Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (13 af 14)


Der findes endnu ingen ægte esoteriske skoler. De er stadig kun et håb. Men håbet er nået et punkt, hvor de nødvendige skridt kan tages for at realisere dem.

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (13 af 14)

Undervisningen i de nye skoler

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-18-Alice-A-Bailey

 

Efter den indledende indføring i de almindelige grundprincipper, en periode, hvor man får kendskab til omfanget af den studerendes forståelse, og efter lidt elementær undervisning i meditationens natur, vil de nye esoteriske skoler undervise i følgende emner:

1. Videnskaben om inspiration. Disciplen lærer at være sensitiv overfor den inspiration, der kommer fra sjælen og senere fra mesteren og hans ashram. Disciplen lærer at fortolke inspirationen korrekt ved hjælp af sit trænede og oplyste tankesind, og herunder at skelne mellem det, der kommer fra den underbevidste natur, det, der opfattes telepatisk og som kommer fra tankens verden og fra andre menneskers tankesind, og det, der kommer fra den åndelige verden.

2. Videnskaben om enhedsskabelse. Disciplen lærer integrering og koordinering, kontakt og syntese af sjæl og personlighed og senere direkte forbindelse mellem det højeste åndelige aspekt og personligheden. Det fører trin for trin til stadig større udfoldelse af bevidstheden og gør den studerende parat til med udbytte at følge den undervisning, der senere gives i indvielsesskolerne. Man studerer også indvielsens natur som udtryk for store bevidsthedsudvidelser og som resultatet af selvstyrede integreringer.

3. Hierarkiets natur. Disciplen lærer at Hierarkiet kan kontaktes direkte. Det er muligt for de, der har gennemgået den nødvendige træning og opøvet den nødvendige disciplin. Det er et arbejde, den enkelte discipel selv skal påtage sig og afpasse efter sin natur og sit udviklingstrin. De forskellige grader i Hierarkiet bliver direkte omtalt. Man lærer om naturen af de indvielser, som skal tages, og man studerer Kristi arbejde som Hierarkiets overhoved. På den måde skabes der et klart billede af den indre gruppe, der er disciplens mål.

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-19-Alice-A-Bailey

 

4. Videnskaben om meditation. Man lærer lidt efter lidt at mestre meditationen og dens faser (koordinering, koncentration, meditation, kontemplation, illumination, inspiration). Det medfører, at disciplen lærer at bruge tankesindet, at skabe tankekontrol og bliver i stand til at tyde de åndelige fænomener. Disciplen lærer betydningen af oplysningens syv stadier og begynder med voksende effektivitet at leve det guddommeligt inspirerende liv.

5. Den åndelige verdens love studeres, og disciplen lærer at benytte lovene på sig selv, på begivenheder, på verden og på menneskeheden. Lovene omfatter bl.a.:

  • Loven om årsag og virkning
  • Loven om genfødsel
  • Loven om evolution
  • Loven om sundhed

Lovene vedrører manifestationen af den åndelige verdens værdier og impulser udtrykt i den materielle verdens fænomener.

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-20-Alice-A-Bailey

 

6. Planen, som Hierarkiet har ansvaret for, og som ligger til grund for alle planetariske begivenheder og fremmer det guddommelige formål, præsenteres for de studerende. Man studerer planens påvirkninger i fortiden, og ser hvordan det har bragt menneskeheden frem til dens nuværende udviklingstrin. Nutidens begivenheder forklares i lyset af planen og analyseres i et forsøg på at forstå virkningerne i relation til fremtiden. Det umiddelbart forestående fremskridt bliver også studeret nærmere, og de studerende opfordres til aktiv medvirken. Senere, når disciplen bliver et aktivt og bevidst medlem af Hierarkiet, kendes den guddommelige hensigt i store træk, og derfor kan disciplen blive en intelligent medarbejder på den aktuelle opgave.

7. Energier og kræfter. De energier og kræfter, der er skabelsens egentlige natur, skal selvfølgelig forstås og til sidst beherskes. Disciplen lærer, at alt hvad der manifesteres i og på planeten, kun er et redskab for kræfter, som skaber former, og at alt er bevægelse og liv. Disciplen lærer først om typen af de kræfter, som gør et menneske til det, det er som menneske. Disciplen lærer derefter at kanalisere en højere energi – sjælens energi – for at få kontrol over sjælens kræfter. Disciplen studerer herefter åndens, sjælens og stoffets natur, som kaldes liv, bevidsthed og form – eller liv, kvalitet og tilsynekomst – og får på den måde nogen indsigt i den guddommelige treenigheds natur og alle fænomeners elektriske natur – herunder menneskets.

8. Esoterisk psykologi bliver betragtet som et emne med stor betydning. Opmærksomheden flyttes fra de gamle skolers mere materielle forklaringer, hvor der blev lagt vægt på naturens forskellige planer, de stoflige opbygningsprocesser og formernes konstitution. I de nye esoteriske skoler vil vægten blive lagt på karakteren af den sjæl, der beliver formerne, og på den skabende faktor, der arbejder med og i den materielle verden. Man studerer de syv menneskelige hovedtyper, man undersøger deres karakteristika og deres relation til de syv grupper, som Hierarkiet er inddelt i, og de syv stråler (som i Bibelen kaldes de syv ånder foran Guds trone). På den måde ses syntesen af al manifestation, og man får et klart billede af delens placering i helheden.

Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Download-fil: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE - Alice A. Bailey


Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE