Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MESTERHIERARKIET - 16
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab

MESTERHIERARKIET - 16 (14 af 16)


Hierarkiet repræsenterer planetens hjertecenter og fungerer som et direktorat, der overfører impulser fra Shamballa til mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.

MESTERHIERARKIET - 16 (14 af 16)

6. STRÅLE MESTRE

 

Jesus

6. stråle chohan

 

Mesterhierarkiet-12-Åndsvidenskab-Esoterisk-livssyn

Jesus

 

Jesus var en kendt person i flere af sine tidligere inkarnationer, hvor han arbejdede med trosforestillinger i Mellemøsten. Ifølge Tibetaneren blev han født som Josva, søn af Nun, der omtales i Zacharias bog i Det Gamle Testamente. Senere dukkede han op som Joshua[1] på Ezras tid, hvor han tog 3. indvielse. Endelig blev han født som Jesus af Nazareth − den udvalgte indviede, der blev redskab for Kristus i de sidste tre år af sit arbejde, nemlig fra dåben i Jordanfloden til korsfæstelsen på Golgata.

Efter denne inkarnation lod han sig føde som Apollonius af Tyana (1. årh. e.Kr.). I denne inkarnation tog han mesterindvielsen − 5. indvielse. Han rejste rundt i det daværende romerrige og udførte mange helbredelser og mirakler.

Jesus og hans nærmeste medarbejdere forsøger at påvirke og inspirere de mange forskellige kristne retninger til en universel forståelse, som er fri for dogmer og ortodoksi. Det siges, at Jesus på grund af sit dybe engagement i kristendommens udbredelse, forstår den vestlige kulturs problemer bedre end nogen anden.

Islam er en religion, der på mange områder minder om kristendommen. Ifølge Tibetaneren var Mohammed − stifteren af islam − en højt indviet discipel af Jesus. Jesus beskrives som en usædvanlig kompetent og intelligent lederskikkelse, og et af de medlemmer af Hierarkiet, der har meget stor visdom.

 

Mesterhierarkiet-22-Åndsvidenskab-Esoterisk-livssyn

 

Den kristne og muslimske tidsalders mange mystikere og højt udviklede skikkelser udtrykker det smukkeste af 6. stråles kvaliteter – hengivenhed og idealisme. Men modsat har man også set denne stråles negative sider, når den kommer til udtryk gennem uudviklede mennesker − fanatisme, forfølgelse, inkvisition og selvmordsbombere. Det er problemer, der vil aftage, efterhånden som 6. stråles indflydelse toner ud og Den Nye Tidsalders energier tager til.

 

 

_________________________________

[1] Joshua (hebræisk: יְהוֹשֻׁעַ‎ Yehoshua).

_________________________________

Artikel-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab
Download-fil: MESTERHIERARKIET 16 - Hardy Bennis


Artikel-Mesterhierarkiet-og-dets-7-departementer-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: MESTERHIERARKIET 16