Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

 

MESTRENE


Mestrene eller Det Store Hvide Broderskab er betegnelsen for mennesker, der har gennemgået evolutionen i menneskeriget og ikke længere er bundet til reinkarnation.

MESTRENE
Ikon-Meditation-Vigtigt-om-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[30][84]['pages'] = '16';     $CACHE_ARTICLES[30][84]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[55][12]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION TIL PERSONLIG OG SPIRITUEL UDVIKLING';     $CACHE_ARTICLES[55][12]['appetizer'] = 'Meditation er esoterisk arbejde. Skabende Meditation flytter opmærksomheden fra det ydre til det indre - til uerkendte dybder. ';     $CACHE_ARTICLES[55][12]['image'] = 'Ikon-01-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[55][12]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[55][12]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[57][87]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 1:6';     $CACHE_ARTICLES[57][87]['appetizer'] = 'Andet år - Instruktion 1 - 21. december–20. februar - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[57][87]['image'] = 'Ikon-02-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[57][87]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[57][87]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[57][88]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 2:6';     $CACHE_ARTICLES[57][88]['appetizer'] = 'Andet år - Instruktion 2 - 21. februar–20. april - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[57][88]['image'] = 'Ikon-03-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[57][88]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[57][88]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[57][89]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 3:6';     $CACHE_ARTICLES[57][89]['appetizer'] = 'Andet år - Instruktion 3 - 21. april–20. juni - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[57][89]['image'] = 'Ikon-04-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[57][89]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[57][89]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[57][90]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 4:6';     $CACHE_ARTICLES[57][90]['appetizer'] = 'Andet år - Instruktion 4 - 21. juni–20. august - En kombination af instruktion i meditation og i esoterisk visdom eller åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[57][90]['image'] = 'Ikon-05-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[57][90]['pages'] = '12';     $CACHE_ARTICLES[57][90]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[57][91]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 5:6';     $CACHE_ARTICLES[57][91]['appetizer'] = 'Andet år - Instruktion 5 - 21. august–20. oktober - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[57][91]['image'] = 'Ikon-06-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[57][91]['pages'] = '10';     $CACHE_ARTICLES[57][91]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[57][146]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 6:6';     $CACHE_ARTICLES[57][146]['appetizer'] = 'Andet år - Instruktion 6 - 21. oktober–20. december - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[57][146]['image'] = 'Ikon-07-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[57][146]['pages'] = '10';     $CACHE_ARTICLES[57][146]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[69][549]['title'] = 'MENNESKE KEND DIG SELV - INDHOLDSFORTEGNELSE';     $CACHE_ARTICLES[69][549]['appetizer'] = 'MENNESKE KEND DIG SELV er en systematisk gennemgang af det indre menneske og dets legemer. Indholdsfortegnelsen kan hjælpe til at give overblik over de mange delemner.';     $CACHE_ARTICLES[69][549]['image'] = 'Ikon-Menneske-kend-dig-selv-Esoterisk-artikelserie';     $CACHE_ARTICLES[69][549]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[69][549]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][76]['title'] = 'ÅNDENS INVOLUTION';     $CACHE_ARTICLES[69][76]['appetizer'] = 'Af ånd er du kommet - til ånd skal du blive! MENNESKE KEND DIG SELV er en gennemgang af mennesket og dets udvikling fra en åndsvidenskabelig synsvinkel.';     $CACHE_ARTICLES[69][76]['image'] = 'Ikon-Menneske-kend-dig-selv-Esoterisk-artikelserie';     $CACHE_ARTICLES[69][76]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[69][76]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][77]['title'] = 'DET 3-FOLDIGE MENNESKE';     $CACHE_ARTICLES[69][77]['appetizer'] = 'Hvis vi ser ånd, sjæl og personlighed fra en esoterisk synsvinkel, vi vil se tre forskellige typer af energi, der bevæger sig i tre store frekvensmønstre.';     $CACHE_ARTICLES[69][77]['image'] = 'Ikon-3-foldige-menneske-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[69][77]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[69][77]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][78]['title'] = 'DET ÆTERISKE NETVÆRK';     $CACHE_ARTICLES[69][78]['appetizer'] = 'Æterlegemet skaber forbindelse mellem det ydre og det indre menneske. De energier, et menneske modtager og sender ud, strømmer gennem æterlegemet.';     $CACHE_ARTICLES[69][78]['image'] = 'Ikon-Æterisk-netværk-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[69][78]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[69][78]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][79]['title'] = 'CHAKRAER OG CENTRE';     $CACHE_ARTICLES[69][79]['appetizer'] = 'De æteriske nadier krydser hinanden flere steder i legemet. Når to typer af energi møder hinanden forøges energimængden, og der dannes centre i kroppen.
';     $CACHE_ARTICLES[69][79]['image'] = 'Ikon-Chakraer-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[69][79]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[69][79]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][80]['title'] = 'ASTRALLEGEMET';     $CACHE_ARTICLES[69][80]['appetizer'] = 'Astrallegemet eller følelseslegemet ligner det fysiske legeme, men det er en aura af lysende farver af en finhedsgrad, der er langt højere end det fysiske stofs.';     $CACHE_ARTICLES[69][80]['image'] = 'Ikon-Følelseslegemet-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[69][80]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[69][80]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][81]['title'] = 'MENTALLEGEMET';     $CACHE_ARTICLES[69][81]['appetizer'] = 'Tanker skabes ikke af den fysiske hjerne. Hjernen modtager implusler fra mentallegemet eller tankelegemet, der er det redskab, sjælen bruger, når den tænker.';     $CACHE_ARTICLES[69][81]['image'] = 'Ikon-Mentallegemet-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[69][81]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[69][81]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][82]['title'] = 'SJÆLSLEGEMET';     $CACHE_ARTICLES[69][82]['appetizer'] = 'Mennesket er en sjæl. Men hvad er sjælen? Hvad er det for et væsen, der bor i sjælslegemet, og herfra igen og igen projicerer en personlighed inkarnation?';     $CACHE_ARTICLES[69][82]['image'] = 'Ikon-Sjælslegemet-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[69][82]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[69][82]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[69][83]['title'] = 'PERSONLIGHEDENS INTEGRATION';     $CACHE_ARTICLES[69][83]['appetizer'] = 'Det koordinerede personlighedsliv består af en lang række udviklingsfaser, som man kan beskrive og forholde sig til ved hjælp af åndsvidenskaben.';     $CACHE_ARTICLES[69][83]['image'] = 'Ikon-Personlighedens-integration-Esoterisk-visdom-og-åndsviden';     $CACHE_ARTICLES[69][83]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[69][83]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[70][41]['title'] = 'VEJEN TIL FULDKOMMENHED';     $CACHE_ARTICLES[70][41]['appetizer'] = 'Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres. ';     $CACHE_ARTICLES[70][41]['image'] = 'Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[70][41]['pages'] = '14';     $CACHE_ARTICLES[70][41]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[71][155]['title'] = 'VERDENSTJENERGRUPPEN';     $CACHE_ARTICLES[71][155]['appetizer'] = 'Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og således gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.';     $CACHE_ARTICLES[71][155]['image'] = 'Ikon-Verdenstjenergruppe-01-Esoterisk-visdom-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[71][155]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[71][155]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[72][64]['title'] = 'TANKENS KRAFT';     $CACHE_ARTICLES[72][64]['appetizer'] = 'Tankekraften er skaberkraften. Alt er energi, og energi kan styres med tanken. Mennesker skaber derfor den menneskelige verden med de menneskelige tanker.';     $CACHE_ARTICLES[72][64]['image'] = 'Ikon-Tankens-kraft-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[72][64]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[72][64]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[72][26]['title'] = 'ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING';     $CACHE_ARTICLES[72][26]['appetizer'] = 'Menneskets tænkeevne udvikler sig. Engang tænkte mennesket analogisk. I dag tænker vi analytisk. Fremtidens tænkning bliver en syntese af de to.';     $CACHE_ARTICLES[72][26]['image'] = 'Ikon-Analogisk-og-analytisk-tænkning-esoterisk-set';     $CACHE_ARTICLES[72][26]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[72][26]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[72][202]['title'] = 'STILHEDEN';     $CACHE_ARTICLES[72][202]['appetizer'] = 'Mystikere, der har oplevet den transcendente tilstand, beskrive den som en oplevelse af stilhed, der overgår al forstand. Høj larm kan ikke forstyrre den. ';     $CACHE_ARTICLES[72][202]['image'] = 'Ikon-Stilheden-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[72][202]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[72][202]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[75][525]['title'] = 'DE SYV STRÅLER OG INDVIELSERNE';     $CACHE_ARTICLES[75][525]['appetizer'] = 'Energi er grundlaget for den manifesterede verden, og indvielse må være en bevidsthedstilstand, hvor den forberedte discipel anvender de tilgændelige energier.';     $CACHE_ARTICLES[75][525]['image'] = 'Ikon-De-syv-stråler-og-indvielserne-Mystik-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[75][525]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[75][525]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[75][27]['title'] = 'NATIONERNES SÆRPRÆG STYRES AF STRÅLER';     $CACHE_ARTICLES[75][27]['appetizer'] = 'Det er ikke kun mennesker, der er styres af syv kræfter. Det samme gælder grupper af mennesker, der er samlet i nationer.';     $CACHE_ARTICLES[75][27]['image'] = 'Ikon-Nationernes-stråler-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[75][27]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[75][27]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[77][541]['title'] = 'ÅNDELIG VEJLEDNING';     $CACHE_ARTICLES[77][541]['appetizer'] = 'Åndelig vejledning er et vanskeligt emne. Den er baseret på en indre, instinktiv, åndelig erkendelse af Gud og Guds plan. Denne indre reaktion udnyttes i dag af mange.';     $CACHE_ARTICLES[77][541]['image'] = 'Ikon-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Spiritualitet-Mystik';     $CACHE_ARTICLES[77][541]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[77][541]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[77][230]['title'] = 'TAVSHED OG STILHED';     $CACHE_ARTICLES[77][230]['appetizer'] = 'Alle former for støj plager os. En sådan vedvarende urolig og højtlydende støj er direkte skadelig - endog for det fysiske helbred.';     $CACHE_ARTICLES[77][230]['image'] = 'Ikon-Tavshed-og-stilhed-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[77][230]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[77][230]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[77][470]['title'] = 'HVAD ER BEVIDSTHED?';     $CACHE_ARTICLES[77][470]['appetizer'] = 'Universet er ikke en stor maskine, men en stor tanke, og der eksisterer ikke tanker, uden at der er en bevidsthed, der har tænkt tankerne.';     $CACHE_ARTICLES[77][470]['image'] = 'Ikon-Hvad-er-bevidsthed-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[77][470]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[77][470]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[77][170]['title'] = 'HUKOMMELSE ESOTERISK SET';     $CACHE_ARTICLES[77][170]['appetizer'] = 'Esoterisk forskning viser, at hukommelse ikke opbevares i hjernen, men kontaktes ved hjælp af hjernen. Men hvor er hukommelsen? Hvad er hukommelse? Hvordan virker den?';     $CACHE_ARTICLES[77][170]['image'] = 'Ikon-Hukommelse-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[77][170]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[77][170]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[77][47]['title'] = 'INTUITION - DEN NYE TIDSALDERS VIGTIGSTE EVNE';     $CACHE_ARTICLES[77][47]['appetizer'] = 'Intuition er ikke bare en udefinerbar fornemmelse, som måske viser sig at være rigtig. Ægte intuition er evnen til at kontakte højere virkeligheder.';     $CACHE_ARTICLES[77][47]['image'] = 'Ikon-Intuition-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[77][47]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[77][47]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[77][191]['title'] = 'KUNDSKAB';     $CACHE_ARTICLES[77][191]['appetizer'] = 'Kundskab er ikke en videnskab, men et stadie af identifikation. At være identificeret med noget vil sige at være forenet med det. Tanker kommunikerer med tanker af samme slags.';     $CACHE_ARTICLES[77][191]['image'] = 'Ikon-Kundskab-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[77][191]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[77][191]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[77][464]['title'] = 'TAVSHED OG STILHED SOM EN TEKNIK TIL VÆKST';     $CACHE_ARTICLES[77][464]['appetizer'] = 'De mennesker, der har frigjort sig fra at nyde støj, anvender kraften fra den indre stilhed til at dæmpe deres egen lavere natur.';     $CACHE_ARTICLES[77][464]['image'] = 'Ikon-Tavshed-og-stilhed-som-en-teknik-til-vækst-Esoterisk-set';     $CACHE_ARTICLES[77][464]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[77][464]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[77][461]['title'] = 'HANDLING UDEN HÆNDER';     $CACHE_ARTICLES[77][461]['appetizer'] = 'Med ydre aktivitet fører vi etiske og moralske principper ind i daglige holdninger og aktiviteter. Indre aktivitet er vanskeligere at forstå.';     $CACHE_ARTICLES[77][461]['image'] = 'Ikon-Handling-uden-hænder-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[77][461]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[77][461]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[78][487]['title'] = 'CLAIRVOYANCE - fup eller fakta?';     $CACHE_ARTICLES[78][487]['appetizer'] = 'En clairvoyant har metafysisk syn. Men mange clairvoyante er ikke clairvoyante, for de kan ikke se de indre verdener. De føler eller fornemmer dem.';     $CACHE_ARTICLES[78][487]['image'] = 'Ikon-Clairvoyance-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[78][487]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[78][487]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[78][166]['title'] = 'AURA - NOGLE TANKER OM AURAEN';     $CACHE_ARTICLES[78][166]['appetizer'] = 'Den esoteriske lære fortæller, at der reelt kun kun to ord, der kan beskrive auraen fra et åndsvidenskabeligt synspunkt, og det er kvalitet og indflydelsessfære.';     $CACHE_ARTICLES[78][166]['image'] = 'Ikon-Aura-læsning-01-Esoterisk-psykologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[78][166]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[78][166]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[78][37]['title'] = 'AURA OG AURALÆSNING';     $CACHE_ARTICLES[78][37]['appetizer'] = 'En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Her får du en detaljeret beskrivelse af begrænsninger og krav, når en calirvoyant læser aura.';     $CACHE_ARTICLES[78][37]['image'] = 'Ikon-Aura-læsning-02-Esoterisk-psykologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[78][37]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[78][37]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[81][54]['title'] = 'KARMA OG TILGIVELSE';     $CACHE_ARTICLES[81][54]['appetizer'] = 'Åndsvidenskaben taler om karma og selvudvikling. Kirken taler om synd og syndsforladelse. Hvis karma er en naturlov, kan virkningen af en naturlov da ophæves?';     $CACHE_ARTICLES[81][54]['image'] = 'Ikon-Karma-og-tilgivelse-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[81][54]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[81][54]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[81][150]['title'] = 'REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION';     $CACHE_ARTICLES[81][150]['appetizer'] = 'Reinkarnationslæren, som er udbredt hos mere end en tredjedel af Jordens folk, tilhørte også grene af den kristne kirke i mere end en fjerdedel af dens historie.';     $CACHE_ARTICLES[81][150]['image'] = 'Ikon-Reinkarnationen-og-religionen-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[81][150]['pages'] = '17';     $CACHE_ARTICLES[81][150]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[81][51]['title'] = 'TROEDE DE GAMLE EGYPTERE PÅ REINKARNATION?';     $CACHE_ARTICLES[81][51]['appetizer'] = 'Har vi mistet sandhederne om død og efterliv? Egypterene troede, at der er et liv efter døden, men troede de også, at man vender tilbage til den fysiske verden';     $CACHE_ARTICLES[81][51]['image'] = 'Ikon-Egypterne-og-reinkarnation-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[81][51]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[81][51]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][471]['title'] = 'LIVET SOM AFDØD';     $CACHE_ARTICLES[82][471]['appetizer'] = 'Det er en opdagelsesrejse i de indre verdener. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men for alle begynder den på det første plan efter det fysiske – astralplanet.';     $CACHE_ARTICLES[82][471]['image'] = 'Ikon-Livet-som-afdød-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][471]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[82][471]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][67]['title'] = 'DØDSPROCESSEN';     $CACHE_ARTICLES[82][67]['appetizer'] = 'Hvordan er det at dø? Spørgsmålet har mennesket stillet i alle kulturer. Så længe naturvidenskaben anser den fysiske verden for at være den eneste, findes svaret kun i åndsvidenskaben.';     $CACHE_ARTICLES[82][67]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][67]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[82][67]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][68]['title'] = 'DØDEN I ESOTERISK BELYSNING';     $CACHE_ARTICLES[82][68]['appetizer'] = 'Åndsvidenskabens eller den esoteriske læres informationer om døden og dødsprocessen adskiller sig fundamentalt fra samfundets almindelige opfattelse.
';     $CACHE_ARTICLES[82][68]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][68]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[82][68]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][69]['title'] = 'KROPPEN FORLADES';     $CACHE_ARTICLES[82][69]['appetizer'] = 'Vi frygter døden, fordi vi frygter det ukendte. Paradoksalt nok for faktisk kender vi dødsprocessen vældig godt, for vi forlader kroppen hver nat, når vi sover.
';     $CACHE_ARTICLES[82][69]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-03--Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][69]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[82][69]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][70]['title'] = 'PÅ TÆRSKLEN';     $CACHE_ARTICLES[82][70]['appetizer'] = 'Utallige mennesker har berettet om ud-af-kroppen oplevelser og nær-død-oplevelser. Det er personlige erfaringer fra en anden dimension - det er øjenvidneberetninger.
';     $CACHE_ARTICLES[82][70]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-04--Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][70]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[82][70]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][72]['title'] = 'ASTRALPLANETS BEBOERE';     $CACHE_ARTICLES[82][72]['appetizer'] = 'Døden er en rejse ind i de indre verdener – i følelsernes egen verden. Oplevelserne varierer fra menneske til menneske, men åndsvidenskaben giver en detaljeret rejsebeskrivelse.';     $CACHE_ARTICLES[82][72]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][72]['pages'] = '10';     $CACHE_ARTICLES[82][72]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][73]['title'] = 'LIVET PÅ ASTRALPLANET';     $CACHE_ARTICLES[82][73]['appetizer'] = 'Åndsvidenskaben fortæller, at en del af efterlivet leves på astralplanet. Men hvordan er denne verden? Og hvem kan vi møde? Og hvordan er livet herinde?
';     $CACHE_ARTICLES[82][73]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-06-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][73]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[82][73]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][74]['title'] = 'LIVET PÅ MENTALPLANET';     $CACHE_ARTICLES[82][74]['appetizer'] = 'Efter livet på astralplanet dør vi den astrale død. Åndsvidenskaben beskriver, hvordan vi løfter os til mentalplanet, hvor vi vågner i mentallegemet.';     $CACHE_ARTICLES[82][74]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-09-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][74]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[82][74]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[82][75]['title'] = 'LIVET PÅ SJÆLSPLANET';     $CACHE_ARTICLES[82][75]['appetizer'] = 'Adgang til sjælsplanet indebærer endnu en død – afkastelse af mentallegemet. Personligheden er væk. Det er et område med ufattelig rækkevidde for menneskets evolution.';     $CACHE_ARTICLES[82][75]['image'] = 'Ikon-Dødens-eventyr-08-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[82][75]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[82][75]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[84][499]['title'] = 'RUMMET';     $CACHE_ARTICLES[84][499]['appetizer'] = 'Rummet er et levende, bevidst, allestedsnærværende, evigt eksisterende hav af elektricitet. Rummet visualiserer, mediterer og vil. Ideerne fortættes og bliver objektive.';     $CACHE_ARTICLES[84][499]['image'] = 'Ikon-Rummet-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[84][499]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[84][499]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[84][48]['title'] = 'EKSISTERER TIDEN?';     $CACHE_ARTICLES[84][48]['appetizer'] = 'Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer. Men den er også en af de mest uhåndgribelige. Tiden er en illusion, for vi skaber konstant tiden med vores tænkning.';     $CACHE_ARTICLES[84][48]['image'] = 'Ikon-Tidens-illusion-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[84][48]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[84][48]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[84][535]['title'] = 'GENTAGELSE - EN NØDVENDIGHED';     $CACHE_ARTICLES[84][535]['appetizer'] = 'Ritualer er gentagelse. Meditation kræver gentagelse. Dagligdagens rutiner består af gentagelser. Årstiderne gentager sig. Gentagelse er en nødvendighed.';     $CACHE_ARTICLES[84][535]['image'] = 'Ikon-Gentagelse-en-nødvendighed-Åndsvidenskab-og-spiritualitet';     $CACHE_ARTICLES[84][535]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[84][535]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[93][52]['title'] = 'DET GLOBALE VÆRDISKIFT';     $CACHE_ARTICLES[93][52]['appetizer'] = 'En ny verden er ved at blive født. Erfaringerne er fundament for det nye. I den nye verden fremhæver kvaliteter som holisme, skønhed, syntese og rette relationer.';     $CACHE_ARTICLES[93][52]['image'] = 'Ikon-Globalt-værdiskift-02-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[93][52]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[93][52]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[93][56]['title'] = 'DET NATIONALE VÆRDISKIFT';     $CACHE_ARTICLES[93][56]['appetizer'] = 'Hvilken befolkningsgruppe er i gang med at skabe den nye tidsalder? Kan vi identificere de grupper, der er i gang med at forvandle vores samfund?';     $CACHE_ARTICLES[93][56]['image'] = 'Ikon-Nationalt-værdiskift-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[93][56]['pages'] = '14';     $CACHE_ARTICLES[93][56]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[93][421]['title'] = 'AT VÆVE ET NET AF OPLYST KOMMUNIKATION';     $CACHE_ARTICLES[93][421]['appetizer'] = 'Elektroniske medier gør det muligt i langt større omfang at udvikle en omfattende udveksling af ideer. Krydsbefrugtningen blive kimen til en mere oplyst menneskehed.';     $CACHE_ARTICLES[93][421]['image'] = 'Ikon-Et-net-af-oplyst-kommunikation-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[93][421]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[93][421]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[95][55]['title'] = 'NATURVIDENSKAB OG ÅNDSVIDENSKAB';     $CACHE_ARTICLES[95][55]['appetizer'] = 'Det naturvidenskabelige paradigme ikke er virkeligheden, men en menneskeskabt model af virkeligheden. Det metafysiske falder uden for modellen.';     $CACHE_ARTICLES[95][55]['image'] = 'Ikon-Naturvidenskab-Åndsvidenskab-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[95][55]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[95][55]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[95][204]['title'] = 'INTEGRATION AF ÅNDSVIDENSKAB OG DEN KLASSISKE VIDENSKAB';     $CACHE_ARTICLES[95][204]['appetizer'] = 'Åndsvidenskaben analyserer årsager. Den klassiske videnskab udforsker virkninger. Tiden er inde til en helhedsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[95][204]['image'] = 'Ikon-Åndsvidenskab-og-klassisk-forskning-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[95][204]['pages'] = '12';     $CACHE_ARTICLES[95][204]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[95][234]['title'] = 'DET MATERIALISTISKE VERDENSBILLEDES FØDSEL OG DØD';     $CACHE_ARTICLES[95][234]['appetizer'] = 'Er tilværelsens primære dimension esoterisk eller eksoterisk? Det er det mest fundamentale spørgsmål, videnskaben burde have afklaret, før den valgte sit grundsyn.';     $CACHE_ARTICLES[95][234]['image'] = 'Ikon-Verdensbilledet-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[95][234]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[95][234]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[95][219]['title'] = 'HVAD KAN EN FYSIKER SIGE OM VERDENSFRED?';     $CACHE_ARTICLES[95][219]['appetizer'] = 'I min forskning var jeg optaget af paranormale fænomener som telepati, clairvoyance, precognition, psykokinese, poltergeist-fænomener m.m.';     $CACHE_ARTICLES[95][219]['image'] = 'Ikon-Fysiker-om-verdensfred-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[95][219]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[95][219]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[95][519]['title'] = 'FÆLLESTRÆK I EINSTEINS RELATIVITETSTEORI OG ASTROLOGI';     $CACHE_ARTICLES[95][519]['appetizer'] = 'Astrologi er kilden til alle andre videnskaber, og alle videnskaber er inkluderet i astrologi - og astrologi er inkluderet i alle videnskaber.';     $CACHE_ARTICLES[95][519]['image'] = 'Ikon-Einsteins-relativitetsteori-og-astrologi-Åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[95][519]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[95][519]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[95][516]['title'] = 'MYSTERIET ELEKTRICITET';     $CACHE_ARTICLES[95][516]['appetizer'] = 'Der findes en alternativ proces til det naturvidenskabelige bevis, som mange esoterikere har benyttet − de har derved fået en forståelse af mysteriet elektricitet.';     $CACHE_ARTICLES[95][516]['image'] = 'Ikon-Mysteriet-elektricitet-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[95][516]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[95][516]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[96][53]['title'] = 'ETIK OG MORAL I ESOTERISK LYS';     $CACHE_ARTICLES[96][53]['appetizer'] = 'Esoterisk set findes instinktiv moral. Men vi mangler ord, der fuldt ud beskriver instinktet for det gode og sande, for retfærdighed, kærlighed og visdom.';     $CACHE_ARTICLES[96][53]['image'] = 'Ikon-Etik-og-Moral-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[96][53]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[96][53]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[96][222]['title'] = 'SKABELSE AF RIGTIGE RELATIONER';     $CACHE_ARTICLES[96][222]['appetizer'] = 'God vilje skaber en atmosfære, som muliggør medfølende kommunikation, og det er alene denne form for kontakt, der fører til rigtige relationer.';     $CACHE_ARTICLES[96][222]['image'] = 'Ikon-Rigtige-relationer-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[96][222]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[96][222]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[97][58]['title'] = 'KONKURRENCE I ESOTERISK BELYSNING';     $CACHE_ARTICLES[97][58]['appetizer'] = 'Er konkurrence positivt? Eller er der mon alternativer til det konkurrerende, kæmpende og stridende menneske?';     $CACHE_ARTICLES[97][58]['image'] = 'Ikon-Konkurrence-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[97][58]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[97][58]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[98][174]['title'] = 'DE 10 PRINCIPPER OM ØKONOMI';     $CACHE_ARTICLES[98][174]['appetizer'] = 'Menneskehedens økonomiske ubalance svarer nøje til det enkelte menneskes sygdom. Den frie strøm af livsfornødenhederne til fordelingscentralerne mangler.';     $CACHE_ARTICLES[98][174]['image'] = 'Ikon-Principper-om-økonomi-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[98][174]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[98][174]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[98][231]['title'] = 'PENGE OG DET ÅNDELIGE LIV';     $CACHE_ARTICLES[98][231]['appetizer'] = 'Når vi iagttager og undersøger os selv med oprigtig ærlighed, opdager vi snart, at tanken om penge vækker dybe og stærke reaktioner i os alle.';     $CACHE_ARTICLES[98][231]['image'] = 'Ikon-Penge-og-åndelighed-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[98][231]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[98][231]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[98][137]['title'] = 'TANKER OM PENGE';     $CACHE_ARTICLES[98][137]['appetizer'] = 'Penge har ingen værdi. Disse tanker stammer ikke fra en esoterisk filosof, men fra et helt almindeligt menneske med ualmindelige tanker om penge.';     $CACHE_ARTICLES[98][137]['image'] = 'Ikon-Tanker-om-penge-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[98][137]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[98][137]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[105][143]['title'] = 'NOSTRADAMUS - OG NY TIDSALDER';     $CACHE_ARTICLES[105][143]['appetizer'] = 'Renæssancens legendariske profetiforfatter Michel de Notredame blev det meste af sit liv og frem til i dag vidt berømt og stærkt omdiskuteret.';     $CACHE_ARTICLES[105][143]['image'] = 'Ikon-Nostradamus-og-den-nye-tid-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[105][143]['pages'] = '12';     $CACHE_ARTICLES[105][143]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[105][19]['title'] = 'CORPUS HERMETICUM';     $CACHE_ARTICLES[105][19]['appetizer'] = 'Corpus Hermeticum er nøglen til forståelse af Egyptens mysterier og nutidens åndsvidenskab, der, selvom den kaldes new age, er baseret på ældgammel visdom.';     $CACHE_ARTICLES[105][19]['image'] = 'Ikon-Corpus-Hermeticum-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[105][19]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[105][19]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[105][43]['title'] = 'ATLANTIS - FANTASI ELLER VIRKELIGHED?';     $CACHE_ARTICLES[105][43]['appetizer'] = 'Har der eksisteret gamle civilisationer, som overgik vores nutidige? Er der indicier, der kan bekræfte teorien om Atlantis, eller er det hele bare fantasi?';     $CACHE_ARTICLES[105][43]['image'] = 'Ikon-Atlantis-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[105][43]['pages'] = '19';     $CACHE_ARTICLES[105][43]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[105][44]['title'] = 'TYNGDEKRAFTENS HEMMELIGHED';     $CACHE_ARTICLES[105][44]['appetizer'] = 'De gamle civilisationer brugte anti-tyngdekraft -et system, der svarer til laghima – menneskets ukendte kraft - som er af fysiologisk art - sandsynligvis æterisk.';     $CACHE_ARTICLES[105][44]['image'] = 'Ikon-Anti-tyngdekraft-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[105][44]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[105][44]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][517]['title'] = 'WINSTON S. CHURCHILL - EN LYSBRINGER';     $CACHE_ARTICLES[108][517]['appetizer'] = 'Winston Churchill var et fremsynet menneske, og denne evne kombineret med sans for historie gav ham en skarp fornemmelse af loven om årsag og virkning.';     $CACHE_ARTICLES[108][517]['image'] = 'Ikon-Churchill-en-lysbringer-Esoterisk-livvsyn';     $CACHE_ARTICLES[108][517]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[108][517]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][57]['title'] = 'MOSES - DEN STORE INDVIEDE';     $CACHE_ARTICLES[108][57]['appetizer'] = 'Rabbinernes skrifter afslører Moses som egypter og tronarving, samt hans indsigt i magiens og stjernernes verden. De nye teorier bekræftes af esoterisk forskning.';     $CACHE_ARTICLES[108][57]['image'] = 'Ikon-Moses-den-indviede-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[108][57]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[108][57]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][481]['title'] = 'ELEANOR ROOSEVELT - EN LYSBRINGER';     $CACHE_ARTICLES[108][481]['appetizer'] = 'FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder fokuserer på menneskenes muligheder for at leve et sundt og godt liv. Erklæringen blev udarbejdet af Eleanor Roosevelt.';     $CACHE_ARTICLES[108][481]['image'] = 'Ikon-Eleanora-Roosevelt-en-lysbringer.';     $CACHE_ARTICLES[108][481]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[108][481]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][407]['title'] = 'GANDHI - EN LYSBRINGER';     $CACHE_ARTICLES[108][407]['appetizer'] = 'Ghandi åbenbarede en ny kvalitet og gjorde det så effektivt, at det grundfæstedes og blev et fast element i menneskenes kollektive bevidsthed.';     $CACHE_ARTICLES[108][407]['image'] = 'Ikon-Gandhi-en-lysbringer-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[108][407]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[108][407]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][495]['title'] = 'HENRI DUNANT - en lysbringer. Grundlæggeren af Røde Kors';     $CACHE_ARTICLES[108][495]['appetizer'] = 'Dunant havde i en ung alder evnen til at se fremad, og denne bredde i bevidstheden, var betinget af hans dybe medlidenhedsfølelse.';     $CACHE_ARTICLES[108][495]['image'] = 'Ikon-Henri-Dunant-en-lysbringer-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[108][495]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[108][495]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][410]['title'] = 'YUNUS - EN LYSBRINGER';     $CACHE_ARTICLES[108][410]['appetizer'] = 'Yunus åbenbarede en ny kvalitet for menneskeheden. Og han gjorde det så gennemtrængende, at det er blevet et fast element i menneskenes bevidsthed.';     $CACHE_ARTICLES[108][410]['image'] = 'Ikon-Yunus-en-lysbringer-Esoteriske-livsværdier';     $CACHE_ARTICLES[108][410]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[108][410]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][416]['title'] = 'ATATYRK - EN LYSBRINGER';     $CACHE_ARTICLES[108][416]['appetizer'] = 'Atatyrk er i dag et centralt symbol for de moderne tyrkere, for det, der gør et menneske unikt, er den respekt, som det omtales med længe efter dets død.';     $CACHE_ARTICLES[108][416]['image'] = 'Ikon-Atatyrk-en-lysbringer-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[108][416]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[108][416]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[108][62]['title'] = 'PÅ SPORET AF MOSES';     $CACHE_ARTICLES[108][62]['appetizer'] = 'Nye opdagelser og fund i forbindelse med Moses-gåden reetablerer vigtige historiske sammenhænge. Alt tyder på, at Moses ikke var jøde, men egypter.';     $CACHE_ARTICLES[108][62]['image'] = 'Ikon-På-sporet-af-Moses-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[108][62]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[108][62]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[109][65]['title'] = 'TEMPELRIDDERNES VIDEN FRA EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[109][65]['appetizer'] = 'Tempelriddere var en krigermunkeorden. Tempelridderne havde i flere århundreder en forbavsende kulturel og storøkonomisk indflydelse i Europa.';     $CACHE_ARTICLES[109][65]['image'] = 'Ikon-Tempelridderne-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[109][65]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[109][65]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[118][24]['title'] = 'TEKNIKER ELLER PRAKTIKER?';     $CACHE_ARTICLES[118][24]['appetizer'] = 'Teknisk åndsvidenskab kan beskrive indre bevidsthedstilstande på en systematisk måde, men virkeligheden lader sig ikke indfange af disse begreber.';     $CACHE_ARTICLES[118][24]['image'] = 'Ikon-Tekniker-eller-praktiker-02-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[118][24]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[118][24]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[119][49]['title'] = 'SELVMORD - I ESOTERISK LYS';     $CACHE_ARTICLES[119][49]['appetizer'] = 'Hvis et selvmords konsekvenser for efterlivet var almindelig kendt og accepteret, ville selvmordsstatistikkerne ændre sig dramatisk.';     $CACHE_ARTICLES[119][49]['image'] = 'Ikon-Selvmord-i-esoterisk-eller-åndsvidenskabeligt-lys';     $CACHE_ARTICLES[119][49]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[119][49]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[119][50]['title'] = 'MORD, MORDERE OG DØDSSTRAF - I ESOTERISK LYS';     $CACHE_ARTICLES[119][50]['appetizer'] = 'Den esoteriske lære forklarer, hvad det er, der gør mord til livets største misforståelse, og hvorfor dødsstraf er forkert.';     $CACHE_ARTICLES[119][50]['image'] = 'Ikon-Mord-mordere-dødsstraf-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[119][50]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[119][50]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[119][168]['title'] = 'ANGST - ET VERDENSPROBLEM';     $CACHE_ARTICLES[119][168]['appetizer'] = 'Profetiske advarsler forudsiger katastrofer og en rædselsvækkende skæbne, og de appellerer til angst, egoistiske interesser og separatisme. ';     $CACHE_ARTICLES[119][168]['image'] = 'Ikon-Angst-et-verdensproblem-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[119][168]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[119][168]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[120][345]['title'] = 'VEJEN MED TJENESTE';     $CACHE_ARTICLES[120][345]['appetizer'] = 'Tjeneste synes ofte at være det, vi mener burde gøres, og det vi ønsker at give snarere end, hvad modtageren har behov for eller ønsker.';     $CACHE_ARTICLES[120][345]['image'] = 'Ikon-Vejen-med-tjeneste-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[120][345]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[120][345]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[120][513]['title'] = 'AKTIVT TJENESTEARBEJDE';     $CACHE_ARTICLES[120][513]['appetizer'] = 'Voksende viden kan føre til stagnation, blokering, ophobning og smerte, hvis den ikke gives videre med fornuftig skelneevne.';     $CACHE_ARTICLES[120][513]['image'] = 'Ikon-Aktivt-tjenestearbejde-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[120][513]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[120][513]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[120][145]['title'] = 'ALDER OG DISCIPELSKAB';     $CACHE_ARTICLES[120][145]['appetizer'] = 'Det er mærkeligt, hvor stor en indflydelse fysisk alder - ikke sjælens - har på det, der kunne være det vigtigste i træningen af discipelskab.';     $CACHE_ARTICLES[120][145]['image'] = 'Ikon-Alder-og-discipelskab-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[120][145]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[120][145]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[120][507]['title'] = 'DEN TREDJE INDVIELSES FORLØB - 1:2';     $CACHE_ARTICLES[120][507]['appetizer'] = 'Indvielse er en omfattende proces. På den lange rejse indebærer indvielsen, at der sker en stadig større virkeliggørelse af at være ét med alt levende.';     $CACHE_ARTICLES[120][507]['image'] = 'Ikon-Den-Tredje-Indvielse-1-2-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[120][507]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[120][507]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[120][508]['title'] = 'DEN TREDJE INDVIELSES FORLØB - 2:2';     $CACHE_ARTICLES[120][508]['appetizer'] = 'Ved tredje indvielse forøges mængden og kvaliteten af energistimulering. For første gang står disciplen foran Sanat Kumara.';     $CACHE_ARTICLES[120][508]['image'] = 'Ikon-Den-Tredje-Indvielse-2-2-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[120][508]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[120][508]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[123][85]['title'] = 'HVILKE MEDITATIONER KAN DU FINDE HER?';     $CACHE_ARTICLES[123][85]['appetizer'] = 'Her kan du læse om VisdomsNettets meditationer og esoteriske instruktioner for begyndere, for øvede og for trænede.';     $CACHE_ARTICLES[123][85]['image'] = 'Ikon-Meditation-Hvilke-meditationer-og-hvilken-esoterisk-viden';     $CACHE_ARTICLES[123][85]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[123][85]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[123][71]['title'] = 'INFORMATION OM SKABENDE MEDITATION';     $CACHE_ARTICLES[123][71]['appetizer'] = 'Ifølge åndsvidenskaben er der en mening med livet. Skab din egen udvikling og bliv medskaber i livets udvikling.';     $CACHE_ARTICLES[123][71]['image'] = 'Ikon-Meditation-Info-om-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[123][71]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[123][71]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[123][38]['title'] = 'ET HURTIGT OVERBLIK OVER SKABENDE MEDITATION 2. ÅR';     $CACHE_ARTICLES[123][38]['appetizer'] = 'Hvordan er Skabende Meditation? Hvordan er det anderledes? Hvilke meditationsinstruktioner er tilgængelige? Hvad skal du gøre?';     $CACHE_ARTICLES[123][38]['image'] = 'Ikon-Meditation-Hurtigt-overblik-01-Skabende-meditation';     $CACHE_ARTICLES[123][38]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[123][38]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[123][165]['title'] = 'ET HURTIGT OVERBLIK OVER SKABENDE MEDITATION 3. ÅR';     $CACHE_ARTICLES[123][165]['appetizer'] = 'Skabende Meditation benyttes af en verdensomspændende gruppe, der ønsker at deltage aktivt i skabelsen af en bedre verden.';     $CACHE_ARTICLES[123][165]['image'] = 'Ikon-Meditation-Hurtigt-overblik-02-Skabende-meditation';     $CACHE_ARTICLES[123][165]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[123][165]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[123][190]['title'] = 'ET HURTIGT OVERBLIK OVER SKABENDE MEDITATION 4. ÅR';     $CACHE_ARTICLES[123][190]['appetizer'] = 'Skabende Meditation benyttes verdensomspændende i håb om at skabe en bedre verden ved hjælp af fokuseret meditation.';     $CACHE_ARTICLES[123][190]['image'] = 'Ikon-Meditation-Hurtigt-overblik-03-Skabende-meditation';     $CACHE_ARTICLES[123][190]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[123][190]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[123][217]['title'] = 'ET HURTIGT OVERBLIK OVER SKABENDE MEDITATION 5. ÅR';     $CACHE_ARTICLES[123][217]['appetizer'] = 'Skabende meditation 5. år tilbyder en omfattende uddybning af den skabende meditations formål, metoder og livsanskuelse.';     $CACHE_ARTICLES[123][217]['image'] = 'Ikon-Meditation-Hurtigt-overblik-04-Skabende-meditation';     $CACHE_ARTICLES[123][217]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[123][217]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[123][445]['title'] = 'ET HURTIGT OVERBLIK OVER SKABENDE MEDITATION 6. ÅR';     $CACHE_ARTICLES[123][445]['appetizer'] = 'Skabende meditation 6. år tilbyder en omfattende uddybning af den skabende meditations formål, metoder og livsanskuelse.';     $CACHE_ARTICLES[123][445]['image'] = 'Ikon-Meditation-Hurtigt-overblik-05-Esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[123][445]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[123][445]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[125][413]['title'] = 'DET STORE HVIDE BRODERSKAB';     $CACHE_ARTICLES[125][413]['appetizer'] = 'Det Store Hvide Broderskab er betegnelsen for mennesker, der har gennemgået evolutionen i menneskeriget og ikke længere er bundet til reinkarnation.';     $CACHE_ARTICLES[125][413]['image'] = 'Ikon-Det-Hvide-Broderskab-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[125][413]['pages'] = '50';     $CACHE_ARTICLES[125][413]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[125][414]['title'] = 'VISDOMMENS MESTRE - position og funktion i Hierarkiet';     $CACHE_ARTICLES[125][414]['appetizer'] = 'Det er det åndelige hierarki, der leder planeten. Men hvad er dette hierarki? Hvad foretager det sig? Artiklens udsagn er naturligvis et spørgsmål om begrundet tro.';     $CACHE_ARTICLES[125][414]['image'] = 'Ikon-Visdommens-mestre-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[125][414]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[125][414]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[125][45]['title'] = 'DEN HIERARKISKE IDE';     $CACHE_ARTICLES[125][45]['appetizer'] = 'Hvis alt i universet er hierarkisk, findes der logisk set et overmenneskeligt rige over mineral-, plante-, dyre- og menneskeriget.';     $CACHE_ARTICLES[125][45]['image'] = 'Ikon-Den-hierarkiske-ide-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[125][45]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[125][45]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[125][201]['title'] = 'HIERARKIET - DE SYV, DE TRE OG DEN ENE';     $CACHE_ARTICLES[125][201]['appetizer'] = 'Hierarkiet er mellemleddet mellem den åndelige virkelighed og menneskelivet. Det skaber forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje.';     $CACHE_ARTICLES[125][201]['image'] = 'Ikon-Hierarkiet-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[125][201]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[125][201]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[127][151]['title'] = 'ALICE ANN BAILEY';     $CACHE_ARTICLES[127][151]['appetizer'] = 'I åndsvidenskaben er der en markant skikkelse - Alice A. Bailey. Hun var kanal for den tibetanske mester Djwhal Khul, og fra ham modog hun 12.000 sider avanceret esoterisk materiale.';     $CACHE_ARTICLES[127][151]['image'] = 'Ikon-Alice-A-Bailey-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[127][151]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[127][151]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[127][152]['title'] = 'H.P. BLAVATSKY';     $CACHE_ARTICLES[127][152]['appetizer'] = 'I 1875 blev H.P. Blavatsky og Henry Olcott enige om at stifte en forening, der skulle forklare metafysiske fænomener. Det var starten på åndsvidenskaben og på new age bevægelsen.';     $CACHE_ARTICLES[127][152]['image'] = 'Ikon-Blavatsky-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[127][152]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[127][152]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[127][205]['title'] = 'ROBERTO ASSAGIOLI';     $CACHE_ARTICLES[127][205]['appetizer'] = 'Assagioli havde vision og mod til i psykiatrien at komme med et tiltag, der havde relation til alle menneskelige niveauer – det følelsesmæssige, det mentale og det åndelige.';     $CACHE_ARTICLES[127][205]['image'] = 'Ikon-Assagioli-Psykosyntese-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[127][205]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[127][205]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[128][18]['title'] = 'JULENS ÅNDELIGE BETYDNING';     $CACHE_ARTICLES[128][18]['appetizer'] = 'Vores gode gamle julefest er hverken god eller gammel. Den er mest af alt et materialistisk forbrugsorgie og et produkt af nutiden.';     $CACHE_ARTICLES[128][18]['image'] = 'Ikon-Julens-budskab-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[128][18]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[128][18]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[128][25]['title'] = 'PÅSKENS ÅNDELIGE BETYDNING';     $CACHE_ARTICLES[128][25]['appetizer'] = 'Den esoteriske betydning af påsken er gået tabt. Påskens beretning om genopstandelse findes i mange kulturer, og den rummer et løfte til alle mennesker.';     $CACHE_ARTICLES[128][25]['image'] = 'Ikon-Påskens-betydning-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[128][25]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[128][25]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[128][432]['title'] = 'PÅSKENS BETYDNING';     $CACHE_ARTICLES[128][432]['appetizer'] = 'Påsken er den første af tre store højtider - den anden er Wesak-højtiden og den tredje er Kristus-fest og invokationsdag.';     $CACHE_ARTICLES[128][432]['image'] = 'Ikon-Påskens-betydning-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[128][432]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[128][432]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[131][497]['title'] = 'TANKER OM ET MENNENSKELIGT SAMFUND';     $CACHE_ARTICLES[131][497]['appetizer'] = 'Det nuværende samfund ikke er værdigt til at kaldes menneskeligt. Det fungerer som et socialt anarki − ikke som en social enhed.';     $CACHE_ARTICLES[131][497]['image'] = 'Ikon-Et-menneskeligt-samfund-Esoterisk-visdom-og-åndsviden';     $CACHE_ARTICLES[131][497]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[131][497]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[131][59]['title'] = 'MENNESKEHEDENS FREMTID';     $CACHE_ARTICLES[131][59]['appetizer'] = 'Den nye tidsalder baseres på nye kvaliteter. Den esoteriske lære oplyser, at det nye vil bygge på universelt broderskab, samarbejde og kærlighed til alle uden hensyn til race, køn, farve eller tro.';     $CACHE_ARTICLES[131][59]['image'] = 'Ikon-Menneskehedens-fremtid-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[131][59]['pages'] = '10';     $CACHE_ARTICLES[131][59]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[134][438]['title'] = 'FORSVUNDNE STJERNER OG KONTINENTER';     $CACHE_ARTICLES[134][438]['appetizer'] = 'Oprindeligt var en del af atlantidernes viden kendt i hemmelige kulter - både i Babylon, Indien og Egypten - i de indviedes lære, der også omfattede stjernekundskab.';     $CACHE_ARTICLES[134][438]['image'] = 'Ikon-Forsvundne-stjerner-Esoterisk-visidom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[134][438]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[134][438]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][187]['title'] = 'HOROSKOPETS PROGRESSION';     $CACHE_ARTICLES[134][187]['appetizer'] = 'Fødselshoroskopet viser hovedtendenserne i karakter og livsudfoldelse, og de vil kun sjældent blive ændret i livets løb. Men en ændring kan finde sted.';     $CACHE_ARTICLES[134][187]['image'] = 'Ikon-horoskopets-progression-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[134][187]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[134][187]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][439]['title'] = 'PLEJADERNE OG FORHISTORISKE KULTURER';     $CACHE_ARTICLES[134][439]['appetizer'] = 'Der er traditioner med ensartede forestillinger om bestemte stjernebilleder. Arv fra tidligere civilisationer? Søfarere har altid navigeret ved hjælp af stjernerne, men det behøver ikke nødvendigvis at være eneste måde for udbredelsen.';     $CACHE_ARTICLES[134][439]['image'] = 'Ikon-Plejaderne-og-forhistoriske-kulturer-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[134][439]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[134][439]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][440]['title'] = 'STJERNEVIDEN OG IDEEN OM ATLANTIS';     $CACHE_ARTICLES[134][440]['appetizer'] = 'I forbindelse med Atlantis spillede stjernerne en rolle, såvel i forbindelse med præcis navigation til sikker sejlads som i stjernemytologien.';     $CACHE_ARTICLES[134][440]['image'] = 'Ikon-Stjerneviden-og-Atlantis-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[134][440]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][440]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][441]['title'] = 'TRADITIONER OM STJERNEHIMLEN HOS FORTIDENS FOLK';     $CACHE_ARTICLES[134][441]['appetizer'] = 'Traditioner om markante stjernebilleder er ældre end antaget - måske 30.000 år eller mere. Deres historie blotlægger et antropologisk materiale.';     $CACHE_ARTICLES[134][441]['image'] = 'Ikon-Topstenens-mysterium-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[134][441]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[134][441]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][496]['title'] = 'STJERNEVEJEN OG ÅNDELIG VALFART';     $CACHE_ARTICLES[134][496]['appetizer'] = 'Den 1200 år gamle pilgrimsrute i Spanien til Santiagos relikvie har altid haft tydelige allusioner til ideer om stairway to the stars. Ruten kaldes Via lacta - Mælkevejen.';     $CACHE_ARTICLES[134][496]['image'] = 'Ikon-Stjernevejen-og-åndelig-valfart-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[134][496]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[134][496]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][61]['title'] = 'STJERNERNE, YOGA SUTRAS OG DE INDVIEDE';     $CACHE_ARTICLES[134][61]['appetizer'] = 'En særlig tekstgruppe i Patanjalis Yoga Sutras, III bog, sutras 25-3 informerer om stjernerne og deres kosmisk-rumlige placeringsarrangement.';     $CACHE_ARTICLES[134][61]['image'] = 'Ikon-Yoga-sutras-stjernerne-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[134][61]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[134][61]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[134][400]['title'] = 'PROFETKRISEN ASTROLOGISK BELYST';     $CACHE_ARTICLES[134][400]['appetizer'] = 'Da de 12 satiriske Mohammed-tegninger blev offentliggjort, udløste den religiøse planet Jupiter kvadratet mellem Jupiter og Neptun i Jyllands-Postens horoskop.';     $CACHE_ARTICLES[134][400]['image'] = 'Ikon-Profetkrisen-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[134][400]['pages'] = '10';     $CACHE_ARTICLES[134][400]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[134][437]['title'] = 'STJERNETRADITION FRA EN GÅDEFULD FORTID';     $CACHE_ARTICLES[134][437]['appetizer'] = 'Engang eksisterede der en verdensomspændende astro-mytologisk lære baseret på fælles ideer i et kosmologisk system.';     $CACHE_ARTICLES[134][437]['image'] = 'Ikon-Stjernetradition-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[134][437]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[134][437]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][63]['title'] = 'STJERNEKUNDSKAB I DET GAMLE EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[134][63]['appetizer'] = 'Fravær af ældre egyptisk materiale har hos flere forskere medført en berettiget tvivl om, hvorvidt oldtidens egyptere kunne forudberegne solformørkelser.';     $CACHE_ARTICLES[134][63]['image'] = 'Ikon-Stjernekundskab-i-Egypten-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[134][63]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[134][63]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[134][207]['title'] = 'REGENTER, ADMIRALER OG KONGELIGE ASTROLOGER';     $CACHE_ARTICLES[134][207]['appetizer'] = 'Frem til 1800-tallet var astrologi involveret i politik. Men ofte kendes astrologien næsten ikke i historiebøgerne.';     $CACHE_ARTICLES[134][207]['image'] = 'Ikon-Kongelige-astrologer-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[134][207]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[134][207]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[137][140]['title'] = 'WESAK-LEGENDEN';     $CACHE_ARTICLES[137][140]['appetizer'] = 'Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at ingen pris er høj at betale med henblik på at være til nytte for Hierarkiet ved fuldmånen i maj - Wesakfesten.';     $CACHE_ARTICLES[137][140]['image'] = 'Ikon-Wesak-legenden-01-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[137][140]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[137][140]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[137][141]['title'] = 'WESAK-LEGENDEN - BUDDHA-HØJTIDEN';     $CACHE_ARTICLES[137][141]['appetizer'] = 'Tidspunktet for udstrømningen af Buddhas krafttype er fuldmånen i indernes vaisakh eller wesak som normalt svarer til maj - eller fuldmåne i Tyrens stjernetegn.';     $CACHE_ARTICLES[137][141]['image'] = 'Ikon-Wesak-legenden-02-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[137][141]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[137][141]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[138][121]['title'] = 'DEN STORE INVOKATION';     $CACHE_ARTICLES[138][121]['appetizer'] = 'Videnskaben om invokation og evokation bliver grundtonen i den nye verdensreligion. Men det anbefales altid kun at bruge mantraer, man forstår.';     $CACHE_ARTICLES[138][121]['image'] = 'Ikon-Meditation-Mantraer-Invokaktion-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[138][121]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[138][121]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[138][125]['title'] = 'GAYATRI OG DEVARIGET';     $CACHE_ARTICLES[138][125]['appetizer'] = 'Når Gayatri-mantraet intoneres, skabes der et samarbejde mellem menneskeriget og devariget.
Mantraet kan intoneres upersonligt og fokuseret på en person, som mantraet kan hjælpe.';     $CACHE_ARTICLES[138][125]['image'] = 'Ikon-Meditation-Gayatri-03-Mantra-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[138][125]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[138][125]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[138][119]['title'] = 'GAYATRI-MANTRAET - VERDENS ÆLDSTE BØN';     $CACHE_ARTICLES[138][119]['appetizer'] = 'Gayatri bruges overalt. Bønnen er oprindeligt skrevet på sanskrit, og der er flere oversættelser. Men hvad betyder ordene?';     $CACHE_ARTICLES[138][119]['image'] = 'Ikon-Meditation-Gayatri-01-Mantra-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[138][119]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[138][119]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[138][120]['title'] = 'GAYATRI-MANTRAET - EN CLAIRVOYANT UNDERSØGELSE';     $CACHE_ARTICLES[138][120]['appetizer'] = 'Gayatri-mantraet bruges i alle kulturer. Men hvordan virker det? Her får du en clairvoyant undersøgelse af virkningen.';     $CACHE_ARTICLES[138][120]['image'] = 'Ikon-Meditation-Gayatri-02-Mantra-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[138][120]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[138][120]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[138][452]['title'] = 'AUM OG OM - DE HELLIGE ORD';     $CACHE_ARTICLES[138][452]['appetizer'] = 'To hellige ord er AUM og OM. Det sidste er ikke et udtryk for det første, og de har forskellige virkninger. I dag har menneskeheden kun brug for OM. ';     $CACHE_ARTICLES[138][452]['image'] = 'Ikon-AUM-og-OM-det-hellige-ord-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[138][452]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[138][452]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[138][139]['title'] = 'TANKER OM GAYATRI';     $CACHE_ARTICLES[138][139]['appetizer'] = 'Denne hymne til Sollogos tiltrækker ifølge den esoteriske lære opmærksomheden fra store væsener. Hovedsagelig tiltrækkes væsener, der er forbundet med den åndelige sol.';     $CACHE_ARTICLES[138][139]['image'] = 'Ikon-Meditation-Gayatri-04-Mantra-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[138][139]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[138][139]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[140][218]['title'] = 'DISIDENTIFIKATION - omrids til meditation';     $CACHE_ARTICLES[140][218]['appetizer'] = 'To barrierer forhindrer os i at få kontakt med sjælen: Legemernes manglende sensitivitet og identifikation legemerne.';     $CACHE_ARTICLES[140][218]['image'] = 'Ikon-Disidentifikation-Esoterisk-Meditation';     $CACHE_ARTICLES[140][218]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[140][218]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[140][97]['title'] = 'MIDDAGSKOORDINERING - KL. 17:00 PÅMINDELSE';     $CACHE_ARTICLES[140][97]['appetizer'] = 'Du kan supplere morgenmeditationen med daglige koordineringer og påmindelser. De tager kun et øjeblik.';     $CACHE_ARTICLES[140][97]['image'] = 'Ikon-Meditation-Middagskoordinering-Esoterisk-tjeneste';     $CACHE_ARTICLES[140][97]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[140][97]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[140][92]['title'] = 'AFTENTILBAGEBLIK - supplerende meditation';     $CACHE_ARTICLES[140][92]['appetizer'] = 'Mange har evner og overskud til at supplere den daglige morgenmeditation og de esoteriske studier med andre meditationer.';     $CACHE_ARTICLES[140][92]['image'] = 'Ikon-Aftentilbageblik-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[140][92]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[140][92]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[140][95]['title'] = 'TORSDAGS-MEDITATION - KRISTUS-MEDITATION';     $CACHE_ARTICLES[140][95]['appetizer'] = 'Et meditationstilbud til dem, der har overskud til at supplere den daglige morgenmeditation med andre meditationer.
';     $CACHE_ARTICLES[140][95]['image'] = 'Ikon-Kristus-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[140][95]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[140][95]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[140][96]['title'] = 'SØNDAGS-MEDITATION - PENGE-MEDITATION';     $CACHE_ARTICLES[140][96]['appetizer'] = 'Et tilbud til dem, der har overskud til at supplere den daglige morgenmeditation med andre meditationer.
';     $CACHE_ARTICLES[140][96]['image'] = 'Ikon-Søndagsmeditation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[140][96]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[140][96]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[140][98]['title'] = 'VERDENSFREDS-MEDITATION';     $CACHE_ARTICLES[140][98]['appetizer'] = 'En mediterende gruppe kan udsender en stærk og klar tone af fred og god vilje og derved støtte det energiarbejde, der udføres overalt på Jorden.';     $CACHE_ARTICLES[140][98]['image'] = 'Ikon-Meditation-Verdensfred-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[140][98]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[140][98]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[141][94]['title'] = 'FULDMÅNEMEDITATION';     $CACHE_ARTICLES[141][94]['appetizer'] = 'Meditationsinstruktion til meditation på årets 12 fuldmånetidspunkter. Månen reflekterer sollyset og skaber et telepatisk højdepunkt.';     $CACHE_ARTICLES[141][94]['image'] = 'Ikon-Fuldmåne-meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[141][94]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[141][94]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[141][99]['title'] = 'MEDITATION TIL FULDMÅNEDAGENE';     $CACHE_ARTICLES[141][99]['appetizer'] = 'Meditationen anvendes i de to dage før og de to dage efter selve fuldmånedagen. Meditationen er et supplement til selve fuldmånemeditationen.';     $CACHE_ARTICLES[141][99]['image'] = 'Ikon-5-dages-meditation-ved-fuldmåne-Esoterisk-tjeneste';     $CACHE_ARTICLES[141][99]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[141][99]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[141][93]['title'] = 'SOLMEDITATION VED FULDMÅNE';     $CACHE_ARTICLES[141][93]['appetizer'] = 'Meditationsinstruktion til årets fuldmånetidspunkter. Det er Solens position i zodiakken, der er afgørende for tidspunktet for meditationen.';     $CACHE_ARTICLES[141][93]['image'] = 'Ikon-Sol-meditation-Meditations-omrids-Esoterisk-tjenestearbejde';     $CACHE_ARTICLES[141][93]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[141][93]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[142][100]['title'] = 'UN-MEDITATION - MEDITATION FOR BØRN';     $CACHE_ARTICLES[142][100]['appetizer'] = 'Et koncentrations- og meditationstilbud
til børn og unge fra FNs Børnefond. For yngre børn kan meditationen læses højt.';     $CACHE_ARTICLES[142][100]['image'] = 'Ikon-Meditation-for-børn-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[142][100]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[142][100]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][101]['title'] = 'DEN STORE INVOKATION';     $CACHE_ARTICLES[144][101]['appetizer'] = 'Det universelle verdensmantra kan anvendes i meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][101]['image'] = 'Ikon-18-Store-Invokation-Meditation-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][101]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][101]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][103]['title'] = 'ENHEDSMANTRAET';     $CACHE_ARTICLES[144][103]['appetizer'] = 'Enhedsmantraet kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][103]['image'] = 'Ikon-02-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][103]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][103]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][107]['title'] = 'SJÆLSFOKUSERING';     $CACHE_ARTICLES[144][107]['appetizer'] = 'Sjælsfokusering kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion';     $CACHE_ARTICLES[144][107]['image'] = 'Ikon-06-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][107]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][107]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][102]['title'] = 'DISCIPLENS BEKENDELSE';     $CACHE_ARTICLES[144][102]['appetizer'] = 'Disciplens bekendelse kan anvendes i meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][102]['image'] = 'Ikon-01-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][102]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][102]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][106]['title'] = 'VERDENSTJENERMANTRAET';     $CACHE_ARTICLES[144][106]['appetizer'] = 'Verdenstjenermantraet kan anvendes i meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][106]['image'] = 'Ikon-05-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][106]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][106]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][105]['title'] = 'MIDDAGSKOORDINERING';     $CACHE_ARTICLES[144][105]['appetizer'] = 'Middagskoordinering kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][105]['image'] = 'Ikon-04-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][105]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][105]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][111]['title'] = 'BROBYGGENDE MANTRA';     $CACHE_ARTICLES[144][111]['appetizer'] = 'Brobygende mantra kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][111]['image'] = 'Ikon-10-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][111]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][111]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][104]['title'] = 'FØRSTE STRÅLES PÅKALDELSE';     $CACHE_ARTICLES[144][104]['appetizer'] = 'Første stråles påkaldelse kan anvendes i meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][104]['image'] = 'Ikon-03-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][104]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][104]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][110]['title'] = 'DISCIPLENS MANTRA';     $CACHE_ARTICLES[144][110]['appetizer'] = 'Gruppens mantra kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][110]['image'] = 'Ikon-09-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][110]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][110]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][109]['title'] = 'GRUPPEMANTRA';     $CACHE_ARTICLES[144][109]['appetizer'] = 'Gruppemantra kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][109]['image'] = 'Ikon-08-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][109]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][109]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][114]['title'] = 'LYSINVOKATION';     $CACHE_ARTICLES[144][114]['appetizer'] = 'Lysinvokationen kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][114]['image'] = 'Ikon-13-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][114]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][114]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][108]['title'] = 'SJÆLSMANTRA';     $CACHE_ARTICLES[144][108]['appetizer'] = 'Sjælsmantraet kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][108]['image'] = 'Ikon-07-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][108]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][108]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][112]['title'] = 'BESKYTTENDE MANTRA';     $CACHE_ARTICLES[144][112]['appetizer'] = 'Beskyttende mantra kan anvendes i meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][112]['image'] = 'Ikon-19-Invokation-Meditation-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[144][112]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][112]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][115]['title'] = 'SHAMBALLA-IDENTIFIKATION';     $CACHE_ARTICLES[144][115]['appetizer'] = 'Shamballa-identifikation kan anvendes i din meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][115]['image'] = 'Ikon-16-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][115]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][115]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[144][113]['title'] = 'DISCIPLENES INVOKATION';     $CACHE_ARTICLES[144][113]['appetizer'] = 'Disciplenes invokation kan anvendes i meditation - f.eks. hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][113]['image'] = 'Ikon-12-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][113]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][113]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][116]['title'] = 'ILDMANTRA';     $CACHE_ARTICLES[144][116]['appetizer'] = 'Ildmantraet kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][116]['image'] = 'Ikon-17-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][116]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][116]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[144][118]['title'] = 'GAYATRI-MANTRAET';     $CACHE_ARTICLES[144][118]['appetizer'] = 'Gayatri-mantraet kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][118]['image'] = 'Ikon-15-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][118]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][118]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[144][117]['title'] = 'ENHEDSPÅKALDELSE';     $CACHE_ARTICLES[144][117]['appetizer'] = 'Enhedspåkaldelsen kan anvendes i din meditation - eksempelvis hvis du bruger VisdomsNettets system, der er en kombination af meditation og instruktion.';     $CACHE_ARTICLES[144][117]['image'] = 'Ikon-14-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[144][117]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[144][117]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][126]['title'] = 'VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDER';     $CACHE_ARTICLES[147][126]['appetizer'] = 'I FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder er verden enige om indholdet, der dækker civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.';     $CACHE_ARTICLES[147][126]['image'] = 'Ikon-Menneskerettigheder-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[147][126]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[147][126]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][550]['title'] = 'AMNESTY INTERNATIONAL';     $CACHE_ARTICLES[147][550]['appetizer'] = 'Amnesty Internationals vision er en verden, hvor hvert eneste menneske nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.';     $CACHE_ARTICLES[147][550]['image'] = 'Ikon-Amnesty-International-Menneskerettigheder-Holistisk-livssyn';     $CACHE_ARTICLES[147][550]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[147][550]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][551]['title'] = 'HUMAN RIGHTS WATCH';     $CACHE_ARTICLES[147][551]['appetizer'] = 'Human Rights Watch dokumenterer, påtaler og eksponerer krænkelser af menneskeret i alle dele af verden. Organisationen arbejder blandt andet aktivt imod dødsstraf.
';     $CACHE_ARTICLES[147][551]['image'] = 'Ikon-Human-Rights-Watch-Menneskerettigheder';     $CACHE_ARTICLES[147][551]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[147][551]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][223]['title'] = 'ERKLÆRING OM WORLD GOODWILL';     $CACHE_ARTICLES[147][223]['appetizer'] = 'Mennesker af god vilje må uddybe deres esoteriske forståelse af den gode vilje og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan anvendes i praksis i nutiden.';     $CACHE_ARTICLES[147][223]['image'] = 'Ikon-Erklæring-om-World-Goodwill-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[147][223]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[147][223]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][552]['title'] = 'UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (YHRI)';     $CACHE_ARTICLES[147][552]['appetizer'] = 'YHRI oplyser unge mennesker om menneskerettighederne, så de bliver værdifulde fortalere for tolerance og fred.';     $CACHE_ARTICLES[147][552]['image'] = 'Ikon-Unge-for-Menneskerettigheder-Holistisk-livssyn';     $CACHE_ARTICLES[147][552]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[147][552]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][553]['title'] = 'GREENPEACE';     $CACHE_ARTICLES[147][553]['appetizer'] = 'Greenpeace er en international miljøorganisation, der arbejder for at bevare og forbedre det globale miljø og beskytte dyr. Greenpeace er kendt for dristige og dramatiske aktioner.';     $CACHE_ARTICLES[147][553]['image'] = 'Ikon-Greenpeace-en-aktiv-miljøorganisation';     $CACHE_ARTICLES[147][553]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[147][553]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[147][554]['title'] = 'MILJØORGANISATIONEN NOAH';     $CACHE_ARTICLES[147][554]['appetizer'] = 'Miljøbevægelsen NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer.';     $CACHE_ARTICLES[147][554]['image'] = 'Ikon-NOAH-Miljøorganisation-Holistisk-livsforståelse';     $CACHE_ARTICLES[147][554]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[147][554]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][398]['title'] = 'TANKER OM TERROR';     $CACHE_ARTICLES[150][398]['appetizer'] = 'Hvis man betragter terror i lyset af en esoterisk livsholdning, dukker der relevante og alvorlige spørgsmål op omkring Vestens håndtering af terrorismen i verden.';     $CACHE_ARTICLES[150][398]['image'] = 'Ikon-Tanker-om-terror-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][398]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[150][398]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][127]['title'] = 'FRED ER IKKE FRAVÆR AF KRIG';     $CACHE_ARTICLES[150][127]['appetizer'] = 'Vi må erkende, at der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred. Og fred er andet og mere end blot fravær af krig.';     $CACHE_ARTICLES[150][127]['image'] = 'Ikon-Fred-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][127]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[150][127]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][128]['title'] = 'FORUDSÆTNINGEN FOR FRED';     $CACHE_ARTICLES[150][128]['appetizer'] = 'Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, fremkalder det historier om undergang. Verden kunne frelses for mange lidelser, hvis flere ville forholde sig neutralt til fortiden og dens traditioner. ';     $CACHE_ARTICLES[150][128]['image'] = 'Ikon-Fred-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][128]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][128]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][183]['title'] = 'FRED';     $CACHE_ARTICLES[150][183]['appetizer'] = 'Vi tror, at Gud er i himlen, og adskiller dermed Himlens og Jordens ånd. Øjnene ser to billeder, der samles til ét, og på samme måde bør vi glemme modsætningerne og skabe enhed.';     $CACHE_ARTICLES[150][183]['image'] = 'Ikon-Fred-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][183]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][183]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[150][129]['title'] = 'FRED OG DEN GODE VILJE';     $CACHE_ARTICLES[150][129]['appetizer'] = 'Hvordan omsættes den gode vilje til praktisk handling? Hvordan starter vi en kædereaktion? Hvordan gør vi op med darwinismens umenneskelige teori?';     $CACHE_ARTICLES[150][129]['image'] = 'Ikon-Fred-03-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][129]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][129]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][224]['title'] = 'BEHOVET FOR DEN GODE VILJE';     $CACHE_ARTICLES[150][224]['appetizer'] = 'I en tid hvor kræfter forsøger at skabe splittelse mellem enkeltpersoner, grupper og nationer, er der behov for den gode viljes kraft.';     $CACHE_ARTICLES[150][224]['image'] = 'Ikon-Behovet-for-god-vilje-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[150][224]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[150][224]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][130]['title'] = 'FREDSPROCESSEN ER I GANG';     $CACHE_ARTICLES[150][130]['appetizer'] = 'Den periode, vi befinder os i, er ikke bare en tid med forandring. Det er en transformationsperiode. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred.';     $CACHE_ARTICLES[150][130]['image'] = 'Ikon-Fred-04-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][130]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][130]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][200]['title'] = 'STILHEDENS STEMME';     $CACHE_ARTICLES[150][200]['appetizer'] = 'Fra den relative stilhed i livmoderen fødes vi ud i livets stormfulde brølen. Hvis vi lytter opmærksomt, kan den indre stemme føre os gennem den manifesterede eksistens labyrint.';     $CACHE_ARTICLES[150][200]['image'] = 'Ikon-Stilhedens-stemme-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[150][200]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[150][200]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[150][196]['title'] = 'ET NYT SPROG FOR EN NY BEVIDSTHED';     $CACHE_ARTICLES[150][196]['appetizer'] = 'I den nye tidsalder vil nye ord, nye lyde, nye ideer med relation til tale helt sikkert udvikle sig, efterhånden som vi trænger ind i den frembrydende civilisation.';     $CACHE_ARTICLES[150][196]['image'] = 'Ikon-Nyt-sprog-ny-bevidsthed-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[150][196]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[150][196]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[155][144]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 1:6';     $CACHE_ARTICLES[155][144]['appetizer'] = 'Tredje år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[155][144]['image'] = 'Ikon-08-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[155][144]['pages'] = '13';     $CACHE_ARTICLES[155][144]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[155][164]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 2:6';     $CACHE_ARTICLES[155][164]['appetizer'] = 'Tredje år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[155][164]['image'] = 'Ikon-09-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[155][164]['pages'] = '13';     $CACHE_ARTICLES[155][164]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[155][172]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 3:6';     $CACHE_ARTICLES[155][172]['appetizer'] = 'Tredje år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[155][172]['image'] = 'Ikon-10-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[155][172]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[155][172]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[155][175]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 4:6';     $CACHE_ARTICLES[155][175]['appetizer'] = 'Tredje år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[155][175]['image'] = 'Ikon-11-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[155][175]['pages'] = '13';     $CACHE_ARTICLES[155][175]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[155][176]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 5:6';     $CACHE_ARTICLES[155][176]['appetizer'] = 'Tredje år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[155][176]['image'] = 'Ikon-12-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[155][176]['pages'] = '15';     $CACHE_ARTICLES[155][176]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[155][178]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 6:6';     $CACHE_ARTICLES[155][178]['appetizer'] = 'Tredje år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[155][178]['image'] = 'Ikon-13-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[155][178]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[155][178]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[158][157]['title'] = 'FREDSPROFESSOR JOHAN GALTUNG';     $CACHE_ARTICLES[158][157]['appetizer'] = 'Professor Johan Galtung har udgivet over hundrede bøger på mange sprog. Han er leder af Transcend - A Peace and Development Network.';     $CACHE_ARTICLES[158][157]['image'] = 'Ikon-Fred-06-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[158][157]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[158][157]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][402]['title'] = 'JOHAN GALTUNG - FREDSKOMPETENCE OG KREATIVITET';     $CACHE_ARTICLES[158][402]['appetizer'] = 'Yngre kender han som den kontroversielle fredsprofessor. Ældre husker, at han var aktiv i samfundsdebatten. Hans arbejde og betydning bør blive kendt.';     $CACHE_ARTICLES[158][402]['image'] = 'Ikon-Galtung-Fredskompetence-Esoterisk-livssyn';     $CACHE_ARTICLES[158][402]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[158][402]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][177]['title'] = 'GANDHIS IKKE-VOLD: BEKÆMP ONDERNE. VÆRN OM MENNESKENE';     $CACHE_ARTICLES[158][177]['appetizer'] = 'Gandhis ikke-vold nægter alt samarbejde med det illegitime, det onde, og værner om mennesket, det legitime.';     $CACHE_ARTICLES[158][177]['image'] = 'Ikon-Gandhi-og-ikke-vold-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[158][177]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][177]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][197]['title'] = 'IKKE HVEM, MEN HVORFOR';     $CACHE_ARTICLES[158][197]['appetizer'] = 'De Forenede Stater i konflikt. Hvad ligger der til grund for konflikterne? Hvilken dialog kan vi etablere? Hvilke mulige løsninger eller transformationer findes der?';     $CACHE_ARTICLES[158][197]['image'] = 'Ikon-Ikke-hvem-men-hvorfor-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[158][197]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[158][197]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][153]['title'] = 'USA, VESTEN OG RESTEN';     $CACHE_ARTICLES[158][153]['appetizer'] = 'USA kategoriserer bestemte muslimske grupper som de onde og sig selv som de gode. Men alt har en årsag, og alle virkninger har en konsekvens.';     $CACHE_ARTICLES[158][153]['image'] = 'Ikon-USA-Vesten-Resten-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[158][153]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][153]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][163]['title'] = 'ISRAEL & PALÆSTINA';     $CACHE_ARTICLES[158][163]['appetizer'] = 'Palæstinensere skal behandles med respekt. Det er en primær nøgle til fred. Tiden er løbet fra amerikansk politik, hvor indfødte fordeles i reservater.';     $CACHE_ARTICLES[158][163]['image'] = 'Ikon-Israel-og-Palæstina-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[158][163]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[158][163]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][167]['title'] = '11. SEPTEMBER';     $CACHE_ARTICLES[158][167]['appetizer'] = 'Den 11. september var verden i kløerne på to fundamentalismer. Begge er dybt forankrede patologier. Hos enkeltindivider diagnosticeres det som narcissisme eller megalomani med paranoia.';     $CACHE_ARTICLES[158][167]['image'] = 'Ikon-11-september-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[158][167]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[158][167]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[158][158]['title'] = 'KRISTENDOM & ISLAM';     $CACHE_ARTICLES[158][158]['appetizer'] = 'Sandheder udelukker ikke hinanden. Tag afstand fra den tanke, at blanding er synd. Tag afstand fra at se de to religioner som fundamentalisterne gør det, som hinandens modsætning.';     $CACHE_ARTICLES[158][158]['image'] = 'Ikon-Fred-07-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[158][158]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[158][158]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[160][233]['title'] = 'ALDERDOM - ET ERFARINGSOMRÅDE';     $CACHE_ARTICLES[160][233]['appetizer'] = 'Aldrende aspiranter ved, at man nu er i en situation, der kan opfattes som statisk, men man skal ikke vente på, at sjælen sætter en eller anden aktivitet i gang.';     $CACHE_ARTICLES[160][233]['image'] = 'Ikon-Alderdom-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[160][233]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[160][233]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[160][171]['title'] = 'FAMILIEN - LIVETS VIGTIGE VÆKSTGRUPPE';     $CACHE_ARTICLES[160][171]['appetizer'] = 'Mennesket er knyttet til familiegruppen for at afvikle karma, og for at få et fysisk legeme af nøjagtig den type, som sjælen kræver for at kunne udtrykke sig efter planen for livet.';     $CACHE_ARTICLES[160][171]['image'] = 'Ikon-Familien-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[160][171]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[160][171]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[160][206]['title'] = 'DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE';     $CACHE_ARTICLES[160][206]['appetizer'] = 'Menneskehedens historie er en evolutionsberetning set som relationerne mellem børn og forældre. Denne historie viser den lange vej, der går fra barnemord til kærlig ansvarlighed.';     $CACHE_ARTICLES[160][206]['image'] = 'Ikon-New-age-forældre-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[160][206]['pages'] = '17';     $CACHE_ARTICLES[160][206]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[160][485]['title'] = 'TANKER OM OPDRAGELSE';     $CACHE_ARTICLES[160][485]['appetizer'] = 'Hvad menes der med opdragelse? Og med hvilke metoder når man lettest og mest effektivt målet med opdragelsen? Emnet er vigtigt, for i nutiden sker der store forandringer i politik, religion og sociale forhold.';     $CACHE_ARTICLES[160][485]['image'] = 'Ikon-Tanker-om-opdragelse-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[160][485]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[160][485]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[161][180]['title'] = 'LYDENS MYSTERIUM';     $CACHE_ARTICLES[161][180]['appetizer'] = 'I åndsvidenskaben tillægger man lyden den største betydning, uanset om det drejer sig om musikalske toner eller det talte ord. Man taler i denne forbindelse om begrebet lydmagi.';     $CACHE_ARTICLES[161][180]['image'] = 'Ikon-Lydens-mysterium-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[161][180]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[161][180]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[161][182]['title'] = 'LYSETS ÅBNE DIMENSION';     $CACHE_ARTICLES[161][182]['appetizer'] = 'En esoterisk og futuristisk orientering. Ofte kan en hidtil ukendt form for virkelighed have en lidt chokerende effekt på dem, der oplever den.
';     $CACHE_ARTICLES[161][182]['image'] = 'Ikon-Lysets-åbne-dimension-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[161][182]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[161][182]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[163][194]['title'] = 'I ER JORDENS SALT OG VERDENS LYS';     $CACHE_ARTICLES[163][194]['appetizer'] = 'Jordens salt, verdens lys - jeres lys skal skinne for mennesker så de kan se jeres gode gerninger, er det os Jesus tænker på? Os danskere?';     $CACHE_ARTICLES[163][194]['image'] = 'Ikon-I-er-jordens-salt-Svend-Auken';     $CACHE_ARTICLES[163][194]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[163][194]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[163][468]['title'] = '- OG ORDET VAR GUD';     $CACHE_ARTICLES[163][468]['appetizer'] = 'Alt i Universet er opstået af et skabende ORD, som Gud udtalte. Og Ordet var HOS Ham. Men hvordan kan Gud både være Ordet og udtale Ordet?';     $CACHE_ARTICLES[163][468]['image'] = 'Ikon-Og-Ordet-var-Gud-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[163][468]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[163][468]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[163][185]['title'] = 'KAN GUD VÆRE OND?';     $CACHE_ARTICLES[163][185]['appetizer'] = 'Hvis Gud skabte alt, skabte Han det onde, eftersom ondskab eksisterer, og ud fra princippet, at det vi gør, definerer hvem vi er, må Gud være ond. Eller er det så enkelt?';     $CACHE_ARTICLES[163][185]['image'] = 'Ikon-Kan-Gud-være-ond-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[163][185]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[163][185]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[163][433]['title'] = 'RELIGION OG RELIGIØSITET';     $CACHE_ARTICLES[163][433]['appetizer'] = 'Der er forskel på religion og religiøsitet. Religiøsitet er menneskets søgen efter Gud. Religion er anvisninger på, hvordan man finder vejen til Gud.';     $CACHE_ARTICLES[163][433]['image'] = 'Ikon-Religion-og-religiøsitet-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[163][433]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[163][433]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[163][226]['title'] = 'MORDET PÅ HISTORIEN';     $CACHE_ARTICLES[163][226]['appetizer'] = 'Bibel og religion er stadig mere under debat. Forskerne afviser bibelske beretninger som myter. Er de det? Og hvor meget kan vi stole på bibelforskningen?';     $CACHE_ARTICLES[163][226]['image'] = 'Ikon-Mordet-på-historien-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[163][226]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[163][226]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[163][415]['title'] = 'DEN EVIGTGYLDIGE TRO PÅ DET UBEGRÆNSEDE';     $CACHE_ARTICLES[163][415]['appetizer'] = 'Ifølge Rabindranath Tagore ejer vi HÅBET – der er den udødelige vished om det ubegrænsede i os, der aldrig vil vedkende sig den tilsyneladende uegnethed som en vedvarende tilstand.';     $CACHE_ARTICLES[163][415]['image'] = 'Ikon-Rabindranath-Tagore-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[163][415]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[163][415]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[164][186]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 1:6';     $CACHE_ARTICLES[164][186]['appetizer'] = 'Fjerde år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[164][186]['image'] = 'Ikon-14-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[164][186]['pages'] = '12';     $CACHE_ARTICLES[164][186]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[164][189]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 2:6';     $CACHE_ARTICLES[164][189]['appetizer'] = 'Fjerde år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[164][189]['image'] = 'Ikon-15-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[164][189]['pages'] = '17';     $CACHE_ARTICLES[164][189]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[164][199]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 3:6';     $CACHE_ARTICLES[164][199]['appetizer'] = 'Fjerde år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[164][199]['image'] = 'Ikon-16-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[164][199]['pages'] = '22';     $CACHE_ARTICLES[164][199]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[164][203]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 4:6';     $CACHE_ARTICLES[164][203]['appetizer'] = 'Fjerde år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[164][203]['image'] = 'Ikon-17-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[164][203]['pages'] = '21';     $CACHE_ARTICLES[164][203]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[164][208]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 5:6';     $CACHE_ARTICLES[164][208]['appetizer'] = 'Fjerde år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[164][208]['image'] = 'Ikon-18-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[164][208]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[164][208]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[164][213]['title'] = 'SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TID - 6:6';     $CACHE_ARTICLES[164][213]['appetizer'] = 'Fjerde år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[164][213]['image'] = 'Ikon-19-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[164][213]['pages'] = '23';     $CACHE_ARTICLES[164][213]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[165][188]['title'] = 'GRUPPENS LIV - en realitet i den nye tidsalder';     $CACHE_ARTICLES[165][188]['appetizer'] = 'Den sande gruppe består af sjæle gennemsyret af ønsket om at tjene, spontant inspireret af en kærlighedsimpuls, oplyst af enhedens rene lys.';     $CACHE_ARTICLES[165][188]['image'] = 'Ikon-Gruppens-liv-esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[165][188]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[165][188]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[170][225]['title'] = 'KAN KRIG VÆRE ÅNDELIG?';     $CACHE_ARTICLES[170][225]['appetizer'] = 'Ifølge åndsvidenskaben skyldes krig separatisme, og den latente krig er i modstrid med viljen-til-det-gode og med enhver verdensplan. Krig kan derfor afværges ved hjælp af god vilje.';     $CACHE_ARTICLES[170][225]['image'] = 'Ikon-Kan-krig-være-åndelig-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[170][225]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[170][225]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[170][211]['title'] = 'RET OG URET - RETFÆRDIGT OG URETFÆRDIGT - LOVLIGT OG ULOVLIGT';     $CACHE_ARTICLES[170][211]['appetizer'] = 'Love fortæller, hvad der er lovligt og ulovligt – ikke hvad der er rigtigt og forkert, retfærdigt og uretfærdigt, ret eller uret.';     $CACHE_ARTICLES[170][211]['image'] = 'Ikon-Ret-Uret-Lovligt-Ulovligt-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[170][211]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[170][211]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[171][215]['title'] = 'GORBATJOFS TALE I FN';     $CACHE_ARTICLES[171][215]['appetizer'] = 'Hvor er de politikere, der har mod og magt til skabe rette menneskelige relationer og enhed? I 1988 var der én politiker – Gorbatjof. Han snakkede ikke bare. Han handlede!';     $CACHE_ARTICLES[171][215]['image'] = 'Ikon-Gorbatjofs-tale-i-FN-Esoterisk-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[171][215]['pages'] = '13';     $CACHE_ARTICLES[171][215]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[171][216]['title'] = 'GLOBALISERING - Ja - men nedefra - demokratisk';     $CACHE_ARTICLES[171][216]['appetizer'] = 'En legitim globalisering mobiliserer begge køn, alle generationer, klasser, nationer og stater til i fællesskab at arbejde for menneskeværdige liv for alle.';     $CACHE_ARTICLES[171][216]['image'] = 'Ikon-Globalisering-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[171][216]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[171][216]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[171][227]['title'] = 'RESOCIALISERING AF SAMFUND';     $CACHE_ARTICLES[171][227]['appetizer'] = 'Verden står over for basale nødsituationer. Professor Ervin Laszlo fortæller, hvad der efter hans opfattelse, er de mest presserende nødsituationer.';     $CACHE_ARTICLES[171][227]['image'] = 'Ikon-Resocialisering-af-samfund-Esoterisk-visdom-og-åndsviden';     $CACHE_ARTICLES[171][227]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[171][227]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[174][214]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 1:6';     $CACHE_ARTICLES[174][214]['appetizer'] = 'Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - En kombination af instruktion i meditation og i åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[174][214]['image'] = 'Ikon-20-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[174][214]['pages'] = '16';     $CACHE_ARTICLES[174][214]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[174][220]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 2:6';     $CACHE_ARTICLES[174][220]['appetizer'] = 'Femte år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[174][220]['image'] = 'Ikon-21-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[174][220]['pages'] = '15';     $CACHE_ARTICLES[174][220]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[174][229]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 3:6';     $CACHE_ARTICLES[174][229]['appetizer'] = 'Femte år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[174][229]['image'] = 'Ikon-22-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[174][229]['pages'] = '17';     $CACHE_ARTICLES[174][229]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[174][232]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 4:6';     $CACHE_ARTICLES[174][232]['appetizer'] = 'Femte år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[174][232]['image'] = 'Ikon-23-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[174][232]['pages'] = '14';     $CACHE_ARTICLES[174][232]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[174][403]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 6:6';     $CACHE_ARTICLES[174][403]['appetizer'] = 'Femte år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[174][403]['image'] = 'Ikon-25-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[174][403]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[174][403]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[174][344]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 5:6';     $CACHE_ARTICLES[174][344]['appetizer'] = 'Femte år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[174][344]['image'] = 'Ikon-24-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[174][344]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[174][344]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[175][221]['title'] = 'NYT SYN PÅ HOLDNINGEN TIL ARBEJDE';     $CACHE_ARTICLES[175][221]['appetizer'] = 'Arbejdet er ikke kun et middel til at imødekomme fysiske nødvendigheder, men en mulighed for at bidrage til den større helhed og opfylde sjælens formål.';     $CACHE_ARTICLES[175][221]['image'] = 'Ikon-01-Nyt-syn-på-arbejde-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[175][221]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[175][221]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[177][235]['title'] = 'NATURÅNDER';     $CACHE_ARTICLES[177][235]['appetizer'] = 'Hvad skete der med naturånderne - nisser, gnomer, alfer og huldre? Tilhørte de bare barndommens og fortidens fantasiverden, eller tilhører de en esoterisk virkelighed?';     $CACHE_ARTICLES[177][235]['image'] = 'Ikon-Naturånder-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[177][235]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[177][235]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[204][236]['title'] = 'TROEDE DE GAMLE EGYPTERE PÅ REINKARNATION?';     $CACHE_ARTICLES[204][236]['appetizer'] = 'Ifølge forskerne troede egypterne ikke på reinkarnation, men på muligheden for at kvalificere sig til et evigt liv efter døden. Åndsvidenskaben er uenig.';     $CACHE_ARTICLES[204][236]['image'] = 'Ikon-Artikler-32-Esoterisk-egptologi-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[204][236]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[204][236]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[205][239]['title'] = 'HATHORS MAGISKE SPEJL';     $CACHE_ARTICLES[205][239]['appetizer'] = 'Spejlet reflekterer et uvirkeligt billede af objektet og gengiver dette billede nøjagtigt - men spejlvendt. Esoterisk set er mennesket et åndeligt væsen, som er reflekteret ned i stoffet.';     $CACHE_ARTICLES[205][239]['image'] = 'Ikon-Hathors-magiske-spejl-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[205][239]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[205][239]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[207][276]['title'] = 'FRIMURERI - HVAD ER DET?';     $CACHE_ARTICLES[207][276]['appetizer'] = 'Frimurerne er bærere af en hemmelig, esoterisk og gnostisk viden, der indbefatter ritualer, mystik og symbolik. Det har medført mytedannelse.';     $CACHE_ARTICLES[207][276]['image'] = 'Ikon-Frimureri-hvad-er-det-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[207][276]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[207][276]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[207][241]['title'] = 'FRIMURERI OG DET GAMLE EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[207][241]['appetizer'] = 'Den nære forbindelse mellem frimurernes symboler og ritualer og det gamle Egyptens skyldes ganske enkelt, at de stammer fra det gamle Egypten.';     $CACHE_ARTICLES[207][241]['image'] = 'Ikon-Frimureri-i-Egypten-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[207][241]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[207][241]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[208][274]['title'] = 'BEVIDSTHEDSUDVIDELSE I EGYPTENS INDVIELSESKAMRE';     $CACHE_ARTICLES[208][274]['appetizer'] = 'De gamle nationers esoteriske historie var udtrykt i symboler – aldrig bogstaveligt. Lærdom og viden blev udtrykt i billeder, allegorier, lignelser og fabler.';     $CACHE_ARTICLES[208][274]['image'] = 'Ikon-Bevidsthedsudvidelse-i-Egypten-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[208][274]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[208][274]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[208][243]['title'] = 'INDVIELSE I DET GAMLE EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[208][243]['appetizer'] = 'Forskerne afviser, at pyramiderne blev anvendt til indvielser i Egypten. Åndsvidenskaben giver detaljerede beskrivelser af indvielsernes midler og mål.';     $CACHE_ARTICLES[208][243]['image'] = 'Ikon-Indviet-i-Egypten-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[208][243]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[208][243]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[208][242]['title'] = 'EN INDVIELSESHISTORIE';     $CACHE_ARTICLES[208][242]['appetizer'] = 'J. Hohlenbergs beretning om pyramideindvielse. I den esoteriske lære møder man en tilsvarende beskrivelse af indvielserne i pyramidens kamre.';     $CACHE_ARTICLES[208][242]['image'] = 'Ikon-En-indvielseshistorie-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[208][242]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[208][242]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[210][244]['title'] = 'ÅNDER, GUDER OG FARAONER';     $CACHE_ARTICLES[210][244]['appetizer'] = 'I Torino findes en kongeliste fra Ny Rige skrevet på papyrus. Oprindeligt var der opført omkring 300 kongenavne på den, og målet for den var fuldkommenhed.';     $CACHE_ARTICLES[210][244]['image'] = 'Ikon-Ånder-guder-faraoner-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[210][244]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[210][244]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[211][457]['title'] = 'ET FALSKNERI GJORDE KHUFU TIL PYRAMIDEBYGGER';     $CACHE_ARTICLES[211][457]['appetizer'] = 'Howard Vyse forfalskede i 1837 inskriptionerne i kamrene over kongekammeret, og denne forfalskning har siden været egyptologernes hovedbevis.';     $CACHE_ARTICLES[211][457]['image'] = 'Ikon-Et-falskneri-gjorde-Khufu-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[211][457]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[211][457]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[211][245]['title'] = 'LEVITATION TIL PYRAMIDEBYGGERI';     $CACHE_ARTICLES[211][245]['appetizer'] = 'At et primitivt folk uden teknologi og moderne udstyr kunne bygge pyramiderne, svarer til at påstå, at det var en børnehaveklasse, der byggede Storebæltsbroen.';     $CACHE_ARTICLES[211][245]['image'] = 'Ikon-Levitation-til-pyramidebyggeri-Esoterisk-egypptologi';     $CACHE_ARTICLES[211][245]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[211][245]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[212][240]['title'] = 'LEGENDEN OM ISIS OG OSIRIS';     $CACHE_ARTICLES[212][240]['appetizer'] = 'Judas forrådte Jesus under påskefesten, og på samme måde svigtede Seth sin broder Osiris midt under de store festligheder, der blev afholdt til ære for Osiris.';     $CACHE_ARTICLES[212][240]['image'] = 'Ikon-Legenden-Isis-Osiris-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[212][240]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[212][240]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[212][250]['title'] = 'ISIS OG LOTUSBLOMSTEN';     $CACHE_ARTICLES[212][250]['appetizer'] = 'Isis er Egyptens Verdensmoder. Når den guddommelige vision fødes, begynder den at antage form. Den løfter sig som en lotusblomst op af urhavet.';     $CACHE_ARTICLES[212][250]['image'] = 'Ikon-Isis-og-lotusblomsten-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[212][250]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[212][250]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[213][246]['title'] = 'LYSBRINGEREN - DET GAMLE EGYPTENS VERDENSLÆRER';     $CACHE_ARTICLES[213][246]['appetizer'] = 'Visdomslæren er overført fra fortid til eftertid via højt indviede, der var tilknyttet den store vismand, som egypterne kaldte Tehuti, Djehuti eller Thoth - jødernes Enoch.';     $CACHE_ARTICLES[213][246]['image'] = 'Ikon-Lysbringeren-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[213][246]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[213][246]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[214][247]['title'] = 'KHEPERA - DEN MYSTISKE SKARABÆ';     $CACHE_ARTICLES[214][247]['appetizer'] = 'Skarabæen Khepera er et bemærkelsesværdigt symbol, der er sprængfyldt med mystik og visdom. Kherepa er livet i bevægelse.';     $CACHE_ARTICLES[214][247]['image'] = 'Ikon-Khepera-Egyptens-skarabæ-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[214][247]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[214][247]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[215][248]['title'] = 'GUDERNES KRAFTSTAVE';     $CACHE_ARTICLES[215][248]['appetizer'] = 'I reliefferne ses kraftstave i hænderne på alle guder, gudinder og faraoner. Sceptrene er udtryk for kraft, magt og kontrol. Hvad er den esoteriske forklaring?';     $CACHE_ARTICLES[215][248]['image'] = 'Ikon-Gudernes-kraftstave-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[215][248]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[215][248]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[216][251]['title'] = 'OPET - NYTÅR I DET GAMLE EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[216][251]['appetizer'] = 'Opet-højtiden var en af de vigtigste tempelceremonier. Præsterne med gudemasker gik op ad templets østtrappe før solopgang. Esoterisk set fornyede mennesket kontakten til Gud.';     $CACHE_ARTICLES[216][251]['image'] = 'Ikon-Opet-Nytår-i-Egypten-Esoterisk-egyptologi-&-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[216][251]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[216][251]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[217][409]['title'] = 'STORE BJØRN OG PLEJADERNE';     $CACHE_ARTICLES[217][409]['appetizer'] = 'Store Bjørn og Plejaderne har i alle tider haft en central placering i de gamle kulturer, og ikke mindst i det gamle Egypten. Spørgsmålet er hvorfor?';     $CACHE_ARTICLES[217][409]['image'] = 'Ikon-Store-Bjørn-og-Plejaderne-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[217][409]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[217][409]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[217][252]['title'] = 'STJERNEKUNDSKAB I DET GAMLE EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[217][252]['appetizer'] = 'Sammen med astronomien må stjernelæren tidligt have været kendt i Babylon, mens findes der entydige spor heraf fra Egyptens ældste tider?';     $CACHE_ARTICLES[217][252]['image'] = 'Ikon-Artikler-49-Esoterisk-egyprologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[217][252]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[217][252]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[218][253]['title'] = 'HELLIG VIDENSKAB';     $CACHE_ARTICLES[218][253]['appetizer'] = 'Historien på stenen mellem Sphinxens poter er ikke et folkeeventyr eller et smart politisk bedrageri, der skulle fremme Tutmosis IVs krav på tronen. Den er udtryk for esoterisk symbolik.';     $CACHE_ARTICLES[218][253]['image'] = 'Ikon-Artikler-20-Esoterisk-egptologi-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[218][253]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[218][253]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[219][254]['title'] = 'HVOR GAMMEL ER DET GAMLE EGYPTEN?';     $CACHE_ARTICLES[219][254]['appetizer'] = 'Egyptologernes beslutning om, at dynastierne begyndte ca. 4000 f.Kr. var baseret på det beskedne kendskab, man dengang havde til geologi, historie og hieroglyffer.';     $CACHE_ARTICLES[219][254]['image'] = 'Ikon-Hvor-gammel-er-det-gamle-Egypten-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[219][254]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[219][254]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[219][417]['title'] = 'CRO-MAGNON MENNESKET';     $CACHE_ARTICLES[219][417]['appetizer'] = 'R. Cedrik Leonard mener, at Cro Magnon havde Atlantis som sit hjemsted, og at de emigrerede til forskellige områder af atlanterhavskysten.';     $CACHE_ARTICLES[219][417]['image'] = 'Ikon-Cro-magnon-mennesket-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[219][417]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[219][417]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[220][255]['title'] = 'HIEROGLYFSKRIFTENS UDVIKLING OG AFVIKLING';     $CACHE_ARTICLES[220][255]['appetizer'] = 'Hieroglyffer udgør en sammenhæng, der afbilleder ord, sætninger og meninger, som kan fortolkes på syv niveauer.';     $CACHE_ARTICLES[220][255]['image'] = 'Ikon-Hieroglyf-skriftens-afvikling-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[220][255]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[220][255]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[220][267]['title'] = 'MEDU NETER - EGYPTENS HELLIGE SKRIFTER';     $CACHE_ARTICLES[220][267]['appetizer'] = 'I Egyptens historie henvises der kollektivt til skrivekunsten som visdomslæren, der afslører en grundlæggende praksis og samtidig ophøjet filosofi.';     $CACHE_ARTICLES[220][267]['image'] = 'Ikon-Medu-Neter-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[220][267]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[220][267]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[221][256]['title'] = 'NETERU OG NETER';     $CACHE_ARTICLES[221][256]['appetizer'] = 'Egyptens religiøse skrifter afspejler en konsekvent panteisme, og der er hyppige referencer til de åndelige væsener, som er skabere af livet - Neteru.';     $CACHE_ARTICLES[221][256]['image'] = 'Ikon-Neteru-og-Neter-Esoterisk-esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[221][256]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[221][256]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[222][272]['title'] = 'PÅ SPORET AF MOSES';     $CACHE_ARTICLES[222][272]['appetizer'] = 'Nye opdagelser i forbindelse med Mosesgåden reetablerer vigtige historiske sammenhænge. Alt tyder på, at Moses ikke var jøde, men egypter - og ægte tronarving.';     $CACHE_ARTICLES[222][272]['image'] = 'Ikon-På-sporet-af-Moses-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[222][272]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[222][272]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[222][270]['title'] = 'VIDENSKABEN OG DEN HISTORISKE MOSES';     $CACHE_ARTICLES[222][270]['appetizer'] = 'I nutidens forskning er Moses ofte blevet reduceret til at være en myte. Men bogserien - Attentatet på Moses - flytter Moses tilbage til sin rette plads i historien.';     $CACHE_ARTICLES[222][270]['image'] = 'Ikon-Videnskaben-og-Moses-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[222][270]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[222][270]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[222][257]['title'] = 'MOSES - DEN STORE INDVIEDE';     $CACHE_ARTICLES[222][257]['appetizer'] = 'Var Moses en historisk eller en mytisk skikkelse? Ny forskning om Moses afdækker en helt anden og veldokumenteret virkelighed i datidens Egypten.';     $CACHE_ARTICLES[222][257]['image'] = 'Ikon-Moses-den-indviede-Esoterisk-visdom-og-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[222][257]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[222][257]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[223][258]['title'] = 'DEN HELLIGE RESONANS';     $CACHE_ARTICLES[223][258]['appetizer'] = 'I begyndelsen var Ordet. Mange tror, at dette udsagn tilhører jøderne og de kristne. Sandheden er, at det er en videreførelse af den egyptiske mysterielære.';     $CACHE_ARTICLES[223][258]['image'] = 'Ikon-Hellig-resonans-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[223][258]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[223][258]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[228][259]['title'] = 'EN SÆRLIG ARV FRA EGYPTEN HOS TEMPELRIDDERNE?';     $CACHE_ARTICLES[228][259]['appetizer'] = 'Tempelridderne havde i århundreder en kulturel og storøkonomisk indflydelse i Europa. Desuden menes de at have tilegnet sig en særlig viden fra Egypten.';     $CACHE_ARTICLES[228][259]['image'] = 'Ikon-Tempelridderne-Esoterisk-videnskab';     $CACHE_ARTICLES[228][259]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[228][259]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[228][286]['title'] = 'TEMPELRIDDERNE OG MOSES SKJULTE SKAT';     $CACHE_ARTICLES[228][286]['appetizer'] = 'I Europa og de arabisk-mellemøstlige områder skulle Moses have efterladt sig skjulte især egyptiske skatte af speciel art.';     $CACHE_ARTICLES[228][286]['image'] = 'Ikon-Tempelridderne-og-Moses-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[228][286]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[228][286]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[229][404]['title'] = 'TEMPELSØJLERNE';     $CACHE_ARTICLES[229][404]['appetizer'] = 'Den ene obelisk var positiv og repræsenterede ånden. Den anden var negativ og repræsenterede stoffet. Den tredje var usynlig og repræsenterede sjælen.';     $CACHE_ARTICLES[229][404]['image'] = 'Ikon-Tempelsøjlerne-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[229][404]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[229][404]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[229][260]['title'] = 'DE MYSTISKE OBELISKER';     $CACHE_ARTICLES[229][260]['appetizer'] = 'Egyptens obelisker har rejst mange spørgsmål. Hvordan blev de udhugget? Hvordan blev de transporteret? Hvordan blev de rejst? Og måske det vigtigste spørgsmål: Hvorfor?';     $CACHE_ARTICLES[229][260]['image'] = 'Ikon-Mystiske-obelisker-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[229][260]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[229][260]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[229][278]['title'] = 'FRA TRÆKILER TIL DYNAMIT - ELLER FRA VIDEN TIL UVIDENHED?';     $CACHE_ARTICLES[229][278]['appetizer'] = 'Hvordan sprængte egypterne de enorme stenblokke løs? Anvendte de trækiler fugtet med vand? Kan myten om trækilernes sprængvirkning mon aflives?';     $CACHE_ARTICLES[229][278]['image'] = 'Ikon-Fra-trækile-til-dynamit-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[229][278]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[229][278]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[230][261]['title'] = 'DEN HERMETISKE TRADITION';     $CACHE_ARTICLES[230][261]['appetizer'] = 'Corpus Hermeticum er nøglen til forståelse af Egyptens mysterier og nutidens åndsvidenskab. Den esoteriske lære er reelt baseret på denne ældgamle visdom.';     $CACHE_ARTICLES[230][261]['image'] = 'Ikon-Corpus-Hermeticum-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[230][261]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[230][261]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[230][539]['title'] = 'HERMETISK FILOSOFI';     $CACHE_ARTICLES[230][539]['appetizer'] = 'Der er syv principper for sandhed. Princippet om mentalisme - om korrespondens - om vibration - om polaritet - om rytme - om årsag og virkning - og om de to køn.';     $CACHE_ARTICLES[230][539]['image'] = 'Ikon-Hermetisk-filosofi-Den-gamle-og-evige-visdom';     $CACHE_ARTICLES[230][539]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[230][539]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[231][262]['title'] = 'MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 1. del';     $CACHE_ARTICLES[231][262]['appetizer'] = 'Pyramideteksterne beskriver, hvordan faraoen løfter sig fra urhavet i et genfødselsritual. Døren til himlen åbnes, og den indviede indtager sin plads i horisonten.';     $CACHE_ARTICLES[231][262]['image'] = 'Ikon-01-Måne-sol-stjerneindvielser-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[231][262]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[231][262]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[231][263]['title'] = 'MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 2. del';     $CACHE_ARTICLES[231][263]['appetizer'] = 'Universets natur og hensigt drøftes indgående i Egyptens hellige skrifter, der afslører formålet med religionen og mysterierne: At skabe guder!';     $CACHE_ARTICLES[231][263]['image'] = 'Ikon-02-Måne-sol-stjerneindvielser-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[231][263]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[231][263]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[231][264]['title'] = 'MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 3. del';     $CACHE_ARTICLES[231][264]['appetizer'] = 'Transformation eller guddommeliggørelse af det fysiske legeme er et åbenlyst tema i Egyptens tradition. Det fremgår af de gamle egypteres videnskab.';     $CACHE_ARTICLES[231][264]['image'] = 'Ikon-03-Måne-sol-stjerneindvielser-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[231][264]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[231][264]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[231][265]['title'] = 'MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 4. del';     $CACHE_ARTICLES[231][265]['appetizer'] = 'Tre processer kulminerede i transfiguration, og alle tre gav løfte om: 1. udødelighed. 2. adgang til det indre liv. 3. transformation til et himmelsk væsen.';     $CACHE_ARTICLES[231][265]['image'] = 'Ikon-04-Måne-sol-stjerneindvielser-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[231][265]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[231][265]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[231][266]['title'] = 'MÅNE-, SOL- OG STJERNEINDVIELSER - 5. del';     $CACHE_ARTICLES[231][266]['appetizer'] = 'Døden er forudsætningen for det nye liv. I myterne udspringer fødslen af Horus af faderens død, for han blev først undfanget efter at Osiris døde.';     $CACHE_ARTICLES[231][266]['image'] = 'Ikon-05-Måne-sol-stjerneindvielser-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[231][266]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[231][266]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[232][284]['title'] = 'MÅNEN';     $CACHE_ARTICLES[232][284]['appetizer'] = 'Månen har indflydelse på vores planet, og da den har en passiv karakter (den modtager sit lys fra Solen), sættes der i symbolikken lighedstegn med nummer to og det passive eller feminine princip.';     $CACHE_ARTICLES[232][284]['image'] = 'Ikon-Månen-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[232][284]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[232][284]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[232][268]['title'] = 'SYMBOLIKKENS SLØR KAN TILSLØRE OG AFSLØRE';     $CACHE_ARTICLES[232][268]['appetizer'] = 'En praktisk livsfilosofi har altid været tilgængelig, og selvom den er hemmelig, er det muligt at finde den i symbolerne.';     $CACHE_ARTICLES[232][268]['image'] = 'Ikon-Symbolikken-tilslører-og-afslører-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[232][268]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[232][268]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[232][269]['title'] = 'ÆGGET';     $CACHE_ARTICLES[232][269]['appetizer'] = 'Insekter, padder, fugle, dyr og mennesker har alle indledt det fysiske liv i et æg. I de gamle kulturer har ægget en central position, fordi det kosmiske liv i de allegoriske fortællinger er opstået af et æg – verdensægget.';     $CACHE_ARTICLES[232][269]['image'] = 'Ikon-Ægget-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[232][269]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[232][269]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[232][399]['title'] = 'SVASTIKAET ELLER SOLKORSETS EVENTYRLIGE SYMBOLIK';     $CACHE_ARTICLES[232][399]['appetizer'] = 'Svastikaet eller solkorset var kendt i alle store kulturer over hele planeten, men at det er skjult i pyramiden er ukendt for de fleste. ';     $CACHE_ARTICLES[232][399]['image'] = 'Ikon-Svastikaet-Solkorset-Esoterisk-egyptologi-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[232][399]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[232][399]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[232][283]['title'] = 'LIVETS KORS I EGYPTEN, DER BLEV TIL DØDENS KORS I KIRKEN';     $CACHE_ARTICLES[232][283]['appetizer'] = 'Korset var et egyptisk symbol for liv - menneskeligt eller guddommeligt. Ankhen repræsenterede også nøglen til indsigt i mysterierne.';     $CACHE_ARTICLES[232][283]['image'] = 'Ikon-Livets-kors-i-Egypten-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[232][283]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[232][283]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[233][271]['title'] = 'TOPSTENENS MYSTERIUM';     $CACHE_ARTICLES[233][271]['appetizer'] = 'Topstenen på enhver pyramide – eller endog hele pyramiden – repræsenterer Benu-stenen og indikerer, at alt hvad der er under den, er skabt af den treenige Gud.';     $CACHE_ARTICLES[233][271]['image'] = 'Ikon-Topstenens-mysterium-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[233][271]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[233][271]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[234][273]['title'] = 'ALKYMI - VIDENSKABEN OM EKSISTENS';     $CACHE_ARTICLES[234][273]['appetizer'] = 'Ifølge egypterne er ånd og stof udtryk for samme princip, som hed Neteru. Ifølge til den egyptiske alkymi er der knyttet en ånd til alle ting, og enhver ånd har en form.';     $CACHE_ARTICLES[234][273]['image'] = 'Ikon-Alkymi-videnskaben-om-eksistens-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[234][273]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[234][273]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[234][483]['title'] = 'ALKYMIENS MYSTERIER OG GULDKALVEN';     $CACHE_ARTICLES[234][483]['appetizer'] = 'Hvorfor tvang Moses israelitterne til at drikke guldstøv fra guldkalven? Viden om dette er forbundet med Egyptens visdomsguld.';     $CACHE_ARTICLES[234][483]['image'] = 'Ikon-Alkymiens-mysterier-Esoterisk-livsforståelse';     $CACHE_ARTICLES[234][483]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[234][483]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[235][275]['title'] = 'DAGLIGLIV I DET GAMLE EGYPTEN';     $CACHE_ARTICLES[235][275]['appetizer'] = 'De mystiske ritualer, de gådefulde indvielser, kultceremonierne og de allegoriske myter er normalt i fokus, men hvordan var den almindelige egypters dagligliv?';     $CACHE_ARTICLES[235][275]['image'] = 'Ikon-Dagligliv-i-Egypten-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[235][275]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[235][275]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[236][422]['title'] = 'STJERNERNES SANG I EGYPTENS TEMPLER';     $CACHE_ARTICLES[236][422]['appetizer'] = 'Musik, arkitektur og astronomi var forenet i et harmonisk system, hvor videnskab og religion var et integreret og afbalancerende system.';     $CACHE_ARTICLES[236][422]['image'] = 'Ikon-Stjernernes-sang-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[236][422]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[236][422]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[236][277]['title'] = 'EGYPTENS HELLIGE SØER OG BASSINER';     $CACHE_ARTICLES[236][277]['appetizer'] = 'Hvordan byggede man de gigantiske hellige søer? Åndsvidenskaben siger, at arbejdet blev udført under ledelse af indviede, som kendte og anvendte magiske teknikker.';     $CACHE_ARTICLES[236][277]['image'] = 'Ikon-Egyptens-hellige-søer-og-bassiner-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[236][277]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[236][277]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[237][279]['title'] = 'EN AF RAMSES IIs FØRSTEFØDTE SØNNER';     $CACHE_ARTICLES[237][279]['appetizer'] = 'Avanceret computerteknik kan rekonstruere et ansigt på grundlag et kranium, og dermed kaste nyt lys over gamle mysterier.';     $CACHE_ARTICLES[237][279]['image'] = 'Ikon-Ramses-IIs-prinser-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[237][279]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[237][279]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[238][473]['title'] = 'Egypternes hemmelige viden om PÆLESLAGNING og SNOREUDSPÆNDING';     $CACHE_ARTICLES[238][473]['appetizer'] = 'Thoth har bestemt byggeplanen. Khnum opfører bygningsværket. Den tredje, er gudinden Seshat.';     $CACHE_ARTICLES[238][473]['image'] = 'Ikon-Pæleslagning-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[238][473]['pages'] = '9';     $CACHE_ARTICLES[238][473]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[238][280]['title'] = 'OKKULT MAGI OG OVERNATURLIGE KRÆFTER';     $CACHE_ARTICLES[238][280]['appetizer'] = 'Fortidens kulturer og civilisationer opnåede storhed bl.a. fordi menneskeheden dengang kendte, kontrollerede og anvendte såkaldte overnaturlige kræfter.';     $CACHE_ARTICLES[238][280]['image'] = 'Ikon-Okkult-magi-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[238][280]['pages'] = '15';     $CACHE_ARTICLES[238][280]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[239][281]['title'] = 'HVOR HEMMELIG ER DEN HEMMELIGE LÆRE?';     $CACHE_ARTICLES[239][281]['appetizer'] = 'Egypterne havde ingen generel hensigt om hemmeligholdelse af sandheden. Esoterisk visdom har altid været tilgængelig, men kun for dem, der kan se den.';     $CACHE_ARTICLES[239][281]['image'] = 'Ikon-Hvor-hemmelig-er-den-hemmelige-lære-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[239][281]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[239][281]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[240][282]['title'] = 'DEN MYSTISKE STRÅLING FRA SARKOFAGEN I KHUFU-PYRAMIDEN';     $CACHE_ARTICLES[240][282]['appetizer'] = 'I det Gamle Testamente er der fortællinger, som antyder, at man i gammel tid har kendt til og fremstillede et stof, der udsendte en kraftig gammastråling.';     $CACHE_ARTICLES[240][282]['image'] = 'Ikon-Khufu-pyramidens-kraft-Esoterisk-egyptologi-&-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[240][282]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[240][282]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[241][285]['title'] = 'MORDET PÅ HISTORIEN';     $CACHE_ARTICLES[241][285]['appetizer'] = 'Bibel og religion er under debat. Forskerne afviser bibelske beretninger som myter. Er de det? Og hvor meget kan vi stole på den hidtidige bibelforskning?';     $CACHE_ARTICLES[241][285]['image'] = 'Ikon-Mordet-paa-historien-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[241][285]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[241][285]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[244][287]['title'] = 'PYRAMIDEGÅDER OG INDVIELSESMYSTERIER';     $CACHE_ARTICLES[244][287]['appetizer'] = 'Pyramidernes mysterier studeres fra en esoterisk synsvinkel. Hvem byggede dem? Hvordan? Hvornår? Og til hvilket formål? Alt tyder på at de ikke var kongegrave.';     $CACHE_ARTICLES[244][287]['image'] = 'Ikon-Weekend-01b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[244][287]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[244][287]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[245][288]['title'] = 'MENNESKETS TEMPEL I THEBEN';     $CACHE_ARTICLES[245][288]['appetizer'] = 'Luxor-templet er bygget efter principper og proportioner, der relaterer sig til menneskets skabelse, spirituelle udvikling og åndelige mål.';     $CACHE_ARTICLES[245][288]['image'] = 'Ikon-Weekend-02b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[245][288]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[245][288]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[246][289]['title'] = 'GUDERNES TEMPEL I THEBEN (LUXOR)';     $CACHE_ARTICLES[246][289]['appetizer'] = 'Gudernes tempel er forbundet med Menneskets tempel. Esoterisk set er guderne forbundet med mennesket – makrokosmos er forbundet med mikrokosmos.';     $CACHE_ARTICLES[246][289]['image'] = 'Ikon-Weekend-03a-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[246][289]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[246][289]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[247][290]['title'] = 'DEN EGYPTISKE GUDEKREDS';     $CACHE_ARTICLES[247][290]['appetizer'] = 'De guddommelige kræfter, kvaliteter og processer personificerede de gamle egyptere ved hjælp af gudehierarkiet, som dannede den egyptiske kabbala.';     $CACHE_ARTICLES[247][290]['image'] = 'Ikon-Weekend-04b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[247][290]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[247][290]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[248][291]['title'] = 'DØDEN, MUMIFICERINGEN OG EFTERLIVET';     $CACHE_ARTICLES[248][291]['appetizer'] = 'Egypterne opfandt en behandlingsmåde af de afdøde, så deres legemer kunne bevares. Spørgsmålet er hvordan, men ikke mindst hvorfor.';     $CACHE_ARTICLES[248][291]['image'] = 'Ikon-Weekend-05b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[248][291]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[248][291]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[249][292]['title'] = 'VERDENSMODEREN OG GUDESØNNEN';     $CACHE_ARTICLES[249][292]['appetizer'] = 'Isis symbolikken omhandler det feminine aspekt i skaberværket. Hun er alt stof i universet. Man kan tale om moder rum - det omsluttende og formende.';     $CACHE_ARTICLES[249][292]['image'] = 'Ikon-Weekend-06b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[249][292]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[249][292]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[250][293]['title'] = 'LYSET OG MØRKET';     $CACHE_ARTICLES[250][293]['appetizer'] = 'Mennesket har forladt lysets og åndens rige, men fremskredne sjæle inkarner med mellemrum for at vise vejen tilbage fra mørke til lys. En af dem er lysbringeren Tehuti eller Thoth.';     $CACHE_ARTICLES[250][293]['image'] = 'Ikon-Weekend-07b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[250][293]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[250][293]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[251][294]['title'] = 'SYMBOLER OG SYMBOLIK';     $CACHE_ARTICLES[251][294]['appetizer'] = 'I de gamle Egypten blev symboler præsenteret i et bestemt indbyrdes forhold, som perfekt afbildede esoteriske sandheder, kræfter, kvaliteter og processer.';     $CACHE_ARTICLES[251][294]['image'] = 'Ikon-Weekend-07b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[251][294]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[251][294]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[252][295]['title'] = 'ATTENTATET PÅ EGYPTEREN MOSES';     $CACHE_ARTICLES[252][295]['appetizer'] = 'Moses-legendens esoteriske symbolik præsenteres og forklares. Desuden gennemgås overraskende nyt om Moses på grundlag af den nyeste forskning.';     $CACHE_ARTICLES[252][295]['image'] = 'Ikon-Weekend-09b-Esoterisk-egyptologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[252][295]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[252][295]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[259][307]['title'] = 'CAIRO - EGYPTENS HOVEDSTAD';     $CACHE_ARTICLES[259][307]['appetizer'] = 'Cairo har mange seværdigheder: Sphinxer, pyramider, mastabaer, museer, bazarkvarterer, koptiske kirker, moskeer - bare for at nævne nogle af attraktionerne.';     $CACHE_ARTICLES[259][307]['image'] = 'Ikon-Område-Cairo-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[259][307]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[259][307]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[260][310]['title'] = 'PYRAMIDERNE I SAKKARA-OMRÅDET';     $CACHE_ARTICLES[260][310]['appetizer'] = 'Sakkara var begravelsesområde for Memphis. Her findes mange pyramider og utallige mastabaer, der stammer fra det gamle Egyptens tidligste perioder.';     $CACHE_ARTICLES[260][310]['image'] = 'Ikon-Artikler-23-Esoterisk-egptologi-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[260][310]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[260][310]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[261][309]['title'] = 'GIZA-PYRAMIDERNE, SPHINXEN OG SOLBÅDEN';     $CACHE_ARTICLES[261][309]['appetizer'] = 'Pyramiderne har aldrig været anvendt til grav for en farao. Kamrene blev anvendt til indvielser, hvor neofytten gennemlevede en symbolsk død.';     $CACHE_ARTICLES[261][309]['image'] = 'Ikon-Område-Giza-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[261][309]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[261][309]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[262][312]['title'] = 'MEMPHIS-OMRÅDET';     $CACHE_ARTICLES[262][312]['appetizer'] = 'Den engang storslåede og strålende hovedstad Memphis, hvis rigdom og pragt de gamle historikere beretter så glødende om, ligger i dag i ruiner.';     $CACHE_ARTICLES[262][312]['image'] = 'Ikon-Område-Memphis-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[262][312]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[262][312]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[263][313]['title'] = 'DAHSHUR-PYRAMIDERNE';     $CACHE_ARTICLES[263][313]['appetizer'] = 'Dahshur-pyramiderne er placeret efter stjernebilledet Orions nabogruppe Hyaderne, der i skrifterne identificeres med Osiris’ bror og skygge – den onde Seth.
';     $CACHE_ARTICLES[263][313]['image'] = 'Ikon-Område-Dashur-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[263][313]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[263][313]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[264][314]['title'] = 'AMARNA-OMRÅDET';     $CACHE_ARTICLES[264][314]['appetizer'] = 'Akhenaton er en af historiens mest fascinerende per­son­lig­heder. Udover klippegravene og paladsets fundamenter er stort set intet tilbage af hans fantastiske hovedstad Akhetaton.';     $CACHE_ARTICLES[264][314]['image'] = 'Ikon-Område-Amarna-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[264][314]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[264][314]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[266][316]['title'] = 'ABYDOS-TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[266][316]['appetizer'] = 'Templet blev bygget af Sethos I. Han var søn af Ramses I og far til Ramses II, der var hans medregent i slutningen af regeringsperio­den. Sethos I byggede templet i Abydos, som er en ren perle.';     $CACHE_ARTICLES[266][316]['image'] = 'Ikon-Område-Abydos-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[266][316]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[266][316]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[267][317]['title'] = 'DENDARA-TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[267][317]['appetizer'] = 'Hathor-templets historie er ældre end bygningen, og de religiøse ceremonier, der er foreviget på tempelvæggene, stammer ligeledes fra meget tidligere perioder.';     $CACHE_ARTICLES[267][317]['image'] = 'Ikon-Område-Dendara-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[267][317]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[267][317]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[268][322]['title'] = 'LUXOR BY';     $CACHE_ARTICLES[268][322]['appetizer'] = 'Luxor i Egypten har et travlt, broget og larmende bazarkvarter, hvor alt mellem himmel og jord sjakres og handles. Du inviteres på mynte te og en snak om prisen. Men der skal pruttes.';     $CACHE_ARTICLES[268][322]['image'] = 'Ikon-Område-Luxor-by-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[268][322]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[268][322]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[268][318]['title'] = 'LUXOR-TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[268][318]['appetizer'] = 'Luxor-templet er opbygget efter principper og proportioner, der relaterer sig til menneskets skabelse, spirituelle udvikling og åndelige mål. Luxor-templet repræsenterer mikrokosmos.';     $CACHE_ARTICLES[268][318]['image'] = 'Ikon-Område-Luxor-Øst-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[268][318]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[268][318]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[268][320]['title'] = 'KARNAK-TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[268][320]['appetizer'] = 'I historisk tid blev det første tempel bygget i Mel­lem­ste Rige (1991-1785 f.Kr.), og byg­ge­riet fort­satte til ptolemæisk tid (80-51 f.Kr.) - en byggetid på næsten 2.000 år. Men templet er ældre.';     $CACHE_ARTICLES[268][320]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Karnak-templet-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[268][320]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[268][320]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[268][321]['title'] = 'LUXOR MUSEET';     $CACHE_ARTICLES[268][321]['appetizer'] = 'Luxor Museum har en af Egyptens bedst præsenterede udstillinger af egyptiske antikviteter. Museet åbnede i 1975, og samlingen har en begrænset størrelse, men den er usædvanlig smukt udstillet.';     $CACHE_ARTICLES[268][321]['image'] = 'Ikon-Område-Luxor-museum-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[268][321]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[268][321]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[271][329]['title'] = 'KOM OMBO TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[271][329]['appetizer'] = 'Kom Ombo-templet kaldes dualitetens tempel, fordi det er dedikeret til falkeguden Horus Haroeris, (lysets kræfter) og krokodilleguden Sobek (mørkets kræfter).';     $CACHE_ARTICLES[271][329]['image'] = 'Ikon-Område-KomOmbo-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[271][329]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[271][329]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][331]['title'] = 'ISIS-TEMPLET PÅ PHILAE';     $CACHE_ARTICLES[272][331]['appetizer'] = 'Templet på Philae er dedikeret til Isis og hendes søn Horus Harpocrates. Isis er Egyptens Verdensmoder - et symbol, der senere blev overtaget af kristendommen.';     $CACHE_ARTICLES[272][331]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Philae-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[272][331]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[272][331]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][332]['title'] = 'OBELISK STENBRUDDET';     $CACHE_ARTICLES[272][332]['appetizer'] = 'Den ufærdige obelisk i Aswan viser, at de gamle egyptere skar i klippen indtil de stod med en gigantisk blok, der var skåret fri på tre sider. Men hvordan ville de løfte den 1.168 tons tunge blok op af hullet?';     $CACHE_ARTICLES[272][332]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Stenbrud-Obelisk-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[272][332]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[272][332]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][342]['title'] = 'ELEPHANTINE';     $CACHE_ARTICLES[272][342]['appetizer'] = 'Elephantine-øen har et imponerende nilometer, mange oldegyptiske ruiner, hvoraf flere er restaurerede samt Aswan Museum med en interessant samling af fund fra Nubien og Aswan-området.';     $CACHE_ARTICLES[272][342]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Elephantine-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[272][342]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[272][342]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][334]['title'] = 'ASWAN BY';     $CACHE_ARTICLES[272][334]['appetizer'] = 'Aswan by ligger nedenfor 1. katarakt. Ved Aswan deler Nilen sig i flere arme, der adskilles af de store granitklipper og klippeøer – navnlig den store ø Elephantine. Det opdyrkelige område er kun en smal stribe. ';     $CACHE_ARTICLES[272][334]['image'] = 'Ikon-Område-Aswan-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[272][334]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][334]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][341]['title'] = 'DEN STORE DÆMNING';     $CACHE_ARTICLES[272][341]['appetizer'] = 'Den Store Dæmning eller el-Sadd el-Ali ligger ca. 7 km syd for den gamle Aswan-dæmning. Den Store Dæmning er en gigantisk konstruktion, der er 17 gange større end Cheops-pyramiden.';     $CACHE_ARTICLES[272][341]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Dæmningen-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[272][341]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[272][341]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[272][333]['title'] = 'DET NUBISKE MUSEUM';     $CACHE_ARTICLES[272][333]['appetizer'] = 'Det Nubiske Museum i Aswan er et af de vigtigste egyptiske museer. Museet udstiller ca. 3.000 unikke fund, og i udendørsmuseet er der ikke mindre end 90 specielle, monumentale genstande.';     $CACHE_ARTICLES[272][333]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Nubiske-museum-Esoterisk-egypptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[272][333]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[272][333]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[273][335]['title'] = 'RAMSES IIs GRAVTEMPEL';     $CACHE_ARTICLES[273][335]['appetizer'] = 'Aksen på Ramses IIs tempel er vendt sådan, at den opgående sols stråler to gange om året trækker en lysende linje langs templets akse og oplyser de guddommelige statuer i det allerhelligste.';     $CACHE_ARTICLES[273][335]['image'] = 'Ikon-Område-Abu-Simbel-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[273][335]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[273][335]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[273][336]['title'] = 'NEFERTARIs GRAVTEMPEL';     $CACHE_ARTICLES[273][336]['appetizer'] = 'Begge Abu Simbels klippetempler blev bygget under Ramses IIs regering. Det mindste af templerne er dedikeret til gudinden Hathor og dronning Nefertari - Ramses IIs yndlingshustru. ';     $CACHE_ARTICLES[273][336]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-AbuSimbel-Nefertari-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[273][336]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[273][336]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[274][337]['title'] = 'MOSES-BJERGET';     $CACHE_ARTICLES[274][337]['appetizer'] = 'Moses-bjerget – Musabjerget – Jebel Musa – Gebel Mousa - Sinai-bjerget er alle navne, der refererer til bjerget, hvor Moses ifølge legenden modtog to stentavler med de 10 bud direkte fra Gud. ';     $CACHE_ARTICLES[274][337]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Sinai-02-Moses-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[274][337]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[274][337]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[274][338]['title'] = 'SANKT KATHARINA KLOSTERET';     $CACHE_ARTICLES[274][338]['appetizer'] = 'Sankt Katharina klosteret er bygget som en fæstning. Den russiske ortodokse kirke har stået for beskyttelsen af klosteret, men i dag hører det under den græsk ortodokse kirke.';     $CACHE_ARTICLES[274][338]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Sinai-01-Katharina-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[274][338]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[274][338]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][319]['title'] = 'KONGERNES DAL';     $CACHE_ARTICLES[275][319]['appetizer'] = 'Kongernes dal - den berømte dal, der rummer gravene for de store faraoner fra 18. til 20. dynasti. Dalen blev indviet som gravplads af Tutmosis I.';     $CACHE_ARTICLES[275][319]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Kongernes-dal-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[275][319]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[275][319]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][323]['title'] = 'DRONNINGERNES DAL';     $CACHE_ARTICLES[275][323]['appetizer'] = 'Gravene i dalen stammer fra 19. og 20. dynasti. Man har fundet 80 grave, men de vigtigste er prinsegravene for Ramses IIIs sønner, samt dronning Nefertaris og dronning Titis grave.';     $CACHE_ARTICLES[275][323]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Dronningernes-dal-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[275][323]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[275][323]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][327]['title'] = 'ADELSGRAVENE';     $CACHE_ARTICLES[275][327]['appetizer'] = 'Luxor har verdens største koncentration af private klippegrave. De blev bygget af adlen, præsterne og embedsmænd i Mellemste og Ny Rige.';     $CACHE_ARTICLES[275][327]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Adelsgrave-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[275][327]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[275][327]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][324]['title'] = 'HATSHEPSUTS TEMPEL';     $CACHE_ARTICLES[275][324]['appetizer'] = 'Hatshepsut byggede gravtempelet til sig selv og forældrene - Tutmosis I og Ahmose. Dernæst skulle det være et tempel for Amon, Hathor og Anubis.';     $CACHE_ARTICLES[275][324]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Hatshepsuts-tempel-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[275][324]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[275][324]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][325]['title'] = 'MEDINET HABU TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[275][325]['appetizer'] = 'Ramses III byggede Medinet Habu. Han regerede i en urolig tid, og kæmpede for at forsvare et truet imperium. Han var den sidste af de store faraoner i Mellemste Rige.';     $CACHE_ARTICLES[275][325]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Medinet-Habu-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[275][325]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[275][325]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][326]['title'] = 'RAMESSEUM';     $CACHE_ARTICLES[275][326]['appetizer'] = 'Ramesseum er bygget af Ramses II og dedikeret til Amon. Det ligger ved overgangen mellem ørkenen og det opdyrkede land ved Nilen. En del af templet ligger i ruiner, men er stadig et besøg værd.';     $CACHE_ARTICLES[275][326]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Ramesseum-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[275][326]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][326]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][328]['title'] = 'SETHOS Is TEMPEL';     $CACHE_ARTICLES[275][328]['appetizer'] = 'På Vestbredden ligger Sethos Is smukke gravtempel. Det er dedikeret til guden Amon og til Ramses Is kult. Sethos I startede tempelbyggeriet, men det blev færdiggjort af andre.';     $CACHE_ARTICLES[275][328]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Sethos-I-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[275][328]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[275][328]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][340]['title'] = 'HÅNDVÆRKERBYEN';     $CACHE_ARTICLES[275][340]['appetizer'] = 'Håndværkerbyen havde ca. 70 huse. Her boede de håndværkere, som i Ny Rige udhuggede og udsmykkede gravene. Håndværkernes egne grave er utroligt velbevarede.';     $CACHE_ARTICLES[275][340]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Håndværkerbyen-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[275][340]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[275][340]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[275][339]['title'] = 'MEMNON-STATUERNE';     $CACHE_ARTICLES[275][339]['appetizer'] = 'Amenhotep III byggede et gigantisk tempel, men i dag er hele templet desværre ødelagt og forsvundet. Tilbage er kun to prominente kolossalstatuer, som forestiller Amenhotep III.';     $CACHE_ARTICLES[275][339]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Memnon-statuerne-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[275][339]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[275][339]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[276][330]['title'] = 'EDFU-TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[276][330]['appetizer'] = 'Det 2.000 år gamle Horus-tempel er næsten perfekt bevaret. Det er bygget ovenpå et tidligere tempel, der var dedikeret til Horus, Hathor fra Dendara og deres søn, den unge Harsomtus.';     $CACHE_ARTICLES[276][330]['image'] = 'Ikon-Område-Edfu-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[276][330]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[276][330]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[278][308]['title'] = 'EGYPTIAN MUSEUM I CAIRO';     $CACHE_ARTICLES[278][308]['appetizer'] = 'Egyptian Museum har verdens absolut største samling af oldtidsfund fra det gamle Egypten. Den vigtigste samling er selvsagt Tutankhamons gravfund. ';     $CACHE_ARTICLES[278][308]['image'] = 'Ikon-Område-Egyptian-Museum.jpg';     $CACHE_ARTICLES[278][308]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[278][308]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[279][311]['title'] = 'SAKKARA-MASTABAERNE';     $CACHE_ARTICLES[279][311]['appetizer'] = 'Mastabaerne skulle både være et hvilested for den afdøde og et helligt sted, hvor den afdødes slægt kunne ofre og være sammen med den afdøde.';     $CACHE_ARTICLES[279][311]['image'] = 'Ikon-Artikler-21-Esoterisk-egptologi-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[279][311]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[279][311]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[280][315]['title'] = 'HERMOPOLIS-OMRÅDET';     $CACHE_ARTICLES[280][315]['appetizer'] = 'Malawi har et museum med fund fra Hermopolis, herunder mumier, sarkofager og statuetter af ibisfuglen, som sammen med bavianen havde religiøs betydning.';     $CACHE_ARTICLES[280][315]['image'] = 'Ikon-Områder-Hermopolis-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[280][315]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[280][315]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[281][343]['title'] = 'ESNA-TEMPLET';     $CACHE_ARTICLES[281][343]['appetizer'] = '9 m under den nuværende vej ligger Esna-templet for Khnum - guden med vædderhovedet. Det meste af templet er bygget af romerne. Kun hypostylhallen er frilagt, mens resten er begravet.';     $CACHE_ARTICLES[281][343]['image'] = 'Ikon-Seværdigheder-Esna-templet-Esoterisk-egyptologi-rejser';     $CACHE_ARTICLES[281][343]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[281][343]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[300][406]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 1:6';     $CACHE_ARTICLES[300][406]['appetizer'] = 'Sjette år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[300][406]['image'] = 'Ikon-Meditation-26-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[300][406]['pages'] = '16';     $CACHE_ARTICLES[300][406]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[300][418]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 2:6';     $CACHE_ARTICLES[300][418]['appetizer'] = 'Sjette år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[300][418]['image'] = 'Ikon-Meditation-27-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[300][418]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[300][418]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[300][429]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 3:6';     $CACHE_ARTICLES[300][429]['appetizer'] = 'Sjette år - Instruktion 3 - 21. april-20. juni - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[300][429]['image'] = 'Ikon-Meditation-28-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[300][429]['pages'] = '16';     $CACHE_ARTICLES[300][429]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[300][436]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 4:6';     $CACHE_ARTICLES[300][436]['appetizer'] = 'Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[300][436]['image'] = 'Ikon-Meditation-29-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[300][436]['pages'] = '15';     $CACHE_ARTICLES[300][436]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[300][450]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 5:6';     $CACHE_ARTICLES[300][450]['appetizer'] = 'Sjette år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[300][450]['image'] = 'Ikon-Meditation-30-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[300][450]['pages'] = '12';     $CACHE_ARTICLES[300][450]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[300][455]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER FOR GUDS RIGE 6:6';     $CACHE_ARTICLES[300][455]['appetizer'] = 'Sjette år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - En kombination af instruktion i meditation og åndsvidenskab.';     $CACHE_ARTICLES[300][455]['image'] = 'Ikon-Meditation-31-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[300][455]['pages'] = '14';     $CACHE_ARTICLES[300][455]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[301][149]['title'] = 'MÅNEKALENDER 2009 - TIL MEDITATION VED NY- OG FULDMÅNE';     $CACHE_ARTICLES[301][149]['appetizer'] = 'Her får du en oversigt over tidspunkterne for nymåne og fuldmåne til planlægning af din meditation ved ny- og fuldmåne.';     $CACHE_ARTICLES[301][149]['image'] = 'Ikon-Fuldmåne-meditation-2006-esoterisk-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[301][149]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[301][149]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[302][419]['title'] = 'DET SEKSUELLE PRINCIP I DEN NYE TIDSALDER - 1. del';     $CACHE_ARTICLES[302][419]['appetizer'] = 'I den nye tid vil store forandringer vise sig i holdningen til det seksuelle samt i en ny holdning til det ægteskabelige forhold.';     $CACHE_ARTICLES[302][419]['image'] = 'Ikon-Seksualitet-i-den-nye-tidsalder-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[302][419]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[302][419]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[302][420]['title'] = 'DET SEKSUELLE PRINCIP I DEN NYE TIDSALDER - 2. del';     $CACHE_ARTICLES[302][420]['appetizer'] = 'Esoterisk set findes der ingen større tjeneste end at skabe legemer til sjæle, der ønsker inkarnation, og at give dem omsorg og opdragelse.';     $CACHE_ARTICLES[302][420]['image'] = 'Ikon-Seksualitet-Esoterisk-psykologi-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[302][420]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[302][420]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[302][430]['title'] = 'DEN SEKSUELLE PROBLEMATIK';     $CACHE_ARTICLES[302][430]['appetizer'] = 'Esoterisk set repræsenterer seksualitet en problematik, som ikke kan ignoreres, når man ønsker at anvende dens kraft til en udvikling, der fører mennesket mod det overmenneskelige rige.';     $CACHE_ARTICLES[302][430]['image'] = 'Ikon-Seksuel-problematik-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[302][430]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[302][430]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[302][434]['title'] = 'FØDSLENS MIRAKEL';     $CACHE_ARTICLES[302][434]['appetizer'] = 'Denne artikel hjælper til en åndsvidenskabelig forståelse af fødslens mirakel og til at skabe respekt for moderskabet. Dette er især vigtigt for mennesker, der arbejder med mødre og småbørn.';     $CACHE_ARTICLES[302][434]['image'] = 'Ikon-Fødslens-mirakel-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[302][434]['pages'] = '13';     $CACHE_ARTICLES[302][434]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][428]['title'] = 'ÅBENBARING AF DET SKJULTE MYSTERIUM';     $CACHE_ARTICLES[303][428]['appetizer'] = 'Ved påskehøjtiden giver det åndelige Hierarki sig til kende og fremhæver naturen af Guds kærlighed. Instruktionen handler om dette skjulte mysterium.';     $CACHE_ARTICLES[303][428]['image'] = 'Ikon-Vædderens-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][428]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[303][428]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][431]['title'] = 'PLANEN - FORTID, NUTID OG FREMTID';     $CACHE_ARTICLES[303][431]['appetizer'] = 'Esoterisk set er Wesak i Tyrens tegn en højtid, hvor man i meditation forsøger at forstå den guddommelige plan og gruppens relation til den.';     $CACHE_ARTICLES[303][431]['image'] = 'Ikon-Tyrens-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][431]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[303][431]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][443]['title'] = 'HISTORIEN OM DEN STORE INVOKATION';     $CACHE_ARTICLES[303][443]['appetizer'] = 'Den Store Invokation giver udtryk for menneskehedens behov i dag - behovet for lys, kærlighed og forståelse af den guddommelige vilje og hensigt.';     $CACHE_ARTICLES[303][443]['image'] = 'Ikon-Tvillingernes-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][443]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[303][443]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][444]['title'] = 'INDBLIK I KARMA OG GENFØDSEL';     $CACHE_ARTICLES[303][444]['appetizer'] = 'Krebsens tegn er en af zodiakens porte, fordi det er derigennem sjælene for første gang passerer ind til det fysiske plans liv, hvor de ifører sig legemer.';     $CACHE_ARTICLES[303][444]['image'] = 'Ikon-Krebsens-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][444]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][444]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][449]['title'] = 'VIDENSKABEN OM TRIANGLER';     $CACHE_ARTICLES[303][449]['appetizer'] = 'Stjernebilledet Løven har relation til Nordstjernen - ledestjernen. Løvens tegn modtager ligeledes på en særlig måde påvirkninger fra Dubhe.';     $CACHE_ARTICLES[303][449]['image'] = 'Ikon-Løvens-tegn-Esoterisk-instruktion-og-meditation';     $CACHE_ARTICLES[303][449]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[303][449]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][451]['title'] = 'INTEGRATION AF SJÆL OG PERSONLIGHED';     $CACHE_ARTICLES[303][451]['appetizer'] = 'Jomfruens tegn symboliserer dybder, mørke, stilhed og varme. Det er den dybe erfaring i dalen, hvor hemmeligheder åbenbares og bringes op i lyset.';     $CACHE_ARTICLES[303][451]['image'] = 'Ikon-Jomfruens-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][451]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[303][451]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][435]['title'] = 'PLAN OG PRINCIP';     $CACHE_ARTICLES[303][435]['appetizer'] = 'Vægtens tegn har en helt speciel plads i dyrekredsen, for det er energien fra dette tegn, der styrer det, man kan kalde nav’et i det zodiakale hjul.';     $CACHE_ARTICLES[303][435]['image'] = 'Ikon-Vægtens-tegn-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[303][435]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[303][435]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][454]['title'] = 'PRØVER & ÅBENBARING';     $CACHE_ARTICLES[303][454]['appetizer'] = 'Skorpionen tegn viser konflikter, der kræver prøver og overvindelse. Det skaber krisepunkter og giver impulser til en nyorientering, der fører til et vendepunkt.';     $CACHE_ARTICLES[303][454]['image'] = 'Ikon-Skorpionen-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][454]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[303][454]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][463]['title'] = 'MÅLENE FOR MENNESKET, FOR MENNESKEHEDEN OG FOR PLANETEN';     $CACHE_ARTICLES[303][463]['appetizer'] = 'Hele den impuls, der ligger bag påvirkningen fra Skyttens tegn, består af bestræbelse, retning og bevægelse fremad mod et mål.';     $CACHE_ARTICLES[303][463]['image'] = 'Ikon-Skyttens-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][463]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[303][463]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][465]['title'] = 'ÅBENBARING AF LYS';     $CACHE_ARTICLES[303][465]['appetizer'] = 'Stenbukkens stjernetegn giver menneskene impulser til at påbegynde en cyklus med ihærdig stræben, enten det gælder en discipel eller en indviet.';     $CACHE_ARTICLES[303][465]['image'] = 'Ikon-Stenbukkens tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][465]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[303][465]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][466]['title'] = 'FRA FISKENES TIDSALDER TIL VANDBÆRERENS TIDSALDER';     $CACHE_ARTICLES[303][466]['appetizer'] = 'Vandbærerens tegn har betydning og interesse på dette tidspunkt, fordi to af de zodiakale cyklusser manifesteres samtidig.';     $CACHE_ARTICLES[303][466]['image'] = 'Ikon-Vandbærerens-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][466]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[303][466]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][467]['title'] = 'DET STORE HVIDE BRODERSKABS SYNLIGGØRELSE';     $CACHE_ARTICLES[303][467]['appetizer'] = 'I Vandbærerens tidsalder dannes der for første gang i historien en gruppe af mennesker, der arbejder med den gode vilje.';     $CACHE_ARTICLES[303][467]['image'] = 'Ikon-Fiskenes-tegn-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][467]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[303][467]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[303][447]['title'] = 'FULDMÅNEMEDITATIONER';     $CACHE_ARTICLES[303][447]['appetizer'] = 'Vedaerne oplyser, at Månen virker som en port mellem mesteren og disciplen, og at det er fuldmånen, der kan åbne denne port.';     $CACHE_ARTICLES[303][447]['image'] = 'Ikon-Fuldmåne-meditationer-Esoterisk-instruktion-og-meditation';     $CACHE_ARTICLES[303][447]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[303][447]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[303][448]['title'] = 'TOLV TEMAER TIL FULDMÅNEMEDITATIONER';     $CACHE_ARTICLES[303][448]['appetizer'] = 'Her kan du læse og blive inspireret af E. Krishnamacharyas forslag til temaer ved meditation ved fuldmåne i de tolv stjernetegn.';     $CACHE_ARTICLES[303][448]['image'] = 'Ikon-Fuldmåne-meditationer-temaer-Esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[303][448]['pages'] = '11';     $CACHE_ARTICLES[303][448]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[306][453]['title'] = 'FARVESYMBOLIK';     $CACHE_ARTICLES[306][453]['appetizer'] = 'Ifølge den åndsvidensklabelige forskning er der en direkte og naturlig forbindelse mellem farver og bestemte menneskelige kvaliteter og karakteregenskaber.';     $CACHE_ARTICLES[306][453]['image'] = 'Ikon-Farvesymbolik-Esoterisk-symbolik-og-symbolforståelse';     $CACHE_ARTICLES[306][453]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[306][453]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[306][456]['title'] = 'DYRESYMBOLIK';     $CACHE_ARTICLES[306][456]['appetizer'] = 'De gamle religioner repræsenterer ikke en form for primitiv dyretilbedelse. Man betragtede dyrene som en legemliggørelse af esoteriske principper, som man kunne forholde sig til.';     $CACHE_ARTICLES[306][456]['image'] = 'Ikon-Dyresymbolik-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[306][456]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[306][456]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[306][480]['title'] = 'TONESYMBOLIK';     $CACHE_ARTICLES[306][480]['appetizer'] = 'Persona betyder maske, der skjuler det indre menneske. PER betyder GENNEM og SONA betyder LYD. En person er en form, som sjælens lyd toner igennem.';     $CACHE_ARTICLES[306][480]['image'] = 'Ikon-Tonesymbolik-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[306][480]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[306][480]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[308][462]['title'] = 'PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER';     $CACHE_ARTICLES[308][462]['appetizer'] = 'Egypterne havde ikke en generel hensigt om hemmeligholdelse af sandheden, og bogen kan derfor afdække et naturligt forhold mellem tilsløring og afsløring.';     $CACHE_ARTICLES[308][462]['image'] = 'Ikon-Pyramidegåder-og-Tempelmysterier-Esoterisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[308][462]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[308][462]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[308][498]['title'] = 'PYRAMIDERNE UNDER LUP';     $CACHE_ARTICLES[308][498]['appetizer'] = 'Egyptens fascinerende fortid præsenteres her i nyt lys – som en kilde til evig visdom, siger Derek R. Seagrief i omtalen af bogen Pyramidegåder & Tempelmysterier.';     $CACHE_ARTICLES[308][498]['image'] = 'Ikon-Nyt-Aspekt-bogomtale-Magasin-for-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[308][498]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[308][498]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[309][469]['title'] = 'DE SYV YOGAFORMER OG DE OTTE TRIN I YOGA';     $CACHE_ARTICLES[309][469]['appetizer'] = 'Yoga omfatter flere bekræftelser: Jeg er ikke den fysiske krop, følelser eller tanker − jeg er sjælen. Man går dybere og siger: Ånden i mig er ét med ånden i alt.';     $CACHE_ARTICLES[309][469]['image'] = 'Ikon-De-syv-yogaformer-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[309][469]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[309][469]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[311][488]['title'] = 'SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv';     $CACHE_ARTICLES[311][488]['appetizer'] = 'Form er ikke et åndeligt princip, heller ikke former som sjæl og Hierarki. Alle former for kvalitet forbliver begrænsede i de endelige områder med tid og mening.';     $CACHE_ARTICLES[311][488]['image'] = 'Ikon-Som-Om-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[311][488]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[311][488]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][475]['title'] = 'SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv';     $CACHE_ARTICLES[311][475]['appetizer'] = 'En relation til Shamballa betyder, at man skal anvende den kraftigste energi i verden - intelligensen - den abstrakte intelligens.';     $CACHE_ARTICLES[311][475]['image'] = 'Ikon-Som-Om-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[311][475]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][475]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][478]['title'] = 'SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv';     $CACHE_ARTICLES[311][478]['appetizer'] = 'At give afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. - At transcendere åndelige symboler. - At tjene formålet.';     $CACHE_ARTICLES[311][478]['image'] = 'Ikon-SOM-OM-03-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[311][478]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[311][478]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][479]['title'] = 'SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv';     $CACHE_ARTICLES[311][479]['appetizer'] = 'Man kan give afkald på idealerne, når de erstattes af en sand sjælskærlighed til menneskeheden − hierarkisk, sund og praktisk.';     $CACHE_ARTICLES[311][479]['image'] = 'Ikon-SOM-OM-04-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[311][479]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[311][479]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][482]['title'] = 'SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv';     $CACHE_ARTICLES[311][482]['appetizer'] = 'Man kan i klare øjeblikke se, at det “opstigende” åndelige broderskab, er et hierarki, der befinder sig på flere niveauer. Derfor kan observationen skabe illusioner.';     $CACHE_ARTICLES[311][482]['image'] = 'Ikon-SOM-OM-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[311][482]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[311][482]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][484]['title'] = 'SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv';     $CACHE_ARTICLES[311][484]['appetizer'] = 'Menneskene er “stjernestøv”, for engang blev alle atomer i legeme og hjerne skabt som stof fra eksploderende stjerner et eller andet sted i universet.';     $CACHE_ARTICLES[311][484]['image'] = 'Ikon-SOM-OM-06-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[311][484]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[311][484]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[315][477]['title'] = 'MENNESKETS POTENTIALER';     $CACHE_ARTICLES[315][477]['appetizer'] = 'Meditation er en teknik til at vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i sindets dybder i håb om at finde svar på livets store spørgsmål.';     $CACHE_ARTICLES[315][477]['image'] = 'Ikon-Menneskets-potentialer-Meditation-og-esoterisk-instruktion';     $CACHE_ARTICLES[315][477]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[315][477]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[317][122]['title'] = 'SOLMEDITATION VED FULDMÅNE';     $CACHE_ARTICLES[317][122]['appetizer'] = 'Solmeditation ved fuldmåne er fremtidens spirituelle højtid – men hvordan mediterer man? Hvilke energier kan vi modtage?';     $CACHE_ARTICLES[317][122]['image'] = 'Ikon-Meditation-ved-fuldmåne-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[317][122]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[317][122]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[327][490]['title'] = 'DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE';     $CACHE_ARTICLES[327][490]['appetizer'] = 'Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.';     $CACHE_ARTICLES[327][490]['image'] = 'Ikon-DET-USYNLIGE-MENNESKE-e-bog-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[327][490]['pages'] = '31';     $CACHE_ARTICLES[327][490]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[327][489]['title'] = 'CHAKRAERNE';     $CACHE_ARTICLES[327][489]['appetizer'] = 'Bogen beskriver den mekanisme, som den indre følelses- og tankebevidsthed anvender til overførsel af bevidsthed til hjernen og nervesystemet.';     $CACHE_ARTICLES[327][489]['image'] = 'Ikon-CHAKRAERNE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[327][489]['pages'] = '17';     $CACHE_ARTICLES[327][489]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[329][532]['title'] = 'TIL SØRGENDE MENNESKER';     $CACHE_ARTICLES[329][532]['appetizer'] = 'Sorg skyldes uvidenhed. Jo mere vi ved, desto større tillid vil vi have, for vi vil være overbeviste om, at vi og vores afdøde er i den fuldkomne magts varetægt.';     $CACHE_ARTICLES[329][532]['image'] = 'Ikon-Til-sørgende-mennesker-Leadbeater-Åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[329][532]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[329][532]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[329][491]['title'] = 'FØDSLENS MIRAKEL';     $CACHE_ARTICLES[329][491]['appetizer'] = 'I dag ved man, at grundlagene for fysisk, emotionel og mental sundhed lægges FØR fødslen. Denne artikel kan kaste esoterisk lys over disse grundlag.';     $CACHE_ARTICLES[329][491]['image'] = 'Ikon-FØDSLENS-MIRAKEL-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[329][491]['pages'] = '10';     $CACHE_ARTICLES[329][491]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[344][493]['title'] = 'DE SYV STRÅLER';     $CACHE_ARTICLES[344][493]['appetizer'] = 'Videnskaben om de syv stråler vil i de kommende århundreder gennemtrænge al esoterisk og naturvidenskabelig tænkning og forskning. Denne e-bog giver en introduktion til emnet.';     $CACHE_ARTICLES[344][493]['image'] = 'Ikon-DE-SYV-STRÅLER-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[344][493]['pages'] = '16';     $CACHE_ARTICLES[344][493]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[351][492]['title'] = 'DEN ESOTERISKE LÆRE';     $CACHE_ARTICLES[351][492]['appetizer'] = 'E-bogen beskriver udviklingen af alt liv fra et uudviklet stadie til et højt åndeligt bevidsthedsniveau. Det er livets og bevidsthedens lange udviklingshistorie.';     $CACHE_ARTICLES[351][492]['image'] = 'Ikon-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsviden';     $CACHE_ARTICLES[351][492]['pages'] = '13';     $CACHE_ARTICLES[351][492]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[353][494]['title'] = 'DET ESOTERISKE LIV';     $CACHE_ARTICLES[353][494]['appetizer'] = 'Ingen aspirant forventes at være fejlfri, mens de menneskelige stadier gennemleves. Det er der ingen, der er, for aspiranten er stadig menneskelig.';     $CACHE_ARTICLES[353][494]['image'] = 'Ikon-Det-Esoteriske-Liv-Geoffrey-Hodson-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[353][494]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[353][494]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[353][510]['title'] = 'HVORDAN STUDERER MAN ÅNDSVIDENSKAB?';     $CACHE_ARTICLES[353][510]['appetizer'] = 'Gode råd om, hvordan åndsvidenskab studeres, blev givet af H.P. Blavatsky. De indeholder principper, der kan anvendes på ethvert åndsvidenskabeligt studie.';     $CACHE_ARTICLES[353][510]['image'] = 'Ikon-Hvordan-studerer-man-åndsvidenskab-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[353][510]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[353][510]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[353][184]['title'] = 'SELVKONTROL';     $CACHE_ARTICLES[353][184]['appetizer'] = 'Hvorfor er vores esoteriske arbejde det ene øjeblik det eneste, der gør livet værd at leve, mens vi det næste øjeblik er nærmest ligeglade?';     $CACHE_ARTICLES[353][184]['image'] = 'Ikon-Selvkontrol-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[353][184]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[353][184]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[354][500]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 1:7 - HVORFOR KREATIVITET?';     $CACHE_ARTICLES[354][500]['appetizer'] = 'Trangen til kreativitet er en stærk drift, men mange tror, at det kun er mad, drikke, varme og sex, der er grundlæggende behov.';     $CACHE_ARTICLES[354][500]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-1-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][500]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[354][500]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[354][501]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 2:7 - KUNSTEN FØR, NU OG I FREMTIDEN';     $CACHE_ARTICLES[354][501]['appetizer'] = 'Når menigmand ikke ved, om kunst er god eller dårlig, og eksperter afgør det på udefinerbare kriterier, bliver kunst ligegyldig.';     $CACHE_ARTICLES[354][501]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-2-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][501]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[354][501]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[354][502]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 3:7 - HVEM ER KREATIV – OG HVEM ER IKKE?';     $CACHE_ARTICLES[354][502]['appetizer'] = 'Menneskets kreative potentialer er medfødte, men kreativiteten blokeres oftest under opvæksten. Men hvorfor og hvordan?';     $CACHE_ARTICLES[354][502]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-3-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][502]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[354][502]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[354][503]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 4:7 - KAN KREATIVITETEN GENSKABES?';     $CACHE_ARTICLES[354][503]['appetizer'] = 'Kan kreative blokeringer nedbrydes? Kan kontakten til den iboende kreativitet genskabes? kan man frigøre sig fra fejlangst?';     $CACHE_ARTICLES[354][503]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-4-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][503]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[354][503]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[354][504]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 5:7 - IDENTIFIKATION OG DISIDENTIFIKATION';     $CACHE_ARTICLES[354][504]['appetizer'] = 'Forskellen på traditionel og spirituel kreativitet består i evnen til at overskride forskellige grænser.';     $CACHE_ARTICLES[354][504]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-5-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][504]['pages'] = '8';     $CACHE_ARTICLES[354][504]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[354][505]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 6:7 - IDE, IDEAL OG IDOL';     $CACHE_ARTICLES[354][505]['appetizer'] = 'Latent i æg- og sædcelle findes det færdige menneske. Latent i den ide, der undfanges, ligger den færdige tankeform.';     $CACHE_ARTICLES[354][505]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-6-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][505]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[354][505]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[354][506]['title'] = 'KREATIVITET - traditionelt & spirituelt set - 7:7 - ÅNDELIGE LOVE OG PRINCIPPER';     $CACHE_ARTICLES[354][506]['appetizer'] = 'Meditation er ikke en abstrakt aktivitet. Meditation består både af skabende eller kreativ aktivitet og af praktisk tjenestearbejde.';     $CACHE_ARTICLES[354][506]['image'] = 'Ikon-Kreativitet-og-Spiritualitet-7-7-Esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[354][506]['pages'] = '7';     $CACHE_ARTICLES[354][506]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[356][509]['title'] = 'SKABENDE MEDITATION - til personlig og spirituel udvikling';     $CACHE_ARTICLES[356][509]['appetizer'] = 'Et veldokumenteret meditationssystem til åndeligt søgende mennesker, der ønsker personlig og spirituel udvikling.';     $CACHE_ARTICLES[356][509]['image'] = 'Ikon-Skabende-Meditation-Bog-Esoterisk-instruktion-og-meditation';     $CACHE_ARTICLES[356][509]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[356][509]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[358][511]['title'] = 'DEVA OG MENNESKE';     $CACHE_ARTICLES[358][511]['appetizer'] = 'Deva er Østens betegnelse for engel. Devaer er bevægelse, de legemliggør energi og opbygger former med energi på alle tilværelsens ydre og indre niveauer.';     $CACHE_ARTICLES[358][511]['image'] = 'Ikon-Deva-og-Menneske-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[358][511]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[358][511]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[358][527]['title'] = 'ENGLENES TRO';     $CACHE_ARTICLES[358][527]['appetizer'] = 'Devaernes (englenes) tro er loven i deres liv. Absolut lydighed, fuldendt samarbejde, ekstrem nøjagtighed, utrættelig aktivitet, udødelighed og lykke er karakteristiske egenskaber.';     $CACHE_ARTICLES[358][527]['image'] = 'Ikon-Englenes-tro-Geoffrey-Hodson-Åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[358][527]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[358][527]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[358][514]['title'] = 'ENGLENES JUL';     $CACHE_ARTICLES[358][514]['appetizer'] = 'Clairvoyante ved, at julen har en skjult side, som de fleste ikke har nogen anelse om. Overalt deltager skarer af overfysiske væsener, devaer, engle og ærkeengle.';     $CACHE_ARTICLES[358][514]['image'] = 'Ikon-01-Invokation-Meditation-og-esoterisk-visdom';     $CACHE_ARTICLES[358][514]['pages'] = '6';     $CACHE_ARTICLES[358][514]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[360][512]['title'] = 'SYVTALLET';     $CACHE_ARTICLES[360][512]['appetizer'] = 'Den esoteriske betydning af tal og deres kombinationer var engang nøgleord i de vises meditationer i ethvert folk. Ethvert folk med en eller anden form for filosofi, lagde stor vægt på tal.';     $CACHE_ARTICLES[360][512]['image'] = 'Ikon-Syvtallet-Blavatsky-Esoterisk-visdom-og-mystik';     $CACHE_ARTICLES[360][512]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[360][512]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[362][520]['title'] = 'DOMMEN OVER ATLANTIS';     $CACHE_ARTICLES[362][520]['appetizer'] = 'Forholdene blev værre og værre i Atlantis, indtil de nåede et punkt, hvor der ikke kunne gøres andet for at redde menneskeheden end at skabe en ødelæggelse af de mørke mangthaveres legemer.';     $CACHE_ARTICLES[362][520]['image'] = 'Ikon-Dommen-over-Atlantis-Annie-Besant-Åndsvidenskab-og-mystik';     $CACHE_ARTICLES[362][520]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[362][520]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[362][515]['title'] = 'FORTIDENS FLYVENDE FARTØJER';     $CACHE_ARTICLES[362][515]['appetizer'] = 'Vores viden om fortidens flyvende fartøjer stammer fra gamle indiske tekster, som har overlevet til nutiden. Der er ingen tvivl om, at disse tekster er autentiske.';     $CACHE_ARTICLES[362][515]['image'] = 'Ikon-Fortidens-flyvende-fartøjer-Åndsvidenskab-og-mystik';     $CACHE_ARTICLES[362][515]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[362][515]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][518]['title'] = 'GLOBAL OPVARMNING';     $CACHE_ARTICLES[363][518]['appetizer'] = 'Hvor meget af den globale opvarmning er menneskeskabt, og hvor meget er naturskabt? Opvarmes oceanerne fordi der strømmer mere CO2 ud i luften? Hvilket svar vælger man?';     $CACHE_ARTICLES[363][518]['image'] = 'Ikon-Global-opvarmning-Johan-Galtungs-fredsarbejde';     $CACHE_ARTICLES[363][518]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[363][518]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][524]['title'] = 'KAPITALISME KONTRA MENNESKEHED';     $CACHE_ARTICLES[363][524]['appetizer'] = 'Globaliseret hyperkapitalisme har i stigende grad skabt kløfter med rigdom på toppen og elendighed på bunden, hvor der dagligt dør mere end 125.000 mennesker på grund af sult og helbredelige sygdomme.';     $CACHE_ARTICLES[363][524]['image'] = 'Ikon-Kapitalisme-kontra-Menneskehed-Johan-Galtung';     $CACHE_ARTICLES[363][524]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[363][524]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][529]['title'] = 'STATSTERRORISME kontra TERRORISME';     $CACHE_ARTICLES[363][529]['appetizer'] = 'Menneskeheden oplever for tiden større udbredelse og mere dybtgående konfrontationer af statsterrorisme, hvor militæret dræber civile − og terrorisme, hvor civile dræber civile.';     $CACHE_ARTICLES[363][529]['image'] = 'Ikon-Terror-kontra-statsterror-Af-Johan-Galtung-Humanisme';     $CACHE_ARTICLES[363][529]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][529]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][530]['title'] = 'DE FORENEDE NATIONER';     $CACHE_ARTICLES[363][530]['appetizer'] = 'Sikkerhedsrådet består af 4 kristne lande og 1 kungfutsiansk. 1,3 millarder er ikke repræsenteret, og rådet har lige så lidt berettigelse i muslimske lande, som 4 muslimske lande har i den kristne verden.';     $CACHE_ARTICLES[363][530]['image'] = 'Ikon-De-Forenede-Nationer-FN-af-Johan-Galtung';     $CACHE_ARTICLES[363][530]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[363][530]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][533]['title'] = 'USA-ENGLAND kontra IRAK';     $CACHE_ARTICLES[363][533]['appetizer'] = 'Løsningen på Irak-krigen: Angriberen presses ud. Irak som konføderation. Åbne grænser til kurdere og shia-arabere. USA-England og en koalition af villige til at sige undskyld og kompensere.';     $CACHE_ARTICLES[363][533]['image'] = 'Ikon-USA-England-kontra-Irak-Johan-Galtung-Holistisk-livssyn';     $CACHE_ARTICLES[363][533]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][533]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][545]['title'] = 'EUROPA-UNION – DEMOKRATI − FRED';     $CACHE_ARTICLES[363][545]['appetizer'] = 'EU har vist sig som en fredelig supermagt, der står til rådighed som mægler og forsoner og som en model for andre. EU bør ikke påtvinge demokrati men praktisere det ved eksemplets magt.';     $CACHE_ARTICLES[363][545]['image'] = 'Ikon-Europa-Union-Demokrati-Fred-Johan-Galtung-Fred-holisme';     $CACHE_ARTICLES[363][545]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[363][545]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][540]['title'] = 'FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM';     $CACHE_ARTICLES[363][540]['appetizer'] = 'Om 25 muslimske landes historie, koloniregimer og opretholdelse af autokratiske regler og traumatiske hændelser efter afkoloniseringen.';     $CACHE_ARTICLES[363][540]['image'] = 'Ikon-Forsoning-mellem-Vesten-og-Islam-Johan-Galtung';     $CACHE_ARTICLES[363][540]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[363][540]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[363][563]['title'] = 'FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM';     $CACHE_ARTICLES[363][563]['appetizer'] = 'Det vil være hensigtsmæssigt at nedsætte en kommission bestående af jurister, teologer og andre til at undersøge grænserne for ytringsfrihed.';     $CACHE_ARTICLES[363][563]['image'] = 'Ikon-Forsoning-Danmark-og-Islam-Johan-Galtung';     $CACHE_ARTICLES[363][563]['pages'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[363][563]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[365][526]['title'] = 'BESÆTTELSE';     $CACHE_ARTICLES[365][526]['appetizer'] = 'Når man studerer åndsvidenskab, må man undersøge og forstå det fænomen, der kaldes besættelse - og man må kende de fire årsager til besættelse samt de besættende væseners natur.';     $CACHE_ARTICLES[365][526]['image'] = 'Ikon-Besættelse-Alice-Bailey-Åndsvidenskab-og-mystik';     $CACHE_ARTICLES[365][526]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[365][526]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[366][528]['title'] = 'INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE - 1';     $CACHE_ARTICLES[366][528]['appetizer'] = 'For at forstå den esoteriske lære, må man acceptere, at menneskets fem sanser kun fungerer indenfor et begrænset frekvensområde.';     $CACHE_ARTICLES[366][528]['image'] = 'Ikon-Intro-til-den-esoteriske-lære-Hardy-Bennis-Åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[366][528]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[366][528]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[366][531]['title'] = 'DEN INDRE VERDENSSTYRELSE - 2';     $CACHE_ARTICLES[366][531]['appetizer'] = 'Når man studerer den esoteriske lære, stiller de fleste sig spørgsmålet: Hvor kommer den viden fra, som forskere og filosoffer omtaler som facts?';     $CACHE_ARTICLES[366][531]['image'] = 'Ikon-Den-Indre-Verdensstyrelse-Intro-til-den-esoteriske-lære-2';     $CACHE_ARTICLES[366][531]['pages'] = '4';     $CACHE_ARTICLES[366][531]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[366][538]['title'] = 'REINKARNATION OG KARMA - 3';     $CACHE_ARTICLES[366][538]['appetizer'] = 'Reinkarnations- og karmaloven er udtryk for universelle love. Alt i universet har en begyndelse, en opvækst, et højdepunkt, forfald, død og en gentagelse.';     $CACHE_ARTICLES[366][538]['image'] = 'Ikon-Reinkarnation-og-karma-Intro-til-den-esoteriske-lære-3';     $CACHE_ARTICLES[366][538]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[366][538]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[366][543]['title'] = 'REINKARNATION OG KARMA - 4';     $CACHE_ARTICLES[366][543]['appetizer'] = 'Vidnesbyrd om tænkeres, filosoffers, kunstneres og politikeres holdning til reinkarnations- og karmaspørgsmålet er utallige.';     $CACHE_ARTICLES[366][543]['image'] = 'Ikon-Reinkarnation-og-Karma-2-Mystik-spiritualitet-holisme';     $CACHE_ARTICLES[366][543]['pages'] = '5';     $CACHE_ARTICLES[366][543]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[366][547]['title'] = 'MENNESKET OG DE SYV PLANER - 5';     $CACHE_ARTICLES[366][547]['appetizer'] = 'I solsystemet er der syv forskellige stofverdener eller -planer, der består af partikler, som er vævet sammen, sådan at de opfattes som en sammenhængende helhed.';     $CACHE_ARTICLES[366][547]['image'] = 'Ikon-Mennesket-og-de-syv-planer-Mystik-Spirituelt';     $CACHE_ARTICLES[366][547]['pages'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[366][547]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[367][534]['title'] = 'EVOLUTIONENS SIDESPOR';     $CACHE_ARTICLES[367][534]['appetizer'] = 'Afdøde, trækkes tilbage til nyt fysisk liv af deres begær. Men det er muligt, at et menneskes begær i et specielt fysisk liv kan føre det til en helt anden verden.';     $CACHE_ARTICLES[367][534]['image'] = 'Ikon-Evolutionens-sidespor-Annie-Besant-Åndsvidenskab';     $CACHE_ARTICLES[367][534]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[367][534]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[368][536]['title'] = 'KYBALION - Et studie om den hermetiske filosofi';     $CACHE_ARTICLES[368][536]['appetizer'] = 'Den hermetiske lære åbner mange indre porte i det mysterietempel, hvor mange allerede er gået ind igennem hovedporten.';     $CACHE_ARTICLES[368][536]['image'] = 'Ikon-KYBALION-Hermes-Trismegistos-Thoth-Esotertisk-egyptologi';     $CACHE_ARTICLES[368][536]['pages'] = '0';     $CACHE_ARTICLES[368][536]['difficulty'] = '2';     $CACHE_ARTICLES[370][537]['title'] = 'RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi';     $CACHE_ARTICLES[370][537]['appetizer'] = 'RAJA-YOGA er et system, der fører mennesket fra det almindelige gode menneske via aspirantens, den indviedes og mesterens stadier til det ophøjede punkt i evolutionen.';     $CACHE_ARTICLES[370][537]['image'] = 'Ikon-Yoga-filosofi-Den-tidløse-psykologi';     $CACHE_ARTICLES[370][537]['pages'] = '19';     $CACHE_ARTICLES[370][537]['difficulty'] = '3';     $CACHE_ARTICLES[371][523]['title'] = 'KARMA';     $CACHE_ARTICLES[371][523]['appetizer'] = 'At vi er omgivet af love, der ikke kan brydes, er en selvindlysende sandhed. Men lovene er lige så nærværende i tankens og følelsens verden som i den fysiske.';     $CACHE_ARTICLES[371][523]['image'] = 'Ikon-KARMA-Annie-Besant-Åndsvidenskabeligt-syn-på-karma';     $CACHE_ARTICLES[371][523]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[371][523]['difficulty'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[373][546]['title'] = 'DET FYSISKE LEGEME';     $CACHE_ARTICLES[373][546]['appetizer'] = 'Det fysiske legeme er så udviklet, at det ikke udvikler sig mere - bortset fra, at det åndelige menneske kan påvirke det – og størstedelen af denne påvirkning skabes i æterlegemet.';     $CACHE_ARTICLES[373][546]['image'] = 'Ikon-Det-fysiske-legeme-Alice-Bailey-Mystik-Spirituelt-Holisme';     $CACHE_ARTICLES[373][546]['pages'] = '1';     $CACHE_ARTICLES[373][546]['difficulty'] = '1'; ?>
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook