Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME (2 af 20)


Hvad er esoterisme? Kan man adskille sand esoterisme fra usand? Og kan man være esoteriker, hvis den åndelige natur ikke er udviklet?

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME (2 af 20)

Åndelige energier

 

Esoterisme-Semi-&-Pseudo-02-Annie-Besant

 

Aktivering af åndelige kræfter – dvs. frigivelse af energier på de åndelige planer – har langt større effekt på både det enkelte menneske og på nationen, end det er muligt at skabe ved hjælp af energier, der aktiviseres på lavere planer. Når en åndelig energi aktiveres, påvirker det samtidig alle de lavere planer, og derfor medvirker det til aktivering af energier, der sikrer omfattende virkninger i forhold til ​​styrken i den åndelige kraft. Derfor viser historien – og det kan dokumenteres ved nærmere undersøgelse – at hvis åndelige kræfter slippes løs i nationens intellektuelle liv, så vil det skabe en enorm energimæssig påvirkning af nationens følelsesliv, som udvikler sig i nye retninger. Selv på det laveste plan vil alle de fysiske resultater være langt ud over det, der kan opnås ved hjælp af energier, der kun aktiveres på det fysiske plan, og som tilsyneladende er årsag til bestemte resultater. Det er et princip – en naturlov – som det er vigtigt at huske i det følgende. Hver kraft, der aktiveres på højere planer, passerer ned gennem de lavere, hvor de påvirker og skaber resultater, der er proportionale med den kraft, der udsendes. Derfor er det et meget begrænset syn på menneskets liv og menneskehedens aktiviteter, hvis dedikation til et åndeligt liv og udviklingen af det enkelte menneske på de åndelige planer, ikke betragtes som et enormt supplement til de kræfter, der skaber udvikling og fremskridt på Jorden, for åndeligt arbejde får verden til at stige op ad evolutionens store stige.

Men der er et andet princip, som også skal huskes i undersøgelsen. Når energi aktiveres på ethvert bevidsthedsplan, vil karakteren af de resultater, der skabes af de frigjorte kræfter, variere afhængig af de mennesker, der udnytter energien efter kræfternes aktivering. Åndsvidenskaben har ofte understreget, at energier på naturens forskellige bevidsthedsplaner ikke kan betragtes som hverken gode eller dårlige. Energi er energi. Hvis man betragter energierne som gode eller onde, rigtige eller forkerte, moralske eller umoralske, er det fordi man forbinder energierne med de resultater, der skabes af de mennesker, som bruger energierne. En kraftfuld åndelig energi fra de åndelige planer medfører modstand på de lavere eksistensplaner, og de ​​energier, der er frigivet på hvert eksistensplan, kan modtages og bruges af enkeltpersoner til det, der kaldes enten godt eller ondt. Godt eller ondt afhænger af, hvordan det enkelte menneske bruger energierne – eller den del af energierne, som det er i stand til at kontrollere. Energierne kan bruges til hjælp for menneskeheden, hvis de betragtes som guddommelige energier, der skal bruges til guddommelige formål, eller man kan forsøge at bruge dem til egoistiske formål uden hensyn til deres guddommelige natur og åndelige formål.

Artikel-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant
Download-fil: ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME - Annie Besant


Artikel-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME