Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (7 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (7 af 21)

Farer og faldgruber

 

Er det farligt at meditere? Det vil ikke være noget problem at finde kvalificerede kilder, der advarer mod meditation, men det er vigtigt at vide hvorfor, de advarer. Meditation bliver farlig, når man mediterer uden formål. Undlader du at målrette din bevidsthed, risikerer du at åbne for ukontrolleret indstrømning af energi og uønskede kræfter. Det er med andre ord farligt at gøre sindet tomt.

 

”Der opnås intet med metoder til at gøre sindet passivt og uimodtageligt ved at tømme sindet, ved at nulstille det eller ved andre former for selvhypnose … Hvis sindet lammes i inaktivitet ved begrænsning eller konstante gentagelser, kan det hverken transcenderes i kontemplation eller bruges til meditation. At træne sig i at tømme sindet er ikke alene dumt, men faktisk farligt.”

Alice A. Bailey: Fra intellekt til intuition, s. 73 og 76-77

 

Forkert meditation kan være farlig, men omvendt kan man også påstå, at det er farligt ikke at meditere, for meditation er menneskets eneste middel til sjælskontakt, og da bevidsthedsudvidelse eller forøgelse af sjælskontakten er selve formålet med et menneskes liv, er meditation ganske enkelt en livsnødvendighed.

Meditation er en opdagelsesrejse, der minder om enhver anden rejse, hvor du følger en fastlagt vej for at nå dit mål. Og som på enhver anden rejse, er der farer og faldgruber undervejs. De fleste har hørt, at det kan være farligt at meditere, og mange spekulerer derfor på, hvad farerne mon består i.

Meditation er ikke i sig selv mere farlig end så mange andre ting i livet. Faren består som regel i ufornuftig adfærd. Du kender det fra biltrafikken. Risikoen er minimal, når du kører forsigtigt og overholder reglerne, men nogen beslutter sig desværre for at køre hasarderet, og det er farligt. Det samme gælder meditation. Hvis meditation misbruges eller praktiseres uden fornuft, kan det medføre personlige problemer for den mediterende.

 

”Meditation er farligt, hvis motivet er forkert som f.eks. begær efter personlig vækst og åndelig magt, for meditationen styrker under disse omstændigheder kun skyggerne i illusionernes dal og bringer stolthedens slange, som lurer i det selviske begær, til fuld udfoldelse. Meditation er farlig, hvor der ikke er et ønske om at tjene.”

Alice A. Bailey: En afhandling om Hvid Magi, s. 218

 

Brug den sunde fornuft

Det bedste råd i forbindelse med at praktisere enhver form for meditation er derfor ganske enkelt: Brug den sunde fornuft. Sund fornuft forhindrer, at du bliver overivrig. Sund fornuft afviser ekstrem overfokusering på meditationen og dens resultater. En fornuftig og afbalanceret holdning forhindrer, at meditation fører til mentale eller fysiske ubalancer. Hvis det er muligt at opretholde en sund balance, vil du opleve, at bevidsthedsudvikling er en langsigtet proces, og at fremskridtene må ske langsomt og sikkert. Derfor er det vigtigt at advare mod den skuffelse, som mange begyndere oplever, når ”de store åbenbaringer” udebliver eller ikke kommer så hurtigt som ventet.

 

”Der er ingen skuffelser for det menneske, der er villig til at adlyde reglerne og arbejde med metoden. Meditation kræver selvkontrol i alle forhold, og medmindre meditationsarbejdet i sig selv bliver fulgt op af andre betingelser … (som f.eks. selvkontrol og aktivt tjenestearbejde), vil den forfejle sit mål. Fanatisme er der ikke behov for.”

Alice A. Bailey: Fra intellekt til intuition, s. 56

 

Den mediterende møder primært to faldgruber. Den første er den største og den bedst kendte. Nogle mediterende får en tendens til at fortabe sig i den indre verden, og der opstår en tilbøjelighed til at trække sig tilbage fra den fysiske virkelighed. Det er, hvad der sker, når en drømmer ikke er i stand til at realisere sine drømme – når en visionær ikke er i stand til at omsætte sin vision til virkelighed.

Meditation bør altid føre til et velfungerende liv, og opdager du, at meditationen i stedet medfører en øget polarisering på mentalplanet, vil den bedste løsning være, at forsøge at udtrykke de mentale erfaringer i det fysiske liv. Det kan eksempelvis gøres ved at føre en daglig meditationsdagbog – eller endnu bedre – ved at forsøge at overføre de højeste ideer og visioner til et konkret projekt eller udtrykke dem i en aktivitet, der vil gavne andre.

En anden mulig fare ved meditation er emotionel overstimulering. Meditation vil øge energiindstrømningen i dit liv. Energien forøger både de negative og de positive kvaliteter i livet. Både de dårlige og de gode sider kommer op til overfladen, hvor de bliver tydeligere for dig selv og andre. Du må derfor lære at tage ansvaret for at håndtere disse forøgede energier. Emotionelle svagheder bliver afsløret. De begær og motiver, der viser sig, bør observeres med omhu, sådan at de bedste og højeste kvaliteter konstant opdages og integreres i din natur. Er det nødvendigt at sige, at hvis du er eller har været psykisk syg eller er psykisk ude af balance, bør du under ingen omstændigheder meditere. Meditation er tydeligvis ikke en opgave for dig i dette liv! Er du moden, sund og rask? Har du almindelig balance i dine følelser, dine tanker og din seksualitet? Har du gode sociale relationer og meningsfulde aktiviteter? Er din psyke robust og er dit ønske om åndelig udvikling og om at tjene menneskeheden seriøst? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, bør du alligevel gå langsomt og forsigtigt frem uden at forvente omgående resultater. I det hele taget skal du ikke forvente resultater overhovedet. Forventninger skaber blokeringer. Der er stor forskel på at have et mål med sin meditation og at have en forventning til den.

Nogle mennesker vil eksempelvis opleve smukke billeder, farver og lyde, men du skal ikke forsøge at skabe dem eller forvente, at de viser sig. Hvis de kommer, skal du tage imod dem som inspiration eller oplysning – eller gennemskue dem som selvskabt blændværk. Mange får ikke disse indtryk, og det er helt, som det skal være. En af de almindeligste faldgruber består i at søge resultater af meditationen. Nogle forventer mere overskud og energi. Andre forventer endog udvikling af psykiske evner. Meditationen medfører ganske vist, at energien og sensitiviteten gradvis øges, og du må regne med en tiltagende fornemmelse for indre impulser, men målet er ikke udvikling af psykiske evner. De kan eventuelt opstå som en bivirkning af meditationen.

 

”Først når der sker en jævn udvikling af alle evner, når intellektet ikke udvikles hurtigere end hjertet, og når den mentale vibration ikke lukker åndens højere vibration ude, først da kan den studerende blive betroet at tilegne sig evner, der – hvis de misbruges – kan føre til katastrofer for både den studerendes omgivelser, og for den studerende selv.”

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation, s. 98

 

Resultaterne af meditation kommer langsomt og umærkeligt. Fremskridtet består ganske enkelt i akkumulationen af de mange små positive kvaliteter. Og husk, at korte daglige meditationer er det bedste. En halv times daglig meditation er mere værd end fire timers meditation en gang om måneden. Desuden er den korte daglige meditation den sikreste. Det er også en fejltagelse at forvente en følelse af fred og lykke ved hjælp af meditationen. Følelsen skal nok komme, og der er intet forkert i at opleve den, men oplevelsen er ikke meditationens mål. Faktisk er der ikke tale om meditation, hvis resultatet alene er en følelsesmæssig oplevelse, for følelserne stammer fra astralplanet, og meditation foregår på mentalplanet.

En vellykket meditationsproces skaber kun en beskeden eller slet ingen reaktion, hverken af behag eller mangel på samme. Forklaringen er, at følelsesmæssige reaktioner i bedste fald transcenderes, og tankesindet frigøres derfor til at handle uafhængigt af følelserne. I et senere stadie er det tankesindet, der transcenderes.

På et tidspunkt vil du sandsynligvis stoppe op og spørge dig selv: ”Hvad får jeg egentlig ud af dette indre arbejde? Har jeg overhovedet opnået noget?” Svaret er: Den mest troværdige indikation på en succesfuld meditationspraksis er et aktivt og effektivt liv til gavn for andre mennesker. Meditation kanaliserer energi og inspiration, som skal bruges i tjenestearbejde for dine medmennesker. Gør du det, ved du, at du har undgået faldgruberne, og kan roligt fortsætte på din rejse mod større visdom.

 

”Et af den daglige meditations mål er at sætte hjernen og tænkeevnen i stand til at vibrere i harmoni med sjælen, når den ›i dyb meditation‹ søger at kommunikere med sit spejlbillede.”

Alice A. Bailey: En afhandling om Hvid Magi, s. 90

 

Ikke alle mennesker kan gøre sig håb om fuldstændig succes, for det er ikke alle, der er udstyret til at meditere. Det er imidlertid vigtigt at begynde og at lægge et solidt grundlag, som vil gøre det nemmere at opnå resultater i kommende inkarnationer. Omvendt er en del mennesker født med et solidt grundlag, netop fordi de har arbejdet med skabende meditation i tidligere liv, og de vil naturligvis have et ”naturligt talent” for meditation.

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION