Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (19 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (19 af 21)

Tjenestearbejde

 

Hvad er tjenestearbejde? Et andet og måske bedre udtryk er ”aktivt samfundsengagement”. Hvad vil det sige at tjene eller være aktivt engageret i en forvandling af samfundet? Hensigten er i al sin enkelthed at gøre, hvad du kan (ud fra din forståelse og det ansvar, du har påtaget dig) for at virkeliggøre den guddommelige plan. I new age miljøet sidestilles tjenestearbejde ofte med godgørende arbejde, som for eksempel at deltage i arbejdet hos Røde Kors, eller Kræftens Bekæmpelse o.l. Det er også tjenestearbejde, men det er ikke kun det, der menes med tjeneste.

Målet for evolutionen er ikke, at hele menneskeheden en skønne dag skal være aktive medarbejdere i en hjælpeorganisation. Eller en åndelig forening for den sags skyld. Denne opfattelse af tjenestearbejde er symptomatisk for nutiden. Man ser kun kriserne udenfor sig selv – og vil derfor yde en indsats dér. Men disse kriser er kun kriser, der vedrører de sociale, økonomiske, teknologiske og politiske paradigmer. De ydre kriser har til opgave at få mennesket til intellektuelt at indse, at det er verdensanskuelsen, der er noget galt med. Kriserne udfordrer ikke direkte oplevelsen af selve mennesket. Derfor spørger man, hvad man kan gøre for verden i stedet for, hvad man kan gøre ved sig selv. Selvbilledet forbliver uforandret.

Men tjeneste drejer sig ikke alene om at ændre den ydre verden, og tjenestearbejde er ikke kun noget, man foretager sig i fritiden som en hobby. Det er heller ikke noget, man kun kan udføre i særlige organisationer eller foreninger. Tjeneste er nemlig ikke en handling, der er adskilt fra det øvrige liv. Tjeneste er livet! Tjeneste er sjælens udtryk. Ikke som en planlagt handling, men som en spontan reaktion. For det enkelte menneske er tjeneste derfor at yde sit eget bidrag til evolutionen, der hvor man er. I familien. På jobbet. I præcis den situation livet til enhver tid placerer dig i. Det er her, du oplever den mest direkte modstand. Det er her, der er mulighed for karakterforandring.

 

”Mesteren ser ikke efter en tjenestearbejders verdslige styrke eller status eller antallet af mennesker, der er samlet omkring personligheden, men efter motiverne, der styrer aktiviteterne og virkningen af indflydelsen på tjenestearbejderens medmennesker”.

Alice A. Bailey: En afhandling om Hvid Magi, s. 219

 

Den, der ønsker at tjene – dvs. at være medarbejder på den guddommelige plan – vil forsøge at lade livet blive styret af den kreativitet og inspiration, der strømmer ind i løbet af det aktive liv. De mennesker, der har helliget sig tjenestearbejde, kaldes i den åndsvidenskabelige litteratur for verdenstjenere, fordi de dybest set tjener verden. Nutidens verdenstjenere (også kaldet den nye verdenstjenergruppe), tilslutter sig:

Fordelingsprincippet

– at svundne århundreders fejlgreb, som har forårsaget periodiske udbrud af vold og ødelæggende krige, er hele menneskehedens samlede fejlgreb. Denne erkendelse vil føre til det grundlæggende princip om at dele, som er så stærkt påkrævet i verden i dag.

Samarbejdsprincippet

– at der ikke findes problemer og forhold, som ikke kan løses gennem viljen til det gode. Den gode vilje fremmer forståelsens ånd, og er udtryk for princippet om at samarbejde. Denne samarbejdets ånd er hemmeligheden i de rigtige menneskelige relationer og antitesen af konkurrence.

Ansvarsprincippet

– at der er blodslægtskab mellem alle den menneskelige families medlemmer, som, når det erkendes, fjerner alle begrænsninger, og gør en ende på adskillelsens og hadets ånd.

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION