Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (9 af 14)


Der findes endnu ingen ægte esoteriske skoler. De er stadig kun et håb. Men håbet er nået et punkt, hvor de nødvendige skridt kan tages for at realisere dem.

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (9 af 14)

Forskellige skoler

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-12-Alice-A-Bailey

 

Esoteriske skoler kan opdeles i forskellige kategorier i forhold til det udviklingstrin, læreren har nået. Den underbevidste erkendelse af denne realitet, har fået mange middelmådige ledere til at opreklamere sig selv og forsøge at fange opmærksomheden ved hjælp af højrøstede påstande om deres egen åndelige status, og ved at påstå, at der eksisterer et særligt fortroligt forhold til mesteren og nogle gange til hele Hierarkiet, og på den baggrund stilles der krav om personlig anerkendelse. Det er en adfærd, der afslører begynderen. En ægte esoterisk skole skal altid dannes af en discipel, og skolen er disciplens forsøg på at tjene. Den er aldrig mesterens kommunikationsmiddel. Det er disciplen og ikke mesteren, der har ansvaret for skolens succes eller fiasko. Mestrene er ikke ansvarlige for de nuværende skoler eller for de elever, der er under uddannelse. De kræver ikke bestemte teknikker, og de afgør aldrig stridsspørgsmål. Mestrenes kraft vil kun strømme gennem skolen i det omfang, den ledende discipel bevidst og ydmygt står i forbindelse med mesteren og hans ashram. Den vil vise sig som åndeligt lys og visdom – ikke i form af konkret ledelse, befalinger og påbud, og derfor heller ikke hvis lederen forsøger at lægge ansvaret på mesteren. Disciplen træffer selv sine beslutninger, underviser selv sine hjælpere, formulerer selv sin politik og fortolker åndsvidenskaben, sådan som den ser ud i det lys, der er i lederen selv. Jo mere avanceret disciplen er, jo mindre tales der om mesteren, og jo mere vises der vej til Hierarkiet. Der lægges i stedet vægt på det individuelle ansvar og på de esoteriske grundprincipper.

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-13-Alice-A-Bailey

 

Man kan opdele nutidens esoteriske skoler i tre grupper:

1.

Der er et stort antal "esoteriske skoler", der er begyndt af aspiranter. De ønsker at hjælpe deres medmennesker og opmuntres til det, fordi de holder af at undervise. De har en del kærlighed til menneskeheden kombineret med personlige ambitioner. Deres metoder er, når alt kommer til alt, eksoteriske. De underviser på grundlag af det, man allerede ved, og som er offentliggjort. De underviser ikke i ret meget nyt, uanset hvordan materialet pyntes med grader og mystik. De bruger de standardværker, der findes om åndsvidenskab, eller de skriver selv deres lærebøger på grundlag af udpluk fra de bøger, der allerede er skrevet. Ofte vælger de interessante men ligegyldige detaljer og udelader det åndelige og essentielle. De gør reklame for deres skoler og betoner ofte det forretningsmæssige synspunkt. De forlanger lydighed og betragter andre skoler med mistillid og kritik. De kræver troskab overfor skolens leder og loyalitet mod lederens fortolkning af sandheden. De gør et nyttigt arbejde i de store menneskemasser, for de udbreder kendskabet til mestrenes og åndsvidenskaben og giver masserne mulighed for åndelig udvikling De indgår absolut i Hierarkiets plan, men skolerne er ikke esoteriske, og lederne er ikke disciple. De er aspiranter på prøve og ikke særligt højt udviklet.

2.

Der er også et antal esoteriske skoler, der er begyndt af disciple. I forsøget på at hjælpe deres gruppe lærer de, hvordan de skal undervise og tjene. Sammenlignet med den første gruppe er der ikke mange af den type skoler, og de har langt færre elever, fordi lederen arbejder efter de esoteriske regler og forsøger at leve op til de åndelige krav. Lederen prøver at undervise ydmygt og uden at komme med påstande om sig selv. Årsagen er, at lederen kun langsomt er ved at få forbindelse til sin sjæl, og at det kun meget sjældent er muligt at komme i kontakt med mesteren. Undervisningen er som regel akademisk og fremstillingen af sandheden en smule teologisk, men den er sjældent udtryk for personlig autoritet. Indflydelsen og udstrålingen er endnu ikke ret stærk, men lederen er potentielt et aktiv, der overvåges af mesteren. Man er sikker på, at tjenestearbejdet og de fejl, der begås, er en læreproces. Lederen når ud til et langt mindre publikum end den første højrøstede gruppe, men skolen giver en sundere træning og indfører begynderne i åndsvidenskabens grundprincipper. Arbejdet ligger midt imellem de gamle grupper og de, der nu er under opbygning.

Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Download-fil: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE - Alice A. Bailey


Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE