Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (1 af 21)


Værd at vide om meditation, er en vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation.

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION (1 af 21)

e-bog

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION

 

Af Erik Ansvang

 

Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang

Du kan frit downloade e-bogen "VÆRD AT VIDE OM MEDITATION" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Bogen giver en detaljeret indføring i meditationens univers. Den giver råd, vejledning og svar på mange af de spørgsmål, som erfaringsmæssigt melder sig, når man begynder at arbejde seriøst med meditation.

I alle tider har den primære årsag til at meditere været ønsket om at skabe kontakt til sin sjæl. Rigtig meditation medfører, at tanker, følelser og handlinger integreres og ledes af et vågent tankesind ud fra bevidste livsmål. Tanker, følelser og handlinger indgår derfor i et sundt samspil.

Meditation bringer den mediterende i kontakt med de iboende kvaliteter og evner, men også med underbevidsthedens mangfoldige impulser. Indre erkendelser og omgivelsernes respons på den mediterendes handlinger skaber en selvudviklingsproces, hvor man udfolder og finstemmer sin personlighed.

Udviklingsprocessen fører til åndelig udvikling. Den åndelige udviklingsproces handler ikke om personlighedens udvikling, men om evnen til at modtage højere impulser. Åndelig udvikling handler derfor om tiltagende sjælskontakt. Meditationsprocessen vil udvikle sjælens kvaliteter og forstærke de positive egenskaber. Denne indre vækst vil gradvis udvikle positive iboende potentialer.


 

VÆRD AT VIDE OM MEDITATION

 

Af Erik Ansvang

  

Værd-at-vide-om-meditation-forfatter-Erik-Ansvang

Erik Ansvang

 

VÆRD AT VIDE OM

M E D I T A T I O N

 

Vejledning til søgende mennesker,

der ønsker personlig udvikling

ved hjælp af meditation.

 

 

Indhold:

 

 • Side 1: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION
 • Side 2: Hvad er meditation?
 • Side 3: Hvad vil det sige at meditere?
 • Side 4: Bøn og meditation
 • Side 5: Hvorfor meditere?
 • Side 6: Hvordan meditere?
 • Side 7: Farer og faldgruber
 • Side 8: Meditationsprocessen
 • Side 9: Indledende øvelser
 • Side 10: Meditationens stadier - Koncentration
 • Side 11: Meditationsstadiet
 • Side 12: Meditationsobjekter
 • Side 13: Kontemplationsstadiet
 • Side 14: Illuminations- og inspirationsstadiet
 • Side 15: Ide, ideal, idol
 • Side 16: Det hellige ord
 • Side 17: Mantraer og invokationer
 • Side 18: Studier
 • Side 19: Tjenestearbejde
 • Side 20: Meditationsdagbog
 • Side 21: Afsluttende bemærkninger

 

Forord

 

Det er værd at vide, at meditation blot er én af de tre discipliner, der indgår i åndelig træning og personlig udvikling. De to andre er studie og tjenestearbejde. Hvis du beslutter at bruge de meditationsteknikker, der benyttes i Skabende Meditation, får du brug for et praktisk samfundsengagement, som du bevidst og seriøst går ind i. Det kan være på din arbejdsplads eller et frivilligt arbejde i en organisation eller en gruppe, der arbejder for bedre vilkår for mennesker. Det er tjenestearbejdet, der beskytter både meditationsarbejdet og den mediterende. Man leger med ilden, hvis man øger energitilførslen til aktiviteter, der udføres af egoistiske grunde.

Når meditationsmaterialet stilles frit til rådighed, er det med bevidsthed om, at åndsvidenskabelige informationer i dag gøres tilgængelige for enhver. Men den viden, der skjuler sig i dette arbejde, vil ikke åbenbare sig for det overfladisk tænkende menneske. Det kræver alle tre discipliner – meditation, studie og tjenestearbejde i et ægte samfundsprojekt – at udvikle den type bevidsthed, der kan åbenbares ved hjælp af dette materiale. På trods heraf vil der være meget, som vil fange det spørgende, søgende og tænkende menneske. Og det kan være sund nysgerrighed, der opmuntrer til at forske dybere i åndsvidenskaben. Den væsentlige forudsætning for at kunne begive sig ud på denne udviklingsrejse er som sagt meditation, studie og uselvisk tjenestearbejde.

Materialet vil først og fremmest appellere til mennesker, der er uddannede i det vesterlandske uddannelsessystem. Det vil hjælpe med at grundfæste den studerende i praktisk tjenestearbejde. Den form for meditation, der refereres til, er den skabende meditation, som er en specifik, videnskabelig teknik, der er udviklet og praktiseret i tusinder af år af oplyste sjæle. Formålet er at skabe sjælskontakt. Det er sjælen i mennesket, der forstår, når man studerer. Og det er sjælen, der kan komme til udtryk gennem meditation og tjenestearbejde.

Den udvikling, der er resultatet af Skabende meditation, opstår indefra og ud – eller oppefra og ned. Rytmisk meditativt arbejde vil i årenes løb bringe tankerne under den mediterendes kontrol. Det kan sammenlignes med, at en pilot har styr på alt i flyets cockpit. Det betyder ganske enkelt, at den mediterende har kontrol over sit liv. I stedet for at flyve rundt i blinde, fastlægger man selv retning og mål. Piloten tror ikke, at han er hverken cockpittet eller flyet. På samme måde vil den mediterende erfare, at mennesket hverken er sin hjerne eller den fysiske krop. Hvis man ikke er bevidst om, at man er en sjæl, er der stor sandsynlighed for, at man identificerer sig med enten kroppen, følelserne eller tankerne. Det er evnen til at kontrollere tænkningen, der gør det muligt at skelne mellem sjælen og dens legemer.

Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Download-fil: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION - Erik Ansvang


Artikel-Værd-at-vide-om-meditation-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: VÆRD AT VIDE OM MEDITATION