det er mennesker, der ønsker universalitet og syntese. De er modtagelige for samarbejde på alle livets områder og med alle slags mennesker og nationer. Denne voldsomme modsætning i de basale livsholdninger mellem to menneskegrupper, vil uundgåeligt medføre sammenstød og skabe problemer.

EU et godt eksempel

Man ser det tydeligt i forbindelse med skabelsen af EU, hvor 27 forskellige nationer forsøger at arbejde sammen, og hvor modstanden i medlemslandene deler befolkningerne op i to næsten lige store grupper. Men på trods af de store problemer, er 7. stråle-projektet ved at tage form, og resultatet er, at krige mellem de europæiske nationer er utænkeligt, selvom krige altid har kendetegnet den europæiske historie med ufattelige omkostninger og lidelser til følge.

7. stråle vil feje gennem hele verden, og i løbet af få årtier vil strålekvaliteten ændre de politiske, økonomiske og sociale systemer. Gradvis vil der opstå samarbejds- og broderskabsånd. Processen bliver hjulpet på vej af truslen om klimakatastrofer, finansielle kriser og sammenbrud, energimangel, uoverskuelige sultproblemer, flygtningestrømme og den alt for store sociale afstand mellem i- og ulande. Det er problemer, der kun kan løses, hvis menneskeheden samarbejder − men det haster!

De store globale problemer er uden tvivl fremprovokeret af Shamballa for at nedbryde modstanden mod Den Nye Tidsalders syntesedannende impulser. Det er fristende at pege på et menneske, der personificerer den nye tids kvaliteter, og som holder taler om og forsøger på at få gennemført 7. stråle-kvaliteter i et moderne samfund, nemlig USA's præsident Barack Obama. For mange er han lidt af en gåde. Han giver udtryk for de holdninger, der ligger latent i ethvert menneske, men som alt for mange har tvivlet på kunne lade sig gøre. Menneskeheden udgør en enhed, og hvis blot ét menneske og én gruppe omkring dette menneske, demonstrerer disse idealer i praksis, så danner de morfogenetiske felter, der påvirker hele menneskeheden. Heri ligger menneskehedens håb. Hvis alle siger til sig selv og sammen: "Yes we can" − så bliver det virkelighed!

 

Mesterhierarkiet-24-Åndsvidenskab-Esoterisk-livssyn

Artikel-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab
Download-fil: MESTERHIERARKIET 16 - Hardy Bennis


Artikel-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MESTERHIERARKIET 16