Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME (4 af 20)


Hvad er esoterisme? Kan man adskille sand esoterisme fra usand? Og kan man være esoteriker, hvis den åndelige natur ikke er udviklet?

ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME (4 af 20)

Ægte esoterisme

 

Esoterisme-Semi-&-Pseudo-04-Annie-Besant

 

Hvis ægte esoterisme er defineret på den måde, vil man være klar over, at ingen forstår ordets fulde betydning, undtagen en esoteriker med en åndelig natur, der er fuldt udviklet og aktiv. I de næste skridt i studiet af emnet skulle det derfor være muligt at adskille den sande esoterisme fra meget af det, der både i fortiden og nutiden kaldes ved samme navn – både hos fortidens lærere og de, der underviser i nutiden.

For at kunne skelne mellem de mange former for såkaldt esoterisme, er der brug for nogle trædesten, der fører til den virkelige esoterisme. Det er de samme trædesten, som med succes blev benyttet af de oplyste skikkelser, der bagefter gav dem videre til verden. De kan derfor bruges som trædesten og anvendes til personlig udvikling i nutiden. Andre udviklingsmetoder hører ikke rigtig ind under navnet esoterisme, selv om navnet for mange mennesker tilsyneladende omfatter alt, hvad der betragtes som alternativt. Det skyldes, at man bruger bestemte kræfter i naturen, og fordi bestemte evner udvikles på forskellige bevidsthedsplaner, der ligger under de åndelige planer – for der findes verdener over det, der kaldes det fysiske plan, men som samtidig befinder sig under de åndelige bevidsthedsplaner. Udviklingen af metafysiske evner medfører, at mennesket kommer i kontakt med indre verdener og er i stand til at bruge deres energier. Der findes utallige tilbud, som seriøse studerende, der søger den højere sandhed, aldrig vil sige ja til at deltage i.

I første omgang drejer det sig om at søge den ægte esoterisme, og når den praktiseres, medfører det, at ​​menneskets åndelige natur udvikles. Når man taler om udvikling af ​​den åndelige natur, må man samtidig erkende, at for langt de fleste mennesker bliver den virkelige åndelige udvikling nødvendigvis først aktuel i fremtidige liv, men det er vigtigt at begynde at arbejde hen imod det. Det vil have enorm betydning for det enkelte menneskes sande fremskridt, hvis man anerkender nødvendigheden og arbejde hen imod det. Samtidig skal man forsøge at undgå at misforstå karakteren af ​​den åndelige udvikling, så man ikke spilder tiden – og måske endda mange liv – ved at bevæge sig ind i blindgyder og vælge en fejlagtig kurs. Udviklingen af ​​den åndelige natur skal lykkes, og det er et af ​​de vigtigste områder, man kan realisere i livet. Det skal lykkes at udrense den lavere natur. Det følelsesmæssige og intellektuelle skal højnes. Man skal have nået et vist niveau i disidentifikation med personligheden før noget, der med rette kan kaldes åndeligt fremskridt er inden for rækkevidde. Ophobning af ren intellektuel udvikling – et vigtigt punkt, der også behandles her, for det er ikke hensigten at udelukke det mest nødvendige aspekt af menneskets vækst – er ikke afgørende, for det er ikke alene omfanget af ​​ intellektuel udvikling, der i sig selv medfører vækst af den åndelige natur. Udviklingen af ​​den åndelige og den intellektuelle natur er på afgørende punkter modsætninger.

Artikel-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant
Download-fil: ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME - Annie Besant


Artikel-Esoterisme-Semi-&-Pseudo-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: ESOTERISME, SEMI-ESOTERISME & PSEUDO-ESOTERISME