Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (8 af 14)


Der findes endnu ingen ægte esoteriske skoler. De er stadig kun et håb. Men håbet er nået et punkt, hvor de nødvendige skridt kan tages for at realisere dem.

HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE? (8 af 14)

Etablering af en esoterisk skole

 

En esoterisk skole etableres ikke, fordi en eller anden mester giver en discipel ordre til det. Den discipel, der etablerer en forberedelsesskole i åndsvidenskab, gør det helt og holdent af egen fri vilje. Det er disciplens selvvalgte opgave. Disciplen har så godt som det var muligt udført tjenestearbejde i sin mesters ashram. Disciplen kender verdens nød og lidelser, er meget ivrig efter både at tjene og lære, og er opmærksom på de teknikker, disciplen selv er blevet undervist efter, og som har medført fremgang på udviklingsvejen. Disciplen er derfor en bevidst arbejder, der kender sin pligt. Der er opbygget forbindelse til sjælen, og der er stigende sensitivitet overfor inspiration fra mesteren.

Normalt lægger disciplen ikke planer om at etablere en esoterisk skole. Der vokser ikke en bestemt plan frem i tankesindet. Disciplen er bare ivrig efter at afhjælpe verdens lidelser. Pga. kontakten til sin sjæl og − hvis det drejer sig om mere avancerede disciple − forbindelsen til mesteren og ashramen, vil disciplen være dynamisk og magnetisk udstrålende, og derfor tiltrækkes de mennesker, der kan hjælpe. Disciplen bliver midtpunkt i en levende organisme – ikke leder af en organisation. Det er forskellen mellem den velmenende aspirant og den trænede discipel. Verden er fyldt med organisationer, der ledes af en eller anden. Motiverne er ofte rigtige og gode, men metoderne og holdningerne er som regel de samme som i erhvervslivet. Disciplen kan skabe en nyttig organisation, men ikke grundlægge en esoterisk skole. En discipel bliver midtpunktet i en dynamisk gruppe med magnetisk udstråling − en gruppe, der vokser og når sine mål pga. det levende midtpunkt, og gruppen udvikler sig indefra og udefter. Det er kraften i disciplens liv, der giver gruppen succes, og ikke en eller anden form for reklame eller påstande om åndelig status, for skolen er sjældent eller aldrig en forretningsmæssig succes.

 

Hvad-er-en-esoterisk-skole-11-Alice-A-Bailey

 

Gruppens liv

Mennesker reagerer på gruppens tone og de sandheder, der læres. Og gruppens indflydelse vokser, indtil disciplen står med ansvaret for en gruppe aspiranter. Styrken og nytten af gruppens arbejde afhænger i høj grad af disciplens sjælskontakt, responsen på mesterens inspiration og på de impulser, der strømmer fra ashramen. Lidt efter lidt samler disciplen de mennesker, der kan hjælpe med undervisningen, og tjenestearbejdets succes afhænger af disciplens visdom og skelneevne i valget af hjælpere. Disciplen praktiserer ingen autoritet over gruppen eller hjælperne, udover den autoritet, som stammer fra større viden, visdom og lys. Det gør disciplen til et urokkeligt kraftcenter, som frastøder forkerte fortolkninger og teknikker.

Disciplen underviser i bestemte eviggyldige esoteriske principper, som hele gruppen trænes i at respektere, og det vil de være i stand til uden problemer, for det er principperne, der har tiltrukket dem til arbejdet. Disciplen er opmærksom på, om gruppemedlemmerne viser tegn på åndelig vækst, og giver dem opgaver med større ansvar, efterhånden som væksten viser sig. Alle i gruppen fungerer som elever og medstuderende. Alle går udviklingsvejen sammen. Den ægte esoteriske leders kendetegn er ydmyghed, for ydmyghed er tegn på indsigt og proportionssans. Egenskaben viser, at hvert fremskridt i det åndelige liv afslører nye stadier, der skal læres og mestres. Der er en væsentlig forskel på den trænede discipel og begynderen, for den sidste har begrænset overblik og er tilbøjelig til at tro, at udviklingsvejen er lettere, end den i virkeligheden er. Det medfører en selvovervurdering. Disciplen har derimod stort overblik og ved, hvor meget der skal gøres, før visionen bliver til virkelighed.

Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Download-fil: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE - Alice A. Bailey


Artikel-Hvad-er-en-esoterisk-skole-Alice-Bailey
Læsefil med vendbare sider: HVAD ER EN ESOTERISK SKOLE