Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (21 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (21 af 21)

Afsluttende bemærkninger

 

”Det er med meditation som med

lys, lyd, farve, energiøvelser, krystaller, amuletter,

visualiseringer og postulater …

de kan ikke noget i sig selv.

De er kun redskaber til at stimulere noget,

som allerede er inde i dig selv.”

Steen Landsy

 

Meditationsprogrammet Skabende meditation kan downloades fra www.visdomsnettet.dk , og programmet er tilrettelagt med størst mulig hensyn til den mediterende, og det er derfor vigtigt, at teknikkerne bruges præcis, som de er skrevet. Gør du det, er det muligt at opbygge et mentallegeme, som trofast følger din vilje.

Mentallegemet skal trænes til at kunne to ting:

  1. At følge en fast kurs.
  2. At reagere på sjælens hensigt.

Meditationsteknikkerne i Skabende meditation sikrer, at mentallegemet skridt for skridt opøves i begge dele. De vil hjælpe dig med at træne dit tankesind og gøre det muligt at bruge det som en sjette sans og et redskab til oplysning. Målet er som sagt ikke, at du føler dig glad og veltilpas. Teknikkerne indebærer, at du arbejder intensivt på tankeplanet, og målet er, at du bliver til gavn for verden, fordi du bliver et menneske, der ved, snarere end et menneske, der søger.

De teknikker, der tilbydes, består af en række meditationer, som gradvis udvikler bestemte egenskaber. Erfaringen viser værdien af ordsproget: ”Skynd dig langsomt”. Erfaringen viser, at en langsom, omhyggelig og grundig udvikling af hvert stadie i meditationsprocessen skaber den hurtigste udvikling i det lange løb. Derfor skal du ikke forvente væsentlige resultater på kort sigt. Det, du kan vente dig, er, at når din selvvalgte rytme først er etableret, vil den gradvis gennemtrænge og harmonisere dit daglige liv. Hvis du bruger meditationen systematisk og konsekvent, vil andre bemærke resultaterne, før du selv gør det.

Det langsigtede resultat vil vise sig som større effektivitet i dit samfundsengagement, større udstråling i dagliglivet og en stabil snarere end sporadisk følelseskontrol og mental ligevægt. I sidste instans vil du bevidst kontrollere din egen skæbne. Hvis du i perioder oplever modstand mod at lægge din meditation i faste rammer, så husk at en sådan modstand muligvis skyldes, at du tidligere har dyrket en meditation, med fokus på følelsesmæssig hengivenhed og aspiration, og at du nu (måske ubevidst) længes efter den fred og velvære, der dengang glædede dig på hengivenhedens vej.

Din meditation skal være præcis. Det er vigtigt at afstå fra dovne, uklare og spekulative grublerier, for de vil ikke føre til meningsfulde resultater. Du skal bare følge meditationen vågent og opmærksomt, og ikke lade tankerne føre dig på afveje, uanset hvor interessant eller smukt det kan føles. Sjuskede meditationer er altid uproduktive − og de kan være farlige. En grundig meditation bør tage mellem cirka 15 og 30 minutter i det første års tid. Ikke længere. Det er op til dig, hvor meget du vil udvide og udvikle nøgleordet under meditationen. Mennesker arbejder forskelligt. Nogle ideer interesserer nogen og ikke andre. Det vigtigste er, at du holder din tænkning inden for nøgleordets afgrænsning eller ”ring-pass-not”.

Det er vigtigt at huske, at meditationens første mål er koncentration. Når dette mål er nået, vil du kunne fastholde tanken på et bestemt billede, en ide, et princip eller et tema. Evnen til vedvarende koncentration på en tanke eller ide og udvide den, er det, der menes med meditation. Så hvis tanken strejfer omkring, skal du utrætteligt bringe den tilbage til det rigtige punkt i meditationen. Hvis du derimod uden problemer kan fokusere tanken præcist, er der ingen grund til at bruge energi på noget, der falder naturligt. Din evne til at koncentrere dig viser sig i dit arbejdes kvalitet og regelmæssighed. Det er dig selv, der sætter dit eget tempo.

Meditation medfører en ægte hvilen i sig selv. Men hvad indebærer det egentlig? For mange lyder det som noget mystisk, noget verdensfjernt, ja måske endda en tilværelse, der leves på et ideal om hellighed, men for de mennesker, der har erfaret, hvad der menes, er det en tilstand, hvor du udtrykker og accepterer, den du er – dine tanker, følelser og handlinger. Du holder ikke på hverken masken eller formerne. Det er ikke nødvendigt, for du lever det liv, der er sjælens liv.

Selvom meditation fører til et mere glædesfyldt liv, og muligvis en øget oplevelse af indre fred, er det blot meditationens sidegevinster. Meditation er snarere et middel til at koordinere hjerte og hjerne for at opbygge kontakt med de overbevidste sider i mennesket – sjælen. Dette fører skridt for skridt til et stadie af viden, som igen fører til åndelig motiveret handling. På denne måde bliver meditation en livsstil – et middel til disciplinering af mennesket i sin helhed. Frugten af denne disciplinering er øgede muligheder for at hjælpe menneskeheden.

Når du efterhånden begynder at lade dig lede af åndelige intentioner, vil bestemte forandringer vise sig. Dine livsmål og prioriteringer vil blive justeret i sjælens lys. Et egoistisk livssyn vil blive erstattet af et uselvisk, efterhånden som du mere og mere identificerer dig med helheden – men det sker uden tab af individualiteten. Tværtimod vurderes det enkelte individ højere, for det vurderes som et center for akkumuleret erfaring og visdom. Meditation åbenbarer nye muligheder, ny forståelse og nye visioner for dig. Meditation kan derfor transformere din livskvalitet og din livsopgave, og hjælpe dig med at udtrykke din åndelige natur i det daglige liv.

 

--oo0oo--

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION