Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (4 af 14)


Der findes endnu ingen ægte esoteriske skoler. De er stadig kun et håb. Men håbet er nået et punkt, hvor de nødvendige skridt kan tages for at realisere dem.

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (4 af 14)

Prøvestadiet og discipelskabets vej

 

Nutidens esoteriske skoler har arbejdet med aspiranter på prøvestadiet eller "renselsens vej". Skoler − som f.eks. Arcane School − træner disciple og forbereder dem til discipelskabets vej for (på et senere tidspunkt) at komme i direkte kontakt med mestrene. De nye skoler blev allerede grundlagt i sidste århundrede. De optager disciple og forberede dem til indvielsesvejen. Der er derfor tale om en trinvis men samlet bestræbelse, som mestrene er ansvarlige for. De esoteriske skoler, der i øjeblikket etableres for at træne disciple, er midlertidige. Det er meningen, at de skal bygge bro mellem fortidens esoteriske skoler og de ægte esoteriske skoler, som kommer på et senere tidspunkt. Det kan sammenfattes i tre punkter:

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-04-Alice-A-Bailey

 

1. Fortidens esoteriske skoler

Fortidens esoteriske skoler er de skoler, de fleste kender, for de findes i teosofiske grupper, i rosenkreuzer-ordnerne, i de utallige grupper med mystikere og i metafysiske organisationer. Deres natur er eksoterisk, men de er nyttige, fordi de vækker almindelig interesse for åndsvidenskab. De formidler nyttig kundskab om menneskets tre verdener – den fysisk-æteriske, astrale og mentale verden. De henvender sig udelukkende til kandidater på prøvestadiet. De arbejder ofte med den følelsesmæssige tilnærmelse til det guddommelige og med det dybtliggende instinkt, som opmuntrer mennesket til at forsøge at finde Gud.

2. Nutidens esoteriske skoler

Nutidens esoteriske skoler tilbyder mere esoterisk kundskab, som er ved at blive organiseret og anvendt. Meget er endnu teoretisk, men teori går altid forud for praktik. Skolerne vil løfte læren over den grænse, man nåede i de tidligere skoler − dvs. over de tre lavere eksistensplaner og ind i sjælens verden. De vil beskæftige sig med esoteriske værdier og være af mental natur. De vil lægge vægt på at kende Gud og ikke bare fornemme en guddom. De gamle skolers undervisning resulterede i bedste fald i en integreret personlighed. De nye skoler arbejder med at opnå en højere syntese, nemlig af den integrerede personlighed og sjælen, for bag mystikerens oplevelse af dualitet (som er et nødvendigt stadie) skjuler der sig en esoterisk kendsgerning − menneskets identitet med det guddommelige.

3. Esoteriske skoler i fremtiden

Fremtidens esoteriske skoler bliver virkelig esoteriske, for til den tid vil menneskeheden være parat. Disciplens højere bevidsthed vækkes og trænes. Disciplen lærer at arbejde bevidst på åndelige bevidsthedsplaner og fungere som sjæl i menneskets tre verdener med en højt intelligent personlighed som mellemled. Disciple bliver forberedt til indvielse, og indviede bliver trænet til højere og større indvielser. Der bliver lagt vægt på rigtig brug af energier og kræfter, på visdom opnået via praktisk erfaring og på Hierarkiets arbejde og planer. Intuitionen bliver udviklet, og en endnu højere syntese vil være resultatet − dvs. mellem det åndelige menneske og Den Ene.

Det, der her er sagt om skolerne, kan opdeles i tre punker:

  1. Definitioner på esoterisme.
  2. Etablering af en esoterisk skole.
  3. Undervisning i de fundamentale sandheder.

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-05-Alice-A-Bailey

 

Et studie af emnerne vil hjælpe til forståelse af, hvad esoterisk undervisning reelt vil sige, og det vil være en hjælp i arbejdet, at man gennemgår den nødvendige træning og lærer at forstå udviklingsvejen. Ledere og lærere i de nuværende "esoteriske skoler" skal acceptere kendsgerningerne, selvom det vil være hårdt. Hvis de er sande og seriøse, vil de gøre det med glæde og indrette sig efter tidens behov. De vil vurdere, hvordan de bedst kan bruge deres kræfter. Intet kan standse Hierarkiets planer. De, der ikke er i stand til at vurdere, hvor de selv står, og bedømme deres arbejde efter dets reelle værdi, vil opleve, at deres skoler bliver kasseret. Det sker daglig. De, der er klar over situationen og er fremsynede, vil opleve fremgang pga. den nødvendige rekonstruktion, deres nytteværdi og deres større tjenestearbejde.

Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Download-fil: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE - Alice A. Bailey


Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE