Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (18 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (18 af 21)

Studier

 

Målet med menneskets utallige inkarnationer er en gradvis udvidelse af bevidstheden. Hvad vil det sige at udvide bevidstheden? At udvide bevidstheden er at blive mere bevidst. At blive mere bevidst er at øge sin forståelse og skelneevne. Forøgelsen af forståelsen og skelneevnen forudsætter forøget viden. Viden om hvad? Mennesket har i dag afdækket de væsentligste informationer om den objektive virkelighed – den ydre verden. Nu er den godt i gang med at overskride grænsen til den subjektive virkelighed – den indre verden.

Den indre verden er årsagernes verden. Den objektive verden er virkningernes verden. Den objektive verden repræsenterer derfor blot de skjulte årsagers virkninger. Gennem studier og eftertanke kan du øge din viden om både de subjektive og de objektive emner. Gradvis vokser din forståelse og dermed din skelneevne. Du udvikler med andre ord din bevidsthed. Studie og teoretisk viden er forudsætningen for praktisk handling. Et studie forstås normalt som en boglig opgave. Sådan skal det også forstås her. Blandt andet! Men glem ikke, at det er vigtigere, at du træner dig selv i at tænke klart og i dybden, end at du læser mange bøger. Og når du læser, så husk også, at det ikke er alle bøger, der kræver eller fortjener dyb overvejelse − eller at blive læst flere gange. Det kan anbefales, at du læser bøger, der kræver denne form for bearbejdning. Disse bøger videregiver en så dynamisk energi, og er fyldt med så meget og så koncentreret information, at begyndere har en tendens til at læse dem for hurtigt.

Alice A. Baileys bøger, der er nedskrevet for den tibetanske mester Djwhal Khul, er det dybeste esoteriske materiale, der for tiden findes. Du vil opleve, at når du gradvis trænger ind i den tibetanske mesters sind, vil din interesse for det overfladiske, det nye og det spændende forsvinde, og du vil opdage, at du ikke alene læser langsomt og tænker dybt, du vil til tider gruble i dage ja måske uger over en enkelt sætning. Efterhånden vil du læse med større skelneevne, hvor du igen henter de passager frem, som har betydning for din aktuelle situation, mens du klogt gemmer de passager, der lige nu virker uoverkommelige, til fremtidige studier.

Tidligere fik åndeligt søgende deres indsigt og forståelse gennem mere eller mindre oplyste guruer, men i dag er der så mange disciple og aspiranter, at der ikke er guruer nok. Den viden, som tidligere var forbeholdt de få udvalgte, og kun kunne modtages gennem guruer, er nu tilgængelig for enhver i den seriøse åndsvidenskabelige litteratur.

Med studie menes der imidlertid ikke kun boglige studier. Med studie menes også selvstudie og studie af livet og verden. For at forstå livet og verden, må vi forstå os selv, vores tanker, følelser og handlinger. Derfor er studie et af disciplens tre arbejdsområder: Meditation, studie og tjeneste.

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION