Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME (3 af 20)


Hvad er esoterisme? Kan man adskille sand esoterisme fra usand? Og kan man være esoteriker, hvis den åndelige natur ikke er udviklet?

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME (3 af 20)

Hvad er esoterisme?

 

Esoterisme-Semi-&-Pseudo-03-Annie-Besant

 

Esoterisme er et ord, der er brugt og misbrugt på de mest mærkelige måder. H.P. Blavatsky definerede engang ordet som ”studiet af naturens tankesind”, og med ordet ”tankesind”, mente hun ”det universelle tankesind”, ”det guddommelige sind” eller studiet af ”det guddommelige arbejde i Universet”. Dvs. studiet af de mange energier, der strømmer fra det åndelige center og udfolder sig aktivt i verden omkring mennesket. Det er studiet af Universets livsside – den side, hvorfra alt udtænkes og alt udformes. Det er som at gennemskue den illusoriske formside og se den virkelighed, der besjæler den. Det er et studie, der er nødvendigt i relation til alle fænomener. Det medfører, at man holder op med at være totalt blændet af de ydre former, som mennesket bevæger sig rundt i, og som det konstant bliver vildledt af. Det svarer til at lave et hul i mayas[1] slør og i stedet opfatte virkeligheden – det ene liv, den ene kraft, der er i alt, og som beliver alle former. Man kan derfor sige, at ægte esoterisme i ordets egentlige betydning, er identisk med den vision, der tales om i Bhagavad-Gita, hvor Sri Krishna erklærer, at ”den, der ser mig, at er Den Ene, der er i alt, og alt, der er i mig”.

Hvis man forstår alt, hvad der menes med ordene, må det nødvendigvis betyde udvikling af de højeste åndelige evner, for kun ved at blive ånden, kan man lære ånden at kende. Man taler hele tiden om at bevise det ene eller det andet – også åndelige begreber. Men det er kun muligt at bevise ånden ved at blive ånden. Der er heller ingen beviser på intellektet. Der er ingen beviser på følelserne. Der er ingen bevis for sanserne, for de kan først bevises, når man relaterer dem til åndens virkelighed. Der er intet inden for disse områder, der kan bevises, uanset om det drejer sig om sansning, følelser eller tanker. Der er højst tale om hypoteser, som er et billede på sandheden, eller en analogi, der kan lede den studerende på rette vej, men beviser kan det aldrig være. Det er beskrevet udtrykkeligt i en af ​​de anerkendte indiske hellige skrifter, og det er gentaget igen og igen i andre skrifter overalt i verden, at der i den virkelige betydning af ordet ikke findes bevis på guddommelighed undtagen via erkendelse af ånden, for kun ånden er beslægtet med det guddommelige, og det, som ånden selv er i stand til at erkende, er den i stand til at kontakte.

 

 

_________________________________

[1] Maya er identifikation med det ydre − dvs. med legemerne (mentallegeme, astrallegeme og det fysisk-æteriske legeme) i stedet for med det, mennesket i virkeligheden er – sjælen, der bruger legemerne som redskaber. Maya betyder derfor ”illusion” eller ”uvirkeligt”.

_________________________________

Artikel-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant
Download-fil: ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME - Annie Besant


Artikel-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME